Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri"— Sunum transkripti:

1 Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri
Türk Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Kamuya Getirecekleri Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 24 Mayıs 2007, Ankara

2 Dünya Değişiyor

3 Neden Kamu Mali Yönetim Reformu – I
Bütçe reformları üç temel amaç üzerine oturmaktadır. Bunlar : Mali disipline uyum Kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanılması Programların ve hizmet sunumunun etkinliğini ve verimliliğini artırmak

4 Neden Kamu Mali Yönetim Reformu – II
Nasıl? Kamu kaynaklarının kontrolü Kaynakların tahsisinin planlanması Kaynakların yönetimi

5 Temel Politika Metinleri
Dokuzuncu Kalkınma Planı Katılım Öncesi Ekonomik Program Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan 2007 Yılı Programı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı

6 Performans Bütçelemenin Unsurları
Stratejik plan Performans programı Faaliyet raporu SP nin devamı performans programı. Bütünlük var. Performans programı SP’nin perfromansa dayalı yıllık uygulama programı olarak düşünülebilir. Perfromans programı faaliyet bazlı maliyetlendirme temeline oturmakta. İzleme ve değerlendirme önemli işlevler unsurlar olduğundan raporlama özel önem taşıyor.

7 Neden Stratejik Yönetim - I
Hizmet ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi Orta/uzun vadeli ve amaçlara dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Politikaların maliyetlendirilmesi

8 Neden Stratejik Yönetim - II
Yönetim kültürünün değişimi Sonuç odaklılık Katılımcılık Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılık Hesap verme sorumluluğu/saydamlık

9 Neden Stratejik Yönetim - III
Düzey Araç Amaç Stratejik Düşünce Bireysel Dönüşüm Kamu Çalışanı Stratejik Plan / Yönetim Kurumsal Dönüşüm Kuruluş Yeni Yönetim Anlayışı/Yönetişim Kamusal Dönüşüm Devlet

10 Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - I
Genel yaklaşım: İyimserlik Üst yönetimin tutumu Zaman alıcı Eğitim/İdari kapasitenin artırılması

11 Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - II
Sahiplenme: Çeşitli düzeylerde olmalı Üst çerçeve - kalkınma planları, sektör planları, bölgesel planlar - ile ilişki: Gerekli ancak karmaşık Motivasyon Kuruluş içinde dil ve kavram birliği oluşturulmalı

12 Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - III
Temel ilke: Planlayan ve strateji oluşturan birimlerle ana hizmet/uygulama birimleri ayrılmamalı Kuruluşun tüm birimlerinin aktif katılımı şart: belirli bir birimin sorumluluğu olmamalı Stratejik planlar kuruluşların öz ürünleri olmak durumunda STRATEJİ GELŞİTİRME BİRİMLERİ: koordinasyon.

13 Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - IV
Uygulamanın rutin bir raporlama yükümlülüğü olarak algılanmaması Bütçe planı değil, plan bütçeyi belirlemeli STRATEJİ GELŞİTİRME BİRİMLERİ: koordinasyon.

14 Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Sistemi Projesi
Süreç temelli referans model - Performans Esaslı Bütçeleme Modeli - Süreç Yönetim Modeli Modeli destekleyecek elektronik ortam Uygulama Maliye Bakanlığı için dönemi performans esaslı bütçesi bütçesi kesin hesabı Modelin 2009 yılından itibaren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması

15 Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Çalışma Grubu
Stratejik Yönetim Sistemi Proje Ekibi Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Stratejik Planlama Yönlendirme Komitesi MTK Çalışma Grubu MAYEM Çalışma Grubu Stratejik Planlama Çalışma Grubu HUK Çalışma Grubu İMİD Çalışma Grubu GEL-POL Çalışma Grubu AB Çalışma Grubu SGB Çalışma Grubu TASİŞ Çalışma Grubu PERGEN Çalışma Grubu BAHUM Çalışma Grubu MİLLİ EMLAK Çalışma Grubu MUHASEBAT Çalışma Grubu BÜMKO Çalışma Grubu MASAK Çalışma Grubu TAŞRA ÇALIŞMA GRUBU

16 Projenin Ülkemize Muhtemel Katkısı
Yasalara uyum - 5018, 5436, 5216, 5393, 5302 - Kamu mali yönetim süreci ile entegre bir model - Süreci destekleyen bir yazılım Tüm kamu için referans model Tüm kamu için ortak terminoloji Hesap verebilirlik - Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve ekonomik kullanımı - Mali disiplin - İzlenebilirlik modeli - İç ve dış denetim altyapısı

17 Paralel Projeler SGB Net Operasyonel Sistemler (veri, veri, veri)
İç Kontrol Ekonomik Denge Modeli Karar Destek Sistemleri Yönetici Kumanda Panosu FP7 - Kamu Mali Yönetim Ontolojisi - Kurumsal Karne

18 Maliye SGB.net Sistemi Sunum (Web Sunucu, Browser, Outlook, Uzaktan Erişim) Güvenlik ve Sistem Yönetimi İç Kontrol Sistemi Yönetici Kumanda Panosu Uygulama ve İşlembilgi Sunucusu Yatırım Cari Kesin Hesap Harcama Taşınır Aktivite ve Görev Yönetimi Bütçe Hazırlık Bütçe Uygulama Evrak Kütüphane Mali Raporlama IK Yönetim Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol Kalite Metrikleri Performans Metrikleri Kurum Karnesi Ad-Hoc Sorgu Ekonomik Raporlar İş Kuralları İşlembilgiler eBütçe, Say2000i, MEOP Entegrasyonu Rapor ve Analiz Evreni E-İmza E-Posta eForm OCR Faks Veri Aktarım Ekonomik Modeller Modelleme/Simülasyon E-Öğrenme Risk Yönetimi İş Akış Yönetimi İçerik Yönetimi Elektronik Belge/Bilgi Yönetimi Portal Yönetimi Erişim Kuralları Veri/Belge Erişimi Harici Veri/Belge Erişimi Sistem ve Uygulama Hizmetleri Risk Modelleri İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi Analiz Sistemi Raporlama Sistemi Veri Ambarı Şifreleme Dosya Sistemi Belgeler (Metin, Görüntü, Ses) Denetim İzi Modelleme İşletim Sistemi

19 İlk Dönemde Kazanımlar
BTYK kararları gereği kamu/Ar-Ge/özel kuruluş işbirliği Teknoloji kavramları, kavramdan tasarıma geçiş. Kamudaki orta düzey yönetim direncini kıracak ve katılımı sağlayacak model; literatürün tersine yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı (süreçte kamuya uygun yenilik, MB’da uygulandı ve doğrulandı) Mentoring (balık tutmayı öğretmek) Stratejik Planlama süreci nesne ve veri model MB süreç modelleme çalışmaları İç kontrol sistemi ve karar destek sistemleriyle ilişkilendirme

20 Bir Sonraki Aşama SP Yazılımının tamamlanması PEB modeli PEB Yazılımı
MB Performans Programı MB PEB Kamuya özgü Kurumsal Karne (?) Operasyonel sistemlerle entegrasyon

21 Sonuçlar - I

22 Sonuçlar - II

23 Sonuçlar - III

24 Sonuçlar - IV

25 Teşekkürler…


"Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları