Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri Türk Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Kamuya Getirecekleri Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri Türk Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Kamuya Getirecekleri Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye."— Sunum transkripti:

1 Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri Türk Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Kamuya Getirecekleri Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 24 Mayıs 2007, Ankara

2 Dünya Değişiyor

3 Neden Kamu Mali Yönetim Reformu – I Bütçe reformları üç temel amaç üzerine oturmaktad ı r. Bunlar : Mali disipline uyum Kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanılması Programların ve hizmet sunumunun etkinliğini ve verimliliğini artırmak

4 Neden Kamu Mali Yönetim Reformu – II Nasıl? Kamu kaynaklarının kontrolü Kaynakların tahsisinin planlanması Kaynakların yönetimi

5 Temel Politika Metinleri Dokuzuncu Kalkınma Planı Katılım Öncesi Ekonomik Program Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan 2007 Yılı Programı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı

6 Performans Bütçelemenin Unsurları Stratejik plan Performans programı Faaliyet raporu

7 Neden Stratejik Yönetim - I Hizmet ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi Orta/uzun vadeli ve amaçlara dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Politikaların maliyetlendirilmesi

8 Neden Stratejik Yönetim - II Yönetim kültürünün değişimi Sonuç odaklılık Katılımcılık Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılık Hesap verme sorumluluğu/saydamlık

9 DüzeyDüzeyAraçAraç Neden Stratejik Yönetim - III Kamu Çalışanı DevletDevlet KuruluşKuruluş Stratejik Düşünce BireyselDönüşüm Stratejik Plan / Yönetim Yeni Yönetim Anlayışı/Yönetişim KurumsalDönüşüm Kamusal Dönüşüm AmaçAmaç

10 Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - I Genel yaklaşım: İyimserlik Üst yönetimin tutumu Zaman alıcı Eğitim/İdari kapasitenin artırılması

11 Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - II Sahiplenme: Çeşitli düzeylerde olmalı Üst çerçeve - kalkınma planları, sektör planları, bölgesel planlar - ile ilişki: Gerekli ancak karmaşık Motivasyon Kuruluş içinde dil ve kavram birliği oluşturulmalı

12 Temel ilke: Planlayan ve strateji oluşturan birimlerle ana hizmet/uygulama birimleri ayrılmamalı Kuruluşun tüm birimlerinin aktif katılımı şart: belirli bir birimin sorumluluğu olmamalı Stratejik planlar kuruluşların öz ürünleri olmak durumunda Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - III

13 Uygulamanın rutin bir raporlama yükümlülüğü olarak algılanmaması Bütçe planı değil, plan bütçeyi belirlemeli Kamuda Stratejik Yönetim İçin Çalışmalar : Tespitler - IV

14 Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Sistemi Projesi Süreç temelli referans model - Performans Esaslı Bütçeleme Modeli - Süreç Yönetim Modeli Modeli destekleyecek elektronik ortam Uygulama - Maliye Bakanlığı için 2008-2010 dönemi performans esaslı bütçesi - 2008 bütçesi kesin hesabı - Modelin 2009 yılından itibaren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması

15 Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Yönlendirme Komitesi Stratejik Planlama Çalışma Grubu MTK Çalışma Grubu HUK Çalışma Grubu BÜMKO Çalışma Grubu MASAK Çalışma Grubu BAHUM Çalışma Grubu MUHASEBAT Çalışma Grubu MİLLİ EMLAK Çalışma Grubu PERGEN Çalışma Grubu MAYEM Çalışma Grubu AB Çalışma Grubu İMİD Çalışma Grubu Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Stratejik Yönetim Sistemi Proje Ekibi GEL-POL Çalışma Grubu TASİŞ Çalışma Grubu SGB Çalışma Grubu TAŞRA ÇALIŞMA GRUBU

16 Projenin Ülkemize Muhtemel Katkısı Yasalara uyum - 5018, 5436, 5216, 5393, 5302 - Kamu mali yönetim süreci ile entegre bir model - Süreci destekleyen bir yazılım Tüm kamu için referans model Tüm kamu için ortak terminoloji Hesap verebilirlik - Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve ekonomik kullanımı - Mali disiplin - İzlenebilirlik modeli - İç ve dış denetim altyapısı

17 Paralel Projeler SGB Net Operasyonel Sistemler (veri, veri, veri) İç Kontrol Ekonomik Denge Modeli Karar Destek Sistemleri Yönetici Kumanda Panosu FP7 - Kamu Mali Yönetim Ontolojisi - Kurumsal Karne

18 Uygulama ve İşlembilgi Sunucusu İşletim Sistemi Dosya Sistemi İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi Güvenlik ve Sistem Yönetimi İç Kontrol Sistemi Sunum (Web Sunucu, Browser, Outlook, Uzaktan Erişim) Ad-Hoc Sorgu Yönetici Kumanda Panosu Analiz SistemiRaporlama SistemiVeri Ambarı Veri/Belge Erişimi Belgeler (Metin, Görüntü, Ses) İşlembilgilerİş Kuralları Sistem ve Uygulama Hizmetleri Erişim Kuralları Denetim İzi Bütçe HazırlıkBütçe UygulamaMali Raporlama CariYatırımKesin HesapHarcama Harici Veri/Belge Erişimi İş Akış Yönetimi Elektronik Belge/Bilgi Yönetimi Portal Yönetimiİçerik Yönetimi Evrak eBütçe, Say2000i, MEOP Entegrasyonu E-Posta E-İmza Şifreleme eForm Taşınır Kütüphane OCRFaks Veri Aktarım Ön Mali Kontrol Aktivite ve Görev Yönetimi Risk Yönetimi Risk Modelleri Modelleme Rapor ve Analiz Evreni Faaliyet Raporları Ekonomik Modeller Ekonomik Raporlar Modelleme/SimülasyonE-Öğrenme Kalite MetrikleriPerformans MetrikleriKurum Karnesi IK Yönetim Maliye SGB.net Sistemi

19 İlk Dönemde Kazanımlar BTYK kararları gereği kamu/Ar-Ge/özel kuruluş işbirliği Teknoloji kavramları, kavramdan tasarıma geçiş. Kamudaki orta düzey yönetim direncini kıracak ve katılımı sağlayacak model; literatürün tersine yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı (süreçte kamuya uygun yenilik, MB’da uygulandı ve doğrulandı) Mentoring (balık tutmayı öğretmek) Stratejik Planlama süreci nesne ve veri model MB süreç modelleme çalışmaları İç kontrol sistemi ve karar destek sistemleriyle ilişkilendirme

20 Bir Sonraki Aşama SP Yazılımının tamamlanması PEB modeli PEB Yazılımı MB Performans Programı MB PEB Kamuya özgü Kurumsal Karne (?) Operasyonel sistemlerle entegrasyon

21 Sonuçlar - I

22 Sonuçlar- II Sonuçlar - II

23 Sonuçlar- III Sonuçlar - III

24 Sonuçlar- IV Sonuçlar - IV

25 Teşekkürler…ahmet.kesik@sgb.gov.tr


"Kamu Kalite Platformu 1. Kamu Kalite Semineri Türk Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Kamuya Getirecekleri Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları