Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ

2 REFORMLARI GEREKTİREN FAKTÖRLER  Dış Faktörler 1. Avrupa Birliği Süreci 2. IMF ve Dünya Bankasının Etkileri 3. Küreselleşme ve Rekabet  İç Faktörler 1. Kamu Mali Yönetiminde Kriz 2. Yönetimin Hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik 3. İnsan Kaynakları Yönetiminde Yozlaşma 4. Artan yolsuzluklar ve kötü Yönetim uygulamaları 5. Toplumsal Beklentiler:Yönetime katılma, sivilleşme, Hesap verebilirlik, Saydamlık ve Yerelleşme talepleri

3 TEMEL AMAÇ  DAHA AZ MALİYETLE VE DAHA ÇOK SORUMLULUKLA ÇALIŞAN BİR KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİ KURMAK  KAMU YÖNETİMİ, KENDİ İÇ YAPISINI SORGULAMALI, PİYASALAR VE SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİDİR.

4 REFORMLARIN NİTELİĞİ  Kapsam Ögesi  İçerik Ögesi  Moral Öge: Toplumsal Beklentilere Cevap Verme Niteliği

5 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM  Kamu yönetimi düşüncesinde ve örgütlenmesinde değişim  Piyasaların Kamu Yönetimi Karşısında Özerkleşmesi  Sivil Toplumun Yetkilendirilmesi ve Özerkleşmesi

6 REFORMLARIN AŞAMALARI  Birinci Aşama: Kamuda yasal-yapısal serbestleşme,sübvansiyonların kaldırılması ve tasarruf önlemleri (1980- 1985)  İkinci Aşama: KİT’lerin Özelleştirilmesi, hizmetlerde etkinlik ve verimlilik politikaları ve Düzenleyici Kurullar  Üçüncü Aşama: Hizmetlerde vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik,yönetime katılma, yerinden yönetim, saydamlık ve performansa dayalı yönetim (2002 ve sonrası)

7 ÜÇÜNCÜ AŞAMA REFORMLARI  Sivilleşme ve Sivil Yönetimin Etkinliği 1. Sivil otoritenin ordu üzerindeki etkinliği ve sivil toplumun güçlendirilmesi 2. Askeri ve savunma harcamaları üzerinde sivil denetimin etkinliği, bütçe ve mali denetim alanında şeffaflık.  Kamu mali yönetiminde performansa dayalı yönetime geçiş. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(Aralık 2003)  Yönetimde saydamlık. Bilgi Edinme Kanunu(Ekim 2003)  Kamu yönetimi üzerinde etik denetim.Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu (25.5.2004)  Kamu Yönetimi Reform Paketi

8 KAMU YÖNETİMİ REFORM PAKETİ  Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak.Kan.Tas.  Büyükşehir Belediyesi Kanunu (23.07.2004)  Belediye Kanunu (24.12.2004)  İl Özel İdaresi Kanunu (04.03.2005)  Bu kanunların amacı,yetkilerin ve görevlerin dört idari düzeyde (merkez,taşra, metropol ve belediye) yeniden bölüştürerek performansın artırılması;hizmetlerde yerindenlik, etkinlik ve verimlilik, yönetime katılma, hesap verebilirlik ve hizmetlerin sonuçlarına odaklılık gibi ilkelerin hayata geçirilmesi.  Ülkenin aşırı merkeziyetçi, katı hiyerarşik ve içine kapalı idari sistemini, adem-i merkeziyetçi, katılımcı, şeffaf ve sorumlu bir yapıya dönüştürerek modernleştirmektir.  Bu reformların, yönetimler arası yeni bir mali çerçeve ile desteklenmesi gerekmektedir.


"TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları