Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.TAŞ ÇAĞI TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR 1.ESKİ TAŞ (Kabataş-Paleolitik ) ÇAĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.TAŞ ÇAĞI TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR 1.ESKİ TAŞ (Kabataş-Paleolitik ) ÇAĞI"— Sunum transkripti:

1 A.TAŞ ÇAĞI TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR 1.ESKİ TAŞ (Kabataş-Paleolitik ) ÇAĞI
Antalya çevresindeki Karain,Beldibi,Belbaşı mağaraları

2 KARAİN MAĞARASI

3 2.YONTMA TAŞ(Mezolitik )ÇAĞI
Ankara (Macunçay) Antalya (Beldibi) Samsun (Tekkeköy)

4 Gaziantep (Sakçagözü)
3.CİLALI TAŞ (Neolitik) ÇAĞI Diyarbakır (Çayönü) İlk tarımsal üretim Konya (Çatalhöyük) İlk yerleşim merkezi Gaziantep (Sakçagözü)

5

6

7 Çatalhöyük’te bulunan ana tanrıça heykelciği

8 Çatalhöyük ‘ün mekansal yapısı

9 Çatalhöyük evlerinin içi

10 Çatalhöyük evlerinin iç görünümüne uygun bir model

11 Çatalhöyük evlerinin duvar resimleri

12

13 Çatalhöyük’ bulunmuş bir çömlek

14 B.BAKIRTAŞ (KALKOLİTİK) ÇAĞI
Çanakkale (Truva) Yozgat (Alişar) Çorum (Alacahöyük) Van (Tilkitepe) Denizli (Beycesultan)

15 Dört Kulplu İri Çömlek (Alişar)

16 ALACAHÖYÜK

17

18 Alacahöyük Duvar rölyefi

19 Alacahöyük’te bulunan güneş kursu

20 Bronz Semboller

21 Kral Mezarı

22 Alacahöyük’te bulunan dinsel semboller

23

24 Fırtına Tanrısı Teşup’un Boğaları

25 Tören sembolü

26 TRUVA

27

28 Truva’da bulunmuş vazo ve sürahiler

29 Altın sürahi ve kadeh

30 Altın taç ve takılar

31

32 Dinsel semboller

33 (Bakır , Tunç, Demir) Kayseri (Kültepe)
C.MADEN ÇAĞI (Bakır , Tunç, Demir) Kayseri (Kültepe) Asurlu tüccarların kullandıkları çivi yazısı Anadolu’da yazının kullanıldığını gösterir.Anadolu’daki İlk yazılı belgeler Kültepe tabletleridir.

34 KÜLTEPE

35 KÜLTEPE KANİŞ KARUMUNUN MEKANSAL YAPISI

36

37

38 KÜLTEPE TABLETLERİ

39 A)Bazı hayvanları evcilleştirme B)Giyim kuşamda değişme
Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A)Bazı hayvanları evcilleştirme B)Giyim kuşamda değişme C)Tarımla uğraşma D)Araç ve gereç yapma E)Toplumsal dayanışma (ÖSS/ 1984)

40 alet yapımında aşağıdaki maddelerden
Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamışlardır? A)Toprak- Taş-Maden B)Toprak-Maden-Taş C)Taş –Maden-Toprak D)Taş-Toprak-Maden E)Maden-Taş-Toprak (ÖSS1992 )

41 Cilalı Taş Devri’nde , yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli
bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış ,taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır. Bu açıklamada , Cilalı Taş Devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur? Yerleşik hayata geçilmesi Topraktan eşya yapılması Kullanılan silahların geliştirilmesi Tarım üretimine geçilmesi Yazının bulunması ( ÖSS /1991 )

42 Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak B)Toplumları birbirinden ayırt etmek C)Tarihi olayları önemine göre sıralamak D)Takvimin başlangıcını belirlemek E)Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak ( ÖSS/1993)

43 Orta Asya Demir devrini yaşarken Mezopotamya
Cilalı Taş devrini, Mezopotamya’da Tarih devirlerine girilirken, Avrupa Yontma Taş devrini yaşıyordu. Bu bilgiler Tarih Öncesi Devirler ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılmasını kolaylaştırır? A)Aynı anda yaşanmamıştır. B)Sırasıyla yaşanmamıştır. C)Kullanılan araç ve gereçlere göre sınıflandırılmıştır. D)Yazının icadı ile sona ermiştir. E)Etkileşim ve iletişim hızlıdır.

44 Maden devri insanları, önce bakır, sonra tunç, daha
sonra da demir devrini yaşamışlardır. Devirlerin bu sıraya göre yaşanması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A)İklim koşullarının değiştiğinin B)Giderek daha dayanıklı araçların yapıldığının C)İnsanların dağınık halde yaşadığının D)Madenlerin aynı zamanda bulunduğunun E)Yazının geç bulunduğunun ( ÖSS/1997)

45 Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö.3000’li yıllara ait
Kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö.2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? A)Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine B)Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna C)Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna D)Bölgede yaşayanların metali tanımadığına E)Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna ÖSS 2005 ( İLK TARİH SORUSU)


"A.TAŞ ÇAĞI TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR 1.ESKİ TAŞ (Kabataş-Paleolitik ) ÇAĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları