Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU MEDENİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU MEDENİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1 ANADOLU MEDENİYETLERİ

2 Anadolu tarih boyunca neden yerleşim yeri olarak seçilmiş olabilir?
Su kaynaklarının bol olması İklim şartlarının elverişli olması Verimli Topraklarının olması Düz arazilerinin olması İki kıta arasında köprü durumunda olması

3 Anadolu da kurulan ilk uygarlıklar kimlerdir?

4 HİTİTLER İç Anadolu Bölgesi’nde Kızılırmak çevresinde kurulmuştur
Başkentleri bugün Çorum ilimizde bulunan Hattuşaş’tır

5 ASLANLI KAPI DÜN, BUGÜN Sağ taraftaki resimde Hattuşaş’ın giriş kapılarından birisi olan aslanlı kapının bugünkü görünümü yer alıyor. Sol taraftaki resimde ise kapının bilgisayar programları aracılığıyla eski halkine göre çizilmiş biçimi gösteriliyor.

6

7 HİTİTLERDE DEVLET YÖNETİMİ
Ülke krallıkla yönetilirdi. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kraliçelere Tavananna denirdi. Soylulardan oluşan meclise Pankuş denirdi

8

9 HİTİTLER Çok Tanrılı inanca sahiptiler
Mısırlılarla yaptıkları savaş sonucunda imzaladıkları Kadeş Antlaşması tarihin ilk barış Antlaşmasıdır.

10 Kadeş Antlaşması

11 HİTİTLER Hiyeroglif ve çivi yazıları kullanırlardı
Anal adı verilen yıllıklar yazmışlardır. Anallar tarihin ilk tarafsız metinleridir

12 YERKAPI’DAN GİRİŞ Burada Hitit Başkenti Hattuşa'nın kapılarından en ilgincini görüyorsunuz. Yerkapı adıyla anılan bu kapı aslında üst üste iki kapı. Surların altında yer alan ve taşlarla kaplı duvarın altındaki yer altı tüneli (71 metre uzunluğunda) kente gizli girişin kapısı. Tam üstünde surların içinden geçilerek girilen sfenksli kapı var. Hitit başkenti Hattuşa’ya giriş için kullanıldığı bilinen 6 kapı var.

13 URARTULAR Doğu Anadolu Bölgesinde kurulmuştur.
Başkentleri Van Gölü kıyısındaki Tuşpa’dır

14

15 URARTULAR Urartular Krallıkla yönetiliyordu
Halk soylular ve köleler olmak üzere ikiye ayrılıyordu

16 URARTULAR Maden işlemeciliğinde oldukça ileri gitmişlerdir.
Taş işçiliğinde ve taştan kale yapımında çok ustalaşmışlardı Tarlalarını sulamak için sulama kanalları yaptılar Şamran Kanalı günümüzde bile kulanılmaktadır Maden işlemeciliğinde oldukça ileri gitmişlerdir.

17 Şamran Kanalı Van Kalesi

18 FRİGLER Sakarya Irmağı çevresinde kurulmuştur.
Başkentleri bugün Ankara il sınırları içinde kalan Gordion’dur

19

20 FRİGLER Krallar tarımı korumak için kanunlar koymuşlardı
Frigler,Hititlerin etkisi ile çok tanrılı inanca sahiptiler Ana tanrıçaları Kibele’dir

21

22 FRİGLER Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat ettiler
Maden işçiliğinde çok ilerlediler. Tapates adı verilen halı ve kilim dokurlardı.

23

24 FRİGLER Frigler, krallarını ve soylu kişileri Tümülüs adı verilen ,ağaçtan yapılmış ve üzeri toprakla örtülen yığma mezarlara gömerlerdi Fabl türü hikayeyi kullanan ilk medeniyettir

25

26 LİDYALILAR Batı Anadolu’da Menderes ve Gediz ırmakları arasında verimli arazide yaşadılar. Başkentleri; bugünkü Manisa ilimiz sınırları içinde kalan Sard’dır

27

28 LİDYALILAR Lidyalılar feodal bir yapıya sahiptiler.
İlk kralları Giges , Millet’ten başlayıp başkentleri Sard’dan geçen ve Mezopotamya’da bulunan Pers İmparatorluğuna kadar uzanan “Kral Yolu” kurdu.

29

30 LİDYALILAR Parayı ilk kullanan medeniyettir.
Ordusunu paralı askerlerden kuran Lidyalıların bu yüzden devletleri uzun ömürlü olmadı

31 İYONLAR Millet ve Foça arasındaki Batı Anadolu kıyılarında kent devletleri olarak kuruldu. İyonlar devlet yönetimini,dış tehditlere karşı Tiran adı verilen güçlü devlet adamlarına bırakmışlardı

32

33 İYONLAR Denizcilikte çok geliştiler Bilime önem verdiler
Matematikte; Tales ve Pisagor Tarihde; Heredot Tıpta; Hipokrat en önemli bilim adamlarıdır.

34 PİSAGOR HİPOKRAT HEREDOT TALES

35 İYONLAR İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı İyonyalılara aittir.

36 1- Aşağıdakilerden hangisi, Frigyalılar Dönemi ile ilgili değildir?
KONU SONU DEĞERLENDİRMESİ 1- Aşağıdakilerden hangisi, Frigyalılar Dönemi ile ilgili değildir? a)Frigyalılar, yaşadıkları olayları” Anal” adı verilen yıllıklarda toplamışlardır, b)Hititlerin yıkılışından sonra, Orta Anadolu’da devlet kurmuşlardır, c)Başkentleri,Sakarya Nehri üzerinde bulunan, Eskişehir yakınlarındaki Gordion’dur, d)Friyalılar, tarımla uğraşan bir topluluktu.Tarımı korumak için,ağır yasalar koymuşlardır. Örneğin;öküz kesenin veya saban kıranın cezası ölümdür.  CEVAP: A

37 2- Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalılar Dönemi ile ilgili değildir?
a)İlk Çağ’da, Gediz ve Büyük Menderes Irmakları arasında kurulmuş bir uygarlıktır, b)Tarihte, günümüzde kullandığımız takvime, en son şeklini veren devlettir, c)En önemli kentleri,Sardes’ti.Efes’ten başlayarak,doğuya doğru giden Kral Yolu,bu dönemde yapılmıştır d)Tarihte parayı ilk kez kullanan devlettir CEVAP:B

38 3-Urartular Dönemi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)MÖ.900 yıllarında Doğu Anadolu’da egemenlik kurmuşlardır, b)Başkentleri Tuşpa(Van)’dır, c)El sanatları ve maden işçiliğinde çok ileri bir toplumdu, d)Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır, CEVAP:D

39 4- Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi’nin özellikleri arasında yer almaz?
a)Geçmişte yaşanan olayları inceler, b)Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler, c)Deney ve Gözlem Metodu’nu kullanarak en sağlıklı sonuçları ortaya koyar, d)Olayları zaman ve yer göstererek inceler, CEVAP:C

40 5- Hititlerde, Pankuş adı verilen asiller meclisinin prensin veliahtlğını onaylaması, gerektiğinde Kral ve Kraliçeyi yargılayarak haklarında hüküm verebilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Yönetimin babadan oğula geçtiği. B) Kralın yetkilerinin sınırsız olmadığı. C) Kralın başkomutan ve başhakim olduğu. D) İmparatorluk döneminde Pankuş Meclisi'nin önemini kaybettiği. CEVAP:B

41 İlkçağ'da İyonya'da; Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür. İyonya'daki tüm bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) İlk defa yazıyı onların kullandığının B) Demokrasinin geliştiğinin C) Dünyada ilk yerleşimin burada kurulduğunun D) Bilimsel çalışmaların yapıldığının CEVAP:D

42 DERSİMİZ BURADA SONA ERDİ . BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
HAZIRLAYAN; ANADOLU GÜNEŞİ


"ANADOLU MEDENİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları