Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAĞARADAN BÜYÜK ŞEHRE İNSANIN SERÜVENİ. TARİH’İN TANIMI:Toplumların geçmişteki yaşayışlarını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAĞARADAN BÜYÜK ŞEHRE İNSANIN SERÜVENİ. TARİH’İN TANIMI:Toplumların geçmişteki yaşayışlarını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek,"— Sunum transkripti:

1 MAĞARADAN BÜYÜK ŞEHRE İNSANIN SERÜVENİ

2 TARİH’İN TANIMI:Toplumların geçmişteki yaşayışlarını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak, objektif olarak inceleyen ve anlatan bir sosyal bilimdir. MİLAT :Hz. İsa’nın doğduğu gün Milat olarak adlandırılır.Milat 0 (Sıfır) olarak kabul edilir.Milattan önce olan olaylara milattan önce (M.Ö),milattan sonra olan olaylara ise milattan sonra (M.S) denir. YÜZYIL KAVRAMI: Tarihin 100’er yıllık bölümlere ayrılmasıdır. Ör: 001 – 100 1.Yüzyıl 101 – 200 2.Yüzyıl 1601 – 1700 17.Yüzyıl 2001 – 2100 21.Yüzyıl ÇAĞ KAVRAMI: Tüm dünyayı çok yönlü etkileyen olaylarla başlayıp yine toplum- ları etkileyen önemli bir olayla biten dönemlere denir. Ör: İlk Çağ, Orta Çağ gibi….

3 İsa’nın doğumu 0 Batı Roma imparatorluğu’ nun Yıkılması 476 İstanbul’un Fethi 1453 1789 Fransız İhtilali 3200 Yazının İcadı TARİH ÖNCESİ DEVİRLER TARİH DEVİRLERİ İLK ÇAĞORTA ÇAĞYENİ ÇAĞYAKIN ÇAĞ TAŞ ve MADEN DEVİRLERİ İsa’dan Önce (İÖ) Milattan Önce(MÖ) İsa’dan Sonra (İS) Milattan Sonra (MS)

4 TARİH ÖNCESİ VE TARİH DEVİRLERİ TARİH ÖNCESİ DEVİRLER TARİH DEVİRLERİ TAŞ DEVRİ 1.KABA TAŞ DEVRİ 2.YONTMA TAŞ DEVRİ 3.CİLALI TAŞ DEVRİ MADEN DEVRİ 1.BAKIR DEVRİ 2.TUNÇ DEVRİ 3.DEMİR DEVRİ İLK ÇAĞ ORTA ÇAĞYENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ Yazının Bulunuşu(M.Ö 3200)ile Batı Roma imparatorluğu’nun Yıkılması 476 Kavimler Göçü (375)ile İstanbul’un fethi(1453)arası İstanbul’un Fethi (1453)ile Fransız İhtilali (1789) arası Fransız İhtilali (1789) ile Günümüz arası

5 TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR TAŞ DEVİRLERİ: 1. Kabataş Çağı (Paleolitik): Araç-gereç yapımı yoktur Toplayıcılık vardır En uzun devirdir İnsan doğa ilişkisinde doğa baskındır

6

7 2. Yontmataş Çağı (Mezolitik): Avcılık-toplayıcılık egemen uğraş İnsanlar mağaralara çekildiler İlk alet üretimi (Taş balta) İlk sanat yapıtları (mağara resimleri) İlk kez ateş kullanıldı

8 İnsanların ilk yerleşim yerlerini kurmasında etkili olan faktörler nelerdir? İnsanların ilk yerleşim yerlerini kurmasında etkili olan faktörler nelerdir?

9

10

11 YONTMA TAŞ DEVRİ SANAT ESERLERİ

12 İnsanların ilk Çağda mağara duvarlarına resimler çizmesinin nedenlerini söyleyiniz. Mağara duvarlarına resim yapma başarılı bir av geçirmek için sihirli güçlere sahip olacağı fikrinden kaynaklanmaktadır.

13 YONTMATAŞ DEVRİN’DE İnsanlar üretim ile uğraşmıyorlardı ve geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyorlardı. BU DURUM; Tarım, ticaret, yerleşik hayat ve mimari eser olmadığının kanıtıdır. Yani; göçebe bir yaşam vardır.

14 3. Cilalıtaş Çağı (Neolitik): Tarım üretimi başladı Yerleşik hayat başladı İlk Saban yapıldı Hayvanlar evcilleştirildi Seramikçilik başladı (çanak-çömlek) topraktan araç gereç yapıldı Ok ve Yay bulundu İlk köyler oluştu

15 İnsanlar ilk yerleşim yerlerinde hangi faaliyetleri yapmışlardır?

16 CİLALITAŞ DEVRİ’NDE * TARIM * YERLEŞİK HAYAT BAŞLADI Bundan dolayı; * İlk yerleşim birimi (köy) oluştu, * Artı ürün (fazla tarım ürünü) satışı ile ticaret başladı, * Ticaret merkezleri (kasaba, şehir) oluşmaya başladı, * İlk uygar toplum ortaya çıktı.

17 MADEN DEVİRLERİ: 1. Bakır Devri (Kalkolitik): Kolay işlenen ve bol bulunan fakat sağlam olmayan bir madendir. Silah yapımında da kullanıldı. 2. Tunç Devri: Bakır ve kalayın karışımı Tunç (Bronz) dur. Bakırdan daha sağlamdır. Bölgeler arası ticaret artmış ve ilk site (kent) devletleri kuruldu. İlk yerel krallıklar ortaya çıktı. (Sümer, Akad, Hitit) İlk kez altın ve gümüş işlendi. 3. Demir Devri: İlk demir aletler Mısır ve Mezopotamya’da kullanıldı. Daha sert bir maden olduğu için demire sahip olan devletler daha güçlü olmuşlardır.

18 GENEL ÖZELLİKLER: Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlerin malzemesi dikkate alınmıştır. Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir. Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır. Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır. Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç devrindedir. İnsanların ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır.

19 Anadolu’da Tarih Öncesi Dönemler: Eskitaş (Kabataş): Antalya-Karain, Beldibi, Belbaşı. Yenitaş (Cilalıtaş): Diyarbakır- Çayönü, Gaziantep-Sakçagözü, Konya-Çatalhöyük. Maden Devri: Çanakkale-Truva, Yozgat-Alişar, Çorum-Alacahöyük.

20 Türkiye,Asya’nın en batısında yer alan bir yarımadadır.Dört mevsim birden Türkiye,Asya’nın en batısında yer alan bir yarımadadır.Dört mevsim birden yaşanır.Verimli topraklara sahiptir.Bu yüzden Anadolu tarih boyunca bir çok kavimin dikkatini çekmiş ve istilaya uğramıştır.Çok büyük medeniyetler kavimin dikkatini çekmiş ve istilaya uğramıştır.Çok büyük medeniyetler Anadolu’da kurulmuştur.Bu yüzden Anadolu’ya ‘’Medeniyetler Beşiği’’ denil- Anadolu’da kurulmuştur.Bu yüzden Anadolu’ya ‘’Medeniyetler Beşiği’’ denil- miştir. miştir. Türkiye adı,11.y.yıldan itibaren Avrupa kaynaklarında TÜRKİYE olarak geç- Türkiye adı,11.y.yıldan itibaren Avrupa kaynaklarında TÜRKİYE olarak geç- mektedir.Romalılar Anadolu’ya güneşin doğduğu yer anlamına gelen mektedir.Romalılar Anadolu’ya güneşin doğduğu yer anlamına gelen ’’ANATOLİA’’ denilmiştir.Yapılan araştırmalar Türkiye’de Tarih Öncesi ’’ANATOLİA’’ denilmiştir.Yapılan araştırmalar Türkiye’de Tarih Öncesi Devirlere ait olan bir çok yerleşim yeri bulunmuştur. Devirlere ait olan bir çok yerleşim yeri bulunmuştur.

21

22 I-TÜRKİYENİN TARİH ÖNCESİ DEVİRLERİNİ AYDINLATAN MERKEZLER I- KARAİN MAĞARASI Antalya’ya 30 km. uzaklıktadır.Eski Taş ve Yontma Taş Devirlerine ait ev ve av eşyaları bulunmuştur.Mağara duvarlarında kazınmış hayvan resimleri vardır.Burada Anadolu ’da insana ait kalıntılar ilk kez burada bulunmuştur.

23 II- BELDİBİ MAĞARASI Antalya’nın 45 km. güneybatısındadır.Burada Eski Taş ve Yontma Taş Devirlerine ait çanak-çömlek bulunmuştur. III- ÇAYÖNÜ III- ÇAYÖNÜ Diyarbakır Ergani yakınlarındaki Çayönü Türkiye ve G.Avrupa’da Neolitik Devirde kuru- lan ilk köy yeridir.Türkiye’de ilk çiftcilik yapılan yerdir.Buğday yetiştirilmiş,öğütülmüş ve hayvan gücünden yararlandırılmıştır.

24 IV-ÇATALHÖYÜK(M.Ö.6800-5700) Konya’nın Çumra ilçesi yakınında bulunan bu höyükte dünyanın ilk şehri kabul edil - mektedir.İnsanlar geçimlerini avcılık,tarım ve hayvancılıkla sağlıyordu.

25 Çatalhöyük. M.Ö. 5.yüzyılM.Ö. 5.Yüzyıl- Çatalhöyük Evi. O devirlerde insanların yaşamlarının nasıl olabileceğini tahmin edebilir misiniz?

26 V- HACILAR(M.Ö.5600-5000) Burdur yakınlarında bulunan Haccılar da çanak,çömlek ve heykeller bulunmuştur.Buradaki Höyüğün etrafını surlarla çevrilmiştir.Bu durum savunma olgusunun geliştiğini göstermektedir.Ayrıca burada evler arasında sokakların olması şehirlerin gelişmeye başladığını göstermektedir. VI- ALİŞAR Yozgat’ın 45 km.g.doğusunda bulunur.Yedi yerleşim birimi bulunmuştur.Bunlardan ilk üçü Tarih Öncesi Devirlere aittir,ikisi de İlk Çağa aittir.Madeni süs eşyaları bulunmuştur.

27 VII- ALACAHÖYÜK Çorum’un Alaca ilçesindedir.Yapılan kazılarda dört yerleşim birimi bulunmuştur.Bunlar- dan ilk ikisi Tarih Öncesi Döneme aittir.İkisi de İlk Çağa aittir.Altın,gümüş ve bakırdan yapılmış güneş kursları bulunmuştur.

28 VIII- TRUVA VIII- TRUVA Çanakkale İntepe mevkiinde bulunan Hisarlıtepe de bulunur.Yapılan kazılarda üst üste dokuz yerleşim merkezi bulunmuştur.Bu şehirlerin beş tanesi Tarih Öncesi Devirlere aittir.Diğer dört taneside İlk Çağa aittir.Burada insanlar;tarım,hayvancılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlarlardı.Ege Bölgesinde yapılan kazılarda Truva da ki evlere benzeyen evler bulunması Ege Bölgesinin Truva’nın etkisinde kaldığını göstermektedir.Homeros’un İlyada adlı destanında anlatılan Truva Savaşları yedinci şehir döneminde yaşanmıştır.

29 Hazırlayan: Adalet İLHAN


"MAĞARADAN BÜYÜK ŞEHRE İNSANIN SERÜVENİ. TARİH’İN TANIMI:Toplumların geçmişteki yaşayışlarını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları