Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeryüzünde Yaşam www.sosyalbilgiler.biz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeryüzünde Yaşam www.sosyalbilgiler.biz."— Sunum transkripti:

1 Yeryüzünde Yaşam

2 Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz surlarla çevrili olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir? a)Ekonomik alanda ilerleme b)Halk arasındaki anlaşmazlıkları önleme c)Yabancı toplumların etkisini önleme d)Şehri dış saldırılardan koruma

3 Aşağıdakilerden hangisi Hititlerle ilgili değildir?
a)Anal adı verilen yıllıkları b)Pankuş mecilisi c)İlk yazılı kanunları d)Kadeş antlaşması

4 Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda; burada yaşayanların su ve kanalisazyon sistemi kurdukları, buğday ve arpa yetiştirdikleri, koyun ve keçi besledikleri tespit edilmiştir. Bu bilgilere bakılarak Çatalhöyük’te yaşamış insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)Tarımla uğraştıkları b)Hayvanları evcilleştirdikleri c)Toplu yerleşim yeri kurdukları d)Göçebe yaşadıkları

5 Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha uzaktır?
a)MÖ 1500 b)1800 c)MÖ 200 d)375

6 Tarih boyunca, Anadolu’da çok sayıda uygarlık kurulmuş ve gelişmiştir.
Anadolu’nun hangisi özelliği bu durumda etkili olmamıştır? a)Tarım,ticaret ve hayvancılık için elverişli olması b)Asya ve Avrupa arasında köprü olması c)İkliminin insan yaşamına uygun olması d)Yüksek dağların geniş yer kaplaması

7 Frigler ilkbaharın gelişini törenlerle kutlarlardı
Frigler ilkbaharın gelişini törenlerle kutlarlardı. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı kabul edilirdi. Öküz öldüren ya da saban kıranlara ağır cezalar verilirdi. Yukarıdaki bilgilere bakarak Frigler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a)Tarım toplumu oldukları b)Ticaretle uğraştıkları c)Öldükten sonraki yaşama inandıkları d)Yazıyı kullandıkları

8 Ülkemizin içbölgelerinde aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi daha yaygın olarak bulunur?
a)Orman b)Bozkır c)Maki d)Çayır

9 Ülkemizde birbirinden belirgin farklarla ayrılan Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim özellikleri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinde daha çok etkili olmuştur? a)Yer şekilleri b)Akarsu ve gölleri c)Enlem dereceleri d)Doğal bitki örtüsü

10 Aşağıdakilerden hangisi, yurdumuzda iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?
a)Ekvatora uzaklık b)Yeryüzü şekilleri c)Denizelliğin etkisi d)Bölgelerin genişliği

11 Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral iklimin genel özelliklerinden biri değildir?
a)Yağış miktarı oldukça fazladır b)Sadece kuzey yarım kürede görülür c)Sıcaklık yıl boyunca 20 C’den fazladır d)Doğal bitki örtüsü yüksek boylu ağaçlardan oluşan ormanlardır.

12 Aşağıdakilerden hangisi çöl iklimin genel özelliklerinden biri değildir?
a)Bitki örtüsünün cılız olması b)Yağış miktarının az olması c)Günlük sıcaklık farkının az olması d)Yıllık ortama sıcaklığın yüksek olması

13 Aşağıdakilerden hangisi, bir yerde yağış miktarının fazla olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
a)Maden çeşitliliğinin fazla olması b)Nüfus yoğunluğunun fazla olması c)Bitki örtüsünün gür olması d)Sıcaklık ortalamasının yüksek olması

14 I. Göl kenarları II. Irmak kenarı III. Çöl Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yerleşimlerin oluşumunda tercih edilen mekanlardandır? a)Yalnız I b)Yalnız II c)I ve II d)I, II ve III

15 I Hititler – Hattuşaş II. Frigler – Gordion III. İonlar - Tuşpa Yukarıda verilen medeniyet ve başkentleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? a)Yalnız III b)I ve II c)I ve III d)II ve III

16 Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisinden söz edilemez?
a)Yetiştirilen ürünler b)Bitki örtüsü c)Konut tipleri d)Yer şekilleri

17 Dünya’nın geniş alanlarını göstermek için küçük ölçekli haritalardan yaralanılır.
Buna göre aşağıdaki kıtalardan hangisinin çiziminde diğerlerinden daha küçük ölçek kullanılır? a)Asya b)Avrupa c)Antarktika d)Okyanusya

18 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklimlerin yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?
a)Yıl boyunca farklı hava kütlerinin etkisi altına girmesi b)Güneş ışınlarının geliş açışının yıl içinde sürekli değişmesi c)Yükselti yağış ve sıcaklık dağılışını etkilemesi d)Batı ve doğu noktaları arasında 76 dakikalık zaman farkı olması

19 Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi bu merkezle ilgili yanlış bir bilgidir?
a)En az yağış en sıcak aylarda düşmektedir. b)Yıllık yağış miktarı 1000 mm’nin altındadır. c)Don olaylarına rastlanmaz. d)Yıllık sıcaklık farkı 15 C’den fazladır.

20 Erkan İsanmaz


"Yeryüzünde Yaşam www.sosyalbilgiler.biz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları