Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeryüzünde Yaşam www.sosyalbilgiler.bizwww.sosyalbilgiler.biz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeryüzünde Yaşam www.sosyalbilgiler.bizwww.sosyalbilgiler.biz."— Sunum transkripti:

1

2 Yeryüzünde Yaşam www.sosyalbilgiler.bizwww.sosyalbilgiler.biz

3 a)Ekonomik alanda ilerleme b)Halk arasındaki anlaşmazlıkları önleme c)Yabancı toplumların etkisini önleme d)Şehri dış saldırılardan koruma a)Ekonomik alanda ilerleme b)Halk arasındaki anlaşmazlıkları önleme c)Yabancı toplumların etkisini önleme d)Şehri dış saldırılardan koruma Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz surlarla çevrili olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir? Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz surlarla çevrili olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir?

4 a)Anal adı verilen yıllıkları b)Pankuş mecilisi c)İlk yazılı kanunları d)Kadeş antlaşması a)Anal adı verilen yıllıkları b)Pankuş mecilisi c)İlk yazılı kanunları d)Kadeş antlaşması Aşağıdakilerden hangisi Hititlerle ilgili değildir?

5 a)Tarımla uğraştıkları b)Hayvanları evcilleştirdikleri c)Toplu yerleşim yeri kurdukları d)Göçebe yaşadıkları a)Tarımla uğraştıkları b)Hayvanları evcilleştirdikleri c)Toplu yerleşim yeri kurdukları d)Göçebe yaşadıkları Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda; burada yaşayanların su ve kanalisazyon sistemi kurdukları, buğday ve arpa yetiştirdikleri, koyun ve keçi besledikleri tespit edilmiştir. Bu bilgilere bakılarak Çatalhöyük’te yaşamış insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda; burada yaşayanların su ve kanalisazyon sistemi kurdukları, buğday ve arpa yetiştirdikleri, koyun ve keçi besledikleri tespit edilmiştir. Bu bilgilere bakılarak Çatalhöyük’te yaşamış insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 a)MÖ 1500 b)1800 c)MÖ 200 d)375 a)MÖ 1500 b)1800 c)MÖ 200 d)375 Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha uzaktır?

7 a)Tarım,ticaret ve hayvancılık için elverişli olması b)Asya ve Avrupa arasında köprü olması c)İkliminin insan yaşamına uygun olması d)Yüksek dağların geniş yer kaplaması a)Tarım,ticaret ve hayvancılık için elverişli olması b)Asya ve Avrupa arasında köprü olması c)İkliminin insan yaşamına uygun olması d)Yüksek dağların geniş yer kaplaması Tarih boyunca, Anadolu’da çok sayıda uygarlık kurulmuş ve gelişmiştir. Anadolu’nun hangisi özelliği bu durumda etkili olmamıştır? Tarih boyunca, Anadolu’da çok sayıda uygarlık kurulmuş ve gelişmiştir. Anadolu’nun hangisi özelliği bu durumda etkili olmamıştır?

8 a)Tarım toplumu oldukları b)Ticaretle uğraştıkları c)Öldükten sonraki yaşama inandıkları d)Yazıyı kullandıkları a)Tarım toplumu oldukları b)Ticaretle uğraştıkları c)Öldükten sonraki yaşama inandıkları d)Yazıyı kullandıkları Frigler ilkbaharın gelişini törenlerle kutlarlardı. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı kabul edilirdi. Öküz öldüren ya da saban kıranlara ağır cezalar verilirdi. Yukarıdaki bilgilere bakarak Frigler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Frigler ilkbaharın gelişini törenlerle kutlarlardı. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı kabul edilirdi. Öküz öldüren ya da saban kıranlara ağır cezalar verilirdi. Yukarıdaki bilgilere bakarak Frigler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 a)Orman b)Bozkır c)Maki d)Çayır a)Orman b)Bozkır c)Maki d)Çayır Ülkemizin içbölgelerinde aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi daha yaygın olarak bulunur?

10 a)Yer şekilleri b)Akarsu ve gölleri c)Enlem dereceleri d)Doğal bitki örtüsü a)Yer şekilleri b)Akarsu ve gölleri c)Enlem dereceleri d)Doğal bitki örtüsü Ülkemizde birbirinden belirgin farklarla ayrılan Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim özellikleri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinde daha çok etkili olmuştur? Ülkemizde birbirinden belirgin farklarla ayrılan Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim özellikleri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinde daha çok etkili olmuştur?

11 a)Ekvatora uzaklık b)Yeryüzü şekilleri c)Denizelliğin etkisi d)Bölgelerin genişliği a)Ekvatora uzaklık b)Yeryüzü şekilleri c)Denizelliğin etkisi d)Bölgelerin genişliği Aşağıdakilerden hangisi, yurdumuzda iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?

12 a)Yağış miktarı oldukça fazladır b)Sadece kuzey yarım kürede görülür c)Sıcaklık yıl boyunca 20 C’den fazladır d)Doğal bitki örtüsü yüksek boylu ağaçlardan oluşan ormanlardır. a)Yağış miktarı oldukça fazladır b)Sadece kuzey yarım kürede görülür c)Sıcaklık yıl boyunca 20 C’den fazladır d)Doğal bitki örtüsü yüksek boylu ağaçlardan oluşan ormanlardır. Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral iklimin genel özelliklerinden biri değildir?

13 a)Bitki örtüsünün cılız olması b)Yağış miktarının az olması c)Günlük sıcaklık farkının az olması d)Yıllık ortama sıcaklığın yüksek olması a)Bitki örtüsünün cılız olması b)Yağış miktarının az olması c)Günlük sıcaklık farkının az olması d)Yıllık ortama sıcaklığın yüksek olması Aşağıdakilerden hangisi çöl iklimin genel özelliklerinden biri değildir?

14 a)Maden çeşitliliğinin fazla olması b)Nüfus yoğunluğunun fazla olması c)Bitki örtüsünün gür olması d)Sıcaklık ortalamasının yüksek olması a)Maden çeşitliliğinin fazla olması b)Nüfus yoğunluğunun fazla olması c)Bitki örtüsünün gür olması d)Sıcaklık ortalamasının yüksek olması Aşağıdakilerden hangisi, bir yerde yağış miktarının fazla olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

15 a)Yalnız I b)Yalnız II c)I ve II d)I, II ve III a)Yalnız I b)Yalnız II c)I ve II d)I, II ve III I. Göl kenarları II. Irmak kenarı III. Çöl Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yerleşimlerin oluşumunda tercih edilen mekanlardandır? I. Göl kenarları II. Irmak kenarı III. Çöl Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yerleşimlerin oluşumunda tercih edilen mekanlardandır?

16 a)Yalnız III b)I ve II c)I ve III d)II ve III a)Yalnız III b)I ve II c)I ve III d)II ve III I. Hititler – Hattuşaş II. Frigler – Gordion III. İonlar - Tuşpa Yukarıda verilen medeniyet ve başkentleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? I. Hititler – Hattuşaş II. Frigler – Gordion III. İonlar - Tuşpa Yukarıda verilen medeniyet ve başkentleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

17 a)Yetiştirilen ürünler b)Bitki örtüsü c)Konut tipleri d)Yer şekilleri a)Yetiştirilen ürünler b)Bitki örtüsü c)Konut tipleri d)Yer şekilleri Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisinden söz edilemez?

18 a)Asya b)Avrupa c)Antarktika d)Okyanusya a)Asya b)Avrupa c)Antarktika d)Okyanusya Dünya’nın geniş alanlarını göstermek için küçük ölçekli haritalardan yaralanılır. Buna göre aşağıdaki kıtalardan hangisinin çiziminde diğerlerinden daha küçük ölçek kullanılır? Dünya’nın geniş alanlarını göstermek için küçük ölçekli haritalardan yaralanılır. Buna göre aşağıdaki kıtalardan hangisinin çiziminde diğerlerinden daha küçük ölçek kullanılır?

19 a)Yıl boyunca farklı hava kütlerinin etkisi altına girmesi b)Güneş ışınlarının geliş açışının yıl içinde sürekli değişmesi c)Yükselti yağış ve sıcaklık dağılışını etkilemesi d)Batı ve doğu noktaları arasında 76 dakikalık zaman farkı olması a)Yıl boyunca farklı hava kütlerinin etkisi altına girmesi b)Güneş ışınlarının geliş açışının yıl içinde sürekli değişmesi c)Yükselti yağış ve sıcaklık dağılışını etkilemesi d)Batı ve doğu noktaları arasında 76 dakikalık zaman farkı olması Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklimlerin yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?

20 a)En az yağış en sıcak aylarda düşmektedir. b)Yıllık yağış miktarı 1000 mm’nin altındadır. c)Don olaylarına rastlanmaz. d)Yıllık sıcaklık farkı 15 C’den fazladır. a)En az yağış en sıcak aylarda düşmektedir. b)Yıllık yağış miktarı 1000 mm’nin altındadır. c)Don olaylarına rastlanmaz. d)Yıllık sıcaklık farkı 15 C’den fazladır. Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi bu merkezle ilgili yanlış bir bilgidir? Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi bu merkezle ilgili yanlış bir bilgidir?

21 Erkan İsanmaz


"Yeryüzünde Yaşam www.sosyalbilgiler.bizwww.sosyalbilgiler.biz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları