Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder."— Sunum transkripti:

1

2 kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder

3

4 Tarihte, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. İki nehir arası olduğuna göre yerleşme açısından nasıl bir yerdir?

5 Su kaynaklarının olduğu yerler önemli yerleşme yerleridir. Bölgede hangi medeniyetler kurulmuştur? Sümerler Akadlar Babiller Elamlar Asurlar.

6 Toprakları verimlidir. Bu yüzden çok istilaya uğramıştır.

7 Bölgede taş olmadığı için binalar topraktan yapılmıştır.. Günümüze kadar fazla bina kalmamıştır. Neden günümüze kadar mimari eser fazla kalmamıştır?

8 Mezopotamya tarih şeridi İlk kurulan medeniyet hangisidir?

9 Mezopotamya’da ilk medeniyeti biz kurduk ve “Site” denilen “Şehir Devletleri” şeklinde yaşadık Şehir devletlerinin adları nelerdir? Bu şehirlerin nehir kenarında kurulmasını nasıl açıklarsınız? Halkım bana “Patesi” derdi ve onlara hem krallık yaptım hem de rahiplik Laiklik din ile devlet işlerinin ayrı olması İse Sümer yönetimi laik midir?

10 Çok tanrılı dine inanırdık ve ibadet yeri olarak 7 katlı Zigguratlar yaptık

11 Zigguratlar çeşitli amaçlarla kullanılırdı 1 Alt katlar depo ve pazar yeri 2 Orta katlar dini ibadet ve eğitim 3 Üst katlar gözlem evi Üst katlarda uzay gözlemleniyorsa hangi bilim dalı gelişmiş olabilir?

12 Sümerler yaptıkları gözlemlere dayanarak Güneş Sistemimizde 12 gezegen olduğunu düşünüyorlardı. Sümerlerin elde ettiği bu sayıya Güneş ve Ay da dahildi Soldaki resimde Sümerlerin Güneş Sistemi çizimleri görülmektedir. Buna göre Güneş ortada yer almakta ve gezegenler de Güneş'in etrafında dönmektedirler.

13 Sümerler Astronominin yanında Matematik ve Geometride de gelişmişlerdi Ayrıca Ay yılı esaslı takvimi de bulmuşlardır

14 İnsanlığa en önemli katkımız ise yazıyı icat etmemizdir Sümer Çivi yazısı Yazının başlangıcı ile ne başlamıştı?Sümerler yazı ile neler yapmıştır?

15 İlk yazılı kanun olan ve fidye esasına dayalı olan Urgakina Kanunları yapıldı. Gılgamış ve Yaradılış Destanları yazıldı.

16 Sümerlerin bir başka önemli buluşu da tekerlektir. Sümerler tekerleği hangi amaçlarla kullanmışlardır? Önce tekerleğin kullanılabirliğini geliştirdiler Yük ve eşya taşımada kullandılar Savaşlar da at arabası olarak kullandılar

17 Ben Babil’lerin en önemli hükümdarı Hammurabi’yim Babillerin başkenti neresidir?

18 Ülkeme tam hakim olabilmek için kısasa kısas olan kendi adımla anılan kanunları yaptım Kısasa kısas ne demektir? 282 maddeden oluşan Hammurabi Kanunları Siz hükümdar olsanız ülkeye tam hakim olabilmek için neler yapardınız?

19 Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Babil Asma Bahçelerini yaptık Babil Asma Bahçeleri neden 7 harikadan birisi olarak seçilmiş olabilir? Dağlık ve yeşillik bir alandan gelen Kraliçenin düz ve yeşil az olan Mezopotamya’da bunalıma girmemesi için yapılan çatı bahçeleriydi

20 Bir başka önemli eserimiz ise Tanrımız Marduk adına yaptığımız Babil Kulesidir Cennetin gökyüzünde olduğuna inanıldığı için kule şeklinde yapılan binadır

21 Ben Asurluların önemli hükümdarlarından Asurbanipal’ım

22 Verimli bir arazide kurulmadığımız için tarım yerine kara ticaretinde geliştik

23 Asurlu tüccarlar Kayseri’deki Kültepe ile ticaret yapmışlardır Kültepe’deki kazılarda Sümer Çivi yazısı ile yazılmış tabletler bulunmuştur Anadoluya yazıyı öğreterek Tarih Çağlarına kimler geçirmiştir ?

24 En önemli özelliklerimden biriside Dünyadaki ilk Kütüphaneyi başkent Ninova’da kurmamdır

25 Tarihte bilinen ilk…………………….Asurların başkenti Ninova’dadır Babillerin en önemli özelliklerinden birisi Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Babil…………………. yapmalarıdır Hem kral hem rahip olan Sümer Kralları …………….. Devlet anlayışına uygun değildir Sümerler…………………..bularak insanların daha uzak yerlere gitmesini kolaylaştırmıştır Mezopotamya’da kurulan ilk medeniyet İki nehir arası anlamına gelen Mezopotamya’da verimli………………….. vardı topraklar Sümerlerdir tekerleği Kulesini Kütüphane Laik

26 Anadolu’yu tarih çağlarına geçiren Asurlu tüccarlar olmuştur Babil Hükümdarı Hammurabi geniş topraklarda hakimiyet sağlamak için sert kanunlar yapmıştır Zigguratlar tapınak olarak yapılsa da aynı zamanda gözlem evi olarakta kullanılmıştır Mezopotamya’da binalar taştan yapıldığı için hep yüksek yapılmıştır Tarihte Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alana Sümer Medeniyeti adı verilir YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

27 A) Matematik B) Astronomi C) Tarih D) Tıp Sümerli çocuğun bu anlatımına göre, Sümerlilerin dünya uygarlığına katkısı hangi alanda olmuştur? SBS 2008

28 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV I- Su kanall arıyla sulam aya dayalı tarımı gelişti rmele ri II- Yaşa mları nı avcılı kla sürdü rmele ri III- Site adı verile n şehirl er kurm aları IV- Tuğla dan ev yapm aları Yukarıdakilerden hangileri Sümerlerin yerleşik hayata geçtiğine ilişkin kanıt olamaz? SBS 2010

29 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III İlk Çağ'da, Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar içinde en gelişmiş olan Sümerler, Ziggurat adı verilen tapınak yapımında, astronomide, matematikte ve edebiyatta ileri gitmişlerdir. Buna göre Sümerlerin, I. sanat II. bilim III. hukuk alanlarından hangilerinde gelişme sağladıkları söylenebilir?

30 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) III ve IV İlkçağda Mezopotamya'da görülen gelişmelerden bazıları şunlardır: I Sümerler tanrılarını göklerde aradıklarından gözlemevi niteliğinde çok katlı tapınaklar yaptılar. II Babilliler din nitelikli devletlere son verip dünyevi nitelikli devlet kurdular. III Asurlular ticari ilişkileri ile Mezopotamya kültürünü Anadolu'ya taşıdılar. IV İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından yapıldı. durumlarından hangisi Astronominin gelişmesine neden olarak gösterilebilir?


"kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları