Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder."— Sunum transkripti:

1 kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder

2

3 İki nehir arası olduğuna göre yerleşme açısından nasıl bir yerdir?
Tarihte, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. İki nehir arası olduğuna göre yerleşme açısından nasıl bir yerdir?

4 Su kaynaklarının olduğu yerler önemli yerleşme yerleridir.
Sümerler Akadlar Babiller Elamlar Asurlar. Bölgede hangi medeniyetler kurulmuştur?

5 Toprakları verimlidir. Bu yüzden çok istilaya uğramıştır.

6 Bölgede taş olmadığı için binalar topraktan yapılmıştır..
Günümüze kadar fazla bina kalmamıştır. Neden günümüze kadar mimari eser fazla kalmamıştır?

7 İlk kurulan medeniyet hangisidir? Mezopotamya tarih şeridi

8 Halkım bana “Patesi” derdi ve onlara hem krallık yaptım hem de rahiplik
Mezopotamya’da ilk medeniyeti biz kurduk ve “Site” denilen “Şehir Devletleri” şeklinde yaşadık Laiklik din ile devlet işlerinin ayrı olması İse Sümer yönetimi laik midir? Bu şehirlerin nehir kenarında kurulmasını nasıl açıklarsınız? Şehir devletlerinin adları nelerdir?

9 Çok tanrılı dine inanırdık ve ibadet yeri olarak 7 katlı Zigguratlar yaptık

10 Zigguratlar çeşitli amaçlarla kullanılırdı
1 Alt katlar depo ve pazar yeri 2 Orta katlar dini ibadet ve eğitim 3 Üst katlar gözlem evi Üst katlarda uzay gözlemleniyorsa hangi bilim dalı gelişmiş olabilir?

11 Sümerler yaptıkları gözlemlere dayanarak Güneş Sistemimizde 12 gezegen olduğunu düşünüyorlardı. Sümerlerin elde ettiği bu sayıya Güneş ve Ay da dahildi Soldaki resimde Sümerlerin Güneş Sistemi çizimleri görülmektedir. Buna göre Güneş ortada yer almakta ve gezegenler de Güneş'in etrafında dönmektedirler.

12 Sümerler Astronominin yanında Matematik ve Geometride de gelişmişlerdi
Ayrıca Ay yılı esaslı takvimi de bulmuşlardır

13 İnsanlığa en önemli katkımız ise yazıyı icat etmemizdir
Sümer Çivi yazısı Sümerler yazı ile neler yapmıştır? Yazının başlangıcı ile ne başlamıştı?

14 İlk yazılı kanun olan ve fidye esasına dayalı olan Urgakina Kanunları yapıldı.
Gılgamış ve Yaradılış Destanları yazıldı.

15 Sümerler tekerleği hangi amaçlarla
Yük ve eşya taşımada kullandılar Savaşlar da at arabası olarak kullandılar Sümerlerin bir başka önemli buluşu da tekerlektir. Önce tekerleğin kullanılabirliğini geliştirdiler Sümerler tekerleği hangi amaçlarla kullanmışlardır?

16 Babillerin başkenti neresidir?
Ben Babil’lerin en önemli hükümdarı Hammurabi’yim Babillerin başkenti neresidir?

17 Ülkeme tam hakim olabilmek için kısasa kısas olan kendi adımla anılan kanunları yaptım
282 maddeden oluşan Hammurabi Kanunları Siz hükümdar olsanız ülkeye tam hakim olabilmek için neler yapardınız? Kısasa kısas ne demektir?

18 Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Babil Asma Bahçelerini yaptık
Dağlık ve yeşillik bir alandan gelen Kraliçenin düz ve yeşil az olan Mezopotamya’da bunalıma girmemesi için yapılan çatı bahçeleriydi Babil Asma Bahçeleri neden 7 harikadan birisi olarak seçilmiş olabilir?

19 Bir başka önemli eserimiz ise Tanrımız Marduk adına yaptığımız Babil Kulesidir
Cennetin gökyüzünde olduğuna inanıldığı için kule şeklinde yapılan binadır

20 Ben Asurluların önemli hükümdarlarından Asurbanipal’ım

21 Verimli bir arazide kurulmadığımız için tarım yerine kara ticaretinde geliştik

22 Anadoluya yazıyı öğreterek Tarih Çağlarına kimler geçirmiştir ?
Asurlu tüccarlar Kayseri’deki Kültepe ile ticaret yapmışlardır Kültepe’deki kazılarda Sümer Çivi yazısı ile yazılmış tabletler bulunmuştur Anadoluya yazıyı öğreterek Tarih Çağlarına kimler geçirmiştir ?

23 En önemli özelliklerimden biriside Dünyadaki ilk Kütüphaneyi başkent Ninova’da kurmamdır

24 topraklar Sümerlerdir tekerleği Laik Kulesini Kütüphane
İki nehir arası anlamına gelen Mezopotamya’da verimli………………….. vardı Sümerlerdir Mezopotamya’da kurulan ilk medeniyet tekerleği Sümerler…………………..bularak insanların daha uzak yerlere gitmesini kolaylaştırmıştır Hem kral hem rahip olan Sümer Kralları …………….. Devlet anlayışına uygun değildir Laik Babillerin en önemli özelliklerinden birisi Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Babil…………………. yapmalarıdır Kulesini Kütüphane Tarihte bilinen ilk…………………….Asurların başkenti Ninova’dadır

25 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Tarihte Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alana Sümer Medeniyeti adı verilir Mezopotamya’da binalar taştan yapıldığı için hep yüksek yapılmıştır Zigguratlar tapınak olarak yapılsa da aynı zamanda gözlem evi olarakta kullanılmıştır Babil Hükümdarı Hammurabi geniş topraklarda hakimiyet sağlamak için sert kanunlar yapmıştır Anadolu’yu tarih çağlarına geçiren Asurlu tüccarlar olmuştur

26 Matematik B) Astronomi C) Tarih D) Tıp SBS 2008
Sümerli çocuğun bu anlatımına göre, Sümerlilerin dünya uygarlığına katkısı hangi alanda olmuştur? Matematik B) Astronomi C) Tarih D) Tıp

27 I- Su kanallarıyla sulamaya dayalı tarımı geliştirmeleri
SBS 2010 I- Su kanallarıyla sulamaya dayalı tarımı geliştirmeleri II- Yaşamlarını avcılıkla sürdürmeleri III- Site adı verilen şehirler kurmaları IV- Tuğladan ev yapmaları Yukarıdakilerden hangileri Sümerlerin yerleşik hayata geçtiğine ilişkin kanıt olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV

28 alanlarından hangilerinde gelişme sağladıkları söylenebilir?
İlk Çağ'da, Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar içinde en gelişmiş olan Sümerler, Ziggurat adı verilen tapınak yapımında, astronomide, matematikte ve edebiyatta ileri gitmişlerdir. Buna göre Sümerlerin, I. sanat II. bilim III. hukuk alanlarından hangilerinde gelişme sağladıkları söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

29 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) III ve IV
İlkçağda Mezopotamya'da görülen gelişmelerden bazıları şunlardır: I Sümerler tanrılarını göklerde aradıklarından gözlemevi niteliğinde çok katlı tapınaklar yaptılar. II Babilliler din nitelikli devletlere son verip dünyevi nitelikli devlet kurdular. III Asurlular ticari ilişkileri ile Mezopotamya kültürünü Anadolu'ya taşıdılar. IV İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından yapıldı. durumlarından hangisi Astronominin gelişmesine neden olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) III ve IV


"Kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları