Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. Kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. Kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder."— Sunum transkripti:

1

2 5. Kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder

3 Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Anadolu hangi özelliklerinden dolayı yerleşme yeri olarak seçilmiştir ?

4 Coğrafi konumunun elverişliliği İklimin insanların yaşamasına elverişli olması Doğal kaynakların bol olması Su kaynaklarına, verimli ovalara sahip olması. Anadolu’da kültür çeşidinin fazla olmasının sebebi ne olabilir?

5 A) Toplumun ihtiyaçlarının artması B) Farklı inançların ortaya çıkması C) Kültürlerin birbirilerinden etkilenmesi D) Savaş ve çatışmaların çoğalması Anadolu'nun göç yollan üzerinde bulunması, uygun coğrafi koşullara sahip olması, çağlar boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin kurulmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun yarattığı olumsuz bir gelişmedir?

6 Anadolu’da kurulan ilk medeniyetler hangileridir?

7

8 Anadolu’da kurulan ilk medeniyet Hititler olmuştur. Kızılırmak yayı içine yerleşmiş ve Hattuşaş’ı (Boğazköy) başkent yapmışlarıdır

9 Bu sembolü hiç gördünüz mü? Hititlerin sembolü: Güneş Kursu

10 Kral Tavananna Pankuş

11 Hititlerde kadına önem verildiğini nereden anlarız? Hititlerde halkın çeşitli sınıflara ayrıldığını nereden anlarız? Kral sonsuz yetkili midir, niçin? Ülkemi krallıkla yönettim. Hem ordu komutanı hem dini lider hem de yargılama işlerini yaptım Bende kraliçe yani Tavananna’yım. Kraldan sonra en yetkili kişi benim. Devlet işleri PANKUŞ adı verilen mecliste görüşülürdü. Meclis asillerden oluşurdu. Kralı yargılayarak cezalandırma yetkisi vardı

12 Anallar için tarafsız tarih yazıcılığı diyebilir miyiz? Niçin? Ben Hititli bir tarih yazıcısıyım. Tanrıya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları Anal dediğimiz yıllıklara yazarım Ben Hititli bir tarih yazıcısıyım. Tanrıya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları Anal dediğimiz yıllıklara yazarım

13 A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları D) Yıllıkların edebi bir dille yazılmış olması Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?

14 Hititler kendi tanrılarına ek olarak elde ettikleri kentin tanrısını da kabul etmişlerdi. Fırtına Tanrısı Geyik üzerinde duran tanrı. Hititlerin dini inanışları için neler söylenebilir?

15 HİTİT HUKUKU “Komşusunun koyununu öldüren adamın da koyunu öldürülsün. Eskiden böyledi. Artık onun koyunu alınıp koyununu öldürdüğü komşusuna verilsin.” Babil hukuku kısasa kısastı. Hitit hukuku için neler söyleyebilirsiniz?

16 ileri gitmişlerdir. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları vardır Heykel,Demircilik,Kabartma işlerinde,Hititler;

17 Suriye hakimiyeti için Mısırlılarla M.Ö 1296’da KADEŞ SAVAŞI’nı yaptılar Bu savaşın sonunda “Tarihteki İlk Yazılı Anlaşma” olan 1280 Kadeş Anlaşması imzalandı Savaşın yapıldığı yeri haritada gösteriniz? Kadeş Anlaşması Tableti

18 KADEŞ SAVAŞI Tarih dersinde öğretmen birini tahtaya kaldırmış ve sormuş: -Oğlum Kadeş Savaşını kim yaptı? Çocuk hemen yanıtlamış: -Hocam vallahi billahi ben yapmadım. Hoca sinirinden çıldıracak. O sinirle dışarıya çıkmış, koridorda Matematik öğretmenini görmüş ve durumu Matematik öğretmenine anlatmış: -Hoca hanım bu öğrenciler beni çıldırtacak; Kadeş Savaşını kim yaptı diye soruyorum, vallahi billahi ben yapmadım diye yanıt veriyorlar, çıldıracağım... -Hocam üzülmeyin çocuktur bunlar hem yaparlar hem de yapmadım derler... Tarihçinin sinirleri iyice tepesine çıkmış ve soluğu Müdür Beyin odasında almış. -Müdür Bey bu nasıl bir okul, ne öğrencisinde hayır var, ne de öğretmeninde; öğrenciye Kadeş Savaşını kim yaptı diye soruyorum, ben yapmadım diyor, öğretmene durumu anlatıyorum, bunlar çocuktur hem yaparlar hem de yapmadım derler diyor, kafayı yiyeceğim. Müdür Bey: Siz hiç kendinizi üzmeyin Hocam, bunda merak edilecek birşey yok, şimdi Bakanlığa bir yazı yazar ve Kadeş Savaşını kimin yaptığını sorarız... Tarih Öğretmeni aldığı yanıt ile oracığa yığılıp kalmış ve Müdürden bir hafta izin almış... Bir hafta sonra Bakanlıktan bir yazı: Bu yıl ödenek olmadığı için Kadeş Savaşı yapılamayacaktır. Bilginize...

19 Batıdan gelerek Sakarya Irmağı etrafında kurulan ve Kimmerler tarafından yıkılan medeniyettir Friglerin başkenti neresidir?

20 Ben Friglerin en önemli hükümdarıyım. Hepinizin “Kral Midas” dediğini duyar gibiyim Benim hakkımda iki tane efsane vardır. Birincisi kulaklarım ile ilgili olan İkincisi de dokunduğum herşeyin altına dönmesi ile ilgili olan. Sizde dokunduğunuz her şeyin altına dönmesini ister misiniz?

21

22 En önemli tanrıları Kibele adı verilen toprak ve bereket tanrıçasıydı Fibula adı verilen çengelli iğneler yaptılar Friglerin çok tanrılı dine inandığını nereden anlarız? Friglerin maden işçiliğinde geliştiğini nereden anlarız ?

23 Friglerde neden saban kırana veya öküz öldürene ağır ceza verilmiş olabilir? Ben Frigyalı bir çiftçiyim. Topraklarımı sabanla işliyorum. Sabanımı dikkatli kullanmalıyım. Çünkü benim ülkemin kanunlarında ekili araziye zarar verene ve sabanı kırana çok ağır cezalar verilir.

24 Frigler hiç çivi kullanmadan mobilya yapabiliyorlardı Tapates adı verilen halı ve kilimleri çok meşhurdu Friglerin halı yapabilmesi için, tarımdan başka ne ile de uğraşmaları gerekir?

25 Frigler Krallarını ve soylu kişileri Tümülüs denilen yığma mezarlara gömerdi Diğer ölülerini ise geometrik şekillerle süslü Kaya Mezarları’na gömmüşlerdir Ağaçtan işlenerek üzeri toprakla örtülen mezar çeşididir Bu bilgilere göre Friglerde dokumacılığın yanında hangi sanatlarda gelişmiştir?

26 A) Maden, ağaç işçiliği ve dokumacılıkta ileri düzeyde oldukları B) Ticaret hayatının canlı olduğu C) Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu D) Ormanlık alanların fazla olduğu Friglerin “fibula” denilen çengelli iğneleri, çivi kullanmadan yaptıkları mobilyaları, Tapates adı verilen halı ve kilimleri önemli eserleridir. Sadece metinden yararlanarak Frigler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

27 Ege kıyılarında Menderes ve Gediz ırmakları arasında kurulan ve Persler tarafından yıkılan medeniyettir Ege kıyılarında Menderes ve Gediz ırmakları arasında kurulan ve Persler tarafından yıkılan medeniyettir Hititler, Frigler ve Lidyalıların yerleşme açısından ortak özellikleri nelerdir? Lidyalıların başkenti neresidir? Hatırlayacağınız gibi Hititler Kızılırmak yayı içinde, Frigler Sakarya Irmağı etrafında, Lidyalılar ise Menderes ve Gediz Irmakları arasında kurulmuştu.

28 Kara ticaretinde gelişen Lidyalılar ürettikleri malları Kral Yolu ile Mezopotamya’ya gönderir oradan da ihtiyaçlarını alırlardı Haritaya göre Kral Yolu nereden başlayıp nerede bitiyor? Lidyalılar bu ticarette neler alıp neler satmış olabilir? Ticaret sayesinde iki şehir arasında başka neler gelişmiştir?

29 Benim Buğdaya ihtiyacım var. Sana zeytin vereyim sen de bana Buğday ver. Bende fazladan buğday var ama benim zeytine ihtiyacım yok ki. Sende hurma varsa değişiriz Bu alışverişteki problem nedir? Alışverişi kolaylaştırmak için ne yapılabilir? Onu da ben söyleyeyim Biz Lidyalılar Ticareti kolaylaştırmak amacı ile Parayı icat ettik Paranın bulunması neleri etkilemiştir? 1 Değiş-Tokuş usulü sona erdi 2 Ticaret kolaylaştı 3 Ekonomik hayat canlandı.

30 Lidyalılara ait altın paralardan bir örnek Altın paraların kullanılması o ülkenin ekonomisi hakkında nasıl bir fikir verir? Zengin olan Lidyalıların ordusu da paralı askerlerden oluşurdu. Paralı askerlik sisteminin zararı neler olabilir?

31 A) Ordunun ücretli ve yabancı askerlerden oluşması B) Savaş zamanında eli silah tutan tüm erkeklerin savaşa gitmesi C) Lidya krallarının savaşta ordunun başında olmaması D) Lidyalıların şehir devleti şeklinde yaşaması Lidya ordusunun devlete bağlı vatan sevgisine dayanmıyordu ve bu ordu girdiği bir çok savaştan yenilgiyle ayrılıyordu. Bu durumun en önemli sebebi hangisidir?

32 Lidyalılar, Frigler gibi Tümülüs tipi mezarlar yapmışlarıdır Yine Friglerdeki işçiliği, Lidyalılarda da görebiliyoruz Friglerin, Lidyalıları etkilediğini nereden anlarsınız? Komşu olan bu iki medeniyetin etkileşimini kolaylaştıran sebep ne olabilir?

33 Yunanistan’dan gelerek Ege kıyılarında şehir devleti şeklinde kurulan ve Persler tarafından yıkılan medeniyettir. Ege kıyılarında kurulduklarına göre ne ile uğraşmış olabilirler?

34 Deniz ticareti ile uğraşmışlar ve Koloniler kurmuşlarıdır Deniz ticareti ile uğraşmalarının sonuçları nelerdir? 1 Ticaret sayesinde zenginleştiler 2 Ekonomi iyi olunca bilimsel çalışma yaptılar 3 Değişik kültürler ile etkileşim oldu

35 Şehir devleti şeklinde yönetilen İyonlarda özgür düşünce ortamı da oluşmuştur Bu etkileşimin bir sonucu da Fenike alfabesini geliştirmelerdir Daha önce gördüğümüz medeniyetlerden hangisi şehir devleti şeklindeydi?

36 İyonlar bilimsel çalışmalarda ileri gitmişler bunun sonucunda; Felsefede Diyojen, Matematikte Tales, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat gibi bilim adamlar yetişmiştir İyonların bilimsel çalışmalarda ileri gitmelerinin sebepleri nelerdir? 1 Ticaret yollarının sonunda yer alması 2 Deniz ticareti sayesinde değişik kültürler ile etkileşim 3 Ticaret sayesinde zengin olan tüccarların bilim adamlarını desteklemesi 4 Şehir devletlerinde özgür düşünce ortamının bulunması

37 A) Deniz ticaretinde büyük bir gelişme göstermişlerdir. B) Sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır C) Bilimsel yönden oldukça gelişmişlerdir D) Hayvancılık ve tarımla uğraşmışlardır. “lyonya'da insanlar özgür düşünceye önem verdiklerinden..." diye başlayan bir cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle devam ederse daha doğru olur?

38 Dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı İyonlara aittir Çok tanrılı dine inanan İyonlar, Tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir İyonların dini inancı hangi sanatların gelişmesini sağlamıştır?

39 Urartular Doğu Anadolu’da kurulmuş medeniyettir Urartular Doğu Anadolu’da kurulmuş medeniyettir Urartuların yaşadığı bölge hakkında neler söyleyebilirsiniz?

40 Dağlık bir bölgede kurulan Urartular düşmanlardan korunmak amacı ile taştan kaleler yapmışlardır Urartu eserlerinin sizce günümüze kadar gelebilmesinin sebepleri neler olabilir ?

41 Urartular taş işçiliğinde oldukça gelişmişlerdir Urartuların yapmış olduğu Şamran Kanalı günümüzde bile kullanılmaktadır Urartuların tarım ile uğraştığını nereden anlarız?

42 Urartular, mezarlarını bile taştan oda şeklinde yapmışlardır Bu mezarlara günlük hayatta kullandığı değerli eşyaları da koymuşlardır Urartu mezarlarından çıkan eşyalar neye benziyor ve nerelerde kullanmışlardır? Değerli eşyaların mezarlara konmasının amacı ne olabilir?

43 Bulunduğu bölgede maden çok olduğu için Kuyumculukta da gelişmişlerdir Çok tanrılı dine inanmışlardır. En önemli tanrıları da Savaş tanrısı Haldi’dir En önemli tanrılarının savaş tanrısı olması hakkında neler düşünüyorsunuz?

44 Urartu sanatı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

45 HititlerFriglerLidyalılarİyonlarUrartular Parayı bularak takas usulüne son verdiler Şehir devleti şeklinde yönetildilerTarımı koruyan ağır cezaları vardıKralı kısıtlayan Pankuş meclisi vardıGünümüze kadar gelen Taştan eserleri vardıYönetimde Tavananna denilen kraliçede vardıKralları Midas hakkında çeşitli efsaneler vardıDoğu Anadolu’da kuruldular.Deniz ticareti yaparak koloniler kurdularKara ticareti ile uğraştılarMezarlarına değerli eşyaları koydularEfes, Milet, Foça önemli şehirleriydi.Tarihteki ilk yazılı anlaşmayı yaptılarKibele denilen Tabiat Tanrıçası vardıTicaret için Kral Yolunu yaptılarBaşkentleri Sard şehridirTales Heredot gibi bilim adamları vardıKralları için Tümülüs mezarları yapmışlarAnal denilen tarafsız tarih yazıcılığı yaptılarAhiret inancı vardı Başkentleri Tuşpa şehriydi Paralı askerlik yaptırdılarHeykel yapımında ileri gitmişlerdiBaşkentleri Gordion’durKızılırmak yayı içinde Hattuşaş ta kuruldular

46 A) İyon B) Asur C) Lidya D) Urartu Verilen eşleştirme tablosundaki boş yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? SBS 2008

47 A) I, II B) II, III C) I, II, IV D) I, II, III, IV SBS 2009 Bu bilgiye göre Lidyalılarla ilgili olarak; I- Tarım başlıca geçim kaynaklarından biridir. II.Ticarette ileri gitmişlerdir. III. Bilimsel çalışmalara öncülük etmişlerdir. IV. Madencilikle uğraşmışlardır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

48 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) I - II - III SBS 2010 Friglerden günümüze; I- Tunçtan yapılmış göbekli taslar II- Fibula denilen çengelli iğneler III- Seramik çanak çömlekler kalmıştır. Bunlardan hangileri, Frigya’da maden işlemeciliğinin geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

49 Urartular, mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Bu bilgiye göre, Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? DPY 2012 A) Zengin oldukları B) Madencilikte ileri gittikleri C) Birden çok tanrıya inandıkları D) Ölümden sonraki hayata inandıkları

50 A) Urartular B) Hititler C) Lidyalılar D) Sümerler Mısırlılarla Kadeş Antlaşması’nı yapmışlardır. Tarihte ilk kez madeni para kullanmışlardır. Kaleler ve su kanalları inşa etmişlerdir. Bu gelişmeler aşağıdaki uygarlıklardan hangisiyle ilgili değildir?

51 A) Sulama kanalları açmışlardır. B) Savunma sistemleri gelişmiştir. C) Demir işleme sanatında ilerlemişlerdir. D) Deri işçiliği ve dokumacılıkta ileri gitmişlerdir DPY 2013 Semavi: Urartular, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yani dağlık bir bölge­de kurulmuşlardır. Leyla : Öyleyse, arazi tarıma elverişli olmadığı için hayvancılık yapmış olmalılar. Semavi: Evet, hayvancılık çok gelişmiş. Hatta buna bağlı olarak Aşağıdakilerden hangisi, Semavi’nin cümlesini en uygun biçimde tamamlar?

52 A) Çok tanrılı bir dine inandıkları B) Tarım yaptıkları C) Tarih çağını yaşadıkları D) Maden işçiliğinde ileri gittikleri Urartular maden ve taş işçiliğinde oldukça usta idiler. Van Ovası’nı sulamak için kanallar yaptılar. Çivi ve hiyeroglif yazısını kullandılar Sadece bu bilgilere bakılarak, Urartuların aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip oldukları sonucuna ulaşılamaz?

53 Hititlerde kraldan sonra en yetkili olan ve kral olmadığında onun yerini ülkeyi yöneten kraliçeye verilen isim Tavananna

54 Parayı bulan medeniyet Lidyalılar

55 Ege kıyılarında şehir devleti şeklinde yaşayan ve deniz ticareti ile uğraşan medeniyet İyonlar

56 Urartular, oda şeklinde yaptıkları mezarlara, değerli eşyaları da koymaları neyin göstergesidir Ölümden sonra inandıklarının

57 Kızılırmak yayı çevresinde kurulan ve başkenti Hattuşa olan Anadolu Medeniyeti hangisidir Hititler

58 Hangi medeniyette tarımı korumak için ağır yasalar konulmuştur Frigler

59 Lidyalılarda, başkent Sart’tan başlayıp Mezopotamya’da Ninova’ya kadar giden ticaret yolu Kral Yolu

60 İyonların, Tanrıları insan şeklinde düşünmeleri hangi sanatın gelişmesini sağlamıştır Heykelcilik

61 Başkenti Van yakınlarındaki Tuşpa olan medeniyet Urartular

62 Tarihte yapılmış olan ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması

63 MÖ. 1280’de imzalanmış olan ilk yazılı anlaşma hangi medeniyetler arasına imzalanmıştır Hitit-Mısır

64 Friglerin Başkenti Gordion

65 Friglerin bereket ve tabiat tanrıçası Kibele

66 Friglerde krallar için yapılan yığma tepelerden oluşan mezarlara verilen isim Tümülüs

67 Friglerin dünyaca ünlü halı ve kilim motiflerine verilen isim Tapates

68 Gediz ırmağı ve Küçük Menderes havzasında kurulan ve Manisa yakınlarındaki Sart şehrini başkent yapan medeniyet Lidyalılar

69 Ticarette takas usulü neyin icadı ile sona ermiştir Para

70 İyonların önemli şehirler Efes, Milet, Foça

71 Urartuların tarımda sulama için yaptığı ve günümüzde dahi kullanılan sulama kanalları Şamran Kanalı


"5. Kazanım: Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları