Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünite 2:. anadolu Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünite 2:. anadolu Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur."— Sunum transkripti:

1 Ünite 2:

2 anadolu Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

3 Coğrafi konumunun elverişliliği İklimin insanların yaşamasına elverişli olması Doğal kaynakların bol olması Su kaynaklarına, verimli ovalara sahip olması.

4 Anadolu’da hangi medeniyetler kurulmuştur?

5 Anadolu’da kurulan ilk medeniyet Hititler olmuştur. Kızılırmak yayı içine yerleşmiş ve Hattuşaş’ı (Boğazköy) başkent yapmışlarıdır

6 Hititlerin sembolü: Güneş Kursu

7 Hititlerde yönetim Kral + Tavananna + Pankuş (Meclis) oluşurdu.

8 Ülkemi krallıkla yönettim. Hem ordu komutanı hem dini lider hem de yargılama işlerini yaptım Bende kraliçe yani Tavananna’yım. Kraldan sonra en yetkili kişi benim. Devlet işleri PANKUŞ adı verilen mecliste görüşülürdü. Meclis asillerden oluşurdu. Kralı yargılayarak cezalandırma yetkisi vardı

9 Ben Hititli bir tarih yazıcısıyım. Tanrıya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları Anal dediğimiz yıllıklara yazarım? Ben Hititli bir tarih yazıcısıyım. Tanrıya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları Anal dediğimiz yıllıklara yazarım?

10 Fırtına Tanrısı Geyik üzerinde duran tanrı. Hititler kendi tanrılarına ek olarak elde ettikleri kentin tanrısını da kabul etmişlerdi.

11 Suriye hakimiyeti için Mısırlılarla M.Ö 1296’da KADEŞ SAVAŞI’nı yaptılar Bu savaşın sonunda “Tarihteki İlk Yazılı Anlaşma” olan 1280 Kadeş Anlaşması imzalandı Kadeş Anlaşması Tableti

12 Batıdan gelerek Sakarya Irmağı etrafında kurulan ve Kimmerler tarafından yıkılan medeniyettir

13 Ben Friglerin en önemli hükümdarıyım. Hepinizin “Kral Midas” dediğini duyar gibiyim Benim hakkımda iki tane efsane vardır. Birincisi kulaklarım ile ilgili olan İkincisi de dokunduğum herşeyin altına dönmesi ile ilgili olan.

14

15 En önemli tanrıları Kibele adı verilen toprak ve bereket tanrıçasıydı Fibula adı verilen çengelli iğneler yaptılar

16 Ben Frigli bir çiftçiyim. Topraklarımı sabanla işliyorum. Sabanımı dikkatli kullanmalıyım. Çünkü benim ülkemin kanunlarında ekili araziye zarar verene ve sabanı kırana çok ağır cezalar verilir.

17 Frigler Krallarını ve soylu kişileri Tümülüs denilen yığma mezarlara gömerdi Diğer ölülerini ise geometrik şekillerle süslü Kaya Mezarları’na gömmüşlerdir

18 Kara ticaretinde gelişen Lidyalılar ürettikleri malları Kral Yolu ile Mezopotamya’ya gönderir oradan da ihtiyaçlarını alırlardı

19 Benim Buğdaya ihtiyacım var. Sana zeytin vereyim sen de bana Buğday ver. Bende fazladan buğday var ama benim zeytine ihtiyacım yok ki. Sende hurma varsa değişiriz Onu da ben söyleyeyim Biz Lidyalılar Ticareti kolaylaştırmak amacı ile Parayı icat ettik 1 Değiş-Tokuş usulü sona erdi 2 Ticaret kolaylaştı 3 Ekonomik hayat canlandı.

20 Lidyalılara ait altın paralardan bir örnek Zengin olan Lidyalıların ordusu da paralı askerlerden oluşurdu.

21 Lidyalılar, Frigler gibi Tümülüs tipi mezarlar yapmışlarıdır Yine Friglerdeki işçiliği, Lidyalılarda da görebiliyoruz

22 Yunanistan’dan gelerek Ege kıyılarında şehir devleti şeklinde kurulan ve Persler tarafından yıkılan medeniyettir.

23 Deniz ticareti ile uğraşmışlar ve Koloniler kurmuşlarıdır 1 Ticaret sayesinde zenginleştiler 2 Ekonomi iyi olunca bilimsel çalışma yaptılar 3 Değişik kültürler ile etkileşim oldu

24 Şehir devleti şeklinde yönetilen İyonlarda özgür düşünce ortamı da oluşmuştur Bu etkileşimin bir sonucu da Fenike alfabesini geliştirmelerdir

25 İyonlar bilimsel çalışmalarda ileri gitmişler bunun sonucunda; Felsefede Diyojen, Matematikte Tales, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat gibi bilim adamlar yetişmiştir 1 Ticaret yollarının sonunda yer alması 2 Deniz ticareti sayesinde değişik kültürler ile etkileşim 3 Ticaret sayesinde zengin olan tüccarların bilim adamlarını desteklemesi 4 Şehir devletlerinde özgür düşünce ortamının bulunması

26 Urartular Doğu Anadolu’da kurulmuş medeniyettir

27 Dağlık bir bölgede kurulan Urartular düşmanlardan korunmak amacı ile taştan kaleler yapmışlardır

28 Urartular taş işçiliğinde oldukça gelişmişlerdir Urartuların yapmış olduğu Şamran Kanalı günümüzde bile kullanılmaktadır

29 Urartular, mezarlarını bile taştan oda şeklinde yapmışlardır Bu mezarlara günlük hayatta kullandığı değerli eşyaları da koymuşlardır

30 Bulunduğu bölgede maden çok olduğu için Kuyumculukta da gelişmişlerdir Çok tanrılı dine inanmışlardır. En önemli tanrıları da Savaş tanrısı Haldi’dir

31

32 SAVAŞ KARATAY 2012 090 60 70 Sosyal bilgiler öğrt. B şubesi


"Ünite 2:. anadolu Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları