Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diffüz Karaciğer Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diffüz Karaciğer Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Diffüz Karaciğer Hastalıkları
Dr. Muşturay Karçaaltıncaba Abdominal Radyoloji Bolümü Radyoloji ABD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Diffüz Karaciğer Hastalıkları
Yağlanma Kronik parenkimal (Siroz) Vasküler (Budd-Chiari Sendromu) Metabolik (Hemokromatozis, Wilson) Konjenital (Tirozinemi, Kistik fibrozis, Konj Hep. Fibroz) Enfeksiyöz (Kandidiazis, Hepatit) Nadir patolojiler Özet

3 KC YAĞLANMA Sişmanlık Malnutrisyon Hepatotoksik ajanlara bağlı DM
Steroid kullanımı Alkolik KC hastalığı Hepatit Parankimi tutan hastalıklarda

4 DİFFÜZ YAĞLANMA US BT MRG Hiperekojen
Hipodens, dual enerjili (KVPli) cekim Kamel IR, et al. AJR 2001 Referans organ dalak MRG In out of faz görüntüleme

5

6 IN-OUT OF FAZ Görüntüleme
Kimyasal şift görüntüleme T1 ağırlıklı gradient-eko sekans 1.5 , 1 ve 0.5T `da mümkün TR değeri sabit, TE değeri değişir 1.5 T MR in faz TE out of faz 2-2.5sn O.5T MR in faz TE out of faz 6.5sn

7 IN-OUT OF FAZ Görüntüleme
TE 4.5 TE 2.2

8 KARACİĞER - TRANSPLANT
%30 üzerinde yağlanma olan karaciğerin trans yapılması tercih edilmiyor %60 üzerinde kesin kontraendikasyon Çünkü organ yetmezliği gelişiyor BT ile KC atenüasyon indeksi %90 oranında patolojik korelasyon gösterir -10HU altında %30 yağlanmadan fazla Limanond P et al. Radiology 2004 Macrovesicular Hepatic Steatosis in Living Related Liver Donors: Correlation between CT and Histologic Findings

9 Fokal yağlanma T1a in-out of faz US`de lezyon görülür MRG istenir
Ama lezyon MRG`de görülmez (önemli) Fokal yağlanma alanları aslında karaciğere giren aberran venler nedeniyle gelişir Hashimoto M. Eur Radiol 2002; 12 (8):2000-

10 KC DİFFÜZ ve FOKAL YAĞLANMA

11 KC DİFFÜZ NODÜLER YAĞLANMA

12 KC DİFFÜZ NODÜLER YAĞLANMA
In faz Out faz

13 SİROZ Siroz rejeneratif noduller ve fibrozis ile karakterizedir.
Volum redistribusyonu (sağ lob küçülürken, sol lob ve kaudat lob büyür) Parenkimal heterojenite Nodüler kontur Periportal yağ birikimi

14 SİROZ GÖRÜNTÜLEME US Tanısal BT Tanısal ve takip MRG

15 SİROZ - HCC Arteryel beslenme Rejeneratif nodüller
Aslında HCC oluşumunun ilk basamağı Rejeneratif nodül Displastik nodül HCC Arteryel beslenme

16 GÖRÜNTÜLEME TEKNİK BT Minimum Bifazik görüntüleme
Arteryel (30.sn) ve Venöz (60-80 sn) faz Kontrast miktarı cc Enjeksiyon hızı 3-5cc/sn Kesit kalınlığı 5mm ve altı

17 GÖRÜNTÜLEME TEKNİK MRG
Dinamik T1a gradient-eko görüntüleme VIBE (3d), THRIVE, FAME 2D gradient-eko Kesit kalınlığı 5mm Arteryel (25.sn), Venöz (60sn), Geç Venöz Kontrast miktarı standart doz Otomatik enjektöre gerek yok

18 SİROZ-PORTAL VEN

19

20

21 Budd-Chiari Sendromu İdiopatik, hiperkoagulopati sendromları, neoplazi, flebit, membran, sağ atrial tümör veya yetmezlik Hepatik ven kalibrasyonu ¯ veya tamamen oklüde olur. Hepatikohepatik şant Kaudat lob hipertrofisi- KAUDAT VEN KAVAYA DÖKÜLÜR BT’de heterojen kontrast tutumu, santral opaklaşma ve periferin hipodens kalması, geç kesitlerde periferde gecikmiş opak tutulumu Hipervasküler nodüller

22 BUDD-CHİARİ SENDROMU

23 BUDD-CHIARI SENDROMU

24 HEMOKROMATOZiS Dokularda demir birikimi ile karekterize
Primer Hemokromatozis Intestinal absorbsiyon bozukluğu En erken bulgu karaciğerde Paraspinal kaslar intensitesi standart Pankreas geç dönemde tutulur Sekonder Hemokromatozis Transfüzyon yüküne bağlı Pankreas normaldir

25 Hemokromatozis-Hemosiderozis
Parenkim hücrelerde Karaciğer Dalak tutulmaz Pankreas Kalp Retikuloendotelyal S Karaciğer Dalak tutulur Pankreas g. tutulmaz REFERANS: PARASPİNAL KAS İNTENSİTESİ Alustiza Radiology 2004 MR Quantification of Hepatic Iron Concentration1

26 HEMOKROMATOZIS

27 KONJENİTAL HEPATİK FİBROZİS
Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı Meckel Gruber Sendromu Vajinal atrezi Tuberoz skleroz Nefronofitizis Otozomal dominant PBH (NADİR) ORPBH ile mutlaka var

28 Konjenital Hepatik Fibrozis
Safra kanalları ileri derecede dilate olursa Caroli Hastalığından ayırt edilemez. Ayırıcı Tanı: KHF: Portal fibrozis belirgin, duktal dilatasyon az Caroli Hastalığı: İleri derecede duktal ektazi vardır, portal fibrozis ve hipertansiyon olmaz. 5-15 yaşta ortaya çıkar. (Özellikle renal hastalığı hafif seyredenlerde klinik ve sonografik bulgu verir)

29 Konjenital Hepatik Fibrozis: SONOGRAFİK BULGULAR
Safra yolları normal/minimal geniştir. MR daha duyarlı Periportal ekojenite artışı ve kalınlaşma KC’de yama tarzında veya diffüz ekojenite artışı İleri dönemde portal hipertansiyon bulguları Varis Hapato-splenomegali, Böbrekler hafif hiperekojen/fonk N, makrokistler+

30 K.Hepatik Fibrozis: Kaba ekopatern, yama şeklinde yağlanma
Periportal kalınlaşma (fibrozis)

31 Konjenital Hepatik Fibrozis
Minimal veya orta derecede intrahepatik safra yollarında genişleme daha nadirdir.

32 KİSTİK FİBROZİS Resesif geçişli Kr-7’deki gen defekti
Na-Cl emiliminin bozulması sonucu sıvılar yoğunlaşır; Bronşial ve bilier tıkaç oluşur. KF hastalarının ömrünün uzamasına bağlı hepatobilier bulgular geç dönemde görülür.

33 KİSTİK FİBROZİS Histolojik olarak 3 tip karaciğer problemi tanımlanmıştır: Steatozis (benign) En sık ( biopsi:%30, otopsi:%60) Fokal bilier fibrozis En tipik (<1 yaş: %10, >1yaş: %30, >24 yaş:%78) Multilobüler siroz (FBF’lerin %5’inde)

34 KİSTİK FİBROZİS US BULGULARI: Hiperekojen KC: Steatoz
Heteroekojen KC parenkimi: Siroz Nodüler KC : Fokal Bilier Fibrozis Periportal ekojenite artışı: Fibrozis Portal hipertansiyon ve varisler Patriquin et al. Radiology. 1999;211: Akata et al. European J Radiol. 2002; 41: 26-33 King et al.Radiographics. 2000;20:

35 KİSTİK FİBROZİS: PSÖDOMASS

36 KİSTİK FİBROZİS:

37 WILSON HASTALIĞI KC’de yoğun bakır birikimi ile karakterizedir.
Siroz en sık komplikasyonudur. Karaciğer konturları irregüler ve parenkim ekojenitesi artmıştır (steatoz) (%90) HCC %4-15 olguda gelişir.

38 WILSON’A SPESİFİK BULGULAR:
Karaciğerin tüm lob ve segmentleri aynı oranda etkilenir. Perihepatik yağ tabakasında kalınlaşma (%24) US’de hiper veya hipoekoik multipl nodüller (BT’de arteriyel boyanma)-displastik nodül (%23) Akhan et al.Eur Radiol ;12 Suppl 3:S66-9. Vogel W et al. Ultraschall Med ;9:270-3.

39 WILSON HASTALIĞI

40 WILSON HASTALIĞI

41 WILSON HASTALIĞI

42 CAROLİ HASTALIĞI (TİP V)
İntrahepatik safra yollarının sakküler genişlemesi sonucu karaciğerde portal dalları çevreleyen multipl veya tek kistler. Genellikle adölesan ve erişkin çağda bulgu verir. Eşlik eden patolojiler: Hepatik fibrozis, portal hipertansiyon, polikistik böbrek

43 CAROLİ HASTALIĞI (TİP V)
Multipl intrahepatik kalküli, çamur BT-MR: Santral nokta işareti: Yoğun kontrast tutan intraluminal portal ven US: Genişlemiş safra yolu içinde köprüleşme

44 CAROLİ HASTALIĞI

45 CAROLİ HASTALIĞI

46 Tirozinemi Otosomal resesiv, enzim bozukluğu
Erken çocukluk çağda mikro- makronodüler siroza yol açar. Olguların 1/3’ünde HCC’ye yol açmasıdır. Böbreklerde büyüme, ekojenite artışı, nefrokalsinozis ve fonksiyon bozukluğu görülür. Karaciğerde hiperekojen multipl lezyonlar (rejenerasyon veya displastik nodül ile uyumludur) MRG ile HCC açısından değerlendirilmelidir.

47 Tirozinemi

48

49 Tirozinemi - HCC

50 Kandidiazis Mikroabseler Lezyonlar g. 1cm’den küçük US: öküz-gözü
BT: multil hipodens lezyonlar MR: en duyarlı yöntem Hiperintens multipl lezyonlar Semelka RC. AJR 1997

51

52 Hepatit

53 Biliyer Hamartom MRCP FSE T2 T1 post Gad

54 Osler Weber Rendu Hastalığı
Herediter Hemorajik Telenjektazi %74 vasküler anomaliler Arteryoportal şantlar Telenjektazi Vasküler kitle görünümü Caroli hastalığına benzer bulgular Ianora AAS Radiology 2004 Hereditary hemorrhagic telangiectasia: multi-detector row helical CT assessment of hepatic involvement

55 OSLER-WEBER-RENDU SENDROMU

56 Geçici Hepatik Atenuasyon Farklılığı
Karacigerde hepatik arteryel ve portal venöz beslenme farklılığına bağlı heterojen görünüm Portal ven trombozu İnflamasyon (kolanjit, kolesistit) Arteryovenöz fistül Fitz-Hugh-Curtis sendromu Venoz drenaj anomalisi WP Chen et al. AJR 1999 Spectrum of transient hepatic attenuation differences in biphasic helical CT

57

58 HCC gelişen Diffüz Hastalıklar
Siroz Budd-Chiari Hemokromatozis Tirozinemi Wilson Kistik fibrozis

59 ÖZET Yağlanmada US tanısal, MRG problem çözücü, BT transplant hastaları için Siroz tanısında US, takipte BT veya MRG Hipervasküler lezyonlar ve AFP Budd-Chiari Sendromu-Doppler US Hemokromatozis-Hemosiderozis: Pankreas Diffüz parenkimal hastalıklar - HCC


"Diffüz Karaciğer Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları