Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL İZCİLİK BİLGİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL İZCİLİK BİLGİLERİ"— Sunum transkripti:

1 TEMEL İZCİLİK BİLGİLERİ

2 İzcilik, eğitsel, okul-dışı, üniformalı bir gençlik etkinliğidir
İzcilik, eğitsel, okul-dışı, üniformalı bir gençlik etkinliğidir. Gençler arasında bir arkadaşlık oluşturma ve onlarda karakter gelişmesinde olanak sağlama, çevresine faydalı çalışmalar dizisidir.

3 İzcilik, gence kendisini tanıtma fırsatı, sorumluluk duygusunu geliştirme, kendine güveni artırma olanağını da hazırlar. Bu özverilerde izci söz, türe, parolasının ışığında hazırlanan programlar bugünün gençliğinin eğitilmesinde etken olur.

4 İzciliğin amacı, okul eğitiminden farklıdır
İzciliğin amacı, okul eğitiminden farklıdır. İzcilik, yalnız yaşamın nasıl kazanılacağını değil, nasıl yaşanılacağını da öğretir. İzcilik, doğada konfor halinde yaşamanın öğretildiği bir eğitim sistemidir.

5 İzcilik, çocuk ve gence yalnız sağlık ve beceri kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda onu disiplinli ve cesur yapar. İzcilik, hayata atılmakta olan genci mesleğe hazırlar, karakterini ve kişiliğini geliştirir.

6 İzcilik çocuk ve gençleri
değer yargıları ve ruh sağlıkları ile birlikte boş zamanlarını programlarla değerlendiren bir eğitim sistemidir.

7 İzcilik Çocuğun fiziksel,
zihinsel, sosyal, ruhsal hissi ve karakter eğitiminde alan olarak doğayı öne alır.

8 İzcilik topluma katılımı
seven, özverili sözünü tutan iyi vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler. Bu çalışmaların bir Boyutu da Dünya Vatandaşlığıdır.

9

10 İzcilik Dünyanın en büyük gençlik organizasyonudur
İzcilik 216 ülkede tanınmakta ve yapılmakta. 154 ülkede ulusal Teşkilatlarla Yönetilmektedir. İzci Sayısı 40 milyon civarındadır.

11 İzciliğin temel prensiplerine bağlı kalınarak gençlerin beklenti ve gereksinimlerine uygun olarak hazırlanan programlarla izcilik yaşanır. .

12 İzcilikte çocuk ve gençler kendilerini yetiştirmek için yapacakları etkinlikleri kendileri düzenlerler. Yetişkinler daima onlara destek verir gerektiğinde yol gösterir. Kısacası izciler hem planlayıcı hem de uygulayıcıdır.

13 İzcilik Yaşam için bir eğitimdir.
İzcilik, ailenin ve okulun verdiği eğitimi tamamlar. Bu ikisinin veremediği gencin gereksinimlerini sağlar. İzcilik kişinin bilgisini arttırır, araştırma gereksinimini sağlar. Onu bulmaya. bilmeye yönlendirir. İzcilik sınıfın dışındaki dünyanın keşfidir. Diğerlerinden beceriler öğrenmektir. Bu bilgi ve beceriyi başkalarına aktarmak demektir.

14 İzcilik Çok amaçlı bir eğlencedir. .
Boş zamanları değerlendirerek, genç insanların fiziksel, zihinsel sosyal ve ruhsal gelişimini sağlar. Yetişkinler için de bir uğraştır. Genç insanlara yardım edebilme, kuşaklar arasında anlayış sağlama, Liderde hizmet ederek kendileri için çok değerli eğitim ve deneyim kazanırlar. Bu da onların kişisel gelişimine yardımcı olur.

15 ÖZENDİRİCİ PROGRAMLAR – Doğa ile iç içe, genç insanların ilgi ve beklentilerine uygun geliştirici etkinlikler. Macera ve başarı yolları veren basit yaratıcı ve araştırmayı özendirici zengin bir öğrenme ortamı sağlanır. SEMBOLİK ÇERÇEVE. Yaşa uygun bir sembolik çerçeve içinde yaşanır

16 KİŞİSEL BİR SÖZ VERMEKTİR – Basit bir yaşam kuralı And ve Türe
YAPARAK ÖĞRENMEK – Aktif katılım ile diğerleri ile birlikte KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE – Küçük obalar halinde liderlik grup becerileri ve kişisel sorumluluklar geliştirilir.

17 İZCİLİK.. BİR YAŞAM KURALIDIR
RUHSAL BOYUT – Bu materyal dünyanın dışını anlamaya çalışmak  SOSYAL BOYUT – Toplumun gelişmesine katılım, diğerlerinin kişiliğine saygı, doğanın bütünlüğüne inanç, Yerel ulusla ve uluslararası barış anlayış ve iş birliği için çalışma  KİŞİSEL BOYUT – kişisel sorumlulukları geliştirme ve sorumlu bir insan olarak kendini ifade edebilme

18 İZCİLİK.. GERÇEK GEREKSİNİMLERİ BULARAK KATILIMCIDIR. İzciler toplumları ilgilendiren her konuda çalışmaya hazırdır. Toplumun gereksinimi olan her konuda diğerleri ile çalışmaya hazırdır. Arkadaşları komşuları toplumun liderleri ve diğer topluma yararlı teşkilatlarla iş birliği onları mutlu eder. bu heyecan onları ülkeler arası iş birliği çalışmalarına götürür

19 İZCİLİK BARIŞ EĞİTİMİ İLE UĞRAŞIR
Tüm izciler Kardeştir. Prensibi ile tüm ülkelerdeki izciler barış sevgi ve hoşgörü bağları kurarlar ve yayarlar. Bir gün Tüm Dünyadaki kardeşleri ile birlikte NOBEL Barış ödülünü alacaklardır İZCİLİK BARIŞ EĞİTİMİ İLE UĞRAŞIR

20 İZCİLİK ÇOCUK SAĞLIĞI İLE UĞRAŞIR
Her Dünya Sağlık gününde Her aşı kampanyasında görevdedirler.

21 İZCİLİK ULUSAL KALKINMA KONULARI İLE UĞRAŞIR
Okur Yazarlık Eğitim ve kalkınma konuları Meslek Eğitimi İLE UĞRAŞIR Dünyanın önemle gelişmekte olan ülkelerinde okuma yazma kampanyalarında daima hazırdırlar

22 İZCİLİK MÜLTECİLERE YARDIM AFETLERDE HİZMET LE UĞRAŞIR
Dünyanın her yerinde yaşayan 20 milyon mülteci ile ilgilenirler ve yardım projeleri geliştirirler Bosna ve Kosova krizlerinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Teşekkür Ödülünü Kazanmışlardır.  

23 İZCİLİK.. Engelliler ile birlikte olmak İçin Uğraşır Özel yaz kampları ve yerel etkinliklerinde engellilerle birlikte olmak önemli bir çalışma alanıdır.

24 İZCİLİK.. Doğada ve Çevre için UĞRAŞIR Dünyanın her yerinde izci ormanları, Erozyonun önlenmesi, Çeşitliliğin korunması her izci teşkilatının programında önemli bir yer tutar. İzciler her düzeyde ve boyutta geleceğe daha iyi bir çevre bırakmanın uğraşındadır. .

25 İZCİLİK.. Temiz su ve temizlik Ucuz ev yapımı Risk altında çocuklar İLE UĞRAŞIR

26 İZCİLİK.. Uyuşturucu ile savaş İLE UĞRAŞIR Bu konuda gençleri ilgilendiren tüm çalışmalara katılarak bilgilenirler ve bilgilerini yayarlar

27 İZCİLİK.. Çocuk Hakları İLE UĞRAŞIR Çocuk hakları tüm alanları ile izcilerin uğraş sahasıdır

28 6 Milyar insanın yaşadığı Dünyamızda 500 milyon insanın izcilik yaptığı tahmin edilmektedir.


"TEMEL İZCİLİK BİLGİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları