Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

International Awards.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "International Awards."— Sunum transkripti:

1 International Awards

2 International Awards

3

4 ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ NEDİR?
Uluslararası Gençlik Ödülü yaş arasındaki gençlerin katılabileceği, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen, gönüllülük esasına dayalı bir gençlik programıdır.

5 Uluslararası Gençlik Ödülü

6 TÜM DÜNYADA 4 MİLYON GENÇ

7 Türkiye’de Ödül Programı
TARİHÇE Dünyada Ödül Programı Türkiye’de Ödül Programı

8 Hahn 1936’da Gordonstoun Okulunu kurdu.
DÜNYADA ÖDÜL PROGRAMI Tarihçesi 50 yıl öncesine; Gordonstoun okulunun kurucusu Dr. Kurt Hahn’ın eğitim felsefesine uzanmaktadır. Hahn 1936’da Gordonstoun Okulunu kurdu. Gordonstoun Okulu / İngiltere

9 Kurt Matthias Robert Martin Hahn ( 1886 - 1974)
Dr. Kurt Hahn Ödül Programı alman eğitimcinin eğitim felsefesi üzerine tasarlanmıştır. Kurt Hahn’ın eğitim felsefesi, gençlerin eğitimlerinde en az akademik çalışmalar kadar akademik olmayan, sosyal, okul dışı faaliyetlerin de bilinçli olarak göz önünde bulundurulmasını ve gençlerin ilgi duydukları alanlara doğru  yönlendirilmesini ön görmektedir. Kurt Hahn aynı zamanda Outward Bound Programının, Türkiye’de bazı okullarca da uygulanan Uluslararası Bakalorya (International Bacheloria) Programının ve dünyadaki ilk uluslar arası üniversite olan Atlantic College’ın kurucusudur. Kurt Matthias Robert Martin Hahn ( )

10 1937’de Hahn ve 150 öğrencisine övgü ile bakılıyordu.
Gençlerin fiziksel yeteneklerini geliştirecek Üç aşamalı proje yaratmıştı. Bu aktivitelerin tamamlanması Moray Badge ödülünün verilmesi tavsiyesi ile sonuçlandı ve Moray Badge programı Hahn’ın eğitim prensipleri ile yaşar hale geldi ve “yatılı okul hayatının bir tadı” oldu.

11 1940- Hahn projesini tüm ülkeye yaymak niyetindeydi. Ancak II
1940- Hahn projesini tüm ülkeye yaymak niyetindeydi. Ancak II. Dünya Savaşı nedeni ile program ulusal olamadı. 1954- Gortunstoun ‘dan ilk öğrencilerinden Edinburgh Dükü Prens Philip’e konuyu açtı. Prens Philip hemfikirdi ancak Sir John Hunt’ın da içinde yer alacağı bir komite tarafından şekillendirilmesini istedi. Birlikte programı şekillendirdiler ve program “Duke of Edinburgh's Award” adını aldı. Basın bildirisi 1956’da duyuruldu ve altı ay sonra “Duke of Edinburgh's Award Scheme” Sir John ilk müdür oldu. Henry Cecil John Hunt, Baron Hunt

12 ‘The Duke of Edinburgh’s Award’
Uluslararası Gençlik Ödülü, ilk olarak 1956 yılında, Birleşik Krallık’ta ‘The Duke of  Edinburgh’s Award’ adı ile uygulanmaya başlamıştır.

13 1956 yılından bu güne kadar 100’ü aşkın ülke Uluslararası Gençlik Ödülü Programını gençlerin eğitiminin bir parçası haline getirmiş ve tüm dünyada 5 milyonu aşkın genç Ödül Programını tamamlamıştır. Programa her yıl ortalama genç katılmaktadır. Katılımcı sayısı üzerindedir.

14 TÜRKİYE’DE ÖDÜL PROGRAMI
Türkiye, Uluslararası Gençlik Ödülü ile 1995 yılında tanışmıştır yılında Uluslararası Gençlik Ödülünü gündemine alan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV), Türk-İngiliz Dostluk Derneği ile işbirliği içinde Ödül Programını ulusallaştırma çalışmalarını başlatmıştır.

15 Eylül 2003’te, Uluslararası Gençlik Ödülü Programını kendi bünyelerinde uygulayan eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından Gençlik Ödülü Derneği kurulmuştur. Dernek Tüzüğünde belirtildiği gibi, Derneğin tek çalışma konusu : ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ’dür.

16 MEB yılında, Ödül Programının İstanbul ve İzmir illerindeki lise ve dengi okullarda uygulanmasını uygun görmüştür. Gençlik Ödülü Derneği 19 Ekim 2003 tarihinde Uluslararası Ödül Birliğinin üyeliğine kabul edilmiş ve Uluslararası Gençlik Ödülü Programının resmi Türkiye Sorumlusu olarak ilan edilmiştir.   Türkiye, 2009 Eylül ayında Uluslararası Ödül Birliği tarafından, Uluslararası Konsey’e kabul edilmiştir.

17 Ödül Programının Bölümleri
Beceri Geliştirme Macera ve Keşif Toplumsal Hizmet Fiziksel Gelişim

18 Beceri Geliştirme

19 Beceri Geliştirme Bölümü
Amaç ve Hedefler Gençlere Kazandırdıkları Gerekli Koşullar Faaliyet Seçenekleri Süreler

20 Amaç ve Hedefler Gençlerin yeteneklerini ve yeni ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak Bir faaliyete azimle devam etmeyi öğretmek Gençlerin ufuklarını genişletmek ve kendileri ile yarışmalarını sağlamak Takip ettikleri faaliyet ile ilgili derinlemesine bilgi kazandırmak This shows the aims and objectives of the Skills Section

21 Gençlere Kazandırdkları
Yeni ilgi alanları keşfetme Pratiğe dayalı ve sosyal becerilerini geliştirme Yeni insanlarla tanışma ve onlarla çalışmayı öğrenme Zaman yönetimini öğrenme Zorluklarla başa çıkma Yeni kariyer hedefleri yaratma Yeni yeteneklerini keşfetme This slide shows the benefits for young people participating in the Skills Section

22 Faaliyet Seçenekleri Sanat ve El İşleri Koleksiyonculuk ve Araştırma
İletişim Müzik Doğa Eğlendirici Beceriler Yeni Girişimler This slide shows the time requirements for the Skills Section

23 Macera ve Keşif

24 Gençlere Kazandırdıkları Süreler ve Koşullar Değerlendirme
Macera ve Keşif Bölümü Amaç ve Hedefler Gençlere Kazandırdıkları Süreler ve Koşullar Değerlendirme This slide is an introductory slide showing the contents of the presentation 24

25 Macera ve keşif ruhunu geliştirme
Amaç ve Hedefler Macera ve keşif ruhunu geliştirme Özgüveni ve azmi artırma, takım çalışması ve işbirliği özellikleri kazandırma This shows the aims and objectives of the Expeditions Section 25

26 Gençlere Kazandırdıkları
Bir işi planlama ve yürütme Girişimcilik ruhunu ve hayal gücünü kullanma Takımın bir parçası olmayı öğrenme Zorluklarla başa çıkma Kendine güven kazanma Liderlik becerileri geliştirme Başkalarının güçlü ve zayıf yönlerini görme Karar verme ve verilen kararın sorumluluğunu duyma Doğayı tanıma ve saygı duyma This slide shows the benefits for the young people participating in the Expeditions Section 26

27 HAZIRLIK VE EĞİTİM İlk yardım ve Acil durum prosedürleri
Macera ve keşif kampı konusunda bilgilenmek İlk yardım ve Acil durum prosedürleri Gerekli araç gereç ve kullanma talimatları Ulaşım ve Yol Planlama Seyahat sırasındaki teknik becerilerin kullanımı Gözlem becerilerinin kazanılması Ekip oluşturma ve Liderlik becerilerinin ortaya çıkarılması Yemek ya da diğer işler için ekibi oluşturma

28 Süreler ve Koşullar (I)
Bronz gün / 1 gece Gümüş 3 gün / 2 gece Altın gün / 3 gece This shows the time requirements of the Expeditions Section 28

29 Süreler ve Koşullar (I)
Bronz - Çadır veya tesis - Günde en az 6 saat aktivite Gümüş - Çadır veya tesis - Günde en az 7 saat aktivite Altın - Çadır veya tesis - Günde en az 8 saat aktivite This slide shows the distance requirements and the type of country needed i.e. open, normal or wild 29

30 AKTİVİTE SÜRELERİ GÜNLER GECELER EN AZ AKTİVİTE SÜRESİ (GÜNLÜK)
EN AZ AKTİVİTE SÜRESİ (TOPLAM) BRONZ 2 1 6 12 GÜMÜŞ 3 7 21 ALTIN 4 8 32

31 Toplumsal Hizmet

32 Toplumsal Hizmet Bölümü
Amaç ve Hedefler Gençlere Kazandırdıkları Gerekli Koşullar Faaliyet Seçenekleri Süreler

33 Amaç ve Hedefler Gençleri çevredeki insanlara ve topluma sosyal hizmette bulunmaya özendirmek. Bu bölüm, toplumun bireylerinin birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulamakta ve bu nedenle gönüllü yardımın önemini göstermeyi amaclamaktadır. This slide shows the aims and objectives of the Service Section 33

34 Gençlere Kazandırdıkları
Kişisel gelişimlerine katkıda bulunma Diğer insanların ihtiyaçlarını anlama ve onlara yardımcı olma Güvenme ve güvenilme Zayıf ve güçlü yönlerini tanıma Özgüvenin artması Önyargılardan ve yersiz korkulardan kurtulma Toplumda olumlu bir etki yaratma Sorumluluk alma This slide shows the benefits for young people participating in the Service Section 34

35 Gerekli Koşullar Katılımcıların belirli bir eğitim aldıktan sonra bir toplumsal hizmet faaliyetinde bulunmaları gerekmektedir. Alınacak eğitim katılımcının yapmak istediği toplumsal hizmet faaliyeti ile ilişkili olmalıdır. Eğitim 1 saatlik kısa bir toplantıdan oluşabileceği gibi başlı başına uzun süreli bir kurs da olabilir. Katılımcı seçtiği faaliyete devamında süreklilik göstermelidir. This slide shows the conditions which need to be followed for the Service Section 35

36 Faaliyet Seçenekleri Bazı örnekler şöyle sıralanabilir:
Yardıma muhtaç insanlar Hastane ve bakımevlerinde gönüllü olarak çalışma Gençlik Kolları Toplum ve sağlık eğitimi Çevreyi korumaya yönelik hizmetler Hayır Kurumları Acil Durum Hizmetleri This slide shows the types of activity that can be followed for the Service Section. For more information see the website or International Handbook 36

37 Fiziksel Gelişim

38 Fiziksel Gelişim Bölümü
Amaç ve Hedefler Gençlere Kazandırdıkları Gerekli Koşullar Faaliyet Seçenekleri This slide is the introductory slide showing the contents of the presentation 38

39 Gençleri spor yapmaya teşvik etmek Kişisel gelişim sağlamak
Amaç ve Hedefler Gençleri spor yapmaya teşvik etmek Kişisel gelişim sağlamak This shows the aims and objectives of the Physical Recreation Section 39

40 Gençlere Kazandırdıkları
Her zaman formda olmanın zevkini yaşama ve fiziksel kapasiteyi artırma Yeni yeteneklerini keşfetme Zorluklarla başa çıkma Başarı hissini tatma Kendine güvenin artması Ömür boyu devam edilebilecek bir ilgi alanı kazanmak This slide shows the benefits for young people participating in the Physical Recreation Section 40

41 Faaliyet Seçenekleri Atletizm ve benzeri aktiviteler Dans
Uzakdoğu Sporları Raket Sporları Takım Sporları Su Sporları Diğer This slide shows the time requirements for the Physical Recreation Section 41

42 ALTIN KATEGORİ Toplumsal Uyum Projesi Gençlerin, evden uzakta en az 5 gün süresince bir grup ile birlikte, bir amaca yönelik gerçekleştirdiği projeler...

43 Toplumsal Uyum Projesi
Amaç ve Hedefler Gençlere Kazandırdıkları Süre ve Koşullar

44 Amaç ve Hedefler Gençlerin daha önce hiç birlikte
olmadıkları kişiler ile yabancı bir ortamda bir amaca yönelik faaliyette bulunarak yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak This shows the aims and objectives of the Residential Project 44

45 Gençlere Kazandırdıkları
Yeni insanlar ile tanışmak Yabancı bir ortamda yaşam tecrübesi edinme Yeni arkadaşlıklar kurma Takımın bir parçası olmayı öğrenme Sorumluluk alma İletişim becerilerini geliştirme İnsiyatif kullanma Başkaları ile birlikte yaşamaktan ve calışmaktan haz alma This slide shows the benefit for young people participating in the Residential Project 45

46 Süre ve Koşullar Sadece Altın kategori katılımcıları için
5 gün 4 gece üst üste Daha önceden tanımadıkları kişiler ile Evden uzakta bir amaca yönelik faaliyette bulunma This slide shows the conditions for the Residential Project. This is only relevant for Gold Award participants 46

47 KATEGORİLER VE SÜRELER

48 Ödül

49

50 Bronz: 14 yaş ve üzeri, en az 26 hafta ( ~ 6 ay )
1. Kategori Bronz: 14 yaş ve üzeri, en az 26 hafta ( ~ 6 ay )

51 Gümüş:15 yaş ve üzeri, en az 52 hafta (~12 ay)
2. Kategori Gümüş:15 yaş ve üzeri, en az 52 hafta (~12 ay)

52 Altın:16 yaş ve üzeri, en az 78 hafta (~ 18 ay)
3. Kategori Altın:16 yaş ve üzeri, en az 78 hafta (~ 18 ay)

53 Süre indirimine tabi tutulmuyor.
KATEGORİLER TOPLUMSAL HİZMET BECERİ GELİŞTİRME FİZİKSEL GELİŞİM YENİ KATILIMLAR SÜRE İNDİRİMİ MACERA VE KEŞİF TOPLUMSAL UYUM . BRONZ en az 13 hafta ( ~ 3 ay ) Tüm katılımcılar için TH, BG veya FG faaliyetlerinden yalnızca birini seçip + en az 13 hafta ( ~ 3 ay) Süre indirimine tabi tutulmuyor. 1 gece 2 gün kamp + 24 km doğa yürüyüşü (araziye bağlı olarak) veya eşdeğeri doğa aktivitesi -- GÜMÜŞ en az 26 hafta ( ~ 6 ay ) Direk Gümüş katılımcıları için TH, BG veya FG faaliyetlerinden yalnızca birini seçip + en az 26 hafta (~ 6 ay) Bronz Kategoriyi bitirip Gümüş Kategoriye başladıysa her faaliyetti en az 26 hafta ( ~ 6 ay) 2 gece 3 gün kamp + 48 km doğa yürüyüşü (araziye bağlı olarak) veya eşdeğeri doğa aktivitesi ALTIN en az 52 hafta ( ~ 12 ay ) Direk Altın katılımcıları için TH, BG veya FG faaliyetlerinden yalnızca birini seçip + en az 26 hafta (~ 6 ay) Gümüş Kategoriyi bitirip Altın Kategoriye başladıysa her faaliyetti en az 52 hafta (~ 12 ay ) 3 gece 4 gün kamp + 80 km doğa yürüyüşü (araziye bağlı olarak) veya eşdeğeri doğa aktivitesi en az 4 gece 5 günlük

54 ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜNÜN 10 TEMEL PRENSİBİ

55 Uluslararası Gençlik Ödülünün dayandığı 10 temel prensip vardır

56 Ödül Programı Yarışa Dayalı Değildir
Ödül Programında katılımcı başkaları ile değil, sadece kendisi ile yarışır. Her katılımcının takip ettiği faaliyetler, kendisine ait başlangıç noktalarını yansıtır ve tamamen katılımcının kendisine özgüdür

57 Ödül Programı Herkese Açıktır
Ödül Programı katılımcı olmak isteyen, yaşları arasındaki herkese açıktır. Tek katılım şartı belirtilen yaş aralığında olmaktır

58 Ödül Programı Gönüllülük Esasına Dayanır
Ödül Programına katılım kararını gençler kendileri vermelidir. Aileleri veya öğretmenleri bu konuda ısrarcı olmamalıdır. Katılımcı faaliyetler için ayıracağı zamanı gönüllü olarak kullanmalıdır.

59 Ödül Programı Esnektir
Katılımcı faaliyet programını içinde bulunduğu koşullara göre kendisi belirler. Ödül programına, Kendilerine en uygun olduğunu düşündükleri kategoride başlar ve Programı istediği sürede tamamlar

60 Ödül Programı Dengeli Bir Faaliyet Programıdır
Ödül Programının kapsamında yer alan bölümler, katılımcıların var olan yeteneklerini ve ilgilerini dengeli bir faaliyet programı çerçevesinde geliştirmelerini sağlar. Ayrıca gençlerin yeni Beceriler ve deneyimler edinmelerini destekler.

61 Ödül Programı Sürekli İlerlemeye Odaklıdır
Ödül Programı, kategoriler ilerledikçe katılımcıdan daha fazla zaman, bağlılık ve sorumluluk bekler.

62 Ödül Programında Başarısızlık Kavramı Yoktur
Bir faaliyete başlamadan önce katılımcılar ulaşmak Istedikleri hedefleri belirlerler. Başarı, katılımcıların kendi seçtikleri hedeflere ulaşmalarıdır.

63 Ödül Programı Bir Sürat Koşusu Değil, Maratondur
Ödül Programında önemli olan bağlılık ve sürekliliktir. Program kısa süreli bir heves olarak görülmemelidir. Katılımcılar belirli bir faaliyeti öngörülen minimum sürelerden daha uzun süre boyunca yapmayı isteyebilirler.

64 Ödül Programı Kişisel Gelişimi Esas Alır
Ödül Programı her şeyden önce kişisel ve sosyal bir gelişim programıdır. Programın değeri katılımcının gösterdiği sürekliliğe, öğrenme sürecine ve edindiği deneyimin niteliğine bağlıdır.

65 Ödül Programı Eğlenceli ve Zevklidir
Ödül Programı, yalnızca gençler için değil Ödüle katkısı olan herkes için büyük bir eğlencedir.


"International Awards." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları