Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yıl Sonu Taşınır Hesap Kapatma İşlemleri 27.11.2014 Hazırlayan Utku BALCI Merve SIRÇA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yıl Sonu Taşınır Hesap Kapatma İşlemleri 27.11.2014 Hazırlayan Utku BALCI Merve SIRÇA."— Sunum transkripti:

1 Yıl Sonu Taşınır Hesap Kapatma İşlemleri 27.11.2014 Hazırlayan Utku BALCI Merve SIRÇA

2 Öncelikle Yapılması Gerekenler HBYS(Otomasyon) sistemindeki tüm taşınır işlem fişlerinin MKYS’ye gönderildiği kontrol edilmelidir. Satın Alma Birimi ile 2014 yılı bütçesinden teslim edilecek alım kalıp kalmadığı teyit edilir. (2014 tarihli fatura 2015 yılına girilemez.) Gider Tahakkuk Biriminin 2014 yılına ait tüm ödeme belgelerini muhasebe birimlerine(Döner Sermaye Saymanlığı veya Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü) teslim ettiği teyit edilir. Muhasebe birimlerinden 2014 yılına ait tüm giriş ve çıkış belgelerinin TDMS sistemine işlenip, işlenmediği kontrol edilir.

3 Öncelikle Yapılması Gerekenler Devir, İade, Sayım Fazlası, Düzeltme, Hurdaya ayırma gibi taşınır kayıt kontrol yetkilileri tarafından muhasebe birimlerine bildirilen taşınır işlem fişlerinin muhasebeleştiği teyit ve kontrol edilir. MKYS sisteminde tüm giriş taşınır işlem fişlerine ait ambar kayıtlarının oluşturulduğu teyit edilir. Aralık ayına ait son tüketim bildirimi yapıldığında muhasebe hesapları ile MKYS taşınır hesaplarının uyuştuğu kontrol edilir.

4 Hesap Kontrolü MKYS

5 Ambarlar Arası Devir Kontrolü Ambarlar arası devirlere ilişkin taşınır işlem fişleri muhasebe birimlerine bildirilmez. Ambarlar arası devir çıkışı fişi ile devir girişi taşınır işlem fişleri birbirlerine eşit olmalıdır. Çıkış kayıtlarına karşı mutlaka giriş kaydı oluşturulmuş olmalıdır.

6 Ambarlar Arası Devir Kontrolü

7

8 EŞİT OLMALI

9 Düzeltme Çıkış ve Girişleri Düzeltme Çıkış ve Giriş taşınır işlem fişleri aynı ambar içerisinde yapılmalıdır. Örneğin A ambarından düzeltme çıkışı yapılıp B ambarından giriş yapılmamalıdır. Daha sonra taşınır ilgili ambara ambarlar arası devir ile devredilmelidir. Düzeltme çıkış ve giriş taşınır işlem fişlerinin tutarları eşit olmalıdır 2.Düzey taşınır kodu değişiyor ise muhasebe birimlerine (Döner sermaye saymanlığı-Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü) bildirim yapılmalıdır.

10 Düzeltme Çıkış ve Girişleri

11

12

13 Karşılaştırma

14 MKYS Depo Devir Kontrol MKYS deposunun 2014 yılından 2015 yılına devri yapıldıktan sonra 2.Düzey Taşınır Kod Bazında 2014 yılı kalan tutar ile 2015 yılı geçen yıldan devir tutarı bir biri ile tutmalıdır. Not: HBYS-MKYS entegre depoların(eczane gibi) devir işlemleri otomasyon firmalarınca yapılmaktadır.

15 MKYS Depo Devir Kontrol

16

17

18 Devirde Hata Var İse

19 MKYS Depo Devir Kontrol

20 MKYS Depo Devir Kontrol TEK BİR DEPO İÇİN Depo Seçilir Tek Depo Sorgulanıyorsa

21 MKYS Depo Devir Kontrol TEK BİR DEPO İÇİN YIL 2015 YAPILIR

22 MKYS Depo Devir Kontrol TEK BİR DEPO İÇİN 2014 2015 2014 2015

23 MKYS Depo Devir Kontrol TEK BİR DEPO İÇİN 2014 2015

24 MKYS Depo Devir Kontrol TÜM DEPOLAR İÇİN MKYS sisteminde tek tek depoların kontrolü tamamlandıktan sonra kurum bazlı tüm depoların harcama birimi taşınır hesabı cetveli alınarak kontrol edilir.

25 MKYS Depo Devir Kontrol TÜM DEPOLAR İÇİN Depo x işaretine basılır Tüm Depo Sorgulanıyorsa İşaretlenir

26 MKYS Depo Devir Kontrol TÜM DEPOLAR İÇİN

27 2014 2015

28 Hesap Kontrolü MKYS-TDMS

29 MKYS-TDMS Kontrol Yıl sonunda MKYS sisteminden Döner Sermaye hesapları için alınan Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli ile TDMS taşınır hesapları muhasebe birimince karşılaştırılarak onaylanır. Uyumsuzluk olması durumda yıl sonu hesabı kapatılamaz.

30 MKYS Taşınır Yönetim Hesabı Depo x işaretine basılır Tüm Depo Sorgulanıyorsa İşaretlenmez

31 MKYS Taşınır Yönetim Hesabı

32 TDMS Mizan

33

34

35 TDMS Mizan-MKYS Hesap Döküm Cetveli

36 Hesap Kontrolü MKYS-KBS

37 KBS(Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemi) Genel Bütçe Muhasebe Birimlerinin hesap durumunun görülebildiği sistemdir. KBS sisteminden alınan hesap raporları tüm taşınır kayıt kontrol yetkilerine haftalık olarak eposta yolu ile bildirilecektir.

38 MKYS-KBS

39

40 YIL SONU TAŞINIR YÖNETİM HESABI

41 Yılsonu Belgeler-Cetvelleri Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur; a)Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, b)Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, c)Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; d)Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

42 Yılsonu Belgeler-Cetvelleri Sayım Tutanağı; Harcama yetkilisi tarafından sayım komisyonu kurulur. Her depo için ayrı ayrı sayım tutanağı tanzim edilir. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli; Komisyon tarafından sayım yapılan her depo için ayrı ayrı sayım tutanağı tanzim edilir. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Kurum için tüm depoları gösterecek şekilde tanzim edilir. Muhasebe yetkilisince onaylanmış olmalıdır. Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak; Her depo için ayrı ayrı tanzim edilir.

43 Yılsonu Belgeler-Cetvelleri Yıl sonu taşınır yönetim hesabı sağlık tesisleri tarafından 3 ayrı dosya olacak şekilde hazırlanacak olup 2 dosya Genel Sekreterliğe üst yazı ile teslim edilecektir. Dosyada tüm evraklar tasnif edilmiş edilmiş olmalıdır. Dosyadaki evrakların imza eksiği bulunmamalıdır.

44 Yılsonu Belgeler-Cetvelleri Taşınır yönetim hesabı dosya içeriği; 1.Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 2.Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli 3.Sayım Tutanağı 4.Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak

45 Amortisman

46 Amortisman; Dayanıklı taşınırların aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. Döner Sermaye kaynağından edinilen dayanıklı taşınırlar için hesaplanarak muhasebe birimlerine teslim edilir. Taşınır hesap kodlarına göre farklı amortisman oranları uygulanır MKYS sisteminde amortismanlar edinme yıllarına göre hesaplanmaktadır. Saymanlık muhasebe kayıtlarınsa 257 hesaplarda takip edilir

47 MKYS-Amortisman

48

49 Üst yazı ile Döner Sermaye Saymanlığına iletilir.

50 TDMS-Amortisman

51

52

53 TDMS-MKYS Amortisman Karşılaştırma

54 TEŞEKKÜRLER


"Yıl Sonu Taşınır Hesap Kapatma İşlemleri 27.11.2014 Hazırlayan Utku BALCI Merve SIRÇA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları