Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır İşlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır İşlemleri."— Sunum transkripti:

1 Taşınır İşlemleri

2 Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre;
İl Müdürlüklerimiz birer harcama birimi, İl Müdürlerimiz ise harcama yetkilisidir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri; memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından harcama yetkililerince görevlendirilir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkilisine karşı sorumludur.

3 Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre;
Taşınır işlemlerinde asıl sorumluluk harcama yetkililerinde olup, bu sorumluluk taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığı ile yerine getirilir. Harcama Yetkilileri, Sayıştay’a hesap vermekle yükümlüdür. Yapılan iş ve işlemlerin usule uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etme veya ettirme yetkisi harcama yetkililerine aittir.

4 Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre;
Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatının taşınır kayıt ve işlemlerini bilgisayar ortamında yürütebilmesi için Duran Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) devreye sokulmuş olup, tüm harcama birimlerinin işlemlerini bu sistem üzerinden yürütmesi gerekmektedir. Harcama birimlerinin, taşınırların giriş ve çıkış işlemlerini hizmet aldıkları muhasebe birimlerine bildirerek, kayıtlara doğru olarak aldırmaları ve mutabakat sağlamaları gerekmektedir.

5 Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre;
Harcama birimleri, taşınır yönetim hesabına ait cetvelleri düzenleyip, muhasebe yetkilisine onaylattırdıktan sonra, ilgili malî yılı takip eden ay sonuna kadar Sayıştay’a gönderir. Taşınır yönetim hesabı cetvellerine göre düzenlenen il taşınır hesabı cetvelleri ise, ilgili malî yılı takip eden şubat ayı sonuna kadar Başkanlığımıza gönderilir. Gönderilen bu cetveller konsolide edilerek, Bakanlığımızın Taşınır Kesin Hesabı hazırlanır.

6 TAŞINIR KESİN HESAP ÇALIŞMALARI ESNASINDA BAZI HARCAMA BİRİMLERİNCE
2008 MALİ YILI TAŞINIR KESİN HESAP ÇALIŞMALARI ESNASINDA BAZI HARCAMA BİRİMLERİNCE EKSİK VE/VEYA YANLIŞ YAPILDIĞI TESBİT EDİLEN İŞLEMLER

7 EKSİK VE/VEYA YANLIŞLAR
1- Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin mevzuata yeterince hâkim olmadığı, yanlış işlemler yaptığı ve DVYS’yi doğru olarak kullanamadığı, 2- Harcama birimlerince tutulan taşınır hesapları ile muhasebe müdürlüklerinde tutulan taşınır hesaplarının belirli aralıklarla kontrol edilerek mutabakat sağlanmadığı,

8 EKSİK VE/VEYA YANLIŞLAR
3- Kontrolü yapılan hesapların uyuşmaması durumlarda da takibinin yapılarak düzeltme yoluna gidilmediği, 4- Dayanıklı taşınırların personellere zimmetlenmesi esnasında sorunlar yaşandığı, bazı personellerin bu zimmetleri almak istemediği,

9 EKSİK VE/VEYA YANLIŞLAR
5- Zimmeti yapılan taşınırların, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin haberi olmadan ve işlem yapılmadan yer değiştirildiği, böylelikle de taşınırı takip etmenin zorlaştığı,

10 EKSİK VE/VEYA YANLIŞLAR
6- Taşınır Mal Yönetmeliğinde makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar için taşınır işlem fişi düzenlenmeyeceği belirtilmesine rağmen, bu kurala uyulmadığı, görülmüştür.

11 TEŞEKKÜR EDERİM.


"Taşınır İşlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları