Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FıKıH BEDEN VE ÇEVRE TEMIZLI Ğ I.  BEDEN TEMİZLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FıKıH BEDEN VE ÇEVRE TEMIZLI Ğ I.  BEDEN TEMİZLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 FıKıH BEDEN VE ÇEVRE TEMIZLI Ğ I

2  BEDEN TEMİZLİĞİ

3  İ nsan sa ğ lıklı ve mutlu bir hayat sürmek ister.beden temizli ğ i sa ğ lıklı olmak ve bazı ibadetleri yapabilmek için gereklidir.örn:namaz kılmak ve Kabe’yi tavaf etmek için abdest almak zorunludur.Dinin emirlerine uyarak günde 5defa abdest alan kimse beden temizli ğ i alışkanlı ğ ı kazanmış olur.

4  Peygamberimiz’de her türlü temizli ğ e dikkat etmiş,haftada en az bir kere vücudun tamamen yıkanıp temizlenmesi,yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanmasını tavsiye etmiştir.ayrıca gusül ve abdestin yanı sıra tırnakların kesilmesi,saç ve sakal bakımına dikkat edilmesini de ö ğ ütlemiş a ğ ız ve diş sa ğ lı ğ ına da önem göstermiştir.

5 Temizlikle ilgili hadisler Şüphe yok ki Yüce Allah temizdir, temizli ğ i sever. İ kramı boldur, ikramı sever. Cömerttir, cömertli ğ i sever. Artık evlerinizin çevresini temiz tutun. (Et-Tıbbün Nebavi s.216) Benim ümmetim kıyamet gününde yüzleri parlak, elleri ve ayakları nurlu olarak haşrolunacaktır. Herkes gücünün yetti ğ i kadar bu parlaklı ğ ı arttırsın. Câbir anlatır: "Peygamber salla'llahü 'aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hilâl eylemek dişleri arıtır, pâk eyler, diplerini sa ğ lamlaştırır ve a ğ ız kokusunu güzel eyler." (Önder ÇA Ğ IRAN, Tıbbi Nebevi,1. Baskı, Bo ğ aziçi Yayınları, İ stanbul 1996) Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, Zira cennete temizler girer. (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İ stanbul, 1997, 96/2)

6  ÇEVRE TEMİZLİĞİ

7  Dinimiz beden ve elbise temizli ğ inin yanında yaşanılan tabii çevreninde temiz tutulmasını istemiştir.Bu nedenle temizlik bazı ibadetler için şart kılınmıştır.Örn:namaz kılmak için elbisenin ve namaz kılınacak yerin de temiz olması şarttır.  peygamberimiz temizli ğ in önemini sık sık vurgulamış ve insanları da uyarmıştır.

8  Yolların,mesire yerlerinin,su kaynaklarının ve hayvan barınaklarının zararlı çöp ve döküntüler ile kirletilmemesini istemiş;özellikle ev,avlu,sokak ve camilerin temiz tutulmasını ö ğ ütlemiştir.Allah resulü Mescid-i Nebi’nin temizli ğ ini üstlenen kimseye özel ilgi göstermiş ve ona hayır dualarında bulunmuştur.  Çevre temizli ğ i kişisel de ğ il toplumsal bir konudur.Burada ferdlerin karşılıklı hak ve görevleri söz konusudur.

9  Ayrıca camiye veya insanların toplu halde bulundukları yerlere gidecek olan kimsenin de so ğ an sarımsak gibi kokuları başkalarını rahatsız edecek yiyeceklerden kaçınması gerekir.  İ slam’ın temizli ğ e verdi ğ i önemi kavrayan kimse kalbini her türlü düşünceden arındırır.Yedi ğ i,içti ğ i ve giydi ğ i şeylerin helal olmasına dikkat eder.Yaşadı ğ ı çevreyi temiz tutar.

10


"FıKıH BEDEN VE ÇEVRE TEMIZLI Ğ I.  BEDEN TEMİZLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları