Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rabbim hepimize iyilerle mebrur ve makbul haclar ve umreler lütfeylesin, Amin. Ön hazırlıklar Eşimizle, dostumuzla özellikle komşularımızla helalleşmeliyiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rabbim hepimize iyilerle mebrur ve makbul haclar ve umreler lütfeylesin, Amin. Ön hazırlıklar Eşimizle, dostumuzla özellikle komşularımızla helalleşmeliyiz."— Sunum transkripti:

1 Rabbim hepimize iyilerle mebrur ve makbul haclar ve umreler lütfeylesin, Amin.
Ön hazırlıklar Eşimizle, dostumuzla özellikle komşularımızla helalleşmeliyiz. Gusül abdesti aldıktan sonra iki rekat sefer namazı kılıp yolculuk duası yaparak yola çıkınız. Hava alanına erken gidiniz. Yanınıza fazla eşya almayınız. Kişisel ilaçlarınızı mutlaka alınız. Yanınıza bekleme zamanı için az miktarda yiyecek ve su alınız. Bol bol salavat getirip Kur’an okumalıyız. TUNA TURİZM Tel: tunaturizm.com

2 MEDİNE VE MESCİD-İ NEBİ
Peygamberimiz buyuruyor ki; “ Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve şu benim mescidim(Mescid-i Nebi) den başka hiçbir Mescid için(namaz kılmak,ibadet etmek maksadı ile) yolculuk yapmak uygun olmaz” “Benim şu mescidimde kılınan bir vakit namaz,Mescid-i haram dışında kılınacak bin vakit namaza denktir.” “Kim Hac yaparda ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse,beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur” “Bir kimse bana selam verince Allah bana ruhumu iade eder, bende o kimsenin selamını alır, ona karşılık veririm” "Kabrimi ziyaret eden şefaatimi hak eder", "Beni vefatımdan sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir”

3 MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
Peygamber’in (s.a.v) ve ashabının ayak bastığı yerlerde yürüceğiz. Kahkaha ile gülmeyiniz ve yüksek sesle konuşmayınız. Resulullah’ın (s.a.v) yanında yüksek sesle konuşmak hayırlı amelleri boşa çıkartır. Eğer sigara içiyorsanız bu mukaddes topraklarda ondan vazgeçiniz. Medine’ye girerken adeta “Allahın yasaklarını terk etme” anlamında bir hicret etmekte olduğunuzu düşünmelisiniz

4 MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
Allah Resulünün huzurunda olma heyecanı bütün vücudumuzu kaplamalı… Sükunet ve vakarla edep ve hürmetle kabr-i saadeti ziyaret etmeli, O’nun huzurunda olduğunu idrak etmeliyiz. Samimiyetle salat ve selam etmeliyiz. (Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed) Hz. Peygamberin en yakın dostları, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e selam verip dua etmeliyiz. Ziyaret edilen mescitlerde kerahet vakti değilse tahıyyatul Mescid namazı kılınmalı.

5 MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
- Peygamber’in (s.a.v) sünnetine tam olarak uyunuz ve vakarlı hareket ediniz. - Eğer birisi Peygamber’e (s.a.v) selam göndermiş ise, falan şeyhin, hacının, mühendisin veya doktorun gibi lakaplar kullanılmayıp sadece ismini zikrederek selamını iletiniz. Çünkü Resulullah’ın (s.a.v) karşısında herhangi bir rütbe yoktur. - Namazları mübarek Ravza’da kılmaya önem veriniz (Çünkü orası Cennet bahçelerinden bir bahçedir). - Kabirlerin duvarlarına el-yüz sürmeyiniz ve öpmeyiniz. - Medine’de sakin, vakarlı ve edepli olarak hareket ediniz

6 MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
Mescid-i Nebiyi görünce salat’ü selamı artırmalıyız, (Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed) “Ey Allahım! Bu peygamberin haremidir. Onu benim hakkımda cehennem ateşinden, azaptan ve kötü hesaptan korunma vesilesi kıl” diye dua edeceğiz. Mescide sağ ayağı ile salat’ü selamlarla girer. Kerahat vakti değilse iki rekat mescid namazı kılar , Sonra iki rekat şükür namazı kılar, Sonra Peygamberimizin başı hizasına gelince iki metre geriden sırtı kıbleye yüzü Efendimize bakacak şekilde onun gördüğü ve duyduğunu hissederek selamlar. Sonra sırayla Hz. Ebubekir ve Ömer i selamlar.

7 MEDİNEDEKİ ZİYARET YERLERİ
Mescid-i Nebi Bakî Mezarlığı Uhut Şehitliği Kuba Mescidi Kıbleteyn Mescidi Hendek-Yedi Mescid’ler Cuma Mescidi

8 umre Umre Resulullâh’ın hayatında 4 defa yer bulmuş muhteşem bir ibadettir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz : “Haccı ve umreyi Allah için tam olarak yapın ...” buyurarak umreyi tam ve eksiksiz yapmamızı istemektedir. Hz. Ömer’i bir umre için yolcu ederken Efendimizin “Duanda bana da yer verir misin kardeşim”, deyişinden arkadaşın ve duanın önemini öğreniyoruz. Bu yola iyi bir arkadaşla yani bizi ibadet ve taatte kamçılayacak biriyle çıkmamızı bizzat Rasulullâh Efendimiz tavsiye buyuruyorlar.

9 umre Mikatta niyet edilir, telbiye getirip ihrama girmekle başlar. Telbiye: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek "Allah’ım! Davetine icabet ediyorum Emrine boyun eğiyorum Bütün varlığımla sana teslim oldum Senin hiçbir ortağın yoktur Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum Şüphesiz hamd sana mahsustur Nimet senindir mülk de senin Senin hiçbir ortağın yoktur" Tavaf ve sa’y ile devam eder Sa’y sonrası tıraş olmakla sona erer . Umre; Kurban bayramının ilk dört günü dışında yılın bütün günlerinde yapılabilen bir ibadettir Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Umre ardından yapılan ikinci bir umre, önceki umreden bu yana işlenen hata ve günahlara kefarettir”. Umre, mübarek yerleri ziyaret ederek eğitilmektir

10 DünyanIn kalbi Mekke’desiniz!..
Mekke’desiniz… Vahyin beşiği Mekke’de.. Sevgili Peygamberimizin ayak izlerinin bulunduğu yerde yaşıyacağız Rasulullahın dünyaya geldiği, elli üç yılını geçirdiği, İslâm’a davet ettiği yerdesiniz Habibullahın gözyaşı döktüğü, O en seçkin kulun çile çektiği topraklardasınız. Buram buram maneviyat kokan topraklardasınız. Burası bambaşka bir belde... Yılların hasreti sona erecek… mesafeler kalkacak ve Kabe’ye kavuşacağız.

11 Dünyanın kalbi Mekke’desiniz!..
Şu dağlar Rasûlullah’ı gören dağlar.. Ebu kubeys dağı,Hira ,Sevr,akabe tepesi Şu ev Allah Rasûlü’nün dünyaya geldiği ev,.. Hz. Ebubekir’ler.. Ömer’ler.. Osman’lar.. Ali’ler.. hep burada dünyaya geldiler. Cennetle müjdelenen on sahabî burada yaşadı… Erkam’ın sohbet evi şurada Safa tepesinde idi. Sümeyye burada şehid oldu. Yasir, Ammar, Habbab hep burada çile çektiler. Bu düşüncelerle yaşarız Mekke’de.. Siyer-i Nebî tekrarlanır zihinlerimizde..

12 Dünyanın kalbi Mekke’desiniz!..
Mekke’ye ihramlı olarak “Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk..” yakarışlarıyla gireceğiz Burası Mekke.. Dua yeri.. Muhasebe mekânı.. Maneviyat diyarı!.. Burası Mekke.. İbadetin, kulluğun, tevhidin merkezi.. İslâm nurunun doğduğu yer… Yer yüzündeki ilk mabeddesiniz,Allahın evinde misafirsiniz… Yılların hasreti sona erecek, mesafeler kalkacak ve Kabe’ye kavuşacağız. Akın akın Kâbe’ye koşan insanlarla birlikte Hakk’a yöneleceğiz. Doya doya Kabe’yi sükunetle seyredeceğiz…

13 Rabbim hepimize iyilerle mebrur ve makbul haclar ve umreler lütfeylesin, Amin.
ÖNCE İHRAM Bir kimsenin hac veya umre yapmak niyeti ile normal zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir. 1-İHRAMIN FARZLARI A)NİYET: Yapılmak istenen ibadetin kalben belirlenmesi gerekir. Dil ile ifade müstehaptır. “Allah’ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur.” B)TELBİYE: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek Telbiye dil ile söylenmelidir. Kalpten geçirilmesi yeterli değildir. Telbiyey’i erkeklerin yüksek sesle getirmesi sünnettir. TUNA TURİZM Tel: tunaturizm.com

14 İHRAMIN SÜNNETLERİ İhrama girmeden önce tıraş olmak ,vücut temizliği (koltuk altı temizliği, tırnak temizliği) İhramdan önce gusül etmek yada abdest almak (gusül etmek daha faziletlidir) Erkeklerin tüm giysilerini ve ayakkabılarını çıkararak ihram örtüsüne bürünmesi İhramdan (niyet ve telbiye’den) önce vücuda güzel koku sürünmek , elbiseye güzel koku sürmek caiz değildir. İhrama büründükten sonra kerahet vakti değilse iki rekat ihram namazı kılmak, niyeti dil ile sesli yapmak Telbiye’yi namazdan sonra yapmak, ihramlı bulunulan süre içinde her fırsatta telbiye söylemek

15 İHRAM YASAKLARI İhramlı iken erkekler herhangi bir giysi ve ayakkabı giymez, takke takmaz, sargı ve bandaj sarılmaz Kadınlar ihramlı iken yüzleri kapanmaz İhramlı iken vücuda, yatılacak yere, ihram örtüsüne parfüm ve koku sürünmez Saçlar boyanmaz, kına yakılmaz İhramlı iken saç,sakal,bıyık,koltuk altı ve vücudun herhangi bir yerinden tüy koparmak yasaktır Kaşınırken saç ve sakaldan üç tel düşerse fıtır sadakası gerekir İhramlı iken el ve ayakların kendisinin ve başkasının tırnaklarını kesmek Kara hayvanlarını avlamak Harem bölgesinde kendiliğinden yetişen ağaç ve bitkileri koparmak

16 İhramlıya mubah olan Şeyler
Kokusuz sabun kullanmak Şemsiye kullanmak Bele kemer ve para çantası bağlamak Çanta ve benzeri şeyleri boyuna asmak Yüzük ve kol saati takmak İhram örtülerini çıkarıp yıkamak başkasıyla değiştirmek Dişleri fırçalamak Kan aldırmak,diş çektirmek,iyne vurdurmak,yara üzerine sargı sardırmak Palto ve ceket giymeden omuzlara atmak Boyundan aşağı bir bölümü battaniye ile örtmek Koku satılan dükkana girmek ve oturmak

17 KABEYE İLK GİRİŞ Kabe'yi görür görmez dua etmelisiniz. O sırada yapılan dualar kabul edilir. Dualar Arapça ya da Türkçe yapılabilir. Önemli olan dua ederken ne söylendiğinin bilinmesidir. Kâbe’yi ilk gördüğümüz anda yapacağımız dua, en makbul dualardan biridir. : Umreyi yapan kişi Mescid-i Harama sağ ayağıyla girer, Beytullah’ı görünce 3 defa tekbir ve tehlil getirir ve dua okur.

18 TAVAFLA İLGİLİ BİLGİLER
Niyet: Tavafın geçerli olması için niyet şarttır. “Allahım!senin için umre tavafı yapmak istiyorum.Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle” der Tavafın ilk dört şavtı farz, 7 şavta tamamlamak vaciptir. Tavafı abdestli yapmak gerekir.(vacip) Tavaf avret mahalli örtülü yapılır.(vacip) Tavafı (Hatimin) dışından yürüyerek yapmak.(vacip) Tavaf namazı kılmak. . Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz “Hacer-ül Esved Cenab-ı Hakk’ın eli gibidir” buyurarak bizleri tavafın her şavtında onu selamlamamızı tavsiye eder.

19 Tavafın sünnetleri Tavafa başlarken Hacr-ül Esved veya hizasına ruknü Yeman-i tarafından gelmek ve hacerül esved hizasında niyete başlamak. Tavafın başlangıcında ve her şavtın sonunda hacer-ül esvedi istilam etmek (Bismillahi Allahu Ekber) Remel yapmak (Koşmaksızın tavafın il üç şavtında çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek) Tavaf süresince ıstıba yapmak (Sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak) Tavafı mümkün oldukça Kabe’nin yakınından yapmak Tavafın şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak Tavafı huşu ile yapmak, tavaftan sonra zemzem içmek Tavaf esnasında dua etmek-Kuran okumak

20 Tavaf namazı iki rekattır. Sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Tavaf namazI-zemzem Tavaf namazı iki rekattır. Sabah namazının sünneti gibi kılınır. 1. rekatta Kafirun, 2.rekatta ihlas Fatiha’dan sonra okunur Namaz kılarken omuzlar kapatılmalıdır. Mümkünse Makam-ı İbrahim’e yakın yerde kılınmalı Kalabalıksa haremin herhangi bir yerinde kılınabilir Namazından sonra bol bol dua edilmeli. Namaz kılanların önünden geçilmemeli. Duadan sonra doyasıya Zemzem içilmeli. Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Zemzem suyundan içen şifa bulur. Ben de ondan içiyorum ve şöyle dua ediyorum: Allahumme innî es’eluke ılmen nâfia ve rızgan vâsia ve şifâen min kulli dâe." Manası: Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızk ve her türlü dert için şifa niyaz ediyorum.

21 TAVAF'A AİT TAVSİYELER-1
- Bütün şavtlarda remel yapmayınız. Çünkü sünnet olan tavafın ilk üç şavtında remel yapmak olup diğer şavtlarda normal şekilde yürünür. - Remelin, ilk üç şavtta, ızdıbanın ise bütün şavtlarda yapılması sünnettir. - Kadınların tavaf anında remel yapmaları ve sa’y anında hervele yapmaları sünnet değildir. - Namaz kılarken ızdıba yapmayınız.(omuzları kaptınız) - Makam-ı İbrahim’e ve Kâbe’nin duvarlarına elinizi yüzünüzü sürüp öpmeyiniz. Bu, sünnete aykırı olan bir bidattir. - Eğer çok kalabalık ise tavaftan sonra Makam-ı İbrahim’in arkasında namaz kılmak için ısrar etmeyiniz. Harem-i Şerif’in herhangi bir yerinde de kılmanız caizdir. - Kadınların ihramdan çıkarken (saçlarını kısaltırken) saçlarını erkeklere göstermemeleri gerekir.

22 TAVAF'A AİT TAVSİYELER-2
Tavaf, Allah Teala’nın eda edilişi esnasında konuşmayı mubah kıldığı bir namazdır. Tavaf esnasında huşu içinde olmalı ve kalbin de başka şeyler ile meşgul olmaması müstehaptır. - Tavafta şavtları peş peşe yapmak müekked sünnettir. - Tavaf esnasında parmakları kütletmek ve birbirine geçirmekten sakınınız. - Tavafın, Hatim’in içinden değil dışından yapılması gerekir. Eğer tavaf, Hatim’in içinden yapılırsa Kâbe’nin bir kısmı tavaf edilmemiş olur ve o şavt geçersiz sayılır. - Tavaf esnasında sesinizi yükseltmeyiniz. Çünkü yüksek ses tavaf edenleri rahatsız edebilir.

23 RASULULLAH TAVAF EDERKEN BUYURDULARKİ:
“Ey Kabe ! ne kadar hoşsun, kokun ne kadar güzel! Şanın hürmetin ne kadar da yüce! Ama, canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki Allah nezdinde, malıyla, canıyla mü’minin hürmeti (dokunulmazlığı) , senin hürmetinden daha büyüktür. “ Kabe’ye kalplerini kuvvetlendirmek için gidenler, mü’min kardeşinin kalbini kırmamalıdır.

24 SAY nasıl yapılır? Tavaf namazından sonra say için Safa tepesine geçilir. Niyet edilir( Allah’ım senin rızan için umrenin sayını yapmaya niyet ediyorum) İhramlı olarak yapılır Tavaftan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında yapılır Safa tepesinde başlar Merve tepesinde biter 7 şavta tamamlanır Gücü yetenlerin yürüyerek yapması vaciptir. Merve tepesine yaklaşıldığında innessafee… ayetini okur. Böylece bir şavt tamamlanmış olur.Geriye Safa tepesine dönülür.7 şavt tamamlanır. 7. şavtta Merveye gelindiğinde tıraş olunarak ihramdan çıkılır ve umre tamamlanmış olur. İhram yasakları sona erer.

25 Say’In sünnetleri Sayı tavafı yaptıktan ve tavaf namazını kıldıktın sonra ara vermeden yapmak Abdestli olarak yapmak Elbise bedende namaza mani necaset bulunmaması Hacer-i Esved istilam ettikten sonra safa tepesine doğru ilerlemek Safa ve Merve tepelerine çıkıldığında Kabe’ye yönelerek tekbir, tehlil ,tahmid ve salavat getirmek ellere açarak dua etmek Sayın her şavtında Kabe’yi görebilecek şekilde safa ve Merve tepeleri üzerine çıkmak en üst kısımlara doğru tırmanmak mekruhtur İki yeşil ışık arasında hervele yapmak.(kadınlar hervele yapmazlar) Say sırasın tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak Sayın şaftlarını peş peşe yapmak

26 GENEL TAVSİYELER - Tavaf ve sa’yda insanlara eziyet vermekten kaçınmalıyız. Irklar arasında üstünlük taslamamalı. Diğer Müslümanları hakir ve hor görmemeliyiz. - Kalabalık yerlerde erkekler kadınlara dokunmaktan ve sürtünmekten kaçınmalı. Otellere ulaştığımızda önce namaz vaktini ve mescidin yolunu öğrenmeliyiz, Onlarca kişi ile bir anda asansörlere yığılma yaparak, merdivenlere doluşarak yerleşmeye çalışmamalıyız. - Kaybolma ihtimaline karşı buluşma noktası belirleyiniz.

27 GENEL TAVSİYELER Sabırlı olmalı, kalp kırmamaya, kimseyi incitmemeye çalışmalı, başkalarını rahatsız edecek tavır ve hareketlerden uzak durmalıyız İnsanların ne yaptığını takip etmeyi bırakıp kendi ibadetimize önem vermeliyiz Bir kafile içinde olduğumuzu unutmayarak , adap ve görgü kurallarına riayet etmeli, Her işimizi zamanında yapmalı kimseyi bekletmemeliyiz.

28 GENEL TAVSİYELER İhramlı iken küçük ve büyük pisliklerden temiz olmak ve avret yerinin kapalı olması gerekir. Allah sizi hangi dilde dua ederseniz edin anlar. Hatta hiç konuşmasanız, dua etmeseniz dahi kalbinizden geçeni bilir. Allah ile kul arasına dil giremez. Çünkü sevginin, yakarışın dili olmaz. - Hacer-i Esved’i selamlarken çok beklememelisiniz. - Hacer-i Esved’i öpmek için sıkışıklık ve izdiham oluşturmamalı. Çünkü Hacer-i Esved’i öpmek sünnet, kendine ve başkalarına eziyet vermemek ise vaciptir. Vacibin uygulanması sünnetten daha evladır.

29 SEYEHATE DEĞİL İBADETE
UMRE , ticari ya da turistik bir seyahat değil, bir ibadet yolculuğudur. Bu yolda atılan her adımın, çekilen her sıkıntının, bir taraftan sevap kazandırırken diğer taraftan günahları eriteceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu yolculuğu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Şimdiden Kur’an okuyup salavatlar getirelim.

30 SEYEHATE DEĞİL İBADETE
Döndüğünüz zaman yine eskisi gibi olmamalıyız, yenilenmiş olmalıyız. Bu yola çıkmak için ruhumuz, aklımız, imanımız ve bedenimiz ile birlikte karar vermeliyiz. Orada saatlerce çarşı-pazar dolaşarak vaktinizi boşa harcamayınız. Orada satılan her şey burada da var Vaktinizi Kabede geçiriniz.

31 Umre bir tür ümmet zirvesidir
Hac ve Umre bir tür ümmet zirvesidir. Orada ulusal kimlikler değil ümmet kimliği, Müslüman kimliği geçerlidir. Dünyanın neresinden gelirse gelsin oraya gelenlerin hepsine kardeş olarak bakmalıyız. Orada herkes memleketinde giydiği elbiseyi çıkarıp bembeyaz ihramlara bürünmektedir. Orada, takvadan başka hiçbir üstünlüğün Allah katında değeri yoktur.

32 YOLCULUKLUĞA ÇIKMADAN ÖNCE
Her gün yürüme alıştırmaları yapın. İlk gün 500 metre olarak başlayın. Bu alıştırmalara her gün ilaveler yaparak günde 5 kilometreye kadar çıkartın. Açık renkli,ter emen 3-4 takım iç çamaşırı Banyo havlusu,terlik,makas vb. küçük eşyalar. Yanınıza az eşya alınız, gidiş ve dönüşte yük hakkınız bütün havayollarında 30 kg’dır .

33 YOLCULUĞA AİT TAVSİYELER
Eşyalar verilirken ya da indirilirken herkes kendisine ait olan eşyayı vermeli veya indirmelidir. - Havaalanında belirlenen saatten 1 saat önce bulunmaya dikkat edin. - Havaalanında pasaport, kimlik ve uçak biletleriyle ilgili işlemler yapılacaktır. - Herkesin pasaportu kendisinde olmalı ve herkes kendisine verilen kart ve pasaportu kontrol etmelidir. Eşinin de olsa pasaport herkesin kendi elinde olmalıdır.

34 YOLCULUĞA AİT TAVSİYELER
Eşyaların üzerine kime ait olduğunu gösteren etiket yapıştırılmalıdır. - Uçaklarda, otobüslerde, otellerde size ait bir yer mutlaka vardır, öncelik kazanmak için acele edip etrafınızı rahatsız ederek kul hakkına girmeyiniz, unutmayınız ki Uçak ya da otobüs sizi almadan kesinlikle hareket etmeyecektir. - Otobüslere binerken, otele geldiğinizde oda anahtarını alırken, uçaklara binerken ve inerken acele etmeyiniz, kargaşaya sebep olmayınız, Aynı anda sizin gibi onlarca kişiye yardımcı olmaya çalışan görevlilere çok sabırlı olarak yardımcı olunuz ki, sizin işiniz daha çabuk bitsin

35 Dikkat edilmesi gereken hususlar
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de gereksiz konuşmalar yerine zamanı, nafile namaz, dua, zikir, tefekkür ve kuran okuma gibi amellerle değerlendirilmeli. Kerahet vakti değilse iki rekat “tahıyyatul-mescid” adı verilen mescidi selamlama namazı kılınmalı. Mecbur kalmadıkça namaz kılanların önünden geçilmemelidir. Cuma namazından sonra Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de zuhr-ı ahir namazı yerine kaza namazı kılınmalı Hanımlar Kabe’de mümkün mertebe hanımların namaz kıldığı yerleri kullanmalıdır. Yaptığı ibadetleri, tavafları başkalarına söylememeli, gösterişten sakınmalıdır. Farz namazları otelde veya otele yakın mescitte kılmak yerine çok daha sevap olduğu için Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebevi!de kılınmalıdır.

36 Dikkat edilmesi gereken hususlar
Yoksul olduğu anlaşılan kimselere sadaka verilerek yardımcı olunmalı. Şartlar ne olursa olsun kimseye kızmamalı, kimseyi kırmamalı, haklıda olsa sabretmeli, Kuran’ın ifadesiyle öfkesini yutmalıdır. Hediye veya eşya satın almada rekabet yerine, hizmet ve ibadette yarışmalıdır. Diğer Müslümanlarla selamlaşmalı, tebbesüm etmelidir. Mütevazi olmalı, kibirden, enaniyetten ve gururdan sakınmalıdır. Kabe’ye yada diğer yerlere bir şey sürmek, çocuk çamaşırı bırakmak, deve dili getirmek, oralardan taş toprak almak İslam’a ters düşen hurafelerdir. Gerek yeme içmeye gerekse güneş, klima ve hava akımına karşı sağlığını korumalıdır.

37 Rabbim hepimize iyilerle mebrur ve makbul haclar ve umreler lütfeylesin, Amin.
Son söz olarak Rabbim hepimize iyilerle mebrur ve makbul haclar, umreler lütfeylesin… Oralardan arınarak, korunarak, durularak dönmeyi nasip eylesin. Amin TUNA TURİZM Tel: tunaturizm.com

38 TUNA TURİZM  BEYLERBEYİ, BEYLERBEYİ BAYIRI SK. NO:5  ÜSKÜDAR /  İSTANBUL / TÜRKİYE Tel   :     Fax : Gsm : Takip et Facebook.com/tuna.tc


"Rabbim hepimize iyilerle mebrur ve makbul haclar ve umreler lütfeylesin, Amin. Ön hazırlıklar Eşimizle, dostumuzla özellikle komşularımızla helalleşmeliyiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları