Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA
E L E M E N T E.R.P. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

2 ve Hayalleriniz birleşti...
Bilgi... Tecrübe... Kalite... Emek... ve Hayalleriniz birleşti... Siz hayal ettiniz...Biz ürettik...

3 %100 web tabanlı çalışan ilk ve tek ERP yazılımıdır.
ERP Yazılımları Nedir? Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (Enterprise Resource Planning), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan sistemlerdir. ERP, diğer bir tanımla, kurumların tedarikten, dağıtıma kadar tüm is süreçlerini, bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım sistemleridir. %100 web tabanlı çalışan ilk ve tek ERP yazılımıdır.

4 Element ERP Ana Modüller:
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi&Maaş Bordro Sistemi Malzeme İkmal Yönetim Sistemi&Taşınır Mal Takip Sistemi Ürün&Emtia Alım Yönetim Sistemi Üretim Takip Yönetim Sistemi Bütçe Yönetim Sistemi Muhasebe Yönetim Sistemi Doküman Yönetim Sistemi Tesisler Yönetim Sistemi&Taşınmaz Mal Takip Sistemi Ticaret Pazarlama Yönetim Sistemi Taşımacılık Yönetim Sistemi Randevu Takip Sistemi Gündem-Toplantı-Karar Yönetim Sistemi Gelir Takip Sistemi Misafirhane Takip Sistemi

5 Modüller Arası Entegrasyon
Örnek 1:

6 Modüller Arası Entegrasyon
Örnek 2:

7 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
Modüller Arası Entegrasyon Örnek 3: Üst Yönetim (V.T.Y.S.) Muhasebe Üretim Malzeme ikmal Tesisler Ticaret Pazarlama İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

8 Modüller Arası Entegrasyon
Örnek 4:

9 Sistemin Faydaları

10 Sistemin Faydaları Genel Müdürlük bünyesinde tüm verilerin tek veritabanında toplanması sağlanır. Tüm verilerin sadece Bilgi İşlem tarafından yedeklenmesi ve kullanıcıların yedekleme sorumluluğunu ortadan kaldırır. Alt birimlerde yapılan işlemlerin on-line Genel Müdürlük yetkili kullanıcılar tarafından konsolide edilebilmesi sağlanır. Yazılım internete bağlanılabilen her yerden kullanılabilir. Donanımsal sorunlardan dolayı yaşanan sıkıntıların minimuma iner. Tüm modüller arasında ilişki ve veri bütünlüğünün organize edilerek entegrasyonun sağlanır. Birimlerde standartlar uygulanarak işleyişte birliktelik sağlanır. Programda yapılan son değişiklikler, mevzuat bilgileri ve güncellemelerin, kullanıcıya on-line duyuru olarak sunulabilir. Kullanıcı desteği on-line verilebilir. Tüm değerler tek kaynaktan okunacağı için, birimler arası sürekli uygulanan mutabakatlaşma işlemlerinin sona erer.

11 Sistemin Faydaları Stoktan muhasebeye kadar iş akışları kontrol edildiğinden, üretim planının eksiksiz ve hatasız olması sağlanır. Müşteri talepleri zamanında ve istenen kalitede gerçekleşir. Kurum yada firmanın kurumsallaşmasına ve böylece piyasadaki etkinliğine katkı sağlar. Zamanında karşılanan siparişler nedeniyle, piyasada şirket güvenilirliği ve pazar payı artar. Stok takibinin sağlanması ile hammadde stok ve yarı mamul stok maliyetleri düşürülür. Tüm kaynakların (malzeme, makine, işçi, vb.)  en verimli kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma gerçekleşir. Satıcılar ve müşterilerle ilgili değerlemelerin ve istatistiksel analizlerin yapılabilmesi, ayrıca kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesi için uygun veri elde edilmiş olur. İzlenebilirlik sağlanır. Satın almadan satışa kadar tüm faaliyetlerde kesin, doğru, zamanında cevaplar bulabilme imkanı artar. Yönetimin karar verme ve kontrol süreçlerine katkı sağlar.

12 Kullanıcı Yetkileri ve Loglama
Kullanıcılar sisteme girdiklerinde tanımlanmış yetkileri dahilinde işlem yapabilirler. Menülerinde hangi ekranların olacağı, giriş yaptığı ekranlarda hangi tür eylemleri (yeni kayıt-güncelleme-görme-silme) yapabileceği sistemde tanımlıdır. Kullanıcının yapmış olduğu tüm eylemler, zaman bilgileri ile birlikte veri tabanına kaydedilmektedir.

13 Kurumsal Organizasyon
Kurumun mevcut teşkilat yapısına göre hazırlanmış olan kurumsal organizasyon, tüm birimlerin birbirleri ile olan ilişkilerini, yapılan eylemlerin hangi birim tarafından gerçekleştiğini, raporlama yetkisinin hangi birim düzeyinden itibaren görülebileceğini belirler. Kişinin İnsan Kaynakları modülündeki tanımlı görev yeri, kurumsal organizasyon içersindeki yerini ve bu yere bağlı işlem yapabilme ve kayıt görebilme rollerini de belirlemektedir. Kurumsal organizasyon modeli ile gerçek maliyetlerin görev yerlerine göre tespiti yapılabilmektedir.

14 Tek Sicil Müşteri/Tedarikçi Tanımlama
Merkez ve tüm taşra teşkilatlarımızda, bir müşterinin sadece bir kez tanımlanması sağlanarak, müşterimize ait ülke çapındaki tüm (alış ve satış) hareketlerini takip edebilmemizi sağlar.

15 Tek Sicil Ürün Kartı Tanımlama
Merkez ve tüm taşra teşkilatlarımızda, bir ürün kartının sadece bir kez tanımlanması sağlanarak, ürüne ait tüm birimlerimizdeki mevcut durumlarını, zimmetlerini, giriş ve çıkışlarını takip edebilmemizi sağlar.

16 Parametrik Yapı Parametrik yapı sayesinde programlara
teknik müdahale yapılmadan, güncel isteklere ve ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Bir ürün ya da malzemenin, çeşitli eylemlerde hangi muhasebesel hesap kodunu alacağı dahi parametrik olarak uygulanmakta olup, kurumun işleyiş modellerinde değişiklik söz konusu olduğunda, yeni modele uygun şekilde kullanıcılar tarafından uygulanabilir esnekliktedir. Tüm işlem özellikleri ve çeşitlendirmeleri, yetkili kullanıcılar tarafından güncellenebilir ve artırılabilir yapıdadır.

17 Teknik Altyapı Özellikleri
Uygulama geliştirme araçlarımız ve Server yazılımlarımız Microsoft ürünleridir. Veri tabanı bağımsız çalışacak mimaride tasarlanmış yazılımımızda (Oracle,MSSQL vs.) tüm veri tabanları kullanılmaktadır. Element Bilgi Yönetim Sistemi. tamamen Web tabanlı bir yazılmdır ve on-line bilgi akışı sağlar. Personel Yönetim Sistemi cep telefonu, ipad gibi teknolojik cihazlarda kullanılabilmektedir.

18 Sayısal Değerlendirme
Element ERP Sayısal Değerlendirme Yazılımdaki veri giriş ekranı : 416 adet ekran çıktısı : 114 adet rapor ekranı : 261 adet Veri tabanındaki tablo sayısı : 358 adet

19 İletişim Bilgilerimiz
Adres Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ar-Ge binası 101/A Nilüfer/BURSA Tel : (pbx) Fax : Web : Mail :    

20


"KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları