Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALAN SEÇİMİ Hazırlayan Ünsal KAFES Efor Dershanesi Rehberlik Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALAN SEÇİMİ Hazırlayan Ünsal KAFES Efor Dershanesi Rehberlik Birimi."— Sunum transkripti:

1 unsalhoca@yahoo.com ALAN SEÇİMİ Hazırlayan Ünsal KAFES Efor Dershanesi Rehberlik Birimi

2 unsalhoca@yahoo.com ALAN SEÇİMİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?  Alan seçimi kişinin hemen hemen ömür boyu yapacağı mesleği de seçmesidir.  Öğrencinin lisede göreceği dersler seçeceği alana göre farklılaştığından, öğrencilerin ilgi, yetenek ve potansiyeline uygun derslerin olduğu alanlar araştırılmalıdır.  Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları” 0,8 katsayısıyla çarpılmaktadır.  Alan dışı tercih yapanların AOBP’si ise daha düşük bir katsayı ile (0,3) çarpılmakta; bu da öğrencinin alanı dışındaki bölümlere yerleşme olasılığını oldukça düşürmektedir.  Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında; öğretmen liselerinde okuyanlar öğretmenlik alanında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar.

3 unsalhoca@yahoo.com Alan Seçimi Ne Zaman Yapılır?  Sınıf geçme Yönetmeliğinin 10.Maddesi gereğince ders bitiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede yapılır.  Nakil veya değişikliklerde bu süre biraz uzayabilir.  Ancak 9.sınıfın başında planlanırsa öğrenci alana kaynaklık eden derslerinin Ağırlıklı yıl sonu ortalamasını belli bir barajın üzerinde tutmaya çalışır.

4 unsalhoca@yahoo.com Alan Seçiminde Neler Etkilidir? Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak  1) 9.Sınıf notları  2) Öğrencinin kendi isteği  3) Velisinin yazılı isteği  4) Okul müdür yardımcısı, sınıf ve rehber öğretmenin görüşleri doğrultusunda ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.

5 unsalhoca@yahoo.com Hangi Alanı Nasıl Seçebilirim? Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır. Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

6 unsalhoca@yahoo.com Alana Kaynaklık Eden Dersler Hangileridir?  FEN BİLİMLERİ ALANI: Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji  TÜRKÇE- MATEMATİK ALANI: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik  SOSYAL BİLİMLER ALANI: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya  YABANCI DİL ALANI: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil

7 unsalhoca@yahoo.com Seçtiğimiz Alanı Değiştirmek İstersek!!!  Alanını seçen öğrenci,alana geçiş şartlarını taşımak kaydıyla,ders yılı başından itibaren 1 ay içinde değiştirebilir.  Ancak alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde 1 ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve sorumluluk sınavına alınır.  Yeni alanında okutulmayan sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak sorumlu olunan seçmeli derslerin sorumluluğu devam eder.  Nakil yapılan öğrencilerden geldiği okulda alanı bulunmayanlar,velisi ve kendisinin isteği dikkate alınarak uygun alana yönlendirilir.

8 unsalhoca@yahoo.com Dersler Nasıl Seçilir?  Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları ile öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan ve seçmeli dersler okul idaresince ilan edilir.  Veli,sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen işbirliği ile ders kesiminden yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır.  Dersler seçildikten sonra öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.  Seçmeli derslerin okutulması için de en az 12 öğrencinin seçmiş olması gerekir.(Bazı durumlarda sayı aşağıya çekilebilir.)

9 unsalhoca@yahoo.com Alan Seçiminin ÖSS Puanlarına Etkisi Nasıldır?  Lisede seçtiğimiz alana uygun bir tercih yaparsak “Ağırlıklı Ortaöğretim başarı Puanı” 0.8 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.8)  Eğer seçtiğimiz alan dışında bir tercih yaparsak 0.3 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.3)  Meslek Liseli adaylar alanlarına uygun tercih yaptıklarında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.8 katsayısıyla çarpılmasına ek olarak birde 0.24 katsayı ile çarpılmaktadır.(AOBPx0.8) + (AOBPx0.24)

10 unsalhoca@yahoo.com Bir Örnekle Açıklayalım: Ayşe’nin AOBP=100; Ali’nin AOBP=80; Fatma’nın AOBP=60 Olsun.Adayların her biri ÖSS’ de aynı netleri yaparak 250 puan almış olsun.  Ayşe alanıyla ilgili bir bölüm seçerse: AOBPx0,8 ===) 100x0,8=80 puan ÖSS’den almış olduğu ham puana eklenerek Y-ÖSS puanı hesaplanacaktır.  Ayşe alanı dışında bir bölüm seçerse: AOBPx0,3 ===) 100x0,3=30 puan ÖSS’den almış olduğu ham puana eklenerek Y-ÖSS puanı hesaplanacaktır. Görüldüğü gibi lisede seçtiğimiz alanla ilgili bir bölüm tercihimizle alan dışı bölüm tercihimizde 50 puana kadar ulaşabilen farklar bulunmaktadır.

11 unsalhoca@yahoo.com ALAN İÇİ TERCİHALAN DIŞI TERCİH AOBP X 0,8 100 x 0,8 = 80 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+80=330 puan AOBP X 0,3 100 x 0,3 = 30 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+30=280 puan AOBP X 0,8 80 x 0,8 = 64 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+64=314 puan AOBP X 0,8 60 x 0,8 = 48 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+48=298 puan AOBP X 0,8 60 x 0,8 = 48 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+48=298 puan AOBP X 0,3 80 x 0,3 = 24 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+24=274 puan AOBP X 0,3 60 x 0,3 = 18 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+18=268 puan Ayşe Ali Fatma

12 unsalhoca@yahoo.com Fen/ Fen Bilimleri Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

13 unsalhoca@yahoo.com Fen/ Fen Bilimleri Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

14 unsalhoca@yahoo.com Fen/ Fen Bilimleri Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

15 unsalhoca@yahoo.com Fen/ Fen Bilimleri Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

16 unsalhoca@yahoo.com Fen/ Fen Bilimleri Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

17 unsalhoca@yahoo.com Fen/ Fen Bilimleri Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

18 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

19 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

20 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

21 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

22 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

23 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

24 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

25 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

26 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

27 unsalhoca@yahoo.com Türkçe-Matematik Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

28 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

29 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

30 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

31 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

32 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

33 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

34 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

35 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

36 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

37 unsalhoca@yahoo.com Sosyal Bilimler Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

38 unsalhoca@yahoo.com ÖMÜR BOYU DOĞRU SEÇİMLER YAPMANIZ DİLEĞİYLE... TEŞEKKÜRLER.....


"ALAN SEÇİMİ Hazırlayan Ünsal KAFES Efor Dershanesi Rehberlik Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları