Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10. TARAFLAR KONFERANSI HAZIRLIK TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10. TARAFLAR KONFERANSI HAZIRLIK TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 10. TARAFLAR KONFERANSI HAZIRLIK TOPLANTISI
8 Ekim 2011

2 GÜNDEM BM Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması
Hanifi AVCI - Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Bakanlık ve Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel Müdürlüğünün Kurumsal Yapısı Mediha Haliloğlu -Uzman  Bölgesel Toplantı Hakkında Bilgi Verilmesi Abdullah Yurtoğlu- Uzman yrd. BM Genel Kurul Toplantısı İsmail Belen – Gn.Mdr. Yrd. 10. Taraflar Konferansının Gündemi Hakkında Sunum Mediha Haliloğlu –Uzman Katılımcı Listesi Konferansa Yapılacak Olan Hazırlıklar Diğer Konular

3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (UNCCD)

4 Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
den fazla insan ve hayvanın öldüğü Sub-Saharan-Arfika’da yaşanan kuraklık 1972 Çevre Konferansı 1973 Birleşmiş Milletler Sahel Ofisinin (BMSO) kurulması 1977 BM Çölleşme Konferansı ve Çölleşme ile Mücadele Eylem Planının Kabul edilmesi (Nairobi) 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio)‏, 1993 Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin için Hükümetler Arası Müzakere Komitesi (Nairobi)‏ 1994 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin Benimsenmesi (Paris)‏

5 Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
1996 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin yürürlüğe Girmesi (26 Aralık)‏ 1997 Birinci Taraflar Toplantısı (COP 1) (Roma-İtalya)‏, TK ve yardımcı organlarının kurulması, Global Mekanizmanın (GM) görevlerinin oluşturulması ve sekreteryasının kurulması 1998 Türkiye’nin Sözleşmeye Taraf Olması 1998 Ulusal Bilgilendirme Semineri (20-22 Mayıs, İzmir)‏ 1998 COP 2 (Dakar-Senegal)‏ BMSO ve UNCCD’nin Oluşumu, Sekreteryanın ara dönem stratejilerinin görüşülmesi, ilk yuvarlak masa parlamenterler toplantısı deklarasyonu

6 Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
1999 UNCCD düzenli sekreteryasının Bonn- Almanya’da kurulması 1999 COP 3 (Recife-Brezilya) GM‘nin işleyişinin ilk gözden geçirimi 2000 COP 4 (Bonn-Almanya) EK V (Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri) ‘in uygulanması 2001 COP 5 (Cenova-İsviçre) Sözleşme uygulamalarının gözden geçirilmesi (CRIC) komitesinin kurulması 2002 Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi, Hükümetlerin Küresel Çevre Fonu (GEF)’na BMÇMS’nin mali mekanizması olması için çağrısı

7 Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
2002 GEF’ in arazi bozulumunu beşinci odak alanı olarak kabul etmesi ve UNCCD’nin mali mekanizması olması 2002 Uzmanlar grubunun ilk toplantısı 2002 CRIC 1 (Roma-İtalya) 2003 COP 6 (Havana-Küba), CRIC 2 2005 CRIC 3 (Bonn- Almanya) 2005 COP 7 , CRIC 4 (Nairobi-Kenya)

8 Çölleşme ile Mücadelenin Kilometre Taşları;
2006 Uluslar arası Çöl ve Çölleşme Yılı 2007 CRIC 5 (Buenos Aires- Arjantin), 2007 COP 8 , CRIC 6 (Madrid- İspanya) Taraf ülkelerin 10 yıllık stratejik planı ( ) kabul etmeleri 2008 CRIC 7 (İstanbul- Türkiye) 2009 COP 9 , CRIC 8 (Buenos Aires- Arjantin) 2010 COP 10, CRIC 9 (10-21 Ekim- Gyeongnam/Kore Cumhuriyeti)

9 BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine Türkiye’nin Katılımı
Ülkemiz, 11 Şubat 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4340 sayılı Yasa ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ne taraf olmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye, Sözleşmenin IV üncü Eki olan “Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki”(Portekiz, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan Karadağ, Yunanistan ve Türkiye) çalışmalarında aktif olarak yer almaya başlamıştır 9 Mart 2005 Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Programı (UÇMEP) Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 UÇMEP Ülkemizde ulusal düzeyde yapılmış ve yapılmakta olan tüm çalışmalar ve projeler, ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek olan UÇMEP’in öncelikli 63 Eylem önerileri kapsamında yürütülmektedir. Bu eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca hangi yöntemlerle ve ne düzeyde gerçekleştiği etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

11 Sözleşmenin Amacı Etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, uluslararası işbirliği ortaklık düzenlemeleri ile desteklenen her düzeyde etkin eylemler yoluyla, ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.

12 Sözleşmenin Misyonu Kuraklık ve çölleşme ekseninde belli bölgelere yoğunlaşmıştır. Sürdürülebilir arazi yönetimi üzerinde yoğunlaşan tek uluslar arası sözleşmedir. Çölleşme ve arazi bozulmasını hem çevresel bir sorun hem de bir kalkınma sorunu olarak ele alınmaktadır

13 Sözleşmenin Kapsamı Arazi bozulması, fakirlik ve ekosistem hizmetleri
Bilim, teknoloji ve bilgi Politika uygulaması Kapasite oluşturma Finansman ve teknoloji Bilinç oluşturma ve eğitim Yönetişim ve kurumsal yapı

14 Sözleşmenin Organları
COP (Taraflar Konferansı) CRIC ( Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirme Komitesi) CST (Bilim ve Teknoloji Komitesi) Global Mekanizma Sekreterya

15 Taraflardan Beklentiler
Rio sözleşmeleri ile uyum Ulusal Eylem Programların hazırlanması ve Uygulanması COP toplantılarında alınan kararların uygulanması Gelişmekte olan ülkelere yardım On yıllık stratejik plan

16 Taraflardan Beklentiler
Sürdürülebilir kalkınma Sinerji oluşturulması Uluslararası işbirliği Bölgesel Eylem Programların hazırlanması Yerelleşme Katılımcılık

17 10 YILLIK STRATEJİK PLAN Neden gerek duyuldu:
Geçmiş uygulamanın zayıflığı, Zayıf bilimsel faaliyetler, Yetersiz mali destek, İlgili kurum ve kuruluşlarda bilinç eksikliği Yetersiz kurumsal yapılanma Sürdürülebilir kalkınma zirvesi sonrası gelişmeler, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedilmesi GEF gibi yeni finans mekanizmaları

18 Stratejik Hedefler Çölleşmeden etkilenen toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmek, Çölleşmeden etkilenen ekosistemlerin şartlarını iyileştirmek, Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmasıyla global faydalar elde etmek, Ulusal ve uluslar arası aktörler arasında etkin ortaklıklar tesis ederek sözleşmenin uygulanmasının destekleyici kaynakları seferber etmek.

19 Operasyonel Hedefler Bilinç yaratma, destek sağlama ve eğitim,
Politika çerçevesi, Bilim, teknoloji ve bilgi, Kapasite geliştirme, Finansman ve teknoloji transferi,

20 Bu stratejik planın; Sözleşmenin temel zorluklarına dikkat çekmek, Güçlerinden istifade etmek, Finansman çevresinden ve yeni politikalar sayesinde ortaya çıkan fırsatları kapmak ve Bütün UNCCD paydaşları için yeniden canlandırılmış ortak bir görüş yaratmak için eşsiz bir fırsat sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca, planda UNCCD organlarının rolleri ve sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde yeniden tanımlamakta ve etkinliklerini arttırıcı önlemler de içermektedir.

21 COP 10 TASLAK PROGRAM

22 Pazartesi, 10 Ekim 2011 Açılış COP 10 oturum başkanının seçimi
Ev sahibi ülke, UNCCD Genel Sekreteri, Bölgesel ve STK temsilcilerinin konuşmaları COP 10 İş Planı ve gündemin kabul edilmesi Kamu kurumları, STK ve gözlemci olarak katılacakların akreditasyonu

23 Salı, 11 Ekim 2011 CST CRIC Açılış
CST nin işleyişinin 10 yıllık stratejik plan çerçevesinde yeniden şekillendirilmesi “Çölleşme , kurak, ve yarı kurak alanların esnekliği ve sürdürülebilir arazi yönetiminin ekonomik değerlendirmesi” konusunda düzenlenecek olan 2. Bilim Konferansının hazırlık çalışmaları Açılış 10 yıllık stratejik planın uygulanmasının gözden geçirilmesi Performans indikatörlerine göre sözleşmenin uygulanmasının değerlendirilmesi

24 Çarşamba, 12 Ekim 2011 CST CRIC Stratejinin uygulanmasında bilim, araştırma ve eğitim kurumlarının desteğinin güçlendirilmesi CST ile diğer sözleşmelerin (CBD ve CCC) eş organları arasında bilimsel işbirliği ve bilgi değişimini güçlendirmek En iyi uygulamaların değerlendirilmesi

25 Perşembe, 13 Ekim 2011 CST CRIC CST’nin çok yıllık çalışma planının ( ) kararlaştırılması Bölgesel bilimsel girişimlerin tanıtılması CST raporunun benimsenmesi Kapanış Diğer sözleşmeler (CBD ve CCC) ile ilişkilerin güçlendirilmesi Rio sözleşmeleri raporlamalarında sinerjinin oluşturulması GEF ile işbirliği

26 Perşembe, 13 Ekim 2011 Parlamenterler Toplantısı
Küresel Düzeyde Sürdürülebilir Arazi Yönetiminin Sağlanması 10 Yıllık Stratejik Planın Uygulanmasında Parlamenterlerin Rolü

27 Cuma, 14 Ekim 2011 Sözleşmenin uygulamalarının geliştirilmesi için 10 yıllık stratejik plan ve çerçevesinin görüşülmesi Parlamenterler Toplantısı Küresel Düzeyde Sürdürülebilir Arazi Yönetiminin Sağlanması 10 Yıllık Stratejik Planın Uygulanmasında Parlamenterlerin Rolü

28 Pazartesi, 17 Ekim 2011 Salı, 18 Ekim 2011
Üst Düzey Bölüm Toplantısının açılışı 1. Yuvarlak Masa Toplantısı: Çölleşme/Arazi Bozulumu, Kuraklık ve Gıda Güvenliği 2. Yuvarlak Masa Toplantısı: RİO+20 Zirvesinde UNCCD Salı, 18 Ekim 2011 3. Yuvarlak Masa Toplantısı: Çölleşme ile Mücadele, Arazi Bozulumu ve Kuraklık Konularında Bilimin Kullanılması: İlerlemeye Giden Yol

29 Çarşamba, 19 Ekim 2011 Perşembe, 20 Ekim 2011 STK aktiviteleri
Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Çıktılarının ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunun 18. ve 19. oturum çıktılarının takibi ve UNCCD açısından değerlendirilmesi 10 yıllık BM Çöller ve Çölleşme ile Mücadele ( )

30 Cuma, 21 Ekim 2011 Raporların gözden geçirilmesi
Oturum raporunun hazırlanması

31 TEŞEKKÜRLER

32

33 COP10 Toplantısı Sayın Bakanımızın başkanlığında bir heyetle katılım sağlanması beklenmektedir. Katılımcı listesi, Yan etkinlikler Stant açılması İkili Görüşmeler


"10. TARAFLAR KONFERANSI HAZIRLIK TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları