Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUSTAFA AYDIN İzmir Vali Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUSTAFA AYDIN İzmir Vali Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUSTAFA AYDIN İzmir Vali Yardımcısı

2 1. GİRİŞ 2. İL ACİL YARDIM PLANI 3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) 3.1. CBS ÇALIŞMALARI 3.2. VERİ KATMANLARI 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.1. İZAYBİS İŞLEYİŞ ŞEMASI 4.2. İZAYBİS YAZILIMININ ÖZELLİKLERİ 4.3. NEDEN İZAYBİS ? 4.4. İZAYBİS KULLANICI ARAYÜZÜ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 5. İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK 6. SONUÇ SUNUM PLANI

3 İzmir Afet Yönetim Bilgi Sistemi, internet tabanlı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilişkilendirilmiş, il Acil Yardım Planının uygulanmasına destek veren ve afete yönelik gerekli bilgilerin toplandığı, sorgulandığı, analiz yapıldığı bir yapı arz etmektedir. Burada üç anahtar yapı bulunmaktadır: İl Acil Yardım Planı Coğrafi Bilgi Sistemleri İnternet Tabanlı Kullanıcı Arayüzü 1. GİRİŞ

4 Bir yerleşim biriminin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri tespit eden, Oluşacak tehlikelerde uğranacak kayıp ve zararları belirleyen, Oluşacak kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için kimlerin, ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi imkanlar kullanılarak görev üstleneceğini, o bölgede yaşamın olağan hale gelmesi için yapılması gereken iş ve işlemleri belirleyen ve “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan bir belgedir. 2. İZMİR İL ACİL YARDIM PLANI Acil yardım planı ;

5 3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) o İlişkilendirme o Analiz o Görüntüleme

6 Acil durum yönetimi konusunda etkin ve doğru karar verilebilmesi, Acil yardım hizmet gruplarının çalışmalarına destek olabilecek bilgiye hızlı erişimin yapılabilmesi, Bilginin etkin kullanımının sağlanması, amacıyla Kriz Yönetim Merkezi’nde (Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi) “Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi” çalışmalarını sürdürmektedir. 3.1. CBS ÇALIŞMALARI

7 7 Farklı kurumlardan alınan çeşitli formatlardaki haritalar Tablosal Bilgi 3.1. CBS ÇALIŞMALARI

8 Resmi Binalar (Kaymakamlık, Kamu Kurumları, Lojmanlar, Emniyet Binaları, Muhtarlık Binaları, Askeri Tesis ve Binalar, Konsolosluklar,vs) Sağlık Kurumları (Hastaneler, Poliklinikler, Dispanserler, vs) Eğitim Tesis ve Binaları (Okullar, Halk Eğitim Mrk., Öğrenci Yurtları, vs) Turistik ve Kültürel Tesisler (Oteller, Termal Tesisler, Kültür Sanat Tesisleri,Tarihi ve Turistik Yapılar,sit alanları vs) Ulaşım Tesis ve Binaları (Havalimanı, Vapur iskeleleri, Otoparklar, vs) Haberleşme Tesis ve Binaları (Posta İşletmeleri, Telekom Binaları, vs) Sosyal Hizmet Tesis ve Yapıları (Misafirhaneler-Sos.Tesisler, Huzurevleri, vs) Çeşitli Tesis, Bina ve Alanlar (Meslek Odaları, Spor Tesisleri/Alanları, Pazar Yerleri, Su Depoları, Mezarlıklar, vs) Afette Kullanılacak Alan ve Tesisler (Afette hastane olarak kullanılacak binalar, Çadırkent Alanları, Helikopter iniş alanları, İş Makineleri Toplanma Alanları, vs) İdari sınırlar (İl-İlçe-Köy-Mahalle sınırları ve nüfus verileri) 3.2. VERİ KATMANLARI

9 Fay Hatları (Diri, olası diri ve çizgisel faylar ile 1900 yılından sonra İlimizde olmuş 3’ten büyük depremlerin yerleri) Deprem İstasyonları (Kuvvetli ve Zayıf Yer Hareketleri İstasyonları) Hidroloji (Irmak, dere, kuru dere, göl-gölet, barajlar, baraj koruma sınırları,sulama kanalları, regülatörler, vs) Deniz Yapıları (Balıkçı barınakları, balık çiftlikleri, deniz fenerleri, liman ve iskeleler) Toprak Sınıflaması (Arazi kullanım, toprak özellikleri, büyük toprak grupları, arazi tipleri, arazi kullanım kabiliyeti ve kabiliyet alt sınıfları) Orman Amenajman Planları (Orman kapalılığı, arazi kullanımı, mescere) Yol Haritaları (Daimi araç yolları, iki şeritli yollar, iki ve daha fazla şeritli yollar, otoyollar, yaz araç yolları) Sanayi (Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi, serbest bölge) Sayısal Yükseklik Modeli Eğim ve Bakı Haritaları 3.2. VERİ KATMANLARI

10 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ Afet Sonrası Kullanılacak Tesisler

11 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ Sağlık Tesisleri

12 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ Sağlık Tesisleri- Bina Bilgisi

13 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ Sağlık Tesisleri - Personel Bilgisi

14 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ Sağlık Tesisleri- Tıbbi Cihaz Bilgisi

15 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.1. İZAYBİS İŞLEYİŞ ŞEMASI Kullanıcı Arayüzü İzmir İl Acil Yarım Planı Coğrafi Bilgi Sistemleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Hizmet Grupları (15 adet) Oracle Veri Tabanı

16 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.2. İZAYBİS YAZILIMININ ÖZELLİKLERİ İZAYBİS yazılımı;  İnternet tabanlı kullanıcı arayüzü ile istenilen yerde ve zamanda sisteme erişim imkanı sağlayan,  Afet yönetim işleyişine uygun olan,  İstenilen her türlü bilgiye kolayca erişim ve yorumlama imkanı sağlayan,  Kapsamlı raporlama imkanı olan,  Modüler ve istekler doğrultusunda gelişmeye – değişmeye uygun olan,  SMS desteği veren,  Afet/acil durum kayıtlarının tutulmasına imkan tanıyan,  Plan doğrultusunda ekiplere görev atamasının ve takibinin yapılmasına imkan tanıyan,  CBS ile ilişkili kullanımla mekansal destek sağlayan bir yazılımdır.

17 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.3. NEDEN İZAYBİS ?  Hizmet gruplarının planlarında düzenli güncellemelerin yapılamaması, bu nedenle CBS ile gerekli uyumun sağlanamaması,  Personel ile araç-gereçlerde mükerrer görevlendirmeler olması ve bunların takibinde güçlükler yaşanması,  Afet anında bilişim teknolojilerinin imkanlarından yeteri kadar faydalanılamaması,  Konu ile ilgili tüm birimlerin doğru ve güncel bilgiye hızlı erişimi ve ilgililer arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir yazılımın eksikliğinin olması,

18 4. İZAYBİS YAZILIMI 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.4. İZAYBİS KULLANICI ARAYÜZÜ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

19 A. Geçici İskan Hizmetleri Grubu Giriş Ekranı

20 B. Satın alma-Kiralama-El koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu Giriş Ekranı

21 C. Hizmet Grupları Personel Bilgi Giriş Ekranı

22 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_1

23 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_2

24 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_3

25 4.III-f Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı 4.III-f Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_4

26 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_5

27 E. Hizmet Grupları Araç Bilgi Giriş Ekranı

28 F. Hizmet Grupları Yerleşke ve Bina Bilgi Giriş Ekranı

29 G. İlk Haber Bildirim Formu Ekranı

30 İLK HABER BİLDİRİMİ : İLK HABER BİLDİRİMİ :Afetin hemen ardından gelen ilk haberin yönetmelik formatına uygun olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı-İçişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezi-İlgili Bakanlıkların Kriz Yönetim Merkezleri ile Hizmet Grup Başkanlarına SMS ve/veya e- mail olarak gönderilen formdur. H. İlk Haber Bildirim Formu Ekranı

31 I. Tamamlayıcı Haber Bildirim Formu Ekranı

32 TAMAMLAYICI HABER : TAMAMLAYICI HABER : Afetin devamında meydana gelen olayların özetlendiği haberlerin ilgililere SMS ve/veya e-mail ile gönderilen formdur. I. Tamamlayıcı Haber Bildirim Formu Ekranı

33 SMS FORMU: Personel kaydı bulunan veya bulunmayan tüm kişilere SMS göndermek için kullanılan formdur. İ. SMS Formu Ekranı

34 Sistem içinde kullanıcıların birbirleriyle SMS yoluyla haberleşmesini sağlayan ekrandır. J. SMS Gönderme Ekranı

35 K. Acil Durum Formu Ekranı

36 ACİL DURUM: Sürekliliği olmayan, belirli zaman aralığında sınırlı olan o ACİL DURUM: Sürekliliği olmayan, belirli zaman aralığında sınırlı olan orman yangını, su baskını, terör ve büyük trafik kazası gibi olayların takibinin yapılarak tutanaklarının hazırlandığı ve sorgulamalarının yapılabildiği giriş ekranıdır. K. Acil Durum Formu Ekranı

37 ACİL DURUM RAPORU: ACİL DURUM RAPORU: Acil durum olaylarının ayrıntılı olarak raporlaması yapılabilmektedir. L. Acil Durum Raporu Ekranı L. Acil Durum Raporu Ekranı

38 M. Talep Bildirim Formu Ekranı

39 TALEP : TALEP : Karar vericilerin ihtiyaçları doğrultusunda talepte bulunma işlemini gerçekleştirdiği formdur. M. Talep Bildirim Formu Ekranı

40 TALEP RAPORU : TALEP RAPORU : Yapılan talepler raporlanabilmektedir. N. Talep Bildirim Rapor Ekranı N. Talep Bildirim Rapor Ekranı

41 GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBUNA AİT ÖZEL VERİ GİRİŞ EKRANLARI

42 A. Çadırkent Alanları

43 B. İlk Toplanma Alanları

44 SATIN ALMA-KİRALAMA-EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBUNA AİT ÖZEL VERİ GİRİŞ EKRANLARI

45 A. Stok Bilgileri

46 B. Kaynak Tanımı

47 C. Stok Dahili Giriş Fişi

48 D. Stok Dahili Çıkış Fişi

49 E. Depo Transfer Bilgileri

50 F. Depo Stok Raporu

51 G. Afetzede Tanıtım Kartı AFETZEDE TANITIM KARTI Aile fertleri Genel Durumu : Yapılan Yardım:

52 Bu çalışmalar yürütülürken İzmir’deki Üniversitelerden ve ilgili sektörlerden destek alınmış, ayrıca Üniversite öğretim üyelerinin ağırlıkta olduğu ”Afet Danışma Kurulunun” (30.07.2008 ) görüş ve önerileriyle çalışmalarımız sürdürülmektedir. 5. İş Birliği ve Destek

53 AFET DANIŞMA KURULU BaşkanMustafa AYDINVali Yardımcısıİzmir Valiliği ÜyeFaruk ÜNERİl Afet ve Acil Durum Müdürüİzmir Valiliği ÜyeOkşen MERSİNKriz Yönetim Merkezi Müdürüİzmir Valiliği ÜyeFügen SELVİTOPUİmar ve Şehircilik Daire Bşk.İzmir Büyükşehir Belediyesi ÜyeProf. Dr. Yalçın ARISOYMüh. Fak.(İnşaat Müh. Böl.)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeProf. Dr. Sezai GÖKSUMim.Fak.(Şeh.ve Böl.Plan.)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeProf. Dr. Atilla ULUĞDen.Bil.ve Tek.EnstitüsüDokuz Eylül Üniversitesi ÜyeProf. Dr. Necdet TÜRKMüh. Fak.(Jeoloji Müh.)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeProf. Dr. Coşkun SARIJeofizik MühendisiTMMOB(Jeofizik Müh. Odası) ÜyeProf. Dr. Vahap TECİMİk.ve İd.Bil.Fak.(Ekono.Böl.)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeDoç. Dr. Gürkan ÖZDENDep. Arş.Uy. Mrk. (İnş.Müh.)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeYrd. Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLUMüh. Fak.(İnşaat Müh.)Ege Üniversitesi ÜyeYrd. Doç. Dr. Mehmet UTKUMüh. Fak.(Jeofizik Müh.)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeÖğr. Gör. Dr. Mehmet KURUOĞLUMüh. Fak.(İnşaat Müh.)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeYrd. Doç. Dr. Alper BABAMüh. Fak.(İnşaat Müh.)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ÜyeÖğr. Gör.Dr. Figen AKPINARMim.Fak.(Şeh.ve Böl.Plan.)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ÜyeAraş.Gör.(Dr.) Çiğdem TARHANMim.Fak.(Şeh.ve Böl.Plan.)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ÜyeAraş.Gör.(Dr.) Kutluğ SAVAŞIRMim.Fak.(Mimar)Dokuz Eylül Üniversitesi ÜyeDr. Hasan BAYKALJeoloji MühendisiTMMOB(Jeoloji Müh. Odası) ÜyeFikret OKUTUCUYük.MimarTMMOB(Mimarlar Odası) ÜyeAbdullah İNCİRİnşaat MühendisiTMMOB(İnşaat Müh. Odası) ÜyeTahsin VERGİNİnşaat MühendisiTMMOB(İnşaat Müh. Odası) ÜyeNuray ÇOLAKŞehir PlanlamaTMMOB(Şehir Plancıları Odası)

54 6. Sonuç Hedeflediğimiz İZAYBİS yazılımıyla; 1.Afet anında kullanılabilecek tüm kaynakları güncel olarak bilme imkanı, 2. Afet anındaki gerekli bilgiye kolay erişim imkanı, 3. Afete müdahale süresini kısaltma imkanı, 4. Yapılan iş ve işlemlerin tamamını kontrol edebilme imkanı, 5. Personel ve kırtasiye israfını önleme imkanı, 6. İzlenebilirliğin kaydedilme imkanı sağlanabilmektedir.

55 TEŞEKKÜRLER…TEŞEKKÜRLER…


"İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUSTAFA AYDIN İzmir Vali Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları