Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
MUSTAFA AYDIN İzmir Vali Yardımcısı

2 SUNUM PLANI 1. GİRİŞ 2. İL ACİL YARDIM PLANI
3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) 3.1. CBS ÇALIŞMALARI 3.2. VERİ KATMANLARI 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.1. İZAYBİS İŞLEYİŞ ŞEMASI 4.2. İZAYBİS YAZILIMININ ÖZELLİKLERİ 4.3. NEDEN İZAYBİS ? 4.4. İZAYBİS KULLANICI ARAYÜZÜ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 5. İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK 6. SONUÇ

3 1. GİRİŞ İzmir Afet Yönetim Bilgi Sistemi, internet tabanlı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilişkilendirilmiş, il Acil Yardım Planının uygulanmasına destek veren ve afete yönelik gerekli bilgilerin toplandığı, sorgulandığı, analiz yapıldığı bir yapı arz etmektedir. Burada üç anahtar yapı bulunmaktadır: İl Acil Yardım Planı Coğrafi Bilgi Sistemleri İnternet Tabanlı Kullanıcı Arayüzü

4 2. İZMİR İL ACİL YARDIM PLANI
Acil yardım planı ; Bir yerleşim biriminin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri tespit eden, Oluşacak tehlikelerde uğranacak kayıp ve zararları belirleyen, Oluşacak kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için kimlerin, ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi imkanlar kullanılarak görev üstleneceğini, o bölgede yaşamın olağan hale gelmesi için yapılması gereken iş ve işlemleri belirleyen ve “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan bir belgedir.

5 3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
İlişkilendirme Analiz Görüntüleme

6 3.1. CBS ÇALIŞMALARI Acil durum yönetimi konusunda etkin ve doğru karar verilebilmesi, Acil yardım hizmet gruplarının çalışmalarına destek olabilecek bilgiye hızlı erişimin yapılabilmesi, Bilginin etkin kullanımının sağlanması, amacıyla Kriz Yönetim Merkezi’nde (Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi) “Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi” çalışmalarını sürdürmektedir.

7 Farklı kurumlardan alınan çeşitli formatlardaki haritalar
3.1. CBS ÇALIŞMALARI Farklı kurumlardan alınan çeşitli formatlardaki haritalar Tablosal Bilgi

8 3.2. VERİ KATMANLARI Resmi Binalar (Kaymakamlık, Kamu Kurumları, Lojmanlar, Emniyet Binaları, Muhtarlık Binaları, Askeri Tesis ve Binalar, Konsolosluklar,vs) Sağlık Kurumları (Hastaneler, Poliklinikler, Dispanserler, vs) Eğitim Tesis ve Binaları (Okullar, Halk Eğitim Mrk., Öğrenci Yurtları, vs) Turistik ve Kültürel Tesisler (Oteller, Termal Tesisler, Kültür Sanat Tesisleri,Tarihi ve Turistik Yapılar,sit alanları vs) Ulaşım Tesis ve Binaları (Havalimanı, Vapur iskeleleri, Otoparklar, vs) Haberleşme Tesis ve Binaları (Posta İşletmeleri, Telekom Binaları, vs) Sosyal Hizmet Tesis ve Yapıları (Misafirhaneler-Sos.Tesisler, Huzurevleri, vs) Çeşitli Tesis, Bina ve Alanlar (Meslek Odaları, Spor Tesisleri/Alanları, Pazar Yerleri, Su Depoları, Mezarlıklar, vs) Afette Kullanılacak Alan ve Tesisler (Afette hastane olarak kullanılacak binalar, Çadırkent Alanları, Helikopter iniş alanları, İş Makineleri Toplanma Alanları, vs) İdari sınırlar (İl-İlçe-Köy-Mahalle sınırları ve nüfus verileri)

9 3.2. VERİ KATMANLARI Fay Hatları (Diri, olası diri ve çizgisel faylar ile 1900 yılından sonra İlimizde olmuş 3’ten büyük depremlerin yerleri) Deprem İstasyonları (Kuvvetli ve Zayıf Yer Hareketleri İstasyonları) Hidroloji (Irmak, dere, kuru dere, göl-gölet, barajlar, baraj koruma sınırları,sulama kanalları, regülatörler, vs) Deniz Yapıları (Balıkçı barınakları, balık çiftlikleri, deniz fenerleri, liman ve iskeleler) Toprak Sınıflaması (Arazi kullanım, toprak özellikleri, büyük toprak grupları, arazi tipleri, arazi kullanım kabiliyeti ve kabiliyet alt sınıfları) Orman Amenajman Planları (Orman kapalılığı, arazi kullanımı, mescere) Yol Haritaları (Daimi araç yolları, iki şeritli yollar, iki ve daha fazla şeritli yollar, otoyollar, yaz araç yolları) Sanayi (Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi, serbest bölge) Sayısal Yükseklik Modeli Eğim ve Bakı Haritaları

10 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Afet Sonrası Kullanılacak Tesisler 10

11 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sağlık Tesisleri 11

12 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sağlık Tesisleri- Bina Bilgisi

13 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sağlık Tesisleri - Personel Bilgisi

14 3.3. CBS UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sağlık Tesisleri- Tıbbi Cihaz Bilgisi

15 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.1. İZAYBİS İŞLEYİŞ ŞEMASI
İzmir İl Acil Yarım Planı Coğrafi Bilgi Sistemleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Hizmet Grupları (15 adet) Oracle Veri Tabanı Kullanıcı Arayüzü

16 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.2. İZAYBİS YAZILIMININ ÖZELLİKLERİ
İZAYBİS yazılımı; İnternet tabanlı kullanıcı arayüzü ile istenilen yerde ve zamanda sisteme erişim imkanı sağlayan, Afet yönetim işleyişine uygun olan, İstenilen her türlü bilgiye kolayca erişim ve yorumlama imkanı sağlayan, Kapsamlı raporlama imkanı olan, Modüler ve istekler doğrultusunda gelişmeye – değişmeye uygun olan, SMS desteği veren, Afet/acil durum kayıtlarının tutulmasına imkan tanıyan, Plan doğrultusunda ekiplere görev atamasının ve takibinin yapılmasına imkan tanıyan, CBS ile ilişkili kullanımla mekansal destek sağlayan bir yazılımdır.

17 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.3. NEDEN İZAYBİS ?
Hizmet gruplarının planlarında düzenli güncellemelerin yapılamaması, bu nedenle CBS ile gerekli uyumun sağlanamaması, Personel ile araç-gereçlerde mükerrer görevlendirmeler olması ve bunların takibinde güçlükler yaşanması, Afet anında bilişim teknolojilerinin imkanlarından yeteri kadar faydalanılamaması, Konu ile ilgili tüm birimlerin doğru ve güncel bilgiye hızlı erişimi ve ilgililer arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir yazılımın eksikliğinin olması,

18 4. İZAYBİS YAZILIMI 4.4. İZAYBİS KULLANICI ARAYÜZÜ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

19 A. Geçici İskan Hizmetleri Grubu Giriş Ekranı

20 B. Satın alma-Kiralama-El koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu Giriş Ekranı

21 C. Hizmet Grupları Personel Bilgi Giriş Ekranı

22 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_1

23 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_2

24 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_3

25 4.III-f Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı
D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_4

26 D. Hizmet Grupları Personel Genel Rapor Ekranı_5

27 E. Hizmet Grupları Araç Bilgi Giriş Ekranı

28 F. Hizmet Grupları Yerleşke ve Bina Bilgi Giriş Ekranı

29 G. İlk Haber Bildirim Formu Ekranı

30 H. İlk Haber Bildirim Formu Ekranı
İLK HABER BİLDİRİMİ :Afetin hemen ardından gelen ilk haberin yönetmelik formatına uygun olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı-İçişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezi-İlgili Bakanlıkların Kriz Yönetim Merkezleri ile Hizmet Grup Başkanlarına SMS ve/veya olarak gönderilen formdur.

31 I. Tamamlayıcı Haber Bildirim Formu Ekranı

32 I. Tamamlayıcı Haber Bildirim Formu Ekranı
TAMAMLAYICI HABER : Afetin devamında meydana gelen olayların özetlendiği haberlerin ilgililere SMS ve/veya ile gönderilen formdur.

33 İ. SMS Formu Ekranı SMS FORMU: Personel kaydı bulunan veya bulunmayan tüm kişilere SMS göndermek için kullanılan formdur.

34 J. SMS Gönderme Ekranı Sistem içinde kullanıcıların birbirleriyle SMS yoluyla haberleşmesini sağlayan ekrandır.

35 K. Acil Durum Formu Ekranı

36 K. Acil Durum Formu Ekranı
ACİL DURUM: Sürekliliği olmayan, belirli zaman aralığında sınırlı olan orman yangını, su baskını, terör ve büyük trafik kazası gibi olayların takibinin yapılarak tutanaklarının hazırlandığı ve sorgulamalarının yapılabildiği giriş ekranıdır.

37 L. Acil Durum Raporu Ekranı
ACİL DURUM RAPORU: Acil durum olaylarının ayrıntılı olarak raporlaması yapılabilmektedir.

38 M. Talep Bildirim Formu Ekranı

39 M. Talep Bildirim Formu Ekranı
TALEP : Karar vericilerin ihtiyaçları doğrultusunda talepte bulunma işlemini gerçekleştirdiği formdur.

40 N. Talep Bildirim Rapor Ekranı
TALEP RAPORU : Yapılan talepler raporlanabilmektedir.

41 GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBUNA AİT ÖZEL VERİ GİRİŞ EKRANLARI

42 A. Çadırkent Alanları

43 B. İlk Toplanma Alanları

44 SATIN ALMA-KİRALAMA-EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBUNA AİT ÖZEL VERİ GİRİŞ EKRANLARI

45 A. Stok Bilgileri

46 B. Kaynak Tanımı

47 C. Stok Dahili Giriş Fişi

48 D. Stok Dahili Çıkış Fişi

49 E. Depo Transfer Bilgileri

50 F. Depo Stok Raporu

51 G. Afetzede Tanıtım Kartı
AFETZEDE TANITIM KARTI Aile fertleri Genel Durumu : Yapılan Yardım:

52 5. İş Birliği ve Destek Bu çalışmalar yürütülürken İzmir’deki Üniversitelerden ve ilgili sektörlerden destek alınmış, ayrıca Üniversite öğretim üyelerinin ağırlıkta olduğu ”Afet Danışma Kurulunun” ( ) görüş ve önerileriyle çalışmalarımız sürdürülmektedir.

53 AFET DANIŞMA KURULU Başkan Mustafa AYDIN Vali Yardımcısı
İzmir Valiliği Üye Faruk ÜNER İl Afet ve Acil Durum Müdürü Okşen MERSİN Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Fügen SELVİTOPU İmar ve Şehircilik Daire Bşk. İzmir Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Yalçın ARISOY Müh. Fak.(İnşaat Müh. Böl.) Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Sezai GÖKSU Mim.Fak.(Şeh.ve Böl.Plan.) Prof. Dr. Atilla ULUĞ Den.Bil.ve Tek.Enstitüsü Prof. Dr. Necdet TÜRK Müh. Fak.(Jeoloji Müh.) Prof. Dr. Coşkun SARI Jeofizik Mühendisi TMMOB(Jeofizik Müh. Odası) Prof. Dr. Vahap TECİM İk.ve İd.Bil.Fak.(Ekono.Böl.) Doç. Dr. Gürkan ÖZDEN Dep. Arş.Uy. Mrk. (İnş.Müh.) Yrd. Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLU Müh. Fak.(İnşaat Müh.) Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet UTKU Müh. Fak.(Jeofizik Müh.) Öğr. Gör. Dr. Mehmet KURUOĞLU Yrd. Doç. Dr. Alper BABA İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğr. Gör.Dr. Figen AKPINAR Araş.Gör.(Dr.) Çiğdem TARHAN Araş.Gör.(Dr.) Kutluğ SAVAŞIR Mim.Fak.(Mimar) Dr. Hasan BAYKAL Jeoloji Mühendisi TMMOB(Jeoloji Müh. Odası) Fikret OKUTUCU Yük.Mimar TMMOB(Mimarlar Odası) Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi TMMOB(İnşaat Müh. Odası) Tahsin VERGİN Nuray ÇOLAK Şehir Planlama TMMOB(Şehir Plancıları Odası)

54 6. Sonuç Hedeflediğimiz İZAYBİS yazılımıyla;
Afet anında kullanılabilecek tüm kaynakları güncel olarak bilme imkanı, Afet anındaki gerekli bilgiye kolay erişim imkanı, Afete müdahale süresini kısaltma imkanı, Yapılan iş ve işlemlerin tamamını kontrol edebilme imkanı, Personel ve kırtasiye israfını önleme imkanı, İzlenebilirliğin kaydedilme imkanı sağlanabilmektedir. 54

55 TEŞEKKÜRLER… 55


"İZMİR AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları