Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

2 Sevgili Öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerine öğretim yılında kavuşmanın heyecanı içindedir. Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan yüksekokulumuz öğrencileri ile daha da güçlenerek ülkemizin önde gelen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları arasındaki yerini almaya hazırlanmaktadır. Bu süreçte bilgi çağının gerektirdiği tüm unsurlarla donatılmış önlisans programlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyacağız. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ

3

4 Aktif Programlarımız İlk ve Acil Yardım Programı Yaşlı Bakımı Programı
Fizyoterapi Programı Ağız ve Diş Sağlığı Programı

5 Daha Sonraki Eğitim Öğretim Yıllarında Açılacak Programlarımız
Anestezi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Diş Protez Teknolojisi Evde Hasta Bakımı Çocuk Gelişimi

6 İlk ve Acil Yardım Programı
Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkânlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye İlkyardım denir. Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye en kısa zamanda, olay yerinde, çeşitli araç-gereç ve tıbbi malzeme kullanılarak, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılan müdahalelere Acil Bakım denir. İlk ve Acil Yardım Programı; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, güncel bilgi ve becerileri kullanarak, hasta ve yaralılara ilk yardım ve acil bakım desteği verebilen, hasta ve yaralıların ileri müdahale yapılabilecek olan sağlık kuruluşlarına ambulansla uygun koşullar altında taşınmasını sağlayabilen, Sağlık Teknikerleri yetiştirir.

7 Yaşlı Bakımı Programı Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

8 Fizyoterapi Programı Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süresinin artışına paralel olarak toplumlar giderek yaşlanmaktadırlar. Gerek yaşlanma ve gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bilindiği gibi rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi koordinasyonu ve denetiminde geniş bir ekip tarafından yürütülür. Ülkemizde, bu ekibin en önemli elemanlarından biri olan fizyoterapistlerin sayıca az oluşu, yeterli ve kaliteli hizmet sunumunda sorunlara neden olmaktadır. Pek çok hasta hizmet alamadığı gibi, pek çoğu da yetersiz zaman ayrıldığı için düşük kalitede hizmet alabilmektedir. Özellikle çok tekrar gerektiren yardımlı ve gözetimli egzersizler, mobilizasyon, hidroterapi ve su içi egzersizlere ya çok az zaman ayrılabilmekte ya da hiç yaptırılmamaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Teknikerliği Programı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

9 Ağız ve Diş Sağlığı Programı
Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

10 İletişim : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Balatçık Kampüsü 35620 Çiğli - İzmir Telefon :+90(232) – 5010 Faks :+90(232) E-posta : Web : Web :


"SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları