Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON"— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON
ATILIM ÜNİVERSİTESİ

2 TÜRKİYE’NİN BOLOGNA KARNESİ
KALİTE GÜVENCESİ ORTA Ulusal Kalite Ajansı Kullanılan Ölçütler Öğrencilerin Katılımı Uluslararası Katılım İKİLİ SİSTEM MÜKEMMEL Uygulama Düzeyi Öğrenci Oranı 1.’ciden 2.’ye Geçiş ÇOK İYİ DİPLOMA VE EĞİTİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİ Diploma Eki Lizbon Konvansiyonu ECTS İYİ GENEL

3 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR ?
KALİTE GÜVENCESİ, bir ürün veya hizmetin, bir eğitim programının tanımlanmış kalite/performans göstergelerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemler SWOT analizleri özdeğerlendirme, gelişim planları veya stratejik planlar AKREDİTASYON: yetkili bir kuruluş tarafından, kabul edilmiş kalite standartlarına uygun dönemsel akademik değerlendirmeler sonucunda bir bölümün / programın kalitesi hakkında formel olarak yapılan yetkin kılma beyanı

4 İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN AVRUPA STANDARTLARI VE TEMEL İLKELERİ
Kalite Güvencesi İçin Politika ve Prosedürler Programların ve Kazanımların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi

5 KALİTE GÜVENCESİ İÇİN POLİTİKA VE PROSEDÜRLER
LONDRA (2007) KALİTE GÜVENCESİ İÇİN POLİTİKA VE PROSEDÜRLER Kurumdaki öğretim ve araştırma ilişkisi Kalite ve standartlarla ilgili kurumun stratejisi Kalite Güvence Sisteminin organizasyonu Bölümlerin, okulların, fakültelerin, diğer kurum birimlerinin ve şahısların kalite güvencesi sorumluluğu Öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine katılımı

6 ÖĞRENCİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Planlanan öğrenme çıktılarının ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması Notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterler Öğrenci devamsızlığını, hastalık ve diğer hafif durumları kapsayan şeffaf yönetmeliklerin olması

7 EĞİTİM-ÖĞRENİMDEN BEKLENENLER
YÜKSEKÖĞRENİM İLKÖĞRENİM Nasıl bir insan ? Nasıl bir işgücü ? Nasıl bir mezun ? ORTAÖĞRENİM Kalite Yönetimi & Akreditasyon: üniversite öncesi eğitim-öğrenimle bağlantı ulusal alanı gözönüne alma yükseköğrenim yoluyla Avrupa toplumsal ve ekonomik alanı için gerekli mesleki ve kişisel yetkinliklere sahip mezunlar

8 Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
NE, NASIL ÖLÇÜLECEK? Kurumsal Strateji Öğretim, araştırma ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarının saptanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için Kurumsal Strateji NASIL PLANLANACAK? Paydaş Odaklılık İç ve dış paydaş katılımı ile planlama ve geliştirme (öğretim programları, öğrenme çıktıları, araştırma etkinlikleri)

9 Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
NİÇİN ÖĞRETİM? Toplumsal sorumlu bir insan olmak ve iş bulmak için Öğrenci Gelişimine ve mezunların istihdam edilebilirliğine odaklı uygulama NASIL ÖĞRETİM ELEMANI? Pedagojik becerileri yüksek ve yetkin Öğretim elemanlarının yetkinliğine ve kapasite geliştirmesine dayalı kalite güvencesi

10 Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE HİZMETLER NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLECEK? Veri ve bilgi yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme Planlama ve sürekli iyileştirme için etkin bilgi yönetimi, analiz, uygulama, ölçme ve değerlendirme NASIL ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR OLACAĞIZ? Bilgilendirme Kamunun düzenli ve güncel olarak bilgilendirilmesi

11 Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
LONDRA (2007) Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular KAYNAKLARIMIZI NASIL DAĞITACAĞIZ VE KULLANACAĞIZ? Öncelikler, Sorumluluk Eşitlik ve Özen Kaynak dağıtım ve kullanımında stratejik öncelikler, özen ve eşitlik, toplumsal sorumluluk

12 Kurum, fakülte, birim ve öğretim programları için STRATEJİK PLANLAR İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Özdeğerlendirme(ler) ÖZDEĞERLENDİRME, mevcut durumu saptayan ve geleceğe ve iyileştirmeye yönlendiren bir çalışmadır. Özdeğerlendirme raporları ile üniversitenin ne yapmaya çalıştığı, bunu nasıl yaptığı, yaptıklarının ne işe yaradığını nereden bildiği ve gelişebilmek için nasıl bir değişim öngördüğü irdelenir. İncelenen kuruma/birime ilişkin, güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehdit öğeleri öne çıkarılarak, kurumun/birimin vizyonuna uygun misyonu için izlenebilecek yollar irdelenir, hedefler için izlenecek ve ölçülecek performans göstergelerinin belirginleşmesine katkı sağlanır. Özdeğerlendirme, kurumun/birimin ilk fotoğrafıdır, stratejik planın büyümeye aday ikiz kardeşi gibidir. Özdeğerlendirme raporları EUA’nın Kurumsal Değerlendirme Programına hazırlık için çok önemlidir.

13 ÖZDEĞERLENDİRME ALANLARI (İYİLEŞTİRME ALANLARI)

14 PDCA CYCLE

15 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GEREKLİ YAPILANMA
BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM/PRG. DERS Bütüncül Sistem, Dört kavrama ilişkin süreçler-Bir Süreç. Girdiler-Süreç ve Araçlar-Çıktılar. İyi kurum, iyi bölüm olasılığını arttırıyor.Kalite Güvencesi ana hatlarıyla: 1. Rapor vererek paydaşları bilgilendirme, 2. İç denetim mekanizmalarının çalışır durumda olduğunun güvencesini verme, 3.Gerçekleşen sonuçların belirlenen amaç ve hedeflere ne kadar yaklaştığını değerlendirme, gibi etkinlik süreçlerinden oluşuyor. Sürekli iyileştirme süreci ise 1.Sonuçların belirlenen amaç ve hedeflere yakınlığını iyileştirme, 2.Girdilerin yeterliliği ile program ve hizmetlerin işlerliği ilişkisini sürekli iyileştirme süreçlerinden oluşuyor.Akreditasyon ise eşdeğerlilik vermek için değerlendirme anlamına geliyor. KALİTE GÜVENCESİ için SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ

16 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Neredeyiz?
Kurumun/birimin fotoğrafını çekmektir. Performans/kalite göstergelerine dayalı özdeğerlendirmedir, iyileştirme alanlarını tanımlamadır. Nereye ulaşmak istiyoruz? Hedef belirlemedir, yol haritasıdır. Vizyon, misyon ve ilkeleri, kuruma ve birimlere dayalı ölçülebilir amaç ve hedefleri tanımlamadır. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Sürekli iyileştirme için yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması ve bütçelendirme ile etkinlik ve projeleri tanımlamadır. Kalite Yönetimi ilkelerinin uygulama alanıdır. Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyona hazırlık aracıdır. Başarılarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? Performans/kalite göstergeleriyle başarı ve başarısızlıkları takip etme ve değerlendirmedir.

17 BİR PROGRAM HANGİ ÖLÇÜTLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR ? (ABET/MÜDEK)
LONDRA (2007) BİR PROGRAM HANGİ ÖLÇÜTLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR ? (ABET/MÜDEK) Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Eğitim Programı Öğretim Kadrosu Altyapı Kurumsal Destek ve Parasal Kaynaklar Programa Özgü Ölçütler Dönemi için. Daha önce bahsettiğim “nerede kalite güvencesi” (Akademik hizmetler, destek hizmetler, yönetsel hizmetler) konularıyla birlikte düşünülmelidir. MÜDEK Üyeleri: 1 TMMOB, 1 Kal-Der, 2 Sanayi, 4 akademik. Mevcut dekanlar üye olamıyor, müdek üyeleri değerlendirme komisyonu üyesi olamıyor, değerlendiriciler eğitim almış değerlendiriciler havuzundan seçiliyor.

18 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN
KURUMSAL VİZYON VE MİSYON HEDEFLER STRATEJİLER PAYDAŞLAR HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTIL. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN GERİ BESLEME VERİ TOPLAMA VE ANALİZ BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME

19 ABET EC 2000’İN İKİ ÇEVRİMİ ÖĞRENİM HEDEFLERİNİ HEDEFLERİ
ERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇIKTILARI BELİRLEME ÇIKTILARIN NASIL SAĞLANACAĞINI ÖLÇÜLECEĞİNİ HEDEFLERİN TUTTURULDUĞUNA İLİŞKİN GÖSTERGELER FORMEL EĞİTİM ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ÖLÇME/DEĞERLENDİRME ÖĞRENİM HEDEFLERİNİ PAYDAŞLARDAN GERİ BESLEME

20 ÜNİVERSİTE/BÖLÜMÜN ÖZGÖRE Vİ
PROGRAMIN EĞİTİM HEDEFLERİ PROGRAM DEVELOPMENT ENTERING STUDENTS UNDERGRAD. PROGRAM MEZUNİYET SINIFI MEZUN DERNEKLERİ ANKETLER CAPSTONE DESIGN MEZUNİYET PROJESİ ANKETLERİ FOCUS GRUP ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI DERS ÖĞRENİM HEDEFLERİ İÇERİKLERİ DERSLERİN VE ÖĞRENME KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ EVALUATION ASSESSMENT GİREN ÖĞRENCİ ANKETİ ÖĞRENCİLER LİSANS. PROGRAMI PROGRAM GELİŞTİRME ÖLÇME DEĞERLENDİRME DANIŞMA KURULU ÇIKTILAR VE PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ BELGELER SANAYİ İŞVEREN ANKETLERİ

21 BİR DERS NASIL TANIMLANIR? (ABET ÖRNEĞİ)
Dersin bölümü, numarası ve adı Ders (katalog) tanımı Derse katılabilme ön koşulları Ders kitapları ve istenen diğer materyaller Dersin hedefleri Dersin kapsadığı konular (ders ve laboratuar) Sınıf / laboratuar programı Dersin profesyonel boyuta katkısı Dersin program hedefleriyle ilişkisi Ders programını hazırlayan kişiler ve hazırlama tarihi

22 DIŞ DEĞERLENDİRME KURUMSAL DEĞERLENDİRME (EUA, YÖK-ADEK)
Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması Kurumsal değerlendirme programına başvuru Değerlendirme ekibinin kurum ziyaretleri Değerlendirme raporu - Üniversite ne yapmaya çalışıyor? - Bunu nasıl yapıyor? - Bunun işe yaradığını nereden biliyor? - Gelişebilmek için nasıl bir değişim öngörüyor? ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ (ABET, MÜDEK) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu eğitim programı hazırlama Program değerlendirme ölçütlerine göre programı sürekli iyileştirme Ulusal veya uluslararası yetkili bir akreditasyon kurumuna başvuru Program ziyaretleri ve inceleme Süreli akreditasyon belgesini alma FELSEFE: Misyon doğrultusunda güçlü ve zayıf yönler ÖLÇÜTLER: Dışsal ölçütlere göre akreditasyon yeterliliği

23 KALİTE GÜVENCESİ ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER
LONDRA (2007) KALİTE GÜVENCESİ ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER Yükseköğretim Kurumlarında “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği 20 Eylül 2005 Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma etkinlikleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektedir.

24 ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER
KALİTE GÜVENCESİ ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER İlgili yönetmelik çerçevesinde; Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

25 KALİTE GÜVENCESİ ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi YÖDEK, Mayıs 2006 Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ana Süreç Haritası Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Stratejik Planlama Süreci Kurumsal (Öz- ve Çevre-) Değerlendirme Süreci Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci Performans Göstergeleri

26 ULUSAL SİSTEM

27 ÖNÜMÜZDEKİ ANA GÖREVLER
BOLOGNA SÜRECİ ÖNÜMÜZDEKİ ANA GÖREVLER Avrupa Yükseköğretim Alanı için ilke ve standartların üniversitelerde yoğun olarak tartışmaya açılması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi Ulusal Nitelikler Çerçevesi çalışmalarının dış paydaşların katılımıyla ulusal ve sektörel olarak tamamlanması ve belgelendirilmesi Kalite süreçlerini “öğrenme çıktıları” odaklı olarak tasarlama ve izleme (Program hedef/çıktı ve ders hedef/çıktı sisteminin kurulup izlenmesi, Ders tanımlama, öğretim programı yenileme ve ECTS kredilendirmesi işlemlerinin tamamlanması) Kalite Güvencesi ve Akreditasyon için yetkili ulusal organların/ajansların oluşturulması ve Avrupa tescili Üniversite öncesi öğretim ile üniversite öğretiminin Ulusal Nitelikler Çerçevesi bağlamında birlikte planlanması ve izlenmesi Öğrencilerin Bolonya Süreci’ne katılımının güçlendirilmesi

28 TÜRKİYE’NİN BOLOGNA KARNESİ
BERGEN (2005) LONDRA (2007) KALİTE GÜVENCESİ ORTA (2.00) ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi ORTA (2) MÜKEMMEL (5) Kullanılan Ölçütler ve Dış Değerl. Sistemi ÇOK İYİ (4) Öğrencilerin Katılımı Uluslararası Katılım İYİ (3) DERECE SİSTEMİ MÜKEMMEL (4.67) ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama Düzeyi 1 den 2’ ye Geçiş İkili Sistemdeki Öğrenci Oranı - Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi DİPLOMA VE EĞT. SÜRELERİNİN DENKLİĞİ ÇOK İYİ (3.67) Diploma Eki Lizbon Konvansiyonu ECTS YAŞAM BOYU ÖĞRENME İYİ (3.00) Önceki Öğrenim Denkliği ORTAK DERECELER MÜKEMMEL (5.00) Ortak derecelerin Oluşturulması ve Denkliği GENEL İYİ (3,45) ÇOK İYİ (4.13)

29 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
LONDRA (2007) İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.


"BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları