Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON Prof. Dr. Lerzan Özkale (İTÜ) Bolonya Rehberi ECTS/DS Danışmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON Prof. Dr. Lerzan Özkale (İTÜ) Bolonya Rehberi ECTS/DS Danışmanı."— Sunum transkripti:

1 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON Prof. Dr. Lerzan Özkale (İTÜ) ozkale@itu.edu.tr Bolonya Rehberi ECTS/DS Danışmanı 14 Haziran 2006- Marmara Üniversitesi

2 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR ?  KALİTE GÜVENCESİ, bir ürün veya hizmetin, bir eğitim programının tanımlanmış kalite/performans göstergelerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemlerdir. Kurum ve birimleri için yapılan SWOT analizleri ve özdeğerlendirme, özdeğerlendirmeye göre yapılan gelişim planları veya stratejik planlar kalite güvencesi sisteminin temel elemanlarıdır.  AKREDİTE OLMAK demek, yetkili bir kuruluş tarafından, kabul edilmiş kalite standartlarına uygun ve dönemsel olarak yapılan akademik değerlendirmeler sonucunda bir bölümün / programın kalitesi hakkında formel olarak yapılan yetkin kılma beyanını almak demektir. 2

3 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale EĞİTİM-ÖĞRENİMDEN BEKLENENLER Kalite Yönetimi & Akreditasyon konusu sonuçta üniversite öncesi eğitim- öğrenimle de bağlantılıdır ve ulusal alanı gözardı etmeksizin yükseköğrenim yoluyla Avrupa toplumsal ve ekonomik alanı için hangi mesleksel ve kişisel yeterliliklere sahip mezunlar vermemiz gerektiğinin cevabını ve uygulamanın kurumsal güvencelerini arar. 3 İLKÖĞRENİM YÜKSEKÖĞRENİM ORTAÖĞRENİM Nasıl bir insan ? Nasıl bir işgücü ? Nasıl bir mezun ?

4 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GEREKLİ YAPILANMA KALİTE YÖNETİMİ KURUMSAL DEĞERLENDİRME PROGRAM AKREDİTASYONU BOLOGNA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA KURUM BÖLÜM/PROGRAM KALİTE GÜVENCESİ için SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ ÜNİVERSİTEFAKÜLTEBÖLÜM/PRG.DERS 4

5 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale STRATEJİK PLAN NEDİR ? Neredeyiz?  Kurumun/birimin fotoğrafını çekmektir.  Performans/kalite göstergelerine dayalı özdeğerlendirmedir, iyileştirme alanlarını tanımlamadır. Nereye ulaşmak istiyoruz?  Hedef belirlemedir, yol haritasıdır.  Vizyon, misyon ve ilkeleri, kuruma ve birimlere dayalı ölçülebilir amaç ve hedefleri tanımlamadır. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?  Sürekli iyileştirme için yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması ve bütçelendirme ile etkinlik ve projeleri tanımlamadır.  Kalite Yönetimi ilkelerinin uygulama alanıdır.  Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyona hazırlık aracıdır. Başarılarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?  Performans/kalite göstergeleriyle başarı ve başarısızlıkları takip etme ve değerlendirmedir.

6 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale Stratejik Planda Kalite Güvencesi İçin Performans/Kalite Göstergeleri (EUA) (Özdeğerlendirme ve İyileştirme Alanları)  Yeni Öğrencilerin Nitelikleri – Öğrencilerin geldikleri okullar – Öğrencilerin geldikleri bölge ve kentler – Bölge/kent/ülke dışı öğrenci oranı – Başvuru/kabul oranı – Programa Giriş Puanı  Öğrenci Performansı – Yatay ve dikey geçiş sayıları – Öğrencilerin kurumla bütünleşme ve danışmanlık hizmetleri – Mezun oranları – Ortalama mezuniyet yılı – Mezuniyetten sonra iş bulma süre ve oranları

7 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale Stratejik Planda Kalite Güvencesi İçin Performans/Kalite Göstergeleri (EUA) (Özdeğerlendirme ve İyileştirme Alanları)  Araştırma Kalitesi – Araştırmacı yetiştirme düzeyi – Güncel ve uygulanabilir çıktılı araştırma sayısı  Araştırma Etkinlikleri Düzeyi – Araştırma yapan öğretim elemanı oranı – Doktora öğrencileri/öğretim üyesi oranı – Araştırma kaynakları/öğretim elemanı oranı  Araştırma Etkinlikleri Verimliliği – Yayın/öğretim elemanı oranı – Citation Index’li yayın sayı ve oranları – Patent/öğretim elemanı oranı – Ödül ve derecelendirmeler

8 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale Stratejik Planda Kalite Güvencesi İçin Performans/Kalite Göstergeleri (EUA) (Özdeğerlendirme ve İyileştirme Alanları)  Kaynak Kazanım ve Kullanım Düzeyi – Öğrenci/öğretim üyesi oranları – Öğretim üyesi statüleri – Programlardaki dışarıdan görevli öğretim elemanı sayısı – Teknik ve destek personel/öğretim elemanı oranları – Öğretim elemanları için gelir arttırıcı önlemler – Operatif bütçe/öğrenci oranı – Öğrenci hizmetleri/öğrenci oranı  Derslik, laboratuar ve diğer öğrenim ortamları  Bilgisayar sayısı  Kütüphane hizmetleri göstergeleri  Diğer öğrenci hizmetleri (burs, barınma, beslenme, sağlık, kültür, spor, kariyer planlama)

9 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale Stratejik Planda Kalite Güvencesi İçin Performans/Kalite Göstergeleri (EUA) (Özdeğerlendirme ve İyileştirme Alanları)  Yönetim ve Yönetişim Pratiği – Karar alma organlarının bileşimi – Karar alma süreçlerine öğrencilerin katılım biçimleri – Bütçe kaynaklarını dağıtım mekanizmaları – Finans kaynaklarının çeşitlilik derecesi – Kurumsal planlama mekanizmaları – Üniversiteden giden akademik personel oranı – Disiplinler arası program geliştirme mekanizmaları – Yeni programları adaptasyon yeteneği – Öğretim ve öğrenim çıktılarını değerlendirme kalitesi – Üniversitenin çevresine açıklığı ve verdiği hizmetler – Üniversitenin dünyaya açıklığı (uluslararası hareketlilik, proje ve danışmanlık hizmetleri)

10 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BİR PROGRAM HANGİ ÖLÇÜTLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR ? (ABET/MÜDEK)  Öğrenciler  Program Eğitim Amaçları  Program Çıktıları ve Değerlendirme  Eğitim Programı  Öğretim Kadrosu  Altyapı  Kurumsal Destek ve Parasal Kaynaklar  Programa Özgü Ölçütler 12

11 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?  Öğrenci girdileri tanımlanır. – Nasıl bir öğrenci aldım? – Öğrencimi programa nasıl hazırlarım?  Program Girdileri tanımlanır. – Ulusal/bölgesel/yerel önceliklerim ne? Paydaşlarım ne istiyor? Bolonya Süreci ne istiyor? – Hangi ders kompozisyonu gerekli? – Ne tür öğretim elemanlarım var? – Ders ortamlarım, laboratuar ve teknolojik alt yapım ne durumda? – Mali olanaklarım ne durumda? 13

12 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?  Program/ders hedefleri tanımlanır. – Programım öğrencilere hangi nitelikleri kazandıracak? – Bu nitelikleri hangi ders dağılımı ve biçimleriyle kazandırabilirim? – Bunları öğrencilerime nasıl duyuracağım?  Program/ders çıktıları ölçülür. – Program hedeflerime ulaştım mı? – Öğrenci Girdileri iyileşti mi? – Paydaşlarımı bilgilendirip hangi iyileştirme önlemlerini alacağım? 14

13 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?  Program/ders girdileri ve çıktıları ilişkilendirilir. – Nerelerde ne kadar iyileşme oldu? – Bu iyileşmeler kaça mal oldu? – Önlem ve uygulamalar için ne kadar zaman harcandı?  Program hedef ve çıktılarının işlevi ve dayanıklılığı ölçülür. – Mezunlarım iş bulabiliyor mu? – Mezunlarım üç yıl sonra da yeterli mi? 15

14 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?  Ölçme ve değerlendirmeler öğrenim başında, öğrenim sürecinde, öğrenim çıkışında ve çıkıştan sonra da belli aralıklarla yapılır. 16

15 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale INSTITUTIONAL VISION and MISSION OBJECTIVES DATA COLLECTION and ANALYSIS INTERPRETATION of EVIDENCE FEEDBACK for CONTINUOUS IMPROVEMENT CONSTITUENCIES DESIRED OUTCOMES STRATEGIES SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME

16 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale DETERMINE OUTCOMES REQUIRED TO ACHIEVE OBJECTIVES DETERMINE HOW OUTCOMES WILL BE ACHIEVED DETERMINE HOW OUTCOMES WILL BE ASSESSED ESTABLISH INDICATORS THAT OBJECTIVES ARE BEING ACHIEVED FORMAL INSTRUCTION STUDENT ACTIVITIES EVALUATE/ASSESS DETERMINE EDUCATIONAL OBJECTIVES INPUT FROM CONSTITUENCIES ABET EC 2000’İN İKİ ÇEVRİMİ

17 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale MISSION OF THE UNIVERSITY/DEPARTMENT ADVISORY BOARD PROGRAM DEVELOPMENT ENTERING STUDENTS UNDERGRAD. PROGRAM GRADUATING CLASS ALUMNI ASSOCIATIONS INDUSTRY EMPLOYER SURVEYS CAPSTONE DESIGN GRADUATION PROJECT ALUMNI SURVEYS FOCUS GROUP STUDENT SURVEYS COURSE EDUCATIONAL OBJECTIVES DOCUMENTS COURSE CONTENTS IMPROVEMENT OF THE COURSES AND LEARNING EVALUATIONASSESSMENT OUTCOMES AND PERFORMANCE CRITERIA PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES ENT. STUDENT SURVEY ENTERING STUDENTS UNDERGRAD. PROGRAM ADVISORY BOARD PROGRAM DEVELOPMENT EVALUATIONASSESSMENT OUTCOMES AND PERFORMANCE CRITERIA

18 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale PDCA CYCLE

19 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BİR DERS NASIL TANIMLANIR? (ABET ÖRNEĞİ) 1. Dersin bölümü, numarası ve adı 2. Ders (katalog) tanımı 3. Derse katılabilme ön koşulları 4. Ders kitapları ve istenen diğer materyaller 5. Dersin hedefleri 6. Dersin kapsadığı konular (ders ve laboratuar) 7. Sınıf / laboratuar programı 8. Dersin profesyonel boyuta katkısı 9. Dersin program hedefleriyle ilişkisi 10. Ders programını hazırlayan kişiler ve hazırlama tarihi

20 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale ÖĞRENME ÇIKTILARI NEYE GÖRE TANIMLANIR? 1. Bilme ve Anlama 2. Bilgiyi Uygulama ve Anlama 3. Yargıda Bulunma 4. İletişim Becerileri 5. Öğrenme Becerileri LİSANS, YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA DÜZEYLERİ İÇİN DUBLİN TANIMLAYICILARI’NIN KURUCU ÖĞELERİ (Avrupa Ortak Kalite Girişimi)

21 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale ÖĞRENME ÇIKTILARI NASIL ÖLÇÜLÜR ? Programın/Dersin Öğrenme Çıktıları Değerlendirme/Ölçme Yöntemi İleri düzeyde elektrik mühendisliğinde yeterlilik  Transkriptler  Ders hedeflerinin öğrenci ve öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi Sözlü ve yazılı iletişim becerileri  Transkriptler (ilgili dersler)  Laboratuar raporları ve bağımsız çalışmaların değerlendirilmesi  Sunum şartının yerine getirilmesi Bağımsız ve yaratıcı çalışma becerisi, mühendislik sorunlarının çözümünde ve tasarımda eleştirel düşünce  Transkriptler  Bağımsız çalışmaların değerlendirilmesi  Mezun çıkış anketi  Güncel mezun anketi Princeton Üniversitesi, Elektrik Mh. Bölümü ABET 2000 Planlaması

22 14 Haziran 2006 Lerzan Özkale KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON SÜRECİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Akreditasyon ? Dış Denetim İç Denetim, İyileştirmeler Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri Kalite Yönetimine Geçiş Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon SWOT Analizleri, Öz değerlendirme ETKİNLİKLER ZAMAN BOLOGNA SÜRECİ GİRDİLERİ ECTS/DS Müfredat Yenileme Hareketlilik ve Tanınma Yaşam Boyu Öğrenim Ortak Dereceler Kalite Güvencesi Göstergeleri KALİTE KÜLTÜRÜ


"14 Haziran 2006 Lerzan Özkale BOLOGNA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON Prof. Dr. Lerzan Özkale (İTÜ) Bolonya Rehberi ECTS/DS Danışmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları