Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OCAKLAR BELDESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OCAKLAR BELDESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 OCAKLAR BELDESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ
NEDEN? NASIL? KİMİNLE?

2 DERNEK NEDİR? Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını ifade eder.

3 Neden Bir Dernek? Birlikte karar vermek, birlikte gerçekleştirmek, birlikte sahiplenmek Devlet ve bürokrasi karşısında sivil toplumun örgütlülüğünü oluşturmak Belediye olanaklarının ve sorumluluklarının sınırlı kaldığı alanlarda etkinlik yürütebilmek Yeni yerleşenlerle kaynaşmayı sağlamak

4 Neden Sosyal ve Kültürel Gelişim?
Turizm ile sağlanan ekonomik gelişmenin güvence altına alınması için Temizlik Güvenlik Nitelikli hizmet Kültürel destek Koruma bilincinin geliştirilmesi için Deniz, doğa(manzara), kumsal, insani ilişkiler

5 Neler Yapıldı? Mayıs 2009 – Ocaklar üzerine düşünceler tartışması
Haziran 2009 – Dernek kurulumu üzerine ilk tartışma – Anket fikri Temmuz 2009 – Dernek Girişimi oluşturulması Ağustos 2009 – Geniş Katılımlı toplantı ve Tüzük Komisyonu Teşekkülü Eylül 2009 – Tüzük netleştirilmesi

6 Anket Sonuçları Beldemizde sivil toplum kuruluşu olarak bir derneğin kurulması sizce yararlı olur mu? 101 Evet, 1 Hayır, 1 Belki

7 Anket Sonuçları Böyle bir derneğin kurulması aşamasında hangi kademede yer alırdınız? 16 Kuruluş faaliyetiyle ilgili her toplantıya katılırım 9 Kurucu üye olurdum 6 Yönetim veya denetleme kurulunda yer alırdım 39 Sadece üye olurdum 24 Üye olmazdım ama bağış yapardım 7 Hiç biri

8 Anket Sonuçları Aylık üyelik aidatı sizce ne kadar olmalıdır?
39 kişi 5 TL – yıllık 60 TL 31 kişi 10 TL – yıllık 120 TL 8 kişi 20 TL – yıllık 240 TL 3 kişi daha fazla 21 kişi görüş yok

9 Anket Sonuçları Derneğin adı sizce ne olabilir?
51 Ocaklar Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği 8 Ocaklar Dayanışma Derneği 20 Ocaklar’ı Geliştirme Derneği 5 Ocaklar’ı Kalkındırma Derneği 25 Diğer

10 Anket Sonuçları - Konular
71 Çöplüğün beldemizden uzaklaştırılması için mücadele etme 60 Ev pansiyonculuğunu geliştirme 56 Organik tarıma geçiş konusunda çalışma yapma 55 Zeytinciliği geliştirme 52 Çevre korunması ve hijyen konusunda bilinçlenme çalışması yapma 51 Doğayı, tarımı, turizmi ve halk sağlığını baltalayabilecek sanayi ve madencilik faaliyetlerini denetleme

11 Anket Sonuçları - Konular
46 Doğa turizmini geliştirme 41 Eğitime katkı sağlama 39 Gürültü ve ışık kirliliği ile mücadele etme 38 Beldemizde aşırı yapılaşmanın sınırlandırılması ve tarım alanlarının imara açılmaması amacıyla, eski ve yeni imar planlarını denetleme 38 Yeniden bir yaz şenliği düzenlemek için çalışma

12 Anket Sonuçları - Konular
35 Doğa sporlarını sevdirme ve geliştirme 30 Deniz sporlarını sevdirme ve geliştirme 29 Çöpleri kaynağında ayırma ilkesini hayata geçirmek amacıyla çalışma yapma 29 Amatör balıkçılığı geliştirme

13 Amaç Derneğin amacı, Ocaklar Beldesi ve Kapıdağ Yarımadası bölgesinde, yurdun doğasını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, turizmin ve zeytinciliğin sürdürülebilirliğini sağlamak, kültürel ve eğitsel etkinlikleri desteklemek ve beldemizin sosyal ve kültürel gelişimine yardımcı olmaktır.

14 Dernek Faaliyetleri Çevre bilinci ön plana alınarak,  bölgemizdeki deniz ve akarsuların korunması, temizliği ve bunlardan halkın olabildiğince yararlanması için gerekli etkinliklerde bulunur. Anayasa ve yasalarda yer alan çevre koruması ile ilgili bağlayıcı hükümlerin halk tarafından öğrenilip benimsenmesi ve uygulamaya açıklık getirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunur ve bu konularda yerel yönetime destek olur.

15 Dernek Faaliyetleri Bölgemizdeki yeşil alanların korunması ve halkın buralardan yararlanması için gerekli etkinliklerde bulunur. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Yeşil saha, park çocuk bahçeleri ve meydanların düzenlenmesine yardımcı olur. Kapıdağ Yarımadası ve Beldemiz çevresinde kültür, sanat ve doğa varlıklarının yok edilmemesi için çaba sarf eder. Bu varlıkların halkın kullanımına sunulması için uğraş verir. Kapıdağ Yarımadası ve Beldemizin, yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması için çalışmalar yürütür.

16 Dernek Faaliyetleri Beldemizde ve Kapıdağ Yarımadasında, zeytinciliğin ve organik tarımın geliştirilmesi çalışmalarına destek verir ve bu konularda üreticilerin yetkinliklerini artıracak çalışmalarda bulunur. Beldemizde ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve bir standarda kavuşturulması için çalışmalarda bulunur. Beldemizde deniz ve doğa sporları ile doğa turizminin geliştirilmesi için çaba sarf eder. Erdek körfezinde amatör balıkçılığın geliştirilmesi ve endüstriyel balıkçılığın sınırlandırılması için uğraş verir.

17 Dernek Faaliyetleri Beldemizdeki var olan imar planının yapılaşma sınırlarının korunması için uğraş verir. Çarpık ve kaçak yapılaşmayla mücadelede resmi kuruluşlarla işbirliği içerisinde olur. Beldeye özgü bir mimari anlayışın ortaya çıkarılması için çalışmalarda bulunur. Belde imar planın, sosyal ve kültürel gereksinimler dikkate alınarak gözden geçirilmesi için çaba sarf eder.

18 Dernek Faaliyetleri Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği ile mücadele eder. Katı atıkların toplanması, taşınması ve yok edilmesi, tarımsal ilaçların yanlış kullanılması gibi konularda, farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunur, bu yollarla çevreye ve halk sağlığına verilen zararın en aza indirilmesi için uğraş verir.

19 Dernek Faaliyetleri Beldemizde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim gereksinimlerinin karşılanması konusunda, ihtiyaç sahiplerine burs verir, ihtiyaç olan yerlerde evler yada yurtlar açar. Beldemizde yaşayan öğrencilerin ulaşım sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapar. Ergin eğitimi için kurslar düzenler, genel olarak eğitim konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde olur. Beldemizde ihtiyaç sahipleri ile dayanışma içerisinde olur.

20 Dernek Faaliyetleri Sağlıklı yaşam için eğitim ve spor etkinlikleri düzenler, sağlık kuruluşlarına destek olur. Beldemizdeki işletmelerin sağlık açısından nitelikli hizmet vermelerine yönelik çalışmalar yürütür. Denizde ve plajda can güvenliği ve temizlik konusunda çalışmalar yapar. Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının önlenmesi konusunda uğraş verir. Beldemizde kültür-sanat etkinliklerinin artırılması ve bir kültür merkezinin kurulması için çaba sarf eder.

21 Dernek Faaliyetleri Beldemizde gençlik sorunları üzerine çalışmalar yürütür, yurt içi ve yurtdışı değişim programları hazırlar ve yürütür. Beldemiz üzerinden geçen yüksek gerilim hattının yeraltına indirilmesi için çalışmalarda bulunur. Belde altyapı hizmetlerindeki eksikliklerin, gelişen ihtiyaçlara göre ve çevreyi bozmayacak şekilde giderilmesini gözetir.

22 Dernek Faaliyetleri Tüzüğün temel ilkesi ile çelişmeyen konularda şenlik ve kutlamalar düzenler ve bu gibi şenlik ve kutlama olaylarına katılıp destekler. Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda sürdürebilir turizmin ve tarımın gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, ilgili kuruluşlarla işbirliğine girer. Dernekler Yasasına uygun olarak Lokaller açar veya kurdurur, kendisi bir lokal kiralayabilir.

23 Dernek Faaliyetleri Dernek ilke, amaçları doğrultusunda arşiv, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapar, bu çalışmaları üyelerine, belde ve çevre halkına bildirir. Kültür amaçlı geziler düzenler, görsel gösteriler hazırlatır, gösterimini sağlar, ulusal ve uluslararası doğayı koruma etkinliklerine katılır. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve yaymak için her türlü süreli veya süresiz bülten, broşür, dergi, gazete, kitap, web sayfası, elektronik yayın vesaire yayınlayabilir.

24 Dernek Faaliyetleri Dernek gelirlerine katkıda bulunmak amacıyla, halkın sosyal ve kültürel yönden faydalanabileceği yeni ekonomik alanlarda ticari faaliyetlerde bulunarak gelir elde edebilir. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

25 Dernek Faaliyetleri Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

26 Dernek Faaliyetleri Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir

27 Dernek Nasıl Kurulacak?
Tüzük hazırlanacak – tamamlandı Kurucular ortaya çıkacak – tamamlandı Geçici Yönetim Kurulu oluşacak – oluştu Dernek başvurusu yapılacak Üye kayıtları gerçekleştirilecek İlk genel kurul yapılacak ve iki yıllık yönetim kurulu belirlenecek

28 SÜREÇ Ekim 2009 – Dernek Kuruluş Bildirimi
Kasım/Aralık 2009 – Üye Kayıtlarının Yapılması Ocak 2010 – İlk Genel Kurul Eylül 2011 – Olağan Genel Kurul

29 KURUCULAR Kadir DADAN Ziyaeddin DEDE Neşe ESENKAL
Abdullah Turgut GELEGEN Yusuf GÜL Remziye KESKİNSOY Resül Orçun PULAT Hilmi SEDEFOĞLU Hüseyin SELÇUK Tahsin TANK Hamdiye TAYLAN Coşkun YÜKSELENGİL

30 GEÇİCİ YÖNETİM KURULU Tahsin TANK Başkan Hamdiye TAYLAN Başkan Vekili
Kadir DADAN Genel Sekreter Abdullah Turgut GELEGEN Sayman Yusuf GÜL Üye Remziye KESKİNSOY Üye Resül Orçun PULAT Üye


"OCAKLAR BELDESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları