Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE ÖZETİ Proje İnegöl Meslek Yüksek Okulu; Mobilya Dekorasyon, Muhasebe, İthalat ve İhracat Bölümleri öğretim elemanları ile belirtilen meslek alanları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE ÖZETİ Proje İnegöl Meslek Yüksek Okulu; Mobilya Dekorasyon, Muhasebe, İthalat ve İhracat Bölümleri öğretim elemanları ile belirtilen meslek alanları."— Sunum transkripti:

1 PROJE ÖZETİ Proje İnegöl Meslek Yüksek Okulu; Mobilya Dekorasyon, Muhasebe, İthalat ve İhracat Bölümleri öğretim elemanları ile belirtilen meslek alanları ile ilgili işletmelerde staj eğitiminden sorumlu işletme elemanları/insan kaynakları ve eğitim uzmanlarını kapsamaktadır. Projenin ortaklık düzeyindeki amacı İtalya, İspanya, Polonya ve Türkiye’deki yüksek öğretim düzeyinde staj ve mesleki uygulama programlarını karşılaştırmalı olarak incelemek ve değerlendirmektir. Kurum açısından amaç ise staj ve mesleki uygulama programlarının Avrupa boyutunda geliştirilmesi ve değiştirilmesidir. Ayrıca, işletme ve Meslek Yüksekokulları arasındaki eğitim işbirliğini geliştirmek ve amaçlanmaktadır. Yararlanıcılar açısından amaç; etkili mesleki staj programları geliştirmek, staj uygulamalarında ilgili taraflar arasında daha etkili iletişim kurmak, staj uygulamalarını daha etkili ve verimli yürütmek, mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmak ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini geliştirmektir. Nitelikli işgücünün yetişmesinde gerçek iş ortamında yapılan eğitim, mesleki eğitimin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle meslek yüksekokul programları da dönem içi mesleki uygulamaların yanı sıra yaz dönemindeki staj uygulamalarını kapsamaktadır. Ancak staj uygulamaları etkili ve verimli olarak yürütülememektedir. İşletmelerin nitelikli elemanların yetiştirilmesinde staj uygulamaları yada işletme mesleki uygulamalarının önemi tüm dünyada ve özellikle de Avrupa Birliği mesleki eğitim uygulamalarında gittikçe artmaktadır. Bu nedenle süre, uygulama ve denetim açısından yetersiz olarak değerlendirilen staj uygulamalarının etkili ve verimli kılınması; sektör, bölge ve Avrupa Birliği açısından nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkı getirecektir.

2

3

4

5 PROJE AMACI: Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin mesleki yüksek öğretim düzeyindeki okullarında uygulanmakta olan staj program ve uygulamalarını incelemek, tartışmak değerlendirmek ve ülkemiz açısından hem Avrupa boyutunda hem de ülke özelliklerimize uygun nitelikte mesleki staj programlarını geliştirmek ve uygulamaktır. Aynı zamanda bu proje çalışması ile endüstri/işletme kesimi ve Meslek Yüksekokulları arasında daha etkili bir iletişim ve işbirliğinin kurulması da amaçlanmaktadır. Bu ana amaçlar doğrultusunda projenin ayrıntılı hedefleri şunlardır: 1. Ülkelerin mesleki eğitim sistem ve yapılarını incelemek ve karşılaştırmak, 2. Ülkelerin özellikle yüksek öğretim düzeyinde staj ve mesleki uygulama programlarını incelemek ve karşılaştırmak 3. Ülkelerdeki mesleki staj uygulamalarını gözlemlemek, değerlendirmek ve karşılaştırmak 4. Ülkelerdeki işletmeler ve eğitim kurumları arasındaki ilişki ve işbirliği yapılarını incelemek. 5. Türkiye’de uygulanmakta olan staj programlarını geliştirmek. 6. Türkiye’de işletme ve Meslek Yüksekokulları arasındaki eğitim işbirliğini geliştirmek PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ ÜLKE : İtalya, Akdeniz ülkeleri arasında en gelişmiş ticaret hacmine sahip bir ülkedir. İtalya dış ticaret hacmi olarak 563 milyar Euro (2004) tutarında ekonomik bir güç olup, 281 milyar Euro (2004) ihracatı ile ticarette profesyonel ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya mobilya pazarının önemli ismi olan İtalya, 20. yüzyılın ikinci yarısında ciddi mobilya üretim alanı olmuş ve mobilya üretiminde dünya liderleri arasında yerini almıştır. Son zamanlarda mobilya ihracatı her ne kadar düşüş gösterse de 2001 yılı 11,1 Milyar Euro 2004 yılında 8,7 milyar Euro ile İtalya bu alanda dünya liderleri arasındaki yerini korumaktadır.

6

7 PROJE ORTAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER : İnegöl Meslek Yüksekokulu:
Türk sanayisinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla, akademik yılında İnegöl Ticaret ve Sanayi İlköğretim Okulunda Mobilya ve Dekorasyon ile Moda ve Konfeksiyon programlarında 33 öğrenci ile faaliyete geçen İnegöl Meslek Yüksekokulu iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim veren bir kurumdur. Eylül 1996 tarihinde Atatürk Bulvarı’ndaki yeni binasına taşınan Yüksekokulda 4500 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Hızlı bir gelişme sürecinde bulunan Yüksekokul, kurulması öngörülen laboratuar ve atölyelerle bölge sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücünün önemli bir bölümünü karşılamayı hedeflemektedir. Yüksekokulda, eğitim-öğretim sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Yüksek okul öğrenci sayısı Akademik yılında 669 Örgün Öğretimde, 1171 İkinci öğretimde olmak üzere toplam 1840 öğrencidir.

8 Mobilya Dekorasyon Programı:
Dünya standartlarına uygun düzeyde ürün elde edilebilmesi için Ağaç işleri ve Mobilya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Mezunlarımız sektör içinde yer alan ara ürün, sonuç ürün ve yan endüstrilere yönelik faaliyette bulunan her ölçekteki firmada Arge,Tasarım, yönetim,yönetici yardımcısı ve ara eleman olarak “Tekniker” Unvanı ile görev yapmaktadırlar.

9 Muhasebe Programı: Türkiye sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu ara insan gücü ve ara yönetici ihtiyacını karşılamak üzere, muhasebe uygulamalarına ve mevzuatına hakim, nitelikli, iş yaşamı sürecinde karşılaşabileceği bazı finansal ve hukuksal problemler karşısında çözüm üretebilen, işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlayabilen muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.Muhasebe,İş Yazışmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe Teknik ve Kuralları gibi derslerin yanında, ayrıca II.Yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu stajı ve III – IV. Yarıyıllarda haftada iki gün olmak üzere iki dönem mesleki uygulama özel sektörde yapılmaktadır.Program mezunları; reel ve finansal sektördeki orta ve büyük boy işletmelerin muhasebe bölümleri, mali müşavirlik firmaları, muhasebe bürolarında, maliye ve vergi dairelerinde görev yapabildikleri gibi aynı zamanda sınavlarının verilmesi yoluyla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir de olabilmektedirler.

10 İthalat-İhracat Programı:
Ülkemiz ekonomisinin can damarı olan ithalat ve ihracat konusunda ülke ticaretimizi olumlu yönde etkileyecek gelişmelere ihtiyaç vardır. Tüm bu olumlu gelişmelerin kaydedilebilmesi ve ülkemizin yüksek ihracat performansına ulaşarak hızla kalkınabilmesi bu alanda eğitilmiş insan gücüyle mümkün olacaktır. Bu amaçla eğitim . verilen okulumuzda öğrencilerimiz temel derslerinin yanında kendilerini branşlaştıracak İthalat ve İhracat Tekniği, Uluslararası Pazarlama,Uluslararası İktisat, Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri, Dış Ticaret Muhasebesi, Serbest Bölgeler, Avrupa ve Gümrük Birliği, Finansal Yatırım Araçları, Kambiyo İşlemleri gibi dersler almaktadır. Öğrencilerimiz sektörden gelen konuk konuşmacılar, mesleki uygulama dersleri ve staj döneminden sonra alanlarında uzman olarak çalışmaktadırlar.

11

12

13 Euroform RFS: EUROFORM RFS İş gücü piyasasının arz ve talebini bir arada karşılamak için 1996 kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kurumdur Kurum, Calabria Bölgesi Hükümeti tarafından (Protokol no. 0318ASS3 – 0001) resmi olarak akredite edilmiş bir Mesleki Eğitim Ajansıdır. Son yıllardan beri Euroform RFS özellikle okul idaresi uzmanları, öğretmenler, yetişkin eğitimcileri ve rehberlik uzmanlarını ilgilendiren farklı Avrupa ülkelerindeki eğitimsel ve mesleki eğitim sistemleri ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar başlatmıştır. Leonardo da Vinci, Youth, Socrates programları sayesinde pek çok çalışmada bulunmuştur. Gerçekleştirdiğimiz projede Euroform seyahat programlanması, kalacak yerlerin, havaalanından ulaşımın sağlanması ve görüşülecek okulların ayarlanması gibi görevler ifa etmiştir. Euroform’un gerçekleştirdiği projeler incelenecek olursa değişik AB Ülkelerinden öğretim görevlilerinin eğitim sistemini incelemek için İtalya’ya getirilmesi yanı sıra öğrencilerin İtalyanca eğitimi ile birleştirilmiş staj değişimlerinden faydalanmaları için de projeler gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra Avusturalya’daki İtalyan Ticaret Odası ile ortak bir İtalyan Mutfağı projesi vardır. Leonardo da Vinci programı çerçevesinde bir pilot program olan Eurojob mediator programında da Çalışma Bakanlığı ile ortak çalışma sürdürmektedir. Bu programın amacı, AB ülkelerindeki gençlerin iş bulmalarına yardım edecek aracılık sisteminin gelişmesidir. Aynı zamanda Euromed projesi kapsamında Akdeniz ülkelerinin kültürel paylaşımı ile ilgili projeler gerçekleştirmektedir.*Euroform RFS’in İngilizce tanıtım broşürü ekteki cd’de yer almaktadır.

14

15 PROJENİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Staj programları ve uygulamaları ile ilgili kurumumuz ve iç ortaklar arasında Protokol imzalanması Staj programlarının proje sonuçlarına göre geliştirilmesi. Protokole bağlı olarak staj uygulama kılavuzunun hazırlanması. Staj programının deneme uygulamasının yapılması. Staj programının değerlendirilmesi. Kurumumuz ve iç ortaklarımızın web sitelerinde proje ve sonuçlarının tanıtılması Kurumumuz ve iç ortaklarımızın yayınlarında proje ve sonuçlarının yer alması.Yerel görsel ve yazılı basında proje sonuçlarının yer alması (İnegöl- Bursa'da) ve seminerler düzenlenmesi

16

17 PROJE SONUÇLARI Projenin başlangıcında bizlere İtalyan Eğitim Sistemi tanıtıldı. İtalyan eğitim sistemini özetlemek gerekirse, 28 Mart 2003 yılında Eğitim Bakanı Moratti’nin adı ile anılan ve 53 numaralı kanunla yasalaşan bir eğitim reformu kabul edildi. Anaokulunu 2.5—3 yaşından sonra 3 sene olmak üzere mecburi kılan bu reform mecburi eğitimi 12 sene veya 18 yaşına kadar öğrencilerin EĞİTİM HAKKI VE GÖREVİ olarak tanımladı. Bu tanımla eğitim sadece devletin görevi olarak değil, bazı Anglo Sakson sistemlerinde olduğu gibi devlete ek olarak anne babaların da görevi olarak değil ama öğrencilerin görevi olarak tanımladı. Bu düzenlemenin yaratabileceği problemler göz önüne alınarak 15 yaşını dolduran öğrencilere bir alternatif uygulama hakkı tanındı, okulda başarılı olamayan veya okula devam etmek istemeyen öğrencinin eğitim görevini staj yaparak tamamlaması mümkün kılındı Mesleki eğitim ve düz liseler arasında daha öncesinde bu derece rahat olmayan geçiş hakkı, INVALSI olarak adlandırılan kredi değerlendirme sistemi ile her zaman mümkün hale getirildi. Eğitim sisteminde yapılan bu reformlara paralel olarak 30/03 sayılı Biagi Kanunu olarak anılan İş Piyasası Reformu gerçekleştirildi.Bu reformla staj sistemi, iş bulma kurumlarının mesleki eğitimle ilişiği, iş sözleşmeleri ve part time çalışma ayrıntılı olarak düzenlendi. Lise seviyesindeki meslek okullarında ve ticaret liselerinde öğrencilerin staj görmediğini, ancak yüksek okul seviyesinde staja başladıklarını gözlemledik.

18

19 Ancak öğrenciler, lise seviyesinde tüm senelerde projeler gerçekleştirmekte ve iş hayatına bu projelerle hazırlanmaktadırlar. Bu projeler sene içinde diğer okullarla ve AB Projelerinden alınan destekle AB Ülkelerindeki okullar arasında yarıştırılmakta, karşılaştırılmakta ve ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu öğrencileri Avrupa Birliğinin herhangi bir ülkesinde işe girdiklerinde zorlanmamaları için işgücü hareketliliğine hazırlamaktadır. Programın ilk okulu, Cosenza’nın yakınında yer alan Sila dağının eteklerindeki bir dağ kasabasının meslek lisesi idi. IPSIA Salvatore Crea adındaki bu okulun Bursa yakınındaki Keles gibi bir kasabada yer alamsına rağmen her sene en az beş altı tane Avrupa Birliği projesi gerçekleştirmiş olduğunu gördük. Genellikle öğrenci değişimi programlarında yer alan okul, geçtiğimiz yıl içerisinde Kütahya Meslek Lisesi ile de bir değişim projesi gerçekleştirmişti. Bunu belirtmemin sebebi Bursa Uludağ Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl içerisinde sadece bir proje gerçekleştirdiği gerçeğini bu yapı ile karşılaştırmaktır. Yine okul içerisinde Avrupa Birliği fonları ile kazanılmış bir güneş enerjisi laboratuarı vardı ve öğrenciler bu laboratuarda bir proje üzerinde çalışmakta idiler. Okul müdürü ile yapmış olduğumuz görüşmede, ilk öğretim okullarında her sene okullarını tanıtmak için bir seminer verdiklerini, bu seminerin ardından ilk öğretim okullarındaki öğrencileri okullarına getirdiklerini ve ilk öğretim okullarından alınan öğrenci adreslerine okul tanıtımını (Türkiye’de özel üniversitelerin yaptığı gibi ) öğrendik. Okulun müdürü Türkiye ile gelecekteki projelere açık olduğunu ve bu konularda bağlantı içinde olmak istediğini belirtti.

20

21 İletişim Bilgileri : Michele BusaOkul MüdürüVia Pastrengo , 22,, Acri (CS)tel : : Projenin ikinci okulu, ITIS A. MONACO idi. Bu okulun müdürü olan Nicola de Nardi bize, aynı zamanda Mühendisler Birliği’nde Yönetim Kurulu üyeliği yaptığını ve bu bağlantıların öğrencilerin projeleri ve mecburi olmamasına rağmen staj görebilmeleri için çok önemli olduğunu açıkladı. Leonardo da Vinci programının bir pilot projesi olan EUROENERGY Projesinin bir uygulayıcısı olan okul, geçtiğimiz sene içerisinde Euroenergy konferansına da ev sahipliği yapmış. * adresinde incelenebilir. Litvanya ile yapmış olduğu ortak LDV Projesinde ise e-marketing ve e-accounting konularında öğrenci değişimlerinde bulunmuşlar. Yine enerji konusunda bir Leonardo da Vinci hareketlilik projesi çerçevesinde Hannover’de yenilenebilen enerji konusunda çalışmalar yapmışlar. ENIS : European Network of Innovative Schools ağında yer alan ITIS A. MONACO, bu özelliği ile tüm Avrupa konferanslarına çağrılıyor, VALNET ( European Schoolnet Validation Network) projesi çerçevesinde ‘school of tomorrow’ yarının okulunu yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Her sene bir festival gibi düzenlenen OPEN TEACH (açık eğitim) olarak adlandırılan ve öğrencilerin projelerini sergiledikleri, diğer okulların da katılabildiği, endüstrinin ve üniversitenin desteklediği bir etkinlik düzenlediklerini ve bu sene de okulda gerçekleştirdikleri bir robot projesinin çok etkili olacağını söylediler.Tüm bu etkinliklerin en etkin şekilde duyurulduğunu ve bunların broşür olarak her sene ilk öğretim okullarındaki öğrencilerin ailelerine gönderildiğini, endüstri ile bağların ve yurt dışı ile öğrenci değişimlerinin tercih edilmelerinde çok büyük etken olduğunu belirttiler.Ziyaret ettiğimiz okullar içerisinde tek ISO 9001 Belgesine sahip okul olan Monaco, gelecekteki projeler için iyi bir partner olabilir.

22

23 İletişim Bilgileri :Nicola De NardiOkul MüdürüInstituto Tecnico Industriale A. MonacoVia Giulia, 9– Cosenzatel : web : Proje kapsamındaki sonraki okul, Türkiye’de mevcut olmayan bir düzenleme. L’Instituto Tecnico Statale per Geometri di Cosenza. Bu teknik lisede mimarların ve şehir planlamacıların yanlarında çalışacak ara teknik eleman yetiştiriliyor. Her ne kadar ‘geometri’ İtalyanca’da teknik çizim gibi anlaşılabilse de, verilen eğitim teknik resimden çok farklı. Bilgisayarlı ve elle çizimden başka, materyal bilgisi, uydu fotoğraflarının okunması, yorumlanması, harita çizimi v.s. Gibi inşaat ve yapı ile ilgili her konuda dersler veriliyor. Ana amaç mimarlar ve inşaat mühendisleri için ara eleman yetiştirmek ama öğrenci tercih ederse okulu bitirdikten sonra iki sene staj yaparak bir belge alıp bizdeki müteahhitliğe benzer bir meslek icra edebiliyor

24

25 Ülkemize gerekli bir ara eleman tipi, bu okulla ve Mimarlar Odası ile ortak bir çalışma içine girerek bu tarzda bir ara eğitim düzenlemek Begev için düşünülebilir.Öğrenciler okul etkinliklerinin dışında da aktif, düzenli olarak çıkan bir okul gazeteleri var, bizim ziyaretimizi de bir sonraki sayıda yer alması için resimlediler. İletişim Bilgileri :Ferdinando MorroneInstituto Tecnico Statale per GeometriVia Popilia, 110 Cosenzatel : : Programda bir sonraki eğitim kurumu, Devlet ve Avrupa Birliği ile ortak kurulmuş bir yetişkin eğitim merkezi idi. Begev’e benzer bir mantıkla kurulmuş ancak yönetiminde biraz önce anlattığım okullardaki esneklik ve işlerlik uygulanmadığı için çok başarılı olamamış bir yapı gibi görünüyordu. Eyalete ait olan İşsizlik Merkezi ile birlikte çalışan, oranın verilerine göre kurslar düzenleyen ve iş piyasasına eleman yetiştiren bir yapısı var.Begev’in İşkur ile yürüttüğü projenin bir uygulayıcısı, aynı şekilde öğrencilere ödeme yapılıyor.Bunun yanı sıra merkez, endüstriden gelen taleplere göre de kurs açıp sertifika verebiliyor, aynı zamanda bölgedeki diğer eğitim kuruluşlarına sertifika verme yetkisi sağlayan da bu kuruluş.

26

27 Merkezin müdürünün lokal küçük işletmelerin ve el sanatlarının geliştirilmesi ile ilgili bir kitabı ve bu konuda gerçekleştirdiği projeler var. Bu konularda İspanya, Yunanistan ve Litvanya ile projeler gerçekleştirmiş. Amaç yerel el sanatları ile uğraşan işletmelerin desteklenmesi, ürünlerin uluslar arası alanlarda pazarlanması ve böylece kuzeye göçün önlenmesi. Bu konu Türkiye ile ortaklık kurulabilecek bir proje olarak görünüyor.Eğitimlerin başında bir oryentasyon programı düzenlediklerini ve bu programın başında öğrenci aileleri ile bir contratto formativo ( eğitim kontratı) düzenlediklerini öğrendik. Bu, öğrencinin ve ailenin eğitim sırasında sorumluluklarını açıklayan bir kontrat. İletişim Bilgileri :Lucio SconzaCosenza Eyaleti Genel YöneticisiProvincio di Cosenza– Settore Formazione ProfessionaleVia Galliano n. 4/F Cosenzatel : Programdaki son okul, ITC Pelluzio. Bu okulda da dikkatimizi çeken çok miktarda Avrupa Birliği projesi gerçekleştirmiş olması.Bu okul, bizdeki ticaret meslek liselerinin bir karşılığı. Özellikle ticari işletme simülasyonu konulu bir projeye çok öncelik vermişler. Bu projede öğrenciler, bir ticari işletmeyi kuruyor, işletiyor ve yurt dışından müşteriler bularak işletmeyi kara geçirmeye çalışıyorlar.Bugüne kadar bir seyahat acentası, bir de deri fabrikası kurmuşlar ve başarı ile yürütmüşler.

28

29 Dil laboratuarları çok gelişmiş ve yabancı dil departmanları İngilizce ve Fransızca’da dil yeterliği verme yetkisi almış.Böylece sertifika almak isteyen kişiler bu okula geliyorlar ve sınava giriyorlar Yine Avrupa Birliği fonlarına hazırladıkları bir proje ile öğrencilerin kısa metrajlı film çekebilmelerini ve montaj yapabilmelerini sağlayacak tüm ekipmanı kazanmışlar.Her sene yapılan liseler arası kısa film yarışmasında dereceye girdiklerini ve güzel bir okul gazetesi çıkardıklarını gördük.Gerek İngilizce’ye hakimiyetleri gerekse AB Projelerine yatkınlıkları bakımından beraber proje yapmaya uygun bir partner, özellikle iş simülasyonları konusunda ihracat-ithalat konulu simülasyonlar faydalı olabilir. İletişim Bilgileri :Marisa PucciErminia CandeliseIstıtuto Tecnico Commerciale StataleLiceo Scientifico Tecnologico G. PezzuloVia Popilia Cosenzatel : Okullara yapmış olduğumuz ziyaretlerde kazanmış olduğumuz izlenim, İtalya’daki mesleki eğitim veren orta öğrenim kurumlarının Avrupa Birliği fonlarından sağlamış oldukları faydalarla bir özel okul gibi faaliyet yaptıkları ve bu sebeple öğrenciler arasında mesleki eğitim göemek isteyen öğrencilerin fazla olduğu idi. Yapılan projelerin öğrencilerin yabancı ülkeleri ve farklı kültürleri tanımalarına imkan vermesi, öğrencilere ve öğrenci ailelerine cazip gelen özelliklerin başında geliyordu ve bu özellik her sene yapılan okul tanıtımlarında vurgulanarak öğrencilerin ve ailelerin okula talebi sağlanıyordu.

30

31 Gördüğümüz farklı okullardaki farklı seviyeler bize okul yönetiminin faalliğinin bu başarıda büyük rol oynadığını gösterdi. Çünkü yapılan tüm ekstra faaliyetler, AB fonlarına hazırlanan projeler ile gerçekleştirilmekteydi. Okullarda öğrencilerin eğitsel veya sosyal projelerde yer almalarının sağlanması, özellikle çevre ve alternatif enerjilerle ilgili projelerin desteklenmesi ve bu projelerin diğer okullara ve kamuoyuna sunumunun yapılması kanaatimce öğrencilerin geleceği açısından büyük artılardı. Öğrencilerin değişim projelerine katılımının, onların bir gün işe girebilecekleri diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki rekabet koşullarına şimdiden ayak uydurmalarını sağladığından gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını gördüm. Bu değişim projelerinin acilen bizim tarafımızdan da gerçekleştirilerek gençlerimizi Avrupa Birliği standartlarına uygun koşullarda eğitilmelerinin sağlanması gerekliliğine inanıyorum.Leonardo da Vinci projesinin bir parçası olarak ortaya çıkan CURRICULUM VITAE EUROPEO (Avrupa Birliği Özgeçmişi) kavramının ve diğer ülkelerdeki uygulamaların en azından rehberlik dersi kapsamında liselerimizde okutulması. Avrupa Birliği ülkeleri okullarının seminer, yarışma gibi ortamlarda bir gün beraber çalışacakları Türklere alışmaları ve Türkleri tanımaları gerektiğine inanıyoruz.Türklerin sadece Almancı vatandaşlarımızın çalıştığı meslek gruplarında çalışabilecek bir toplum olduğu izleniminden kurtulabileceğine inanamıyoruz.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


"PROJE ÖZETİ Proje İnegöl Meslek Yüksek Okulu; Mobilya Dekorasyon, Muhasebe, İthalat ve İhracat Bölümleri öğretim elemanları ile belirtilen meslek alanları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları