Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KINIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KINIK."— Sunum transkripti:

1 2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KINIK

2 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç

3 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları Vatandaş Toplantısı Kalkınma Çalıştayı Sektörel ve Tematik Çalışmalar

4 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.1. 2014-2023 İzmir Bölge Planlama İnternet Portalı: -Sürecin Duyurulması: Toplantılar ve sonuçları hakkında bilgiler -Dinamik Katılım: Doğrudan vatandaş katkısının alınması -Haberler, Duyurular, Bültenler -Plan Ana Başlıkları: Görüş ve önerilerin alınması -MDA’ya ilişkin bilgilendirme ve ilgili kurumlardan katkı alınması -Planlama Süreci: Plan belgesi ve planlama süreci için görüş ve önerilerin alınması -www.izmiriplanliyorum.orgwww.izmiriplanliyorum.org

5

6 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.2. İzmir Bölge Planı Bilgilendirme Toplantısı -Amaç: Bölge planı çalışmaları ile ilgili bölgede farkındalık oluşturmak

7 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.1. Vatandaş Toplantısı: rastsal olarak davet edilen 500 vatandaş -Amaç: -Hedef tanımlarının değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması -Plana doğrudan vatandaş katılımının sağlanması ve -Planın bilinirliğinin geliştirilmesiyle kalkınma gündeminin sahiplenilmesi -Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ile öncelik ve hedeflerin sunumu -Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, öncelik ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri ve ağırlıklandırılmış hedefler -Analiz: Toplantı sonucunda kalkınma ekseni, öncelik, hedef ve faaliyet dizgesi oluşturulacaktır

8 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.2. Kalkınma Çalıştayı: kurumsal paydaşların katılımıyla -Amaç: -Belirlenmiş gelişme eksenleri ve önceliklerin değerlendirilmesi, -Öncelikler çerçevesinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve -Bölge vizyonunun tartışmaya açılması -Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ve yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve önceliklerinin sunumu -Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, yeni gelişme eksenleri ve önceliklere ilişkin değerlendirmeleri ve proje fikirleri -Analiz: Toplantı sonucunda ortaya koyulan proje fikirleri gruplanacak, analiz edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir

9 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.3. Tematik ve Sektörel Çalışmalar: -Mevcut Çalışmalar ve Platformlar: Kümelenme Komitesi, Yenilik Komitesi -Yeni Çalışmalar ve Platformlar: Kalkınma Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulacak yeni sektörel ve tematik platformlar -Taslak hedefler ve faaliyetlerin detaylı çalışılması -İlgili Kurumların (İl Müdürlükleri, Odalar) platformların organizasyonunu yürütmesi ve sürekliliğini sağlaması -Platformların kendi gündemlerini, uygulama aşamasına girdi sağlayacak biçimde oluşturması

10 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar 3.1. İlçe toplantıları: -Kurumsal paydaşlarla birlikte ilçe önceliklerinin tartışılması 3.2. İlçe Kalkınma Platformları: -İlçeler özelinde kalkınma gündeminin oluşturulması -İlçelerin kendi gündemlerini, uygulamaya dönük bir biçimde oluşturması

11 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Sektörel ve Tematik Analizler

12 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi (Prof, Dr, Osman AYDOĞUŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti (Doç, Dr, Mert ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) İzmir Sivil Toplum Araştırması (Prof, Dr, Gülgün TOSUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi (Yrd, Doç, Dr, Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

13 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi (Yrd, Doç, Dr, Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu (Ömür Genç, Kalkınma Bankası) İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi (Ussal SAHBAZ, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) İzmir Turizm Stratejisi (Prof, Dr, İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi (Prof, Dr, Ahmet Adem TEKİNAY, Katip Çelebi Üniversitesi)

14 Bölge planına girdi sağlayacak farklı analiz ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi, İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi İzmir Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Stratejisi İzmir Kümelenme Stratejisi DİĞER STRATEJİ ÇALIŞMALARIMIZ

15 Paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi, Turizm sektörü, kültür ekonomisi, bilişim sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylara sektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı, Çalıştaylar…

16 2014-2023 İZBP’ye altlık olması amacıyla 2013 MDA’nın hazırlanmasına başlandı, 2009 İzmir Mevcut Durum Analizi çalışması, gerçekleştirilen sektörel ve tematik analiz çalışmaları ışığında tekrar incelendi, Yeni bir içerik belirlenerek bu doğrultuda çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası raporlar, veri kaynakları, tezler, istatistiki çalışmalar incelendi, Eksik ve güncellenecek veriler belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlardan veri temini yapıldı, 2012 yılı sonu itibari ile 2013 MDA taslağı ortaya çıktı, 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

17 www.izmiriplanliyorum.org

18 2013 Mevcut Durum Analizi ve Diğer Analiz Çalışmaları Kınık için ne diyor?

19 NÜFUS ve Genel Bilgiler Y ü z ö l çü m ü, 2002: 446,33 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 27.950 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 62 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 42 İl merkezine uzaklığı : 120 km İlçenin rakımı: 90 m Coğrafi konumu: Doğusu ve güneyi Soma, batısı ve kuzeyi Bergama. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu; DPT, 2004: Türkiye genelinde çalışma kapsamına giren 872 ilçe içinde 418. sıradadır. İzmir ilinde çalışmaya dahil olan Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki 19 ilçe arasında sosyoekonomik gelişmişlik endeksleri eksi olan 4 ilçeden biri Kınık’tır.

20 Nüfus projeksiyonu, 2026 Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti çalışmasından alınmıştır, Yaş Grubu20112016202120232026 0 - 4 21511667168816991716 5 - 9 20292106163216401652 10 - 14 23062026210319131630 15 - 19 21892301202120522098 20 - 24 18792181229221812014 25 - 29 20741872217322172283 30 - 34 21962065186419842163 35 - 39 20922184205419741855 40 - 44 18652076216721162039 45 - 49 17931842205120872141 50 - 54 16441758180618882012 55 - 59 15971592170317211748 60 - 64 13461518151215541616 65 - 69 9791236139613931388 70 - 74 787851107211281213 75 - 79 633620671740843 80 - 84 359423414428448 85-90 139185216214211 90+ 4659788493 Toplam2810428562289122901229163

21  Kınık’a ilişkin nüfus projeksiyonları incelendiğinde; Türkiye genelinde olan ve İzmir özelinde daha belirgin olarak görülen nüfusun yaşlanma eğiliminin Kınık ilçesinde de görüldüğü ve 2023 yılında; - 0-19 yaş arası nüfusta %16 azalma -45 ile 90 ve üstü yaş arası nüfusun 2011 yılına göre %21 oranında artış göstereceği öngörülmektedir,

22 İSTİHDAM İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonları(2000-2023)

23 EĞİTİM 2012-2013 eğitim dönemi verileri

24 EĞİTİM 2011-2012 eğitim dönemi Okullaşma oranları (%), net

25

26

27

28

29 TARIM Tarla Alanı Sebze Alanı Meyve Alanı Kavaklık Süs Bitkileri Boş Arazi Toplam Tarım Alanı Tarım Alanı Oranı % İlçelerEkilenNadasToplam Kınık 6.247206.2672.0059110099.19220,6 İzmir141.5834.248145.83140.971141.5481.15973510.875341.11928,2 Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (hektar), 2011

30 TARIM İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları (Hektar) (2011) İlçeler Toplam Tarım Alanı Sulanan Alan Sulanmayan Alan Sulanan Alan/Toplam Tarım Alanı (%) Kınık 9.1926.2342.95867,8 İzmir341.119179.547161.57252,6 Kınık Sağ Sahil Sulama Projesi devam etmektedir.

31 İlçeler İtibariyle Kümes Hayvanları Varlığı (Adet) (2011) İlçe Adı Et Tavuğu Yumurta TavuğuHindiKazÖrdek Kınık 730.0001.20047012096 İzmir11.381.8843.987.676245.838 1.9702.584

32 TARIM İlçe AdıKoyun % Keçi % Kınık 15.350 3,714.4708,8 İzmir415.271100,0165.150100,0 İl keçi varlığı ağırlıklı olarak İl Merkezi, Karaburun, Menemen, Kınık ve Menderes ilçelerinde bulunmaktadır. İzmir’deki yerli ırk büyükbaş hayvan varlığının %13’ü (Bergama’dan sonra 2. sırada) Kınık’ta bulunurken, toplam sığır varlığının ancak %1,8’i ilçede bulunmaktadır. İlçede yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler; mısır, buğday, pamuk, domates, biber, kavun, tütün ve zeytin. Kınık İlçesi Küçükbaş Hayvan Varlığı (2011)

33 Tarihi ve Kültürel Değerler Kınık’da bulunan arkeolojik ve anıtsal değeri olan yapılar ve kalıntılar: Kızılasar kalesi kalıntıları, Kocaömer Köyü kalıntıları (M.Ö. 500-400), Değirmen kalıntıları, su kemerleri (Roma dönemi), Gambirion Kalıntıları (tarih öncesi), Yıldırım Beyazıt Cami, İbrahim Ağazade Cami İlçede 9 adet sit alanı bulunmaktadır, (8 arkeolojik, 1 kentsel) 84 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (köprü, sebil, doğal varlık, dinsel yapı, anıt, abide, su kemeri vb,), İlçede 9 adet sit alanı bulunmaktadır, (8 arkeolojik, 1 kentsel) 84 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (köprü, sebil, doğal varlık, dinsel yapı, anıt, abide, su kemeri vb,), İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR,

34 Kültür Mekanları Kınık’da;  32’si kültür-sanat ile ilgili olmak üzere 115 dernek, 1 adet vakıf olmak üzere toplamda 116 STK bulunmaktadır,  İlçede Kınık Poyracık Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.  İlçede kültürel etkinlik mekanı bulunmamaktadır.  Sergi salonu ve müze bulunmamaktadır  Gazete ve dergi yayımcılığı, sinema salonu, açık hava tiyatrosu bulunmamaktadır. İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR, Kütüphane Adı Kitap Sayısı Okuyucu Sayısı Üye Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı Personel Sayısı Kınık Poyracık Halk Kütüphanesi 6.2041.8071616170 İZMİR TOPLAMI339.207303.09423.406217.648128

35 Kültürel Etkinlikler İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR. Kınık’ta düzenlenen şenlik ve çeşitli kutlamalar Etkinlik AdıDüzenleyen KuruluşTarih Kaç Yıldır Düzenlendiği Eğitim, Bilim ve Kültür Şenliği Kınık Belediyesi 9-11 Haziran9 Deve GüreşleriMart26 Yayakent Dedebayırı HayrıYayakent Belediyesi17 Nisan9

36 TURİZM Turizm Yatırım Belgeli, Turizm İşletme Belgeli ya da Belediye Belgeli Konaklama Tesisi bulunmamaktadır.

37 Kınık Organize Sanayi Bölgesi: İzmir-Kınık ilçesinde 85 hektar arazi üzerinde kurulu olan bölgedeki 55 sanayi parselinden 2’si tahsis edilmiştir. Bölgede, 2 tesis üretimde olup, 20 kişiye istihdam sağlanmıştır. Sanayi Küçük Sanayi Sitesi Adı Faaliyete Başladığı Yıl Toplam Alanı (hektar) Toplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri Sayısı Boş İşyeri Sayısı Doluluk Oranı (%) Mevcut İstihdam İzmir-Kınık200516.000104752970250

38 SAĞLIK Devam Eden Sağlık Projeleri: İlçede hastane bulunmamaktadır. Kınık 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Binası: Mevcut Kınık Toplum Sağlığı Merkezi binası yıkılarak aynı arsa üzerine yaptırılacak olan bu projede; toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, 112 acil yardım istasyonu bulunacaktır. Ayrıca İlçede 3 adet Aile Sağlık Merkezi, 8 adet Aile Hekimliği Birimi, 5 adet Sağlık Evi, 3 adet Diş Hekimi Muayenehanesi bulunmaktadır. Devam Eden Sağlık Projeleri: İlçede hastane bulunmamaktadır. Kınık 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Binası: Mevcut Kınık Toplum Sağlığı Merkezi binası yıkılarak aynı arsa üzerine yaptırılacak olan bu projede; toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, 112 acil yardım istasyonu bulunacaktır. Ayrıca İlçede 3 adet Aile Sağlık Merkezi, 8 adet Aile Hekimliği Birimi, 5 adet Sağlık Evi, 3 adet Diş Hekimi Muayenehanesi bulunmaktadır.

39 YENİLENEBİLİR ENERJİ İlçeler bazında bakıldığında; Aliağa, Bornova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından oldukça iyi durumdadır, Bu ilçelerin belirli bölümlerinde 50 metre yükseklikte yıllık ortalama rüzgâr hızları 6-8 m/s aralığında değişmektedir, Ortalama 7 m/s’nin üzerindeki rüzgâr hızında rüzgâr türbini yatırımları yapılabilmektedir, İlçeler bazında bakıldığında; Aliağa, Bornova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından oldukça iyi durumdadır, Bu ilçelerin belirli bölümlerinde 50 metre yükseklikte yıllık ortalama rüzgâr hızları 6-8 m/s aralığında değişmektedir, Ortalama 7 m/s’nin üzerindeki rüzgâr hızında rüzgâr türbini yatırımları yapılabilmektedir,

40 ÇEVRE Kınık, Beydağ, Tire, ilçeleri ile birlikte atıksu arıtımı açısından yetersiz durumdadır ve bu konuda öncelikli ilçeler olarak görülmektedir. Kınık’ta kanalizasyon sistemi bulunmakta fakat AAT bulunmamaktadır. Bakırçay havzasındaki en önemli kirlilik kaynağı Soma’da yer alan kömür yıkama tesisleri ile Soma Termik Santrali’dir. III. ve IV. Sınıf kalite ile kirli olarak değerlendirilen havzada yer alan tüm belediyelerce katı atıklar düzensiz olarak depolanmaktadır. Bakırçay Nehri Kınık’taki kısmi atıksu sorunları nedeniyle kirlenmektedir. Kınık, Dikili ile birlikte içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet yatırımında öncelik verilmesi gereken ilçeler olarak öne çıkmaktadır. Kınık, Beydağ, Tire, ilçeleri ile birlikte atıksu arıtımı açısından yetersiz durumdadır ve bu konuda öncelikli ilçeler olarak görülmektedir. Kınık’ta kanalizasyon sistemi bulunmakta fakat AAT bulunmamaktadır. Bakırçay havzasındaki en önemli kirlilik kaynağı Soma’da yer alan kömür yıkama tesisleri ile Soma Termik Santrali’dir. III. ve IV. Sınıf kalite ile kirli olarak değerlendirilen havzada yer alan tüm belediyelerce katı atıklar düzensiz olarak depolanmaktadır. Bakırçay Nehri Kınık’taki kısmi atıksu sorunları nedeniyle kirlenmektedir. Kınık, Dikili ile birlikte içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet yatırımında öncelik verilmesi gereken ilçeler olarak öne çıkmaktadır.

41 BANKACILIK Banka Şubeleri, 2008-2011 İlçe2008200920102011 Kınık2222 İzmir Toplam659676696720

42 ÖNCEKİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR…  Kınık ilçesindeki halkın temel geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır.  İlçenin tarımsal ve hayvansal ürünlerinin işlenerek pazarlanması temel gelişme stratejisidir.  İlçedeki hayvancılık sektörünün gerektiği kadar geliştirilememiş olması  Perlit madenlerinin varlığı, İki adet perlit fabrikasının bulunması  Bakırçay Ovası’nda bulunan jeotermal kaynaklar  Bakırçay Ovası’nda organik tarıma dayalı seracılığa uygun jeotermal kaynakların varlığı  Ege bölgesinin en büyük kireç fabrikası İlçe'de bulunmakta.

43 TEŞEKKÜRLER www.izka.org.tr www.izmiriplanliyorum.org


"2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KINIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları