Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tek Hava Yolu Hastalığı Part II. Astım Doç Dr Göksel Kıter Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tek Hava Yolu Hastalığı Part II. Astım Doç Dr Göksel Kıter Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Tek Hava Yolu Hastalığı Part II. Astım Doç Dr Göksel Kıter Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Kronik Bronşit Amfizem Astım Hava yolu Obstrüksiyonu

3 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Endobronşial/ endotrakeal yer kaplayan lezyonlar Üst hava yolu patolojileri Pulmoner tromboemboli Bronşa/trakeaya dıştan bası oluşturan lezyonlar Sol kalp yetmezliği

4 Astım "Mast hücreleri, eozinofiller ve T lenfositler basta olmak üzere değişik hücrelerin rol oynadığı hava yollarını kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Duyarlı kişilerde hava yollarındaki bu inflamasyon nöbetler şeklinde gelen öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum(wheezing), göğüste sıkışma hissine neden olmaktadır ve yakınmalar özellikle gece sabaha karşı ortaya çıkmaktadır. Hastada var olan bu semptomlar diffüz hava yolu obstrüksiyonuna bağlıdır. Hava yolu obstrüksiyonu değişik derecelerde olup, genellikle reversibldir ve spontan ya da tedavi ile düzelebilir. Ayrıca hava yollarındaki kronik inflamasyon hava yollarının değişik uyarılara karşı duyarlılığının artmasına da neden olmaktadır"

5 Kronik hava yolu inflamasyonu Bronş aşırı duyarlılığı Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste baskı hissi yakınmaları Yaygın, değişken, genellikle de geri dönüşlü olan hava yolu obstrüksiyonu

6 TANIM: Oluşumuna yönelik İnflamasyon çevresel risk faktörleri (nedenler) havayolu aşırı duyarlığı SEMPTOMLAR havayolu obstrüksiyonu tetikleyiciler

7

8

9 GÖRÜLME SIKLIĞI Türkiye'de bölgeden bölgeye değişmekle birlikte: Astım prevalansı: % 6 – 9, Allerjik rinit prevalansı: %7 -20

10 Olasılıklar Her iki hastalık için ortak patogenez Rinit varlığı astım ortaya çıkışında etkili

11 Hipotezler Uyku sırasında enfekte sinüs içeriğinin alt solunum yollarına aspirasyonu, Vagal stimülasyon, Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan solunum ve solunum yollarının kuruması, Enfekte sinüs içeriğinde hakim olan sitokinler ve inflamatuvar mediatörlerin bronkospazm yapıcı etkisi, Bazı bakteriyel toksinlerin parsiyel beta reseptör bloke edici etkisi

12 Nazo-sino-bronşial refleks Postnazal akıntı Dolaşımsal mediatör ve artmış sitokin salınımı

13 RİSK FAKTÖRLERİ Kişisel Faktörler Genetik Atopi Bronş aşırı duyarlığı Cinsiyet Çevresel Etkenler: Alerjenler Solunum sistemi enfeksiyonları Sigara Hava kirliliği Meslek Sosyoekonomik düzey Aile büyüklüğü Diyet Obezite ASTIM Tetikleyiciler: Alerjenler, Solunum yolu inf., Egzersiz, Hava kirliliği, Besinsel katkı mad., İlaçlar

14 RİSK FAKTÖRLERİ: Alerjenler ev tozu akarları ev hayvanları hamam böcekleri küf mantarları polenler

15 RİSK FAKTÖRLERİ: Meslekler

16 RİSK FAKTÖRLERİ: Dış Ortam Hava Kirliliği

17 RİSK FAKTÖRLERİ: Sigara, İç Ortam Hava Kirliliği Sigara, çocukluk çağında maruziyet Aktif ve pasif içicilik Soba, fırın yakıtları, kızarmış yağlar, oda spreyleri, boya ve ciladan kaynaklanan gazlar İç ortamda irritan maddelerle (çamaşır suyu, tuz ruhu) temizlik

18 TANI ANAMNEZ Fizik Muayene Solunum Fonksiyon Testleri Diğer

19 TANI: Anamnez Astım Semptomları Nefes darlığı Öksürük Hışıltılı / hırıltılı solunum Göğüste sıkışma, baskı hissi

20 TANI : Anamnez Semptomların Özellikleri Tekrarlayıcı karakterde;nöbetler halinde Daha çok gece ve/veya sabaha karşı Kendiliğinden veya ilaçlarla hafifler veya kaybolur Yakınmaların olmadığı dönemler, mevsimsel değişkenlik Uyaran etkenler: Alerjen, irritan, egzersiz, virüs inf., stres vs.

21 TANI: Fizik Muayene Hastalığın ve atağın ağırlık derecesine göre Oskültasyon: normal solunum sesi, ekspiryum sonunda veya inspiryum ve ekspiryumda ronküsler Ağır atak sırasında: Sessiz akciğer, hiperinflasyon, siyanoz, taşikardi, yardımcı solunum kasları kullanımı

22

23 TANI: Solunum Fonksiyon Testleri Hava yolu obstrüksiyonu ve bunun geri dönüşlülüğü (FEV 1 /FVC, FEV 1, PEF)

24 TANI: Solunum Fonksiyon Testleri Havayolu obstrüksiyonunun gösterilemediği durumlarda; 1. PEF değişkenliği: Sabah-akşam değişkenliği >%20 2. Bronş provokasyon testi X100 PEF Değişkenliği = Maksimum PEF - Minimum PEF 1/2 x (Maksimum PEF + Minimum PEF)

25 ANAMNEZ Solunum Fonksiyon Testleri Obstrüksiyon varNormal Reverzibilite Testi (Erken ve Geç) PEF takibi Bronş Provokasyon Testi PEF takibi PA akciğer grafisi Allerji deri testleri

26

27 TEDAVİNİN AMAÇLARI 1)Kronik semptomları önlemek 2)‘Normal’ akciğer fonksiyonları sağlamak 3)Normal günlük yaşantıyı sağlamak 4)Astım ataklarını önlemek 5)İlaç yan etkilerinden kaçınmak

28 TEDAVİ PROGRAMI Hasta eğitimi Tetikleyici etkenlerin uzaklaştırılması Hastalığın ağırlığının ve kontrol durumunun belirlenmesi Uzun süreli tedavi için plan yapılması Atak için tedavi planı yapılması Hastanın düzenli takibi

29 HASTANIN EĞİTİMİ Astım hastalığı hakkında açıklama İlaçların türleri ve etkileri İnhalasyon tekniği Çevrede alınacak önlemler Semptomlar artarsa ne yapılması gerektiği

30 TETİKLEYİCİLER: Alerjenler

31 TETİKLEYİCİLER: İnfeksiyonlar Genellikle viral Nadiren bakteriyel (pnömokok, mikoplazma ve klamidya) Önlemler: Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması İnfeksiyon sırasında inhale steroid dozunun artırılması Sonbaharda tek doz grip aşısı

32 TETİKLEYİCİLER: Kronik üst solunum yolu hastalıkları Rinosinüzit ve nazal polip Tedavi: gerekirse antibiyotik, nazal steroid; polipte gerekirse oral steroid, yarar görmezse cerrahi

33 TETİKLEYİCİLER: İlaçlar Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuvarlar Betablokerler Kolinerjik göz damlaları ve ilaçlar ACE inhibitörleri

34 TETİKLEYİCİLER: Gastroözofagial reflü Anamnez: pirozis Önlemler ve Tedavi; Az ve sık yemek Yemekler arası ve yatmadan önce gıda alınmaması Yağlı gıda, alkol, teofilin,  -mimetiklerden kaçınmak Baş ve sırt yükseltilerek uyumak Mide asitini azaltıcı medikal tedavi

35 HASTA AĞIRLIĞININ SAPTANMASI TEDAVİ ÖNCESİ KLİNİK ÖZELLİKLER Semptomlar Noktürnal Semptomlar Noktürnal Semptomlar FEV 1 veya PEF Ağır persistan Orta persistan Hafif persistan Hafif intermitan Sürekli Egzersizde kısıtlanma Sürekli Egzersizde kısıtlanma Her gün Fiziksel aktivitede etkilenme Her gün Fiziksel aktivitede etkilenme > Haftada 1 Ancak her gün değil < Haftada 1 Ataklar dışında asemptomatik, normal PEF < Haftada 1 Ataklar dışında asemptomatik, normal PEF Sık > Haftada 1 > Ayda 2 < Ayda 2 < Beklenenin % 60’ı Değişkenlik > % 30 < Beklenenin % 60’ı Değişkenlik > % 30 Beklenenin % 60 – 80’i Değişkenlik > % 30 Beklenenin % 60 – 80’i Değişkenlik > % 30 > Beklenenin % 80’i Değişkenlik % 20 - 30 > Beklenenin % 80’i Değişkenlik % 20 - 30 > Beklenenin % 80’i Değişkenlik < % 20 > Beklenenin % 80’i Değişkenlik < % 20

36

37 ASTIM İLAÇLARI Kontrol Edici İlaçlar İnhale ve sistemik steroidler Uzun etkili beta-2 agonistler Lökotrien reseptör antagonistleri Uzun etkili teofilin Kromonlar Semptom Giderici İlaçlar Kısa etkili beta-2 agonistler Teofilinler (İ.V. Formları) Antikolinerjikler

38 İNHALER KULLANIM NEDENLERİ İstenen yerde etki Daha az dozda yeterlik Daha az yan etki

39 İNHALER STEROİDLERİN YAN ETKİLERİ Orofaringeal kandidiasis Ses kısıklığı İrritasyona bağlı öksürük

40 KRONİK ASTIMDA Tedavi Prensipleri Tedavide amaç: Tam kontrol Semptomlara uygun tedavi Tam kontrol sağlandıktan 1-3 ay sonra tedavi basamağından iniş Hastalık kontrolden çıktığında kısa süreli (5-10 gün) steroid kürü

41 KONTROL SAĞLANAMAZSA ÇİT faktörleri Çevre faktörü İlaç uyumu Teknik uyumu

42 Kontrol Kavramı ÖzelliklerTam Kontrol (hepsi olmalı) Kısmi Kontrol (herhangi biri/hafta) Kontrolsüz Gün içi semptomYok (0-2/hafta) Haftada 2’den fazla Gece uyanmaYokHerhangi bir Aktivite kısıtlaması YokHerhangi bir Rahatlatıcı gereksinimi Yok (0-2/hafta) Haftada 2’den fazla FEV1 - PEFNormal< %80 veya kendi en iyisi AlevlenmeYok1 veya fazla/yıl Bir haftada kısmi kontroldeki astımın 3 veya daha fazla özelliğinin bulunması

43 Kontrole göre tedavi KONTROL DÜZEYİTEDAVİ PLANI Tam Kontrol En düşük basamağı bul Kısmi Kontrol Kontrole kadar basamak çık Kontrolsüz Kontrole kadar basamak çık Alevlenme Tedavisini yap azalt arttır

44

45 İNHALER STEROİDLERİN BASAMAK TEDAVİ DOZLARI DOZLAR(g) BEKLOMETAZON BUDESONİDFLUTİKAZON DÜŞÜK250-500200-400 100-250 ORTA500-1000400-800250-500 AĞIR 1000 800 500 

46 ASTIM ATAĞI Astımlı hastalarda nefes darlığı, öksürük, hırıltılı/hışıltılı solunum, solunum güçlüğü ya da göğüste tıkanıklık gibi yakınmaların ortaya çıkması veya bu yakınmaların birkaçının birlikte giderek artması ile, solunum fonksiyonlarında bozulmaların oluşmasına akut astım atağı denir.

47 ATAK NEDENLERİ Yetersiz tedavi Tetiği çeken etkenle karşılaşma Riskli hasta grubunda bulunma

48 Riskli hasta kimdir? Daha önce hayatı tehdit edici atak geçiren Geçen yıl 2’den fazla hastaneye yatan ve acile başvuran Ayda bir kutudan fazla kısa etkili beta agonist tüketen Oral steroid kullanan veya yeni kesmiş olan Ek kardiovasküler veya akciğer hastalığı bulunan Psikiyatrik sorun veya hastalığı bulunan Çeşitli nedenler ile tanı ve tedavi hizmetlerine ulaşamayan

49 ASTIM ATAĞINDA BASAMAK TEDAVİSİ Orta Atak Hafif Atak Ağır Atak WheezeEkspiryumEkpiryumİnspiryum sonundaboyuncaEkspiryum Nabız 120 dak PEF>%80%60-80 %95%95-91<%91 Kısa Etkili2-4 puf ilk saat2-4 puf veya nebNeb ile 20 dk.’da  2-Agonist20 dk.’da bir;ile ilk hafif gibi;2,5 veya 0,15-0,3 sonra 4-6 st.tesonra 1-4 saattemg/kg sürekli Prednisolon0,5 mg/kg/gün1-2 mg/kg/gün veya eşdeğerioral veya i.v.i.v. OksijenErişkin SaO2 >%90, çocuk >%95

50 Kimler Sevk Edilir? 1) Tanı güçlüğü çekilenler 2) Önerilen tedaviye yanıtsız olanlar 3) Ağır-orta persistan grubundakiler 4) Hayatı tehdit edici atakları olanlar

51


"Tek Hava Yolu Hastalığı Part II. Astım Doç Dr Göksel Kıter Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları