Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARDAHAN 2012 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARDAHAN 2012 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ARDAHAN 2012 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012

2 İÇİNDEKİLER 5.STRATEJİK AMAÇ 6.STRATEJİK HEDEF VE UYGULAMA
1.STRATEJİK PLAN 2.MİSYON 3.VİZYON 4.TEMEL İLKE VE DEĞERLER 5.STRATEJİK AMAÇ 6.STRATEJİK HEDEF VE UYGULAMA 7.MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Organizasyon şeması Kurumsal bilgiler Paydaş Analiz Güçlü -zayıf yönler,fırsatlar-tehditler analizi 8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

3 STRATEJİK PLAN 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Stratejik Plan

4 MİSYONUMUZ Tüm toplumun sağlık ihtiyaçlarını gidermek ve sağlık göstergelerini yükseltmek.Anne,bebek ölümlerini azaltmak,koruyucu sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmek.Toplumdaki Sağlık değerlerini koruyup iyileştirerek hastalık ve ölümleri azaltarak ,ülke bütçesine katkıda bulunmak.

5 VİZYONUMUZ Teknolojik ve bilimsel gelişmelerden azami faydalanarak, Tüm toplumdaki sağlık problemlerini en aza indirgemek ve kaliteli , insana yakışır,insan odaklı bir sağlık hizmeti sunmak.

6 TEMEL İLKE VE DEĞERLER Hakkaniyet:
Çalışmalarımızda eşit, adil ve şefkatli davranırız. Bilimsellik: Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkânlardan yararlanarak planlar ve uygularız. Ekip Çalışması: Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız. Çevre Dostluğu: Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız. İş Ahlakı: Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlüğü esas alırız. Kalite: Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyi ve güvenli hizmeti sunarız. Rehberlik: Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz

7 İLKELERİMİZ Sağlık hizmetlerinin ekip işi ile olması gerektiğine inanıyoruz Çalışanlarımızın motivasyonu sağlandığında,hizmet alanın memnuniyetinin artacağına inanıyoruz Kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğine inanıyoruz Sevgi ve güler yüzün gücüne inanıyoruz Sağlıklı toplumun hızlı gelişeceğine inanıyoruz Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerle oluşabileceğine inanıyoruz

8 STRATEJİK AMAÇ : NİHAİ AMAÇ
Halkın sağlık Düzeyini yükseltmek ve geliştirmek Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı esas alarak hakkaniyeti gözetmek,ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilirliliği sağlamak, Halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine paralel, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği, fiziki tıbbi ve teknolojik altyapısı yeterli, dünya standartlarında bilimsel ölçülerde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmaktır.

9 STRATEJİK UYGULAMA 2011 2013-2017 MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGESİ
ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ 2011 1.Doğumda beklenen yaşam süresi Ortalama Erkek :72 Kadın:77.1 Erkek:75 Kadın:80 2.Bebek ölüm hızı (Binde) %1,06 %0,7 3.Anne ölüm oranı (Yüzbinde) %00,56 %0,028 4.Doğum öncesi bakım oranı %90,05 %100 5 Doğum sonu bakım oranı %97,4 6.Bebek izleme sıklığı 9 7.Sağlık Kuruluşunda yapılan doğumların oranı %97,3 8.Gebe demir destek oranı % 84,46 9.Bebek demir destek oranı % 99 ay sadece anne sütü alan bebek oranı 11.Bebek D vitamini destek oranı 12.İşitme taraması yapılan bebek oranı %62,36 13.Görme taraması yapılan bebek oranı 14.Hedef nüfusta DKÇ tarama oranı (yapılıyor sayı belli değil)

10 İnsidans:%0,07 Prevalans:%0,012
Acil Sağlık Hizmetleri Ve afetlerde Sağlık Yönetimini;acil hallere , afetlere ve tehditlere karşı geliştırmeye devam etmek ,zamanında etkili ve verimli bir şekilde ihtiyaca cevap verecek durumda tutmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ 2011 1-Kent merkezinde acil yardım çağrılarına ilk 10 dakikada ulaşma oranları. %100 2-Kırsal alanda acil yardım çağrılarına ilk 30 dakika içinde ulaşma oranı %87 %95 3-Tam donanımlı ambulans sayısı. 18 21 4-Kar paletli ambulans sayısı. 5 8 5-Bulaşıcı Hastalıkların görülme sıklığını ve bu hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak. B.H :23 Ölüm: 0 B.H: 10 Ölüm:0 1-Tüberküloz(verem) insidans ve prefalansı İnsidans:%0,07 Prevalans:%0,012 İns:%0,03 Prev:%0,005 2-Tüberkiloz hastalılarına hastalıklarına doğrudan gözetim altında tedavi (DGT) uygulama oranı. 3- Aşılama oranları. %96 %99 aylık bebek tam aşılama oranı. 5-Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısı. 3 6-Şarbon morbidite hızı. 2 7-Kuduz şüpheli ısırık sayısı. 190

11 % 5 İnsidans 3,2 Prevelans 7,4 İnsidans 3 Prevelans 7
Bulaşıcı olmayan hastalıkların görüle sıklığını ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölümleri azaltmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ 2011 1-Bulaşıcı olmayan hastalıklara ait önde gelen ortak risk faktörlerine dair ulusal sıklık dağılmaları. Tütün kullanımı %27 Tütün kullanımı %20 2-Kronik hava yolu hastalıklarının mortalitesi. % 7,95 % 5 3-Türkiye obezite eylem planı İl düzeyinde yürütülüyor İl düzeyinde yürütülecek 4-Türkiye kronik hava yolu hastalıklarını önleme ve kontrol programı eylem planı. 5- Kalp ve damar hastalıkları kontrol planı eylem planı. 6-Türkiye diyabet kontrol programı. 7-Diyabetes melitus ve komplikasyonlarına ait insidans ve prevalans hızı İnsidans 3,2 Prevelans 7,4 İnsidans 3 Prevelans 7

12 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranını 2017 yılı sonuna kadar % 80’in üzerine çıkarmak alkol kontrol programını uygulamaya koymak,bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ 2011 1-15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranı %72,9 % 80 2-15 yaş altında sigara içmeyenlerin oranı % 100 3-Sigara karşıtı tutum oluşturmak % 65 4-Sağlık personeli sigara bırakma oranı % 50 Sağlıklı ve güvenli fiziki çevrede yaşayanların oranının artırılması için destek sağlamak 2017 1-İçme kullanma sularında; kaynak ve şebeke sularının denetim ve kontrol izleme oranı %98 %100 2- İçme kullanma sularında ; içme kullanma suyu depolarına otomatik klorlama cihazı alınma oranı %30 3-Oyuncaklardan alınan numune sayısı 2 4-Yerleşim yerlerinde (köy-belde) çevre ve halk sağlığı sorunları raporu.

13 PERFORMANS GÖSTERGESİ 2012 2013- 2017
Hastane hizmetlerini idari,yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam etmek, hizmet standartlarını yükseltmek ve verimliliği artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ 2012 1. Yatak doluluk oranı % 70.51 %80 2.Ortalama kalış gün sayısı 10 6 3Yoğun Bakım yatak sayısı (aktif 6) 12 aktif 4.Kamu hastanelerinde nitelikli yatak oranı ADH =150 Göle (25 yatak nitelikli değil ADH 200 nitelikli Göle DH 50 nitelikli 5 Psikiyatri hasta yatağı sayısı 2 5 6 Kamu Hastane birliği sayısı 1 Teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak ,erişebilirlik,etkililik ,verimlilik,ölçülebilirlilik ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak Kan bankacığı ve transfüzyon eğitimi verilen personel sayısı 2 Sağlık memuru 1 doktor 4 Beyin ölümü bildirim sayısı yok

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ TARİHİ GELİŞİM ORGANİZASYON ŞEMASI
KURUMSAL BİLGİLER PAYDAŞ ANALİZ GÜÇLÜ - ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR-TEHDİTLER ANALİZİ

15 TARİHİ GELİŞİM Ardahan’ın 1992 yılında yeniden il olması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Kurulmuş Olup 20 yıllık kurumsal bir geçmişe sahiptir. 2012 yılında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması ile Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak Hizmetlerine devam etmektedirler.

16 ORGANİZASYON ŞEMASI VALİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Hiz.Şub.Müd Arş.Bilg.Sis Sağ.Geliş ve Halk Sağ.Şub.Müd Sağ.Hiz.Şub.Müd Acil.sağ.Hiz.Şub.Müd HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi Halk Sağlığı Laboratuvar ı Ardahan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

17 Ardahan İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri- Tıbbi Hizmetler Başkanı
İdari Mali İşler Başkanı ARDAHAN DEVLET HASTANESİ Hastane Yöneticisi/Başhekim İdari Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müdür Yardımcısı GÖLE DEVLET HASTANESİ Hastane Yöneticisi /Başhekim Sağlık Hizmetleri Müdürü ARDAHAN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Başhekim

18 KURUMSAL BİLGİLER no faaliyet Sorumlu kuruluş
İşbirliği yapılacak kuruluşlar Yapılacak işlem ve açıklama 1 Ambulans Alımı 1 adet Sağlık Müdürlüğü İl Özel İdaresi Hizmette kullanılmak üzere her yıl 1 Ambulans 2 3 adet İl özel İdaresi Hasta Nakillerinin Daha İyi Yürütülmesi için 3 Hizmet Aracı 2 adet İcap ve Evrak Dağıtımı İçin 4 Evde bakım Hizmetleri İçin 5 Yol yapımı Hastaneye Ulaşımın daha rahat sağlanması için ilave yol yapımı 6 Sosyal Alan Hastaneler Birliği Sosyal alanların Oluşturulması(bina içi ve dışına Hasta .hasta Yakınları ve personel için 7 Ticari Alan Hastane Kampusü içerisinde Yasal Mevzuat Çerçevesinde ticari alanlar oluşturulması 8 Göle Has.Yapımı Toki 40 yataklı Göle Devlet Hastanesi ve lojman Yapımı %45 tamamlandı ağustos teslim

19 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi
SIRA NO FAALİYET SRUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 1 40 Yataklı Göle Devlet Hastanesi Yapımı + Lojman Hastaneler Birliği Toki TOKİ Tarafından Yapılmakta. %45 Tamamlandı.2013 Ağustos teslim. 2 16 Ünitlik Ağız Diş Sağ.Merkezi, 112 Komuta Kontrol Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik Hiz.Binası Kompleksinin yapımı. Sağlık Müdürlüğü Bakanlıkça Projesi İhale Edildi. 2013 yatırımına alındı. 3 Ardahan Devlet Hastanesi 12 daireli lojman (24 Apart oda + 6 normal daire) projelendirildi. İl Özel İdaresi 4 Helikopter pisti ihalesi bu yıl içinde yapılacak. (Helipet Sahası)ı. 2012 yılı içinde; ihalesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nce yapılacak 2013 bitirilmesi planlanıyor. 5 150 Yataklı Ard.Dev.Hast.ısınma sisteminin Fuel-Oil den katı yakıt sistemine dönüştürülmesi. Tamamlandı 6 Posof Dev.Hast.Hemodiyaliz su sistemi, Merkezi Tüp Odası ve Oksijen Tesisatı yapımı Halk Sağlığı 25,11,2012 tarihinde teslim edilecek 7 Verem Savaş Dispanseri ve Eğitim Tipi 112 Komuta Kontrol Merkezi Garaj Yapımı (6 adet) 8 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi TOKİ tarafından yapılacak

20 Toki İl Özel İdaresi Halk Sağlığı Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı 9
3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi (Hasköy) Halk Sağlığı Toki TOKİ tarafından yapılacak, Bütçesi İl Özel İdare 10 Mevcut İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binasının Renovasyon (Projelendirilecek 2013 yılı yatırım planlama Bakanlıkça konulacak) Sağlık Müdürlüğü Projelendirilecek yatırımına Sağlık Bakanlığınca konulacak. 11 Posof İlçe Hastanesi ve lojman, Eğitim Tipi Sağlık Ocağı (Tahkikat sonrası Onarım, Tadilat veya yeniden yapımı) Sağlık Bakanımız tarafından talimat verildi. Bakanlık İnşaat Onarım Daire Başkanlığınca Projelendiriliyor. 12 Mevcut Verem Savaş Dispanserini 112 istasyonuna Dönüştürme Projesi İl Özel İdaresi Proje ve yaklaşık maliyet çıkarıldı ödeneği ile birlikte ihalesi yapılmak üzere İl Özel İdaresine gönderildi 13 Posof 6 Daireli Lojman Yapımı Beton kalitesi sebebiyle inşaat durduruldu(İşlemleri İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta) 14 Çıldır Tsm+Asm+112 İstasyon kompleks binası yapımı 2013 Yatırım Planına Alındı 15 1 Paletli Ambulans 3 Panelvan Ambulans Sağlık Bakanlığı 2013 Mart ayına kadar teslim edilecek

21 Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM
2012 EKİM Bebek Sayısı Çocuk Sayısı Gebe Sayısı 15-49 Yaş Kadın Sayısı Yaşlı Sayısı Diğer Sayısı Toplam Nüfus İl İlçe Genel Toplam 1.413 6.604 793 24.262 10.870 60.694 ARDAHAN ÇILDIR 127 597 67 2.292 1.456 6.362 10.901 DAMAL 62 296 36 1.585 735 4.246 6.960 GÖLE 443 2.020 243 6.690 2.985 17.254 29.635 HANAK 110 539 52 2.264 1.405 5.783 10.153 MERKEZ 596 2.823 357 9.520 3.319 22.787 39.402 POSOF 75 329 38 1.911 970 4.262 7.585

22 Yapılan Gebe İzlem Sayısı
Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM Bebek Sayısı Çocuk Sayısı Gebe Sayısı Yapılan Gebe İzlem Sayısı 15-49 Yaş Kadın Sayısı Yaşlı Sayısı Diğer Sayısı Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam 596 2.823 357 170 9.520 3.319 22.787 39.402 ARDAHAN MERKEZ - 01 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 1 61 246 25 15 1.033 353 2.372 4.090 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 88 316 55 1.100 318 2.385 4.262 03 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 71 233 41 17 1.058 402 2.257 4.062 04 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 49 295 27 917 310 2.342 3.940 05 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 53 291 39 20 884 218 2.120 3.605 A06 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 51 271 33 1.056 448 2.281 4.140 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 172 14 749 443 1.770 3.202 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 69 278 37 18 875 204 2.053 3.516 09 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 38 220 19 9 623 179 1.608 2.687 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 45 257 29 12 612 227 1.837 3.007 11 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 30 244 10 613 217 1.762 2.891

23 Yapılan Gebe İzlem Sayısı
Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM Bebek Sayısı Çocuk Sayısı Gebe Sayısı Yapılan Gebe İzlem Sayısı 15-49 Yaş Kadın Sayısı Yaşlı Sayısı Diğer Sayısı Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam 62 296 36 16 1.585 735 4.246 6.960 ARDAHAN DAMAL - 01 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 1 29 130 14 6 791 384 2.278 3.626 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 33 166 22 10 794 351 1.968 3.334 127 597 67 38 2.292 1.456 6.362 10.901 ÇILDIR 37 188 23 784 409 2.092 3.533 43 200 19 12 748 618 2.275 3.903 03 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 47 209 25 760 429 1.995 3.465 110 539 52 2.264 1.405 5.783 10.153 HANAK - 35 155 8 764 522 1.961 3.456 41 203 17 9 725 413 1.959 3.358 34 181 775 470 1.863 3.339

24 Yapılan Gebe İzlem Sayısı
Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2.012 EKİM Bebek Sayısı Çocuk Sayısı Gebe Sayısı Yapılan Gebe İzlem Sayısı 15-49 Yaş Kadın Sayısı Yaşlı Sayısı Diğer Sayısı Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam 443 2.020 243 131 6.690 2.985 17.254 29.635 ARDAHAN GÖLE - ARDAHAN 01 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 1 55 264 36 20 886 287 2.474 4.002 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 65 284 10 914 393 2.269 3.945 03 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 54 255 28 18 873 388 2.365 3.963 04 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 69 30 13 957 429 2.242 4.011 05 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 61 292 38 17 867 363 2.338 3.959 06 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 57 235 32 871 396 2.181 3.772 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 62 262 35 22 882 391 2.151 3.783 KÖPRÜLÜ 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 144 24 14 440 338 1.234 2.200

25 Yapılan Gebe İzlem Sayısı
Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM  Bebek sayısı  Çocuk Sayısı  Gebe sayısı Yapılan Gebe İzlem Sayısı 15-49 Yaş Kadın Sayısı Yaşlı Sayısı Diğer Sayısı Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam 75 329 38 17 1.911 970 4.262 7.585 ARDAHAN POSOF - ARDAHAN ARDAHAN POSOF 01 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 1 33 145 14 5 687 1.522 2.730 ARDAHAN POSOF 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 82 12 608 293 1.339 2.348 ARDAHAN POSOF 03 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 28 102 7 616 348 1.401 2.507

26 AİLE HAKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME
İlde Aile Hekimi başına düşen ortalama nüfus kişidir Aile Hekimliği uygulamasında istenilen orandadır Ardahan merkezde Aile Hekimliği sistemine kayıtlı kişi sayısı dır Hekim başına ortalama kayıtlı kişi 3591 dır Ardahan merkezde 11 aile Hekimi görev yapmaktadır bunlardan 3 tanesi köy bölgelerindedir 8 tanesi şehir merkezindedir merkezdeki Hekimlerin 4 unun kayıtlı nüfusu 4000 in üzerindedir ve TUİK nüfusuyla AHBS nüfusu arasında 1800 kişi fark bulunmaktadır.gerek aile hekimine kayıtlı olmayan bu nüfusun kayıt altına alınması ,gerekse aile hekimlerinin yeni hasta kayıt etmesine özendirilmesi açısından yeni bir aile hekimliği birimi oluşturulması planlanmaktadır. Mevcut durumda ikinci basamak muayene sayısından düşük olan Birinci Basamak muayene sayılarının öncelikle ikinci basamak seviyesine daha sonra ikinci basamak muayene sayısının üzerine çıkarılması amaçlanmıştır

27 İnsan kaynakları 2012 Mevcut NORM 2013 2017 652 1237 1254 1288
Uzman Tabip 58 72 75 77 Pratisyen Tabip 70 69 80 Asistan yok Yok Diş Tabibi 7 23 Eczacı 1 6 Hemşire 158 192 200 Ebe 147 Diğer Sağlık Hizmetleri Personeli 131 505 Diğer Personel 150 223 Genel Toplam 652 1237 1254 1288

28 PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar: Dış Paydaşlar
-Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler -Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimler -Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği -Eczaneler -Valilik -Kaymakamlıklar Dış Paydaşlar -Hizmet Alanlar (Vatandaşlar) -İl Özel İdaresi -Belediyeler -Sivil Toplum Örgütleri -Bankalar -İldeki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar

29 GÜÇLÜ YÖNLER 1-Kurum personelinin Eğitim ve Nitelik Üstünlüğü 2-Anayasa ile Sağlık Hizmetlerinin Güvence Altına Alınması 3-Hizmetlerin Kamusal olarak sürekliliği ve mali olarak desteklenmesi. 4-Birimlerimizin taşra ve merkezi yapılanmasının güçlü olması 5-Döner Sermaye Kaynakları 6-İnsan Sağlığının Önemsenmesi,İşin Ciddiyeti. 7-Bütçe Planlarında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Oldukça Önemsenmesi

30 ZAYIF YÖNLER İlimizin tam teşekküllü yada Üniversite hastanelerine uzak olması İlimize atanan personelin mecburi görev süresi bitince veya eş durumundan tayinle gitme isteminde olması, Toprak,su ve gıda kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların, sektörler arası koordinasyonunun yetersizliği. Hizmet Binası ve Lojmanların yetersiz olması.

31 FIRSATLAR Kalkınmada öncelikli iller arasında bulunmamız. Gelişen teknolojik imkanların bilgi erişimini kolaylaştırması Zorunlu Hizmet Uygulamasının Hekim sayısını artırması. Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile, sağlık alanında yapılan hukuksal ve yapısal değişiklikler

32 TEHDİTLER Toplumsal sağlık bilincinin yeterli düzeye ulaşmamış olması. Sosyo ekonomik yapının yetersizliği. Coğrafi ve İklim şartlarının ağır olması. 442 sayılı köy kanununun uygulanmaması (Gübrelik sorunu, su kaynaklarının korunamaması-Ağır ve evlerin iç içe olması). Kanalizasyon, çöp ve benzeri katı ve sıvı atıkların ıslah hizmetlerinin yetersizliği.

33 ÇEVRE ANALİZİ Son dönemde dünyada hızla yayılma özelliği gösteren bir çok viral enfeksiyon görülmektedir.Globalleşme ile birlikte daha önce belirli bölgelerde hiç görülmeyen hastalıklar görülmeye başlamıştır. Toplum gruplarının kentlerde çok daha fazla ortak alan kullanmaya başlamaları da salgın hastalıklar açısında risk oluşturmaktadır.

34 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNİ CEF gibi ulusal örgütlerin varlığı,uluslar arası sağlık politikalarının hükümetlerin görüşlerindense global kabul görür uygulamaların kabul edilmesine neden olmaktadır,yine bu örgütler sayesinde uluslar arası bir sağlık iletişim ve organizasyonu düzenlenerek ülkelerin tehditlere karşı birlikte mücadele etmesini sağlamaktadır. Dış etkenlerden dolayı hava kirliliği artmış olup,gıdaların doğal olmayışı ve kanserojen maddelerin doğaya yayılımının artması sağlığı tehdit edici unsurların başında gelmektedir.

35 Güçlü Yönler 1-Bilgi İletişim Ağının Uluslar arası olması 2-Bazı uluslar arası örgütler.(DSÖ,UNİCEF) 3-İlimizin küçük bir il olması. Zayıf Yönler 1-Uluslar arası insan taşımacılığının yaygınlaşması. 2-İlimizin Sınır İli olması.

36 Fırsatlar 1-Uluslar Arası Mali Kaynaklar. 2-Hızla gelişen bilgi teknoloji ağı. 3-Bilimsel Kurullara ulaşılabilirliğin artması. Tehditler 1-Biyolojik Savaşlar. 2-Sanayileşmenin Artması 3-Tarım sektöründe kullanılan hormon ve ilaçlar. 4-İthal edilen ürünlerin sağlık açısından yeterli denetiminin olmaması.

37 İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Kurumlarımızın yapmış olduğu tüm iş ve işlemler veri bankasına aktarılıyor olup verilerin aylık olarak derleme ve değerlendirmesi ilgili şubelerce yapılıp performans ölçümleri yapılmaktadır. Yine bakanlığımız web tabanlı TSİM ve Sağlık.Net-2’ye her ay düzenli olarak yapılan veri girişleri, ayrıca Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden gelen haftalık ve aylık MHRS bilgileri hem bakanlık düzeyinde hem de İstatistik ve Bilgi İşlem Şubesince kontrol edilerek veri analizi yapılmaktadır. Kurumlarımızın belirtmiş olduğu tüm faaliyet ve işlemler Kurumlarımız ekiplerince yapılan düzenli saha araştırmalarıyla yerinde denetlenmekte ve gerekli düzenlemeler yerinde yapılmaktadır

38 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ
Yavuz DÜZ(Koordinatör) Nizamettin EDİN Mustafa ÖZGÜR


"ARDAHAN 2012 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları