Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Daire Başkanı Dr.Ünal HÜLÜR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Daire Başkanı Dr.Ünal HÜLÜR."— Sunum transkripti:

1 Daire Başkanı Dr.Ünal HÜLÜR

2 Gündem Sağlık.NET2 Sağlık.NET2 içeriği Gönderim Paketleri
Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Hedefler

3 Sağlık.NET2 Sağlık Bakanlığının mevcut iki sisteminin birleştirilmesi sonucu oluşturulan sistemdir. Sağlık.NET2 01.Ağustos 2012 tarihinden beri sahada kullanılmaktadır. AHBS Sağlık.NET Sağlık.NET2

4 Neden Sağlık.NET 2 Bakanlıkta birbirinden bağımsız iki (2) farklı sistemi vardı. Hastaların bilgileri iki (2) ayrı sistemde oluşmaktaydı. Bu iki sistem birbiri arasında bir entegrasyon kısıtlıydı. Teknik altyapı olarak bazı performans sorunları vardı. Veri kayıpları oluşmaktaydı.

5 Sağlık.NET2 Sağlık.NET 2 içeriği Gönderim Paketleri
Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Hedefler

6 Sağlık.NET 2 içeriği Sağlık.NET 2;
USVS 2.0’da belirtilen Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve bu veri setlerinin kombinasyonlarında oluşmuş Gönderim Paketlerinden (GP) oluşur.

7 Sağlık.NET2 Sağlık.NET2 içeriği Gönderim Paketleri
Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Hedefler 7

8 Gönderim Paketleri USVS 2.0’da belirtilen Minimum Sağlık Veri Setlerinin (MSVS) kombinasyonlarında oluşturulmuş MSVS gruplarıdır.

9 Gönderim Paketleri SN2’de şuan yedi (7) adet gönderim paketi bulunmaktadır. İhtiyaca ve duruma göre bu paketler artırılabilir. Vatandaş Kayıt GP. Hasta Özlük GP. HIV GP. Muayene GP. Yatan Hasta GP. Tetkik Sonuç GP. Ölüm GP

10 Gönderim Paketleri 1/3 Vatandaş Kayıt GP. Tanımı
Herhangi bir birime kayıtlı olmayan hastaların birime kaydedilmesi için kullanılabilir. Kim Gönderir Aile Hekimleri yollayabilir. Hasta Özlük GP. Herhangi bir birime kayıtlı olan hastanın sistemde kayıtlı bilgilerinin güncellemesi için kullanılır. HIV GP. HIV ile ilgili bildirim, tedavi ve izlemler gönderilmesin de kullanılır. Kim Gönderir; Yetkili tüm kurumlar

11 Gönderim Paketleri 2/3 Tetkik Sonuç GP. Tanımı
Tetkik Sonuçlarının gönderimi için kullanılır. Kim Gönderir Laboratuvarlar gönderebilir.    Muayene GP. Tüm muayene ve bu muayenelere bağlı USVS 2,0’da bulunan MSVS’lerin yollanmasında kullanılır. Kim Gönderir; SN2 sistemi ile uyum sağlayan tüm kurumlar yollayabilir.

12 Gönderim Paketleri 3/3 Yatan Hasta GP. Tanımı
Herhangi bir sağlık kuruluşunda yatan bir hasta için yatış sürecinde yapılan muayene ve diğer işlemlerin yollanmasında kullanılır. Kim Gönderir; SN2 sistemi ile uyum sağlayan ve yataklı tedavi yapan tüm kurumlar yollayabilir. Ölüm GP. Ölüm bildirimi durumlarında yollanmasında kullanılır. SN2 sistemi ile uyum sağlayan tüm kurumlar yollayabilir.

13

14 Sağlık.NET2 Sağlık.NET2 içeriği Gönderim Paketleri
Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Hedefler

15 Minimum Sağlık Veri Setleri
MSVS; Sağlık verisi toplamak için oluşturulmuş formlardır. MSVS ’ler USVS 2.0’da tanımlanmıştır. Gönderim paketleri bu MSVS’lerin Kombinasyonlarında oluşmaktadır. Toplam 65 adettir. 15 adet MSVS tanıya bağlı özel MSVS’lerdir. Bu MSVS’ler ilgili birimlerin talebi ile oluşturulmuştur.

16 Minimum Sağlık Veri Setleri
Tanıya Bağlı Özel MSVS ’ler Kanser, Obezite, Diyabet, Diyaliz, Verem, Kuduz, Parazite Hastalıklar, Kronik Hastalıklar, Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç) İntihar girişimi, Madde Bağımlılığı, Organ Nakli, Kök Hücre Nakli, Zehirlenme, Madde Bağımlılığı ve Tütün kullanımı

17 Genel MSVS ’ler Bu MSVS ’ler özel bir tanıya hitap etmeye Genel MSVS’lerdir. Reçeteler (Muayene sonucu ortaya çıkan), Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç), İzlemler (Gebe, Bebek & Çocuk), Aşılar, Ağız ve Diş Sağlığı, Kan Bağışı

18 Sağlık.NET2 Sağlık.NET2 içeriği Gönderim Paketleri
Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Hedefler

19 Hasta Tipleri Sağlık.NET2 (SN2) ile herkesin verisi toplayabilirsiniz.
TCK Numarası olan her vatandaşın, Henüz TCK Numarası almamış yeni doğanın Pasaportu olan her yabancının TCK numarası ve Pasaportu da olmayan her bireyin (Örnek: Mülteciler)

20 Sağlık.NET2 Sağlık.NET2 içeriği Gönderim Paketleri
Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Hedefler

21 Hedef Sağlık.NET 2 ( Sn2 ) ile;
Tedavi ve Teşhis için gelmiş tüm bireylerin sağlık faaliyetlerinin verileri toplamak, Kurumları tedavi yöntemleri için gerekli olan verileri oluşturmak ve sisteme dahil etmek, Bu verileri ihtiyacı olan tüm kurumlara paylaşmak ve raporlamak,

22

23 Sağlık.NET 2 yakın geleceği
Hedef Sağlık.NET 2 yakın geleceği Aile hekimlerinde olduğu gibi HBYS ‘lerin Elektronik Sağlık Kayıtlarına ulaşmasının sağlanacak E-radyoloji ile vatandaşların radyoloji raporlarının sorgusu, görüntülerin paylaşımı, aile hekimleri ve hastanelerin birbirleri arasında görüntüleme talep ve raporlama sistemi açılacak Muayenehanelerin itibari ile sisteme girişleri sağlanacak, Kamu Hastaneleri Verimlilik göstergeleri ile genel sekreterlik raporları tasarlanmakta

24 Karar Destek Sistemi - AMAÇ
Doğru veri ile “Doğru Bilgi” üretmek, Karar vermeyi kolaylaştırmak, Karar sürecinde etkili bilgiye hızlı erişim sağlamak, Kurumda “Bilgiye dayalı yönetim kültürünü” yerleştirmek , Daha etkin “Sağlık Politikaları” oluşturulmasına yardımcı olmak

25 KDS Raporları Özellikleri
İstenilen raporla ilgili yeterli ayrıntıya inilebilmekte Farklı boyutlar arasında çapraz sorgulama yapılmakta, Geriye-ileriye doğru tarama, ayırma, filtreleme yapabilmekte, İl-İlçe-Kurum,hekim,kişi bazında detaya inilebilmekte, Raporlar belirlenen farklı formatlara (.doc, .pdf, .xls vs.) taşınabilmekte, Raporlarda istenilen grafik türünde (Pasta, çubuk, histogram vb.) gösterimler yapılabilmektedir.

26 Teşekkürler 26


"Daire Başkanı Dr.Ünal HÜLÜR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları