Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARİTMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Doç.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Adana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARİTMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Doç.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Adana."— Sunum transkripti:

1 ARİTMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Doç.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Adana

2 ARİTMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER zAritmi yMekanik kardiyak disfonksiyon yTedavi: xFarmakolojik tedavi xNonfarmakolojik tedavi

3 ANTİARİTMİK İLAÇ TEDAVİSİ Tablo 1. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması Farmakolojik etkileri Hızlı kanal (Na) bloğu Beta adrenerjik reseptör bloğu Kesin değil, Na + ve Ca ++ değişimi Sınıf I II III IV İlaç Membran stabilizörleri Beta adrenerjik reseptör antagonistleri Repolarizasyonu uzatan ilaçlar Kalsiyum antagonistleri Yavaş kanalda Ca ++ geçişinde azalma

4 zKardiyak glikozidler yKalbin kontraksiyon gücününün arttırılması yAF ve atriyal flutterda ventrikül hızının azaltılması zAdenozin yEndojen bir nükleotid yYarı ömrü 1-2 sn yNegatif kronotropi, dromotropi ve inotropi zAlinidin yPerioperatif aritmi kontrolü yKlonidin alinidinin yıkım ürünlerindendir.

5 KLAS - IA zKİNİDİN yKardiyak kontraktilitede depresyon yHipotansiyon zPROKAİNAMİD ySupraventriküler / ventriküler antiaritmik zDİZOPİRAMİD ySupraventriküler ve ventriküler aritmiler zDİFENİLHİDANTOİN yPotent santral sempatolitik etki yKardiyak glikozidlerle oluşan atriyal veya ventriküler aritmiler

6 KLAS - IB zLİDOKAİN yVentriküler aritmilerin akut tedavisi zTOKAİNİD ve MEKSİLETİN yOral uygulama yPVC’ların ve VT’in profilaksisi.

7 KLAS - I C zAPRİDİN ySupraventriküler ve ventriküler aritmiler zENKAİNİD ySupraventriküler/ ventriküler aritmiler zFLEKAİNİD yHem klas IC ve hem de klas III’ün özelliklerini taşır. zLORKAİNİD yVentriküler aritmiler

8 KLAS II (  Adrenerjik Reseptör Antagonistleri) z  adrenerjik reseptör bloğu zEn sık kullanımı yHipertansiyon ve koroner iskemi tedavisi zAntiaritmik tedavide yeri olanlar: yPropranolol yMetoprolol yEsmolol yLabetalol

9 KLAS III (Antifibrilatuar ilaçlar) zBRETİLYUM yKuaterner amonyum bileşiği yİntravenöz uygulamada bifazik kardiyak etki: xÖnce norepinefrin salınımı x20-30 dk sonra adrenerjik blokör etki. yDefibrilasyon oluşturmak için gereken elektrik akımının miktarını azaltır. zAMİODARON yBir benzofuran türevi ySupraventriküler / ventriküler aritmiler ile yWPW sendromu

10 KLAS IV Kalsiyum Kanal Antagonistleri zDepolarizasyon ve eksitasyon-kontraksiyon sürecinde hücre membranlarından kalsiyumun içe doğru geçişini inhibe ederler zBaşlıca üç grup Ca antagonisti: yBenzoasetonitritler xVerapamil yDihidropiridinler xNifedipin yBenzotiazepinler xDiltiazem

11 NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER zKalbe elektriksel PACE uygulaması yBradiaritmiler zOtomatik İNTERNAL/ EKSTERNAL KARDİYAK DEFİBRİLATÖRLER yVentrikül taşiaritmileri zRADYOFREKANS ABLASYON yöntemi yTaşiaritmi oluşturan ektopik odaklar ya da reentran yollar

12 KALBE ELEKTRİKSEL PACE UYGULAMASI

13 GEÇİCİ KARDİYAK PACE ENDİKASYONLARI zİleti bozuklukları yİnferior miyokard infarktüsüne eşlik eden semptomatik ısrarlı tam kalp bloğu yTam kalp bloğu, Mobitz tip II AV blok, yeni bifasiküler blok, akut anterior miyokard infarktüsüne eşlik eden değişken sağ ve sol dal blokları ySemptomatik idiyopatik komplet kalp bloğu, yüksek dereceli AV blok

14 GEÇİCİ KARDİYAK PACE ENDİKASYONLARI zB. Hız bozuklukları yHemodinamik açıdan anlamlı ya da semptomatik sinüs bradikardisi yBradikardiye bağımlı ventriküler taşikardi yYetersiz kardiyak output ile birlikte olan AV disosiasyon yUzun QT intervali ile birlikte olan polimorfik ventriküler taşikardi yMedikal tedaviye yanıtsız yineleyen ventriküler taşikardi ySupraventriküler aritmilerin (atriyal flutter, AV nodal taşikardi, Wolff-Parkinson-White sendromu) değerlendirilmesi ve tedavisi

15 GEÇİCİ KARDİYAK PACE ENDİKASYONLARI zElektrofizyolojik çalışmalar ySinüs düğümü, AV düğüm ve his demeti işlevlerinin değerlendirilmesi yGeniş QRS taşikardilerinin değerlendirilmesi yTetiklenebilir ventriküler ve supraventriküler taşikardilerde tedavi modellerinin değerlendirilmesi

16 PACE UYGULAMA YÖNTEMLERİ zGeçici kardiyak pace uygulaması yTransvenöz pace kateterleri yÖzofageal elektrodlar yTranskütanöz eksternal pacemakerler yEpikardiyal pacing zKalıcı kardiyak pace uygulaması

17 TRANSVENÖZ PACE UYGULAMASI

18 ÖZOFAGEAL ELEKTROTLAR

19 TRANSKÜTANÖZ EKSTERNAL PACEMAKERLER (TCP) zAkut bradiaritmilerin tedavisi

20 TRANSKÜTANÖZ EKSTERNAL PACEMAKERLER zEn düşük akım ile başlayın zPacemaker hızını, hastanın kalp hızının bir miktar üzerine ayarlayın z“Demand” modunu seçin z“Start-stop” düğmesine basın zPace ritmini izleyin zSpike’ları QRS izlemiyorsa akım düzeyini bir miktar arttırın

21 EPİKARDİYAL PACING FIGURE 3a (top). Chest radiograph of a young patient with a dual chamber pacing system implanted using the epicardial approach. The pulse generator has been placed in an epigastric position, and is not well seen on this film. FIGURE 3b (above). Electrocardiogram of a dual chamber pacing system sensing intrinsic atrial impulses and pacing the ventricles after a brief AV delay, thereby restoring AV synchrony to this patient with complete AV block.

22 EPİKARDİYAL PACING

23 KALICI PACEMAKERLAR

24 KALICI PACEMAKER ENDİKASYONLARI zErişkinlerde edinilmiş AV blok zKronik bifasiküler ve trifasiküler blok zAkut miyokard infarktüsüne AV blok eşlik eden hastalar zSinüs düğümü disfonksiyonu zTaşiaritmilerin pace uygulaması ile önlenmesi ve sonlandırılması

25 KALICI PACE UYGULAMASI

26 KALICI PACE UYGULAMASI DDD Pacemaker

27 PACEMAKER DONANIMI zPiL zELEKTRONİK DONANIM zKABLOLAR zPROGRAMLANABİLME ÖZELLİĞİ

28 z EKSTERNAL PACEMAKER ICD IMPLANTE EDİLEBİLEN PULSE GENERATÖRÜ

29 PACEMAKERLAR zTek odacıklı pacemakerlarda yAlgılama ve stimülasyon atriyal veya ventriküler elektrotlar ile zÇift odacıklı (dual) pacemakerlar da ise yHem atriyal hem de ventriküler elektrotlar ile sağlanır 1.TEK ODACIKLI PACEMAKER

30 PACEMAKERLAR 2.ÇİFT ODACIKLI PACEMAKER

31 TEK ODACIKLI PACEMAKER AAI pacing VVI pacing

32 ÇİFT ODACIKLI PACEMAKER Atriyalsens Ventrikülerpace Atriyalpace

33 ÇİFT ODACIKLI PACEMAKERLAR

34 ÇİFT ODACIKLI PACEMAKER z zAlt sınır 50 vuru/dk ATRİYAL PACE VENTRİKÜLER PACE

35 PACE MODLARININ SEÇİLMESİ OROOOCDDD MIAA TPVVProgram- lanabilir hız modülü Algılanan vuruya yanıt Algılanan odacık Uyarılan odacık

36 ATRİYAL PACING TEK ODACIKLI PACE AAI PACING

37 INTERNAL KARDİYAK DEFİBRİLATÖRLER

38 zICD’ler pacemaker’a benzeyen, daha büyük hacimli ve işlevli elektronik cihazlardır zİşlevleri: yVT ve VF gibi yaşamı tehdit eden ritmleri algılarlar yİnternal elektrik şoku uygulayabilirler yKalp hızı çok düştüğünde bir pacemaker görevi görürler

39 z VENTRİKÜLERTAŞİARİTMİ 25 JOULE INTERNAL KARDİYAK DEFİBRİLATÖRLER

40 OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖRLER

41

42

43 RADYOFREKANS ABLASYONABLASYON zBRADİARİTMİLER ySinüs düğüm disfonksiyonu yAtriyoventriküler blok  İntraventriküler ileti gecikmesi zTAŞİARİTMİLER

44 RADYOFREKANS ABLASYON

45 zTeknik; ySağ ve sol femoral venlerden çok sayıda kateter yerleştirilmesi, ySağ atriyumda pozisyonlandırılmaları, ytriküspit kapaktan geçirilerek his demetine yakınlaştırılmaları, ykoroner sinüs ve sağ ventrikül apeksinde pozisyonlandırılmalarından ibarettir.

46 RADYOFREKANS ABLASYON zAtriyal ya da ventriküler erken vurular yardımı ile taşikardi başlatılır. zTaşikardiyi oluşturan merkez saptandığında yönlendirilebilen bir ablasyon kateteri yardımı ile triküspit anulusun arkasına geçilir.

47 RADYOFREKANS ABLASYON zTaşikardi artık bir daha oluşmayınca dek bir seri radyofrekans enerjisi uygulanır. zÖnce yavaş yolakların ablasyonu tercih edilir. Taşikardinin sonlanmaması durumunda hızlı yolaklara da ablasyon uygulanmaktadır.

48

49

50

51

52 PACE MODLARININ SEÇİLMESİ O R C M P Program- lanabilir hız modülü Algılanan vuruya yanıt Algılanan odacık Uyarılan odacık ÇOKLU PROGRAM- LANABİLME ÖZELLİĞİ


"ARİTMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Doç.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Adana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları