Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ

2 2  Tarihsel gelişim  Mevzuat Analizi  Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi  Paydaş Analizi  GZFT (SWOT) Analizi  Gelişim Alanlarının Belirlenmesi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Detaylı iş planları  Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Stratejik Planlama Süreci

3 3 0. Planlamanın Planlanması 0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

4 4 Benimse(t)me Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

5 5 Hiç birimiz, hepimiz kadar zeki değiliz.

6 6 DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?

7 7 Durum Analizi (Neredeyiz)? Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)

8 8 1.Tarihi gelişim Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

9 9 2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.

10 10 YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK AYRILAN MALİ KAYNAK ÖRGÜT/ İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME - Yok - Yetersiz - Yeterli - Fazla - Yok - Yetersiz - Yeterli - Fazla - Kaldırılmalı - Daha az önem verilmeli - Aynı kalmalı - Güçlendirilmeli Mevzuat Analizi

11 11 3.Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı

12 12 MEB Faaliyet Alanları (Örnek) ALT YAPI VE MALZEME BURS-YURT-SOSYAL-KÜLTÜR-SPOR-SAĞLIK DENETİM DÜZENLEME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEK EĞİTİM-ÖĞRETİM Nitelikli insan gücünü yetiştirmek Ölçme değerlendirme hizmetlerini sunmak Üstün zekalıların ve engellilerin eğitimi Yaşam boyu eğitim POLİTİKA –STRATEJİ-PLANLAMA-PROGRAM-GELİŞTİRME Engelli ve özel yetenekli öğrencilerin durumlarına uygun programlar hazırlamak Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ……………………….. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ …………………………….. YAYIM ……………………………………..

13 13 DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ

14 14 Paydaş Analizi Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır.

15 15 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

16 16 İç paydaşlar(Çalışanlar) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: İdareci, Öğretmen, Öğrenci ve destek personeli vb.

17 17 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, Milli Eğitim Müdürlüğü, sendikalar, ilgili sektör birlikleri, aileler vb

18 18 Stratejik ortak Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya

19 19 Temel ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik

20 20 Paydaş görüşleri alınması Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz?

21 21 Paydaş görüşleri alınması Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı

22 22 MEB paydaşları İç PaydaşlarDış Paydaşlar  Kurum İçi Birimler  Eğitim Yöneticileri  Öğretmenler  Diğer Çalışanlar  Öğrenciler  Okul Aile Birlikleri  Özel Öğretim Kurumları  Anne, Baba ve Veliler  Eğitim Sendikaları  Üniversiteler  Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri  Diğer Bakanlık Kuruluşları  Medya  Yayınevleri ve Yazarlar  Yerel Yönetimler  Yargı Kurumları  Hayırseverler  Mezun Dernekleri  Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar  Özel Öğrenci Yurtları  Ulaştırma Sektörü  Sanat ve Spor Dünyası  Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Üreticileri ve Kullanıcıları  Siyasi Partiler  Güvenlik Güçleri

23 23 Paydaşların Değerlendirilmesi Etki Önem ZayıfGüçlü ÖnemsizİzleBilgilendir ÖnemliÇıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et Birlikte çalış

24 24 Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını söyleyebilecek eskimolar olabilir.

25 25 DURUM ANALİZİ 5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT (SWOT) Analizi Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler

26 26 Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, ÖRGÜTE İLİŞKİN durum analizi yapması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla kullanılabilecek tekniklerden biri SWOT analizidir. SWOT ANALİZİ

27 27 Stratejik Planlama açısından örgüt ile çevresi arasındaki ilişki, iki farklı noktada odaklaşmaktadır. SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT ANALİZİ

28 28 SWOT, aşağıdaki yer alan İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. S : Strength (Örgütün güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir) W : Weakness (Örgütün güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir) O : Opportunity (Örgütün sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir) T : Threat (Örgütün karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir) SWOT ANALİZİ

29 29 GZFT (SWOT) F G Z T

30 30 1.Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi

31 31 Kuruluş içi analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır.

32 32 YETENEK Bazen ne kadar yetenekli olursak olalım, elimizdeki malzeme, bulunduğumuz ortam bir yere kadarsa, biz ne yapabiliriz ki?......

33 33 Güçlü yönlerin saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

34 34 Zayıf yönlerin saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

35 35 Güçlü Yönler Tarihsel bir birikime sahip olması, İnsan ve malî kaynaklarının yeterli olması, Okulun fizikî kapasitesinin yeterli olması, Sınıf öğrenci mevcutlarının standarda uygun olması, Veli okul iş birliğinin gelişmiş olması, Okulda bulunan OGYE sürecinin etkili ve verimli çalışması. Zayıf Yönler Bazı yöneticilerin ve çalışanların değişime karşı direnci, Ders araç gereçlerinin yetersizliği, Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanmamaları, Okulda etkili bir performans değerlendirmenin yapılamayışı, Öğretmenler arasında yeterli iş birliğinin olmaması, Okulda olumlu bir örgüt kültürü ve iklimin olmaması. ……. LİSESİ Fırsatlar EARGED ile iş birliğinin güçlü olması, Okulun üniversitelerle iş birliğinin gelişmiş olması, EARGED ve Üniversite iş birliği nedeniyle okulun personeline yönelik hizmet içi eğitim ihtiyacının hemen karşılanabilir olması, Öğrencilerin üniversiteye giriş oranının yüksek olması, Okula yönelik veli ve toplum desteğinin güçlü olması. Tehditler Okulun şehir merkezine uzaklığı, İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ile koordinasyon eksikliği, Okulun bulunduğu bölgede tek lise olması, Personel değişiminin sık olması, Okulun bulunduğu bölgenin sosyal ve ekonomik düzeyi. SWOT ANALİZİ ÖRNEK UYGULAMASI

36 36 Zayıf yönlerinizden yakınmayın... Kuvvetli yönlerinize konsantre olun.

37 37 2. Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

38 38 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?

39 39 FIRSAT Bazen yanı başımızdaki fırsatları, sahip olduğumuz güzellikleri görmeyiz, illa biri mi anımsatmalı?.....

40 40 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı?

41 41 Çevre analizi (PEST Analizi) Politik/Hukuki Ekonomik Sosyal/Kültürel Teknolojik

42 42 Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir. PEST ANALİZİ

43 43 SOSYAL EĞİLİMLER Şehirler arası ve deniz aşırı göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı, Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması, Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı, Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, …..EĞİTİM BAKANLIĞI PEST ANALİZİ PEST ANALİZİ

44 44 BİLGİ VE EKONOMİ EĞİLİMLERİ Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi, Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler, Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış, Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması, PEST ANALİZİ

45 45 POLİTİK EĞİLİMLER Erken eğitimin (okul öncesi eğitim) çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış, Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri, Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması, Yurt dışına “öğrenci “göçü”, Kamu yönetimi reformu çalışmaları, Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru evrilmesi, PEST ANALİZİ

46 46 TEKNOLOJİK EĞİLİMLER Teknolojinin ilerlemesi ve benimsenmesinin artması, Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım olanakları, PEST ANALİZİ

47 47 Yalnız çalışan, sadece toplar. Ekiple çalışan ise çarpar.

48 48 SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

49 49 Strateji oluşturma yöntemleri Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

50 50 İÇ FAKTÖRLER DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) TOWS MATRİSİ

51 51 “Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir” TEŞEKKÜRLER…


"1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları