Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZGÜN ÇOKGENLER KONU: SINIF DÜZEYİ: 7. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI: GEOMETR İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZGÜN ÇOKGENLER KONU: SINIF DÜZEYİ: 7. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI: GEOMETR İ."— Sunum transkripti:

1 DÜZGÜN ÇOKGENLER KONU: SINIF DÜZEYİ: 7. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI: GEOMETR İ

2 KAZANIMLAR: 2. D ü z g ü n Ç O K G E N L E R İ İ N Ş A e d e r v e Ç İ Z E R. 1. Ç O K G E N L E R İ N K Ö Ş E G E N L E R İ N İ, İ Ç v e D I Ş A Ç I L A R I N I B E L İ R L E R.

3 1.ÇOKGEN 1.ÇOKGEN Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A 1, A 2, A 3,A 4 … gibi n tane (n ≥ 3) noktanın ikişer ikişer birleşerek oluşturdukları kapalı şekillere çokgen denir. a. İçbükey (konkav) çokgenler: Kenar doğrularından en az biri; çokgeni bir noktada kesiyorsa bu çokgene içbükey çokgen denir. Ç OKGENLER İçbükey (konkav) Çokgenler A C B D F E A D C B

4 b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere dışbükey çokgenler denir. Dışbükey çokgenler D A B C C B A OKGENLER

5 C. ÇOKGENLERİN ELEMANLARI A, B, C, D, E noktalarına çokgenin köşeleri denir. Komşu iki köşeyi birleştiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır. A B C D E İİç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir. İİç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir. KKöşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir. OKGENLER

6 a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı (n - 2). 180° ‘dir. Üçgen için (3 - 2). 180° = 180° Dörtgen için (4 - 2). 180° = 360° Beşgen için (5 - 2). 180° = 540° 2. Dı ş bükey Çokgenlerin Özellikleri OKGENLER

7 b.Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin köşegen sayısı : Örnek: Bir beşgenin kaç tane köşegeni vardır? 5.(5-3) 2 =5 A EB CD Çözüm: 5 Kenarlı bir çokgen için formülümüzü kullanırsak, Köşegen Sayısı= n(n-3) 2 Ç OKGENLER

8 3. DÜZGÜN ÇOKGENLER Eşkenar ÜçgenKare Düzgün Beşgen Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. C A C B A B A D E B C D Ç OKGENLER

9 a. Şekildeki düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinden daima bir çember geçer. Bu çembere çevrel çember denir. A B C D E F OKGENLER

10 |AC|=|FD| |AE|=|AD| b. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir. A F ED C B G FE D C B A Ç OKGENLER

11 c. Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar paraleldir. F C E D A B E D C B G H A F [AF] // [CD], [AB] // [ED], [EF] // [BC] [HG] // [DC], [AB] // [FE] OKGENLER

12 d. Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik karşı kenarı ortalar. Köşeden kenarın ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edilir. D B A F ED C B A G E C OKGENLER

13 a. n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve iç teğet yarıçapı r ise alanı: a aa O r AB C DE F Alan= n.a.r 2 Ç OKGENLER 4. DÜZGÜN ÇOKGENİN ALANI

14 Düzgün altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur. Çokgenin bir kenarına a dersek : b. Düzgün altıgenin alanı E C D A F B a a a A(ABCDEF)= 6 a2 3a2 3 4 Ç OKGENLER

15 c. n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı ‘dir. Ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı : RRa A B E C D F G H O Alan= R 2 sin  2 n. 360 n Ç OKGENLER


"DÜZGÜN ÇOKGENLER KONU: SINIF DÜZEYİ: 7. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI: GEOMETR İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları