Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

En az 3 kenarı bulunan düzlemsel şekillere çokgen denir. ÜÇGENDÖRTGEN BEŞGEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "En az 3 kenarı bulunan düzlemsel şekillere çokgen denir. ÜÇGENDÖRTGEN BEŞGEN."— Sunum transkripti:

1

2 En az 3 kenarı bulunan düzlemsel şekillere çokgen denir. ÜÇGENDÖRTGEN BEŞGEN

3 Bir köşeden o köşenin ardışığı olmayan köşelere çizilen doğru parçalarına çokgenin köşegenleri adı verilir. A B C D E Şimdi yandaki çokgenin köşegenlerini inceleyelim. Yandaki şekilde tüm köşegenleri incelediğimizde [EC] doğru parçasının çokgenin dış bölgesinde kaldığına dikkat edelim. Bu şekilde köşegenlerinden en az biri çokgenin dış bölgesinde kalan çokgenlere iç bükey adı verilir.

4 A B C D E İÇ BÜKEYDIŞ BÜKEY

5 ÇOKGENİN AÇILARI Öncelikle üçgenin iç açıları toplamı 180 o dir. Bu durumu aşağıdaki şekilde inceleyelim. B A C x xx’ ler yöndeş z z z’ ler iç ters y x+y+z=180 o dir.

6 Şimdi de diğer çokgenlerin durumunu ele alalım. Yandaki altıgende bir köşeden diğer köşelere köşegenler çizelim. Çizdiğimiz köşegenler çokgenimizin içinde üçgenler meydana getirdi. A B C D E F Görüldüğü gibi bu yolla altıgenimiz içinde 4 tane üçgen oluşturuldu. NEDEN 4 ÜÇGEN ? Her üçgen içinde 180 o olduğuna göre bu altıgenin iç açıları toplamı 4x180=720 o dir.

7 Öğretmenim n kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Benim suratıma bakacağına tahtaya bak. n kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı (n-2)x180 dir.

8 Örnek: Sekizgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? DIŞ AÇI: Bir çokgenin herhangi bir iç açısına ait komşu bütünler açı o çokgenin bir dış açısıdır. Bir çokgende dış açıların toplamı 360 o dir. DÜZGÜN ÇOKGEN: Bir çokgenin tüm kenar uzunlukları eşit ve tüm açıları eş ise bu çokgene düzgün çokgen adı verilir. Sıra Sizde ! Örnek: Dokuzgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Örnek: İç açıları toplamı 900 o olan çokgen kaç kenarlıdır? Örnek: Bir düzgün dokuzgenin bir dış açısı kaç derecedir ?

9 ÇOKGENLERİN EŞLİĞİ VE BENZERLİĞİ 75 o 70 o 160 o 80 o 155 o A B C D E 75 o 70 o 160 o 80 o 155 o P R S T K ABCDE STKPR İki çokgenin benzer olabilmesi için tüm iç açılarının eş olması gerekir. Benzerlik sayesinde kenarlar arasında bir orantı kurulduğu görülür. Yukarıda verilen örnekte yandaki orantı oluşur. İki çokgenin kenarları arasında kurulan orantının eşit olduğu sabit sayı 1 ise bu çokgenler eştir.

10 YANSIMA VE DÖNME. A AıAı Noktaya göre simetride şeklin 180 derece dönme hareketi yaptığı görülür. Böyle bir dönme hareketine merkezil dönme denir. O B C D BıBı CıCı DıDı IAOI=IOA ı I IBOI=IOB ı I ICOI=IOC ı I IDOI=IOD ı I DÖNME

11 Dönme Simetrisi: Bir şekil kendi merkezi etrafında 360 o den küçük bir açı ile döndürüldüğünde en az bir kez kendisi ile çakışıyorsa bu şekil dönme simetrisine sahiptir. Görüldüğü gibi bir düzgün beşgen 72 o lik açı ile dönme yaptığında kendisi ile çakışma yapıyor. Siz de dönme simetrisine sahip bir şekil çiziniz. 108 o 108 o 108 o 108 o 108 o B A DC E A B CD E Neden 72 derece?

12 1.Dönme hareketi çembersel bir harekettir. 2.Döndürülen şeklin biçimi ve boyutu değişmez yani iki şekil birbirine eştir. 3.Döndürülen şeklin duruşu ve yönü değişir.

13 YANSIMA AAıAı BBıBı C CıCı DDıDı l K L M N Doğruya göre simetride şeklin yansıma yaptığı görülür.

14 1.Şeklin kendisi ile yansıması eştir. 2.Yansıma sonucunda şeklin yeri değişir. ! 3. Şeklin kendisi ile yansımasının yönü terstir.

15 Yansıma hareketinde hangi doğruya göre simetri alınacaksa o doğruya simetri ekseni adı verilir. l Simetri ekseni

16 Aşağıda verilen şekillere öyle birer doğru çiziniz ki her birinde oluşan görüntü yansımaya örnek olsun.

17 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEME Örüntü: Örüntü kelimesi Türk Dil Kurumu’nca “Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek geli ş mesi” ş eklinde tanımlanır. Süsleme: Süsleme; bir düzlem parçasının bo ş luk kalmadan ve ş ekiller üst üste gelmeden örüntü olu ş turacak ş ekilde dö ş enmesidir. Süsleme yapılabilmesi için her bir kö ş ede olu ş an açıların ölçülerinin toplamı 360 o olmalıdır. Yani süslemede açık kö ş e kalmamalıdır.

18 360 o

19 Düzgün çokgen kullanılarak yapılan bir süslemede her kö ş edeki çokgensel bölgelerin kenar sayıları süslemenin kodu olur. (6,3,3,6) (6,3,6,3)

20 ÖRNEK: Aşağıdaki kodlara bakıldığında hangisi bir süslemeye ait olamaz? a) (4,4,4,4)b) (3,6,3,6)c) (4,3,4,3)d) (3,3,3,4,4) Yandaki resimde görülen süslemenin kodunu yazınız. Sıra Sizde !


"En az 3 kenarı bulunan düzlemsel şekillere çokgen denir. ÜÇGENDÖRTGEN BEŞGEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları