Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 1. ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER 1. ÇOKGENLER 2. ÜÇGENLER 3. DÖRTGENLER 4. ÇEMBER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 1. ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER 1. ÇOKGENLER 2. ÜÇGENLER 3. DÖRTGENLER 4. ÇEMBER."— Sunum transkripti:

1 1 1. ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER 1. ÇOKGENLER 2. ÜÇGENLER 3. DÖRTGENLER 4. ÇEMBER

2 2 En az üç doğru parçasını, birebir uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit, kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere çokgen denir. ÜÇGEN DÖRTGEN BEŞGEN ALTIGEN Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.

3 3

4 4 Bütün kenarları ve açıları eş olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

5 5 ÜÇGENLER Dar Açılı Üçgenler Geniş Açılı Üçgenler Dik Açılı Üçgenler Çeşitkenar Üçgen İkizkenar Üçgen Çeşitkenar Üçgen İkizkenar Üçgen Çeşitkenar Üçgen Eşkenar Üçgen

6 6 a.Çeşitkenar Üçgen • Üç kenar uzunlukları da farklı olan üçgenlere denir. • Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri

7 7 b. İkizkenar Üçgen • Herhangi iki kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere denir.

8 8 c. Eşkenar Üçgen • Üç kenar uzunluklarıda eşit olan üçgenlere denir.

9 9 • Açılarına Göre Üçgenler a.Dar Açılı Üçgen • Üç açısının ölçüsü de 90° den küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.

10 10 b. Dik Açılı Üçgen • Bir açısının ölçüsü 90° ye eşit olan üçgenlere denir. • Dik üçgen olarak adlandırılır.

11 11 c. Geniş Açılı Üçgen • Bir açısının ölçüsü 90° den büyük olan üçgenlere denir. • Bir üçgende bir tek geniş açı olabilir.

12 12

13 13

14 14 DÖRTGENLER KARE DİKDÖRTGEN PARALELKENAR YAMUK EŞKENAR DÖRTGEN

15 KARE 15 • Karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır. • Kenar uzunlukları birbirine eşittir. • Her bir açının ölçüsü 90ºdir. • ABCD gibi köşe adlarıyla isimlendirilir. • Köşegen uzunlukları eşit olup birbirini ortalar ve birbirine diktir.Kareyi dört eş üçgene ayrılır.

16 DİKDÖRTGEN 16 • Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. • Her bir açının ölçüsü 90ºdir. • ABCD gibi köşe adlarıyla isimlendirilir. • Köşegen uzunlukları eşit olup birbirini ortalar. • İç açıları toplamı 360ºdir.

17 P ARALEL KENAR 17 • Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar denir. • Karşılıklı açıları ve kenarları birbirine eşittir. • İç açıları toplamı 360ºdir.

18 E ŞKENAR DÖRTGEN 18 • Bütün kenar uzunlukları eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. • Kenar uzunlukları birbirine eşittir. • Karşılıklı açıları eşittir. • İç açıları toplamı 360ºdir.

19 YAMUK 19 • Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. • Karşılıklı açıları toplamı 180ºdir.

20 YÜKSEKLIK 20 • Kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuk gibi dörtgenlerde, paralel olan kenarlardan birinden diğerine çizilen dikdoğru parçasına yükseklik denir. • Üçgenlerde ise ancak üçgenin herhangi bir köşesinden karşı kenara dik doğru çizilebilir ve bu doğru parçası yükseklik olarak adlandırılır. • Yükseklik genellikle h harfi ile gösterilir.

21 KÖŞEGEN 21 Dörtgenlerde komşu köşeleri birleştiren doğru parçasına kenar, komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

22 ÇEMBER 22 • Bir düzlemde belli bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan kapalı eğriye çember denir. • Merkezden çemberin yayına giden doğruya yarıçap denir. Yarıçap - r - harfi ile gösterilir. • Merkezden geçen ve çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına çap denir. Çap - R - harfi ile gösterilir. • Çapın uzunluğu, yarıçap uzunluğunun iki katıdır.

23 23

24 KAZANıMLAR 24 • Terimler: Çokgen, dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, köşegen • Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır. • Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar. • Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

25 25 Hazırlayan Adı : Ünal Soyadı : SEYMEN Sınıfı : 2 / A No : 120403077 Kaynaklar : • İlköğretim Ders Kitabı • İnternet


"1 1. ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER 1. ÇOKGENLER 2. ÜÇGENLER 3. DÖRTGENLER 4. ÇEMBER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları