Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 . ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 . ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER"— Sunum transkripti:

1 1 . ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER
1 . ÇOKGENLER 2 . ÜÇGENLER 3 . DÖRTGENLER 4 . ÇEMBER

2 Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.
En az üç doğru parçasını , birebir uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit , kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere çokgen denir . ÜÇGEN DÖRTGEN BEŞGEN ALTIGEN Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.

3

4 Bütün kenarları ve açıları eş olan çokgenlere düzgün çokgen denir .

5 ÜÇGENLER Dar Açılı Üçgenler Geniş Açılı Üçgenler Dik Açılı Üçgenler
Çeşitkenar Üçgen Çeşitkenar Üçgen Çeşitkenar Üçgen İkizkenar Üçgen İkizkenar Üçgen İkizkenar Üçgen Eşkenar Üçgen

6 Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri
Çeşitkenar Üçgen Üç kenar uzunlukları da farklı olan üçgenlere denir .

7 b. İkizkenar Üçgen Herhangi iki kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere denir.

8 c. Eşkenar Üçgen Üç kenar uzunluklarıda eşit olan üçgenlere denir.

9 Açılarına Göre Üçgenler
Dar Açılı Üçgen Üç açısının ölçüsü de 90° den küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.

10 b. Dik Açılı Üçgen Bir açısının ölçüsü 90° ye eşit olan üçgenlere denir. Dik üçgen olarak adlandırılır.

11 c. Geniş Açılı Üçgen Bir açısının ölçüsü 90° den büyük olan üçgenlere denir. Bir üçgende bir tek geniş açı olabilir.

12

13

14 DÖRTGENLER KARE DİKDÖRTGEN PARALELKENAR EŞKENAR DÖRTGEN YAMUK

15 KARE Karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır.
Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Her bir açının ölçüsü 90ºdir. ABCD gibi köşe adlarıyla isimlendirilir. Köşegen uzunlukları eşit olup birbirini ortalar ve birbirine diktir.Kareyi dört eş üçgene ayrılır.

16 DİKDÖRTGEN Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
Her bir açının ölçüsü 90ºdir. ABCD gibi köşe adlarıyla isimlendirilir. Köşegen uzunlukları eşit olup birbirini ortalar . İç açıları toplamı 360ºdir.

17 Paralel kenar Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar denir. Karşılıklı açıları ve kenarları birbirine eşittir. İç açıları toplamı 360ºdir.

18 Eşkenar dörtgen Bütün kenar uzunlukları eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı açıları eşittir. İç açıları toplamı 360ºdir.

19 yamuk Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.
Karşılıklı açıları toplamı 180ºdir.

20 yükseklik Kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuk gibi dörtgenlerde, paralel olan kenarlardan birinden diğerine çizilen dikdoğru parçasına yükseklik denir. Üçgenlerde ise ancak üçgenin herhangi bir köşesinden karşı kenara dik doğru çizilebilir ve bu doğru parçası yükseklik olarak adlandırılır. Yükseklik genellikle h harfi ile gösterilir.

21 köşegen Dörtgenlerde komşu köşeleri birleştiren doğru parçasına kenar, komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

22 çember Bir düzlemde belli bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan kapalı eğriye çember denir. Merkezden çemberin yayına giden doğruya yarıçap denir. Yarıçap -r- harfi ile gösterilir. Merkezden geçen ve çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına çap denir. Çap -R- harfi ile gösterilir. Çapın uzunluğu , yarıçap uzunluğunun iki katıdır.

23

24 kazanımlar Terimler: Çokgen, dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, köşegen Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

25 İlköğretim Ders Kitabı
Hazırlayan Adı : Ünal Soyadı : SEYMEN Sınıfı : 2 / A No : Kaynaklar : İlköğretim Ders Kitabı İnternet


"1 . ÜNİTE : GEOMETRİK ŞEKİLLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları