Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sanat Tarihi ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sanat Tarihi ve."— Sunum transkripti:

1 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü

2 Dekandan Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da, kültür sanat hareketlerine yeni bir bakış açısı getirmek ve sanat tasarım alanlarına özgün buluşlar sağlamak amacıyla kurulmuş bir eğitim öğretim yuvasıdır. Fakültemiz, büyük önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözünden hareket eder. Temel felsefemiz; sanatın beslediği ulusal kaynaklara dayanan kültür birikimlerimizi ihmal etmeden, çağdaş ve evrensel boyutlarla bütünleştirmek, yeni arayışlara giderek araştırmalar yapmak, teknoloji ve sanatın birlikteliğinden doğan zenginleşmiş tasarımları ulusumuzun ve dünyanın hizmetine sunabilmektir. Prof.Dr. Adnan TEPECİK Dekan

3 2003- 2004 Öğretim yılında kurulan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, – Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, – İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, – Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü’nden oluşur.

4 Günümüzde disiplinler arası sınırların çözülmesi, bir çok yaratıcı ifade biçimini bir araya getirmiş, kültürel yaratıcılık ve üretimde bütüncül yaklaşımlar düşünceye dayalı sanatsal algıyı güçlü kılan bir eğitimi öngörmüştür. Bu kapsamda fakültemizde öğrenciye kendisini ve yaratıcılığını keşfetmesini öngören ve bunu istediği sanatsal ifade biçime göre geliştirme olanağını sağlayan bir program uygulanır. Problem çözme, profesyonel ilişki geliştirme, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı, bilgi donanımı ve çağdaş teknolojiler ile destekleyen bir eğitimi öngören fakültenin amacı, güzel sanatlar ile uygulamalı sanatları da birleştirebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

5 Fakültede, bilgisayar ve multimedya laboratuvarı, heykel, seramik, takı tasarım ve desen stüdyosu, fotoğraf stüdyosu ve karanlık odaları, yaratıcı drama dersleri için bir stüdyosu ve öğrencilerin diledikler zaman kullanabildikleri proje stüdyoları bulunmaktadır. Bulunan iki sergi alanının bir tanesi öğrenci işlerinin sergilenmesi için kullanılırken diğeri çeşitli sanatçıların çalışmalarını sergilemek için kullanılmaktadır. Derslikler teorik derslerde kullanılması öngörülen projeksiyon makineleri, bilgisayarlar, televizyon ve video gösterimleri için kullanılan ekranlar ve müzik dinleme ekipmanları ile donatılmıştır. Üniversite kütüphanesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri için ilgili kitaplara, süreli yayınlara ve video film, CD, DVD ve VCD gibi duyusal- görsel kaynaklara ulaşabilecekleri ayrı bir alan hazırlamıştır.

6 Özel Yetenek Sınavları Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü – Grafik Tasarımı Programı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerine, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Özel Yetenek Sınavı kendi içinde üç alt bölümü kapsar: Görsel Algılama Testi, Desen ve İmgesel Tasarım. – Görsel Algılama Testi: Çoktan seçmeli bir sınavdır. Adayın biçimler arası ilişkileri tanıma ve onları üçboyutlu olarak düşünebilme düzeyini ölçer. – Desen: Adayın çizim, görsel hafıza ve soyut biçimlendirme yeteneklerini, kompozisyon becerisini ölçer. – İmgesel Tasarım: Verilecek olan konuda öğrencinin hayal gücünü kullanarak tasarım oluşturma yeteneğini ölçer.

7 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı Grafik Tasarımı Lisans programının amacı, düşünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleştirel düşünme stratejilerini basit ve gelişmiş bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakış açılarından da bakmalarını sağlar. Öğrencilerin hayal gücü, duyarlılık ve araştırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de işbirliği içerisinde fikir geliştirmelerini destekler.

8 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı Dersler, ilk üç yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inşa edilirken dördüncü ve son yıl seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre yetişmeleri için esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Ülkemiz ihtiyaçlarına öncelik vererek ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırmalar yapmak, programın bir diğer amacıdır. Grafik Tasarım Lisans Programı’ndan mezun olanlara “Grafik Tasarımcı” unvanı verilir.

9 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 1. Yarıyıl

10 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 2. Yarıyıl

11 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 3. Yarıyıl

12 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 4. Yarıyıl

13 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 5. Yarıyıl

14 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 6. Yarıyıl

15 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 7. Yarıyıl

16 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı 8. Yarıyıl

17 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı Seçmeli Dersler

18 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Halen lisans programları gündemdedir. 2009-2010 yılından itibaren Yüksek Lisans Programlarının açılması planlanmaktadır. Lisans Programının Amacı: 1-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına ait tüm çağdaş olguları, estetik, teknik, ekonomik, ergonomik ve antropometrik ölçütlerle ele almak; sanatsal ve bilimsel sonuçlara ulaşmak; 2-Kültürel, sanatsal, mimari varlıklarımızı koruma, yaşatma ve yeniden gereksinimlere uygun sanatsal ve bilimsel ölçütlerle yaşatmaktır.

19 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Amacın Gerçekleştirilmesinde: 1-Çağımızın bilgisayar benzeri tüm bilimsel ve teknik olanakları öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulmaktadır. 2-Yurtdışı ve yurtiçi eşdeğer eğitim kurumları ile sıkı işbirliği yapılmaktadır. 3-Yapı uygulama ve endüstri olanakları yakından takip edilip çağdaş tasarımlara ağırlık verilmektedir. 4-Bilimsel ve sanatsal faaliyet ve yaklaşımlara öncelik verilip teşvik edilmektedir.

20 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Amacın Gerçekleştirilmesinde: 5-Sanatsal ve tasarım yarışmaları takip edilip öğrenci ve öğretim elemanları teşvik edilmektedir. 6-Bölümümüzün kamuoyuna tanıtımına önem verilmektedir. 7-Uzmanlık alanımızdaki tüm konular dikkat ve özenle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

21 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hedef: En kısa zamanda uzmanlık alanımızda ülkemizde ve dünyada öncü ve örnek olma görevini üstlenmektir.

22 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. Yarıyıl

23 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. Yarıyıl

24 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. Yarıyıl

25 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. Yarıyıl

26 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 5. Yarıyıl

27 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 6. Yarıyıl

28 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 7. Yarıyıl

29 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 8. Yarıyıl

30 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Seçmeli Dersler

31 Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü, Türkiye’de Sanat Tarihi alanında uzman Sanat Tarihi bilimini çağdaş sanat, tasarım ve teknoloji konularıyla birleştirebilen, müzecilik, sergileme ve konservasyon konularında bilgili, teori ve uygulamaları ortak kullanabilen, geçmişte ve günümüzdeki kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

32 İletişim Bilgileri Adres: Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20.km. Bağlıca 06530 ANKARA Tel: (312) 2341010/2059 Faks: (312) 2341152 e-posta: gstmf@baskent.edu.trgstmf@baskent.edu.tr Fakülte web sayfası: http://gsf.baskent.edu.tr/http://gsf.baskent.edu.tr/ Üniversite web sayfası: www.baskent.edu.trwww.baskent.edu.tr


"Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sanat Tarihi ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları