Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü

2 Dekandan Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da, kültür sanat hareketlerine yeni bir bakış açısı getirmek ve sanat tasarım alanlarına özgün buluşlar sağlamak amacıyla kurulmuş bir eğitim öğretim yuvasıdır. Fakültemiz, büyük önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözünden hareket eder. Temel felsefemiz; sanatın beslediği ulusal kaynaklara dayanan kültür birikimlerimizi ihmal etmeden, çağdaş ve evrensel boyutlarla bütünleştirmek, yeni arayışlara giderek araştırmalar yapmak, teknoloji ve sanatın birlikteliğinden doğan zenginleşmiş tasarımları ulusumuzun ve dünyanın hizmetine sunabilmektir. Prof.Dr. Adnan TEPECİK Dekan

3 Öğretim yılında kurulan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü’nden oluşur.

4 Günümüzde disiplinler arası sınırların çözülmesi, bir çok yaratıcı ifade biçimini bir araya getirmiş, kültürel yaratıcılık ve üretimde bütüncül yaklaşımlar düşünceye dayalı sanatsal algıyı güçlü kılan bir eğitimi öngörmüştür. Bu kapsamda fakültemizde öğrenciye kendisini ve yaratıcılığını keşfetmesini öngören ve bunu istediği sanatsal ifade biçime göre geliştirme olanağını sağlayan bir program uygulanır. Problem çözme, profesyonel ilişki geliştirme, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı, bilgi donanımı ve çağdaş teknolojiler ile destekleyen bir eğitimi öngören fakültenin amacı, güzel sanatlar ile uygulamalı sanatları da birleştirebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

5 Fakültede, bilgisayar ve multimedya laboratuvarı, heykel, seramik, takı tasarım ve desen stüdyosu, fotoğraf stüdyosu ve karanlık odaları, yaratıcı drama dersleri için bir stüdyosu ve öğrencilerin diledikler zaman kullanabildikleri proje stüdyoları bulunmaktadır. Bulunan iki sergi alanının bir tanesi öğrenci işlerinin sergilenmesi için kullanılırken diğeri çeşitli sanatçıların çalışmalarını sergilemek için kullanılmaktadır. Derslikler teorik derslerde kullanılması öngörülen projeksiyon makineleri, bilgisayarlar, televizyon ve video gösterimleri için kullanılan ekranlar ve müzik dinleme ekipmanları ile donatılmıştır. Üniversite kütüphanesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri için ilgili kitaplara, süreli yayınlara ve video film, CD, DVD ve VCD gibi duyusal-görsel kaynaklara ulaşabilecekleri ayrı bir alan hazırlamıştır.

6 Özel Yetenek Sınavları
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü – Grafik Tasarımı Programı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerine, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Özel Yetenek Sınavı kendi içinde üç alt bölümü kapsar: Görsel Algılama Testi, Desen ve İmgesel Tasarım. Görsel Algılama Testi: Çoktan seçmeli bir sınavdır. Adayın biçimler arası ilişkileri tanıma ve onları üçboyutlu olarak düşünebilme düzeyini ölçer. Desen: Adayın çizim, görsel hafıza ve soyut biçimlendirme yeteneklerini, kompozisyon becerisini ölçer. İmgesel Tasarım: Verilecek olan konuda öğrencinin hayal gücünü kullanarak tasarım oluşturma yeteneğini ölçer.

7 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
Grafik Tasarımı Lisans programının amacı, düşünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleştirel düşünme stratejilerini basit ve gelişmiş bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakış açılarından da bakmalarını sağlar. Öğrencilerin hayal gücü, duyarlılık ve araştırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de işbirliği içerisinde fikir geliştirmelerini destekler.

8 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
Dersler, ilk üç yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inşa edilirken dördüncü ve son yıl seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre yetişmeleri için esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Ülkemiz ihtiyaçlarına öncelik vererek ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırmalar yapmak, programın bir diğer amacıdır. Grafik Tasarım Lisans Programı’ndan mezun olanlara “Grafik Tasarımcı” unvanı verilir.

9 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
1. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi TÜRK 101 Türk Dili I 2 ENG 131 Academic English I 4 5 GSF Temel Tasarım I 6 9 GSF Desen I 3 GSF Sanat Tarihi I GRA 121 Teknik Çizim ve Perspektif 1 GRA Temel Fotograf Toplam 18 8 22 30

10 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
2. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi TÜRK 102 Türk Dili II 2 ENG 132 Academic English II 4 5 GSF Temel Tasarım II 6 9 GSF Desen II 3 GSF Sanat Tarihi II GSF Estetik GRA Işık ve Fotograf Toplam 19 8 23 30

11 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
3. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi ATA 201 Atatürk İlk.ve.İnk.Tarihi I 2 ENG 231 Academic English III 4 5 GRA 221 Görsel İletişim 3 GRA 223 Tipografi Tasarımı GRA 225 Grafik Tasarım Proje I 6 10 GRA 227 Grafik Tasarım Tarihi GSB XXX Seçmeli Güzel Sanatlar 1 Toplam 15 8 20 30

12 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
4. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi ATA 202 Atatürk İlk.ve.İnk.Tarihi II 2 ENG 232 Academic English IV 4 5 GRA 222 Çağdaş Sanat ve Yorumu GRA 224 Dijital Tipografi 3 GRA 226 Grafik Tasarım Proje II 6 10 GRA 228 Sinema, TV Grafiği Toplam 14 19 30

13 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
5. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi ENG 331 Teknik İngilizce I 2 3 GRA 321 İllustrasyon I 4 GRA 323 Grafik Tasarım Proje III 6 5 10 GRA 325 Canlandırma I GRA 327 Özgün Baskı Teknikleri GRA 300 Staj I Seçmeli Toplam 12 18 30

14 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
6. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi ENG 332 Teknik İngilizce II 2 3 GRA 322 İllustrasyon II 5 GRA 324 Grafik Tasarım Proje IV 6 10 GRA 326 Canlandırma II GRA 328 Pazarlama İletişimi ve Reklam Analizi GRA 332 Etkileşimli Tasarım Toplam 12 18 30

15 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
7. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi ENG 431 Teknik İngilizce III 2 3 GRA 421 Grafik Tasarım Proje V 6 5 10 GRA 423 Ambalaj Tasarımı I GRA 425 Seminer 4 GRA 400 Staj II Seçmeli Toplam 9 8 17 30

16 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
8. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi ENG 432 Teknik İngilizce IV 2 3 GRA 422 Grafik Tasarım Proje VI 6 5 10 GRA 424 Ambalaj Tasarımı II 1 GRA 426 Portfolyo Tasarımı Seçmeli Toplam 7 18 30

17 Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı
Seçmeli Dersler Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi GSF 341 Yaratıcı Drama 1 2 3 GSF 342 Kent Grafiği GSF 343 Sanat Psikolojisi GSF 344 Modelaj GSF 345 Kültür Tarihi GSF 346 Telif Hakları Hukuku GSF 347 Mitoloji ve İkonografi GSF 348 Tasarım Tarihi GSF 349 Sanat Sosyolojisi GSF 351 Tasarım Estetiği GRA 441 Maket Yapımı GRA 442 Mekan İçi Grafik Tasarım GRA 443 Serigrafi GRA 444 Reklam Fotoğrafçılığı GRA 445 Kaligrafi

18 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Halen lisans programları gündemdedir yılından itibaren Yüksek Lisans Programlarının açılması planlanmaktadır. Lisans Programının Amacı: 1-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına ait tüm çağdaş olguları, estetik, teknik, ekonomik, ergonomik ve antropometrik ölçütlerle ele almak; sanatsal ve bilimsel sonuçlara ulaşmak; 2-Kültürel, sanatsal, mimari varlıklarımızı koruma, yaşatma ve yeniden gereksinimlere uygun sanatsal ve bilimsel ölçütlerle yaşatmaktır.

19 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Amacın Gerçekleştirilmesinde: 1-Çağımızın bilgisayar benzeri tüm bilimsel ve teknik olanakları öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulmaktadır. 2-Yurtdışı ve yurtiçi eşdeğer eğitim kurumları ile sıkı işbirliği yapılmaktadır. 3-Yapı uygulama ve endüstri olanakları yakından takip edilip çağdaş tasarımlara ağırlık verilmektedir. 4-Bilimsel ve sanatsal faaliyet ve yaklaşımlara öncelik verilip teşvik edilmektedir.

20 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Amacın Gerçekleştirilmesinde: 5-Sanatsal ve tasarım yarışmaları takip edilip öğrenci ve öğretim elemanları teşvik edilmektedir. 6-Bölümümüzün kamuoyuna tanıtımına önem verilmektedir. 7-Uzmanlık alanımızdaki tüm konular dikkat ve özenle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

21 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Hedef: En kısa zamanda uzmanlık alanımızda ülkemizde ve dünyada öncü ve örnek olma görevini üstlenmektir.

22 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
1. Yarıyıl Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi TÜRK 101 Türk Dili I 2 ENG 131 Academic English I 4 5 GSF Temel Tasarım I 6 9 GSF Desen I 3 GSF Sanat Tarihi I GRA 121 Teknik Çizim ve Perspektif 1 GRA Temel Fotograf Toplam 18 8 22 30

23 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
2. Yarıyıl DERSİN ADI T U K ECTS TÜRK102 Türk Dili II 2 ENG Academic English II 4 5 GSF Temel Tasarım II 6 9 GSF Desen II 3 GSF Sanat Tarihi II GSF Estetik İMB Teknik Çizim II 1 18 8 22 30

24 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
3. Yarıyıl DERSİN ADI T U K ECTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 ENG231 Academic English III 4 5 İMB221 Tasarım Stüdyosu I 6 9 İMB223 Yapı ve Malzeme I 3 İMB225 İnsan ve Çevre I İMB227 Mimarlık ve Tasarım Tarihi I İMB229 Bilgisayar Destekli Tasarım I 1 İMB231 Rölove-Restorasyon I 19 8 23 29

25 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
4. Yarıyıl DERSİN ADI T U K ECTS ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 ENG232 Academic English IV 4 5 İMB222 Tasarım Stüdyosu II 6 9 İMB224 Yapı ve Malzeme II 3 İMB226 İnsan ve Çevre II İMB228 Mimarlık ve Tasarım Tarihi II İMB232 Bilgisayar Destekli Tasarım II 1 İMB234 Rölove-Restorasyon II İMB 300 Staj I 19 8 23 31

26 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
5. Yarıyıl DERSİN ADI T U K ECTS ENG331 Teknik İngilizce I 2 3 İMB321 Tasarım Stüdyosu III 4 6 10 İMB323 Detay Stüdyosu 5 İMB325 Mobilya Tarihi İMB327 Fiziksel Çevre Kontrolü I İMB329 Bilgisayar Destekli Tasarım III 1 GSBXXX Seçmeli Güzel Sanatlar Seçmeli 14 8 21 30

27 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
6. Yarıyıl DERSİN ADI T U K ECTS ENG332 Teknik İnglizce II 2 3 İMB322 Tasarım Stüdyosu IV 4 6 10 İMB324 Modüler Sistemler 1 İMB326 Fiziksel Çevre Kontrolü II İMB328 Bilgisayar Destekli Tasarım IV İMB 400 Staj II Seçmeli 11 8 19 30

28 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
7. Yarıyıl DERSİN ADI T U K ECTS ENG431 Teknik İngilizce III 2 3 İMB421 Tasarım Stüdyosu V 4 6 10 İMB423 Mobilya Tasarımı I İMB425 Seminer İMB 427 Meslek Denetimi ve Yönetimi Seçmeli 14 19 30

29 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
8. Yarıyıl DERSİN ADI T U K ECTS ENG432 Teknik İngilizce IV 2 3 İMB422Tasarım Stüdyosu VI 4 6 10 İMB424 Mobilya Tasarımı II 8 İMB426 Bitirme Tezi Seçmeli 16 30

30 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Seçmeli Dersler Ders kodu Ders adı Teorik Uygulama Kredi ECTS kredi GSF 341 Yaratıcı Drama 1 2 3 GSF 342 Kent Grafiği GSF 343 Sanat Psikolojisi GSF 344 Modelaj GSF 345 Kültür Tarihi GSF 346 Telif Hakları Hukuku GSF 347 Mitoloji ve İkonografi GSF 348 Tasarım Tarihi GSF 349 Sanat Sosyolojisi GSF 351 Tasarım Estetiği İMB 441 Koruma ve İşlevlendirme İMB 442 Portfolyo Tasarımı İMB 443 Maddi Kültür İMB 444 Geleneksel Türk Evleri İMB 445 Sahne Tasarımı İMB 446 Engelliler için Tasarım İMB 447 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri İMB 448 Güneş Kontrollü Mekânlar İMB 449 Akustik Tasarımı İMB 451 Çevre Tasarımı ve Öğeleri

31 Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü
Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü, Türkiye’de Sanat Tarihi alanında uzman Sanat Tarihi bilimini çağdaş sanat, tasarım ve teknoloji konularıyla birleştirebilen, müzecilik, sergileme ve konservasyon konularında bilgili, teori ve uygulamaları ortak kullanabilen, geçmişte ve günümüzdeki kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

32 İletişim Bilgileri Adres: Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20.km. Bağlıca ANKARA Tel: (312) /2059 Faks: (312) e-posta: Fakülte web sayfası: Üniversite web sayfası:


"Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları