Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hediyetullah Aydeniz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hediyetullah Aydeniz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul,"— Sunum transkripti:

1 Dr. Hediyetullah Aydeniz hediyetullah@gmail.com Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30 Kasım-06 Aralık 2012 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

2 Aile üyelerine,  medya imkânlarından azami düzeyde yararlanabilme,  medyadan gelebilecek zararları en aza indirebilme bilgi, beceri ve bakış açısını kazandırabilmek. Alanın Genel Amacı Nedir? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

3  Katılımcı Kitapları  El Notları  Sunular  Materyal Kılavuzu  İnternet Sitesi Alet Çantası: Malzemelerimiz AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

4  Programı geliştirenler  Materyalleri geliştirenler  Uzman danışmanlar  Görüşlerine başvurulan ilgili kişiler, kurumlar, kuruluşlar Kimler Geldi, Kimler Geçti? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

5  Uzman danışmanlar Prof. Dr. Bilal Arık-Akdeniz Üniv. İletişim Fak. Dekanı Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun-Ege İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü Başk. Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı- Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Mete Çamdereli-İstanbul Tic. Üniv. İletişim Fakültesi Kimler Geldi, Kimler Geçti? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

6  Uzman danışmanlar Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu-İ.Ü. İletişim Fak Radyo-TV Sinema Böl. Doç. Dr. Halil Ekşi-Marmara Üniv. Eğitim Fak. Yard.Doç.Dr. Ünsal Çığ-Mersin Üniv. İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü Yard. Doç. Dr. Mustafa Otrar-Marmara Üniv. Eğitim Fakültesi Yard. Doç. Dr. Orhan Akınoğlu-Marmara Üniv. Eğitim Fakültesi Dr. Yusuf Özkır-İBB Basın Danışmanlığı-İst. Tic. Ü. İletişim Fak Yusuf Alpaydın –MEB Psikolojik Danışman-Yetişkin Eğitimi Uzmanı Neriman G. Karatekin-Okul Öncesi Eğitim Uzmanı, Editör-Yazar Kimler Geldi, Kimler Geçti? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

7  Uzman danışmanlar Tekin Özertem-TRT, Yönetmen-yapımcı Meryam Akbal-Yumurcak TV Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre-Yazar, Genel Yayın Yönetmeni Asım Gültekin-İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yard.-Dünyabizim sitesi Gülenay Pınarbaşı-Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği Recep Yeter- İstihbarat Şefi-İst. Tic. Ünv İletişim Fak.Uzman Öğrt. Grv. Hasan Ramazan Yılmaz-İstanbul Ticaret Ünv. İletişim Fak.-Uzman Kimler Geldi, Kimler Geçti? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

8  Medyayı Tanımak  Medyayı Kavramak  Bilinçli Medya Kullanımı Alandaki Modüller Neler? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

9  Medyanın hayattaki işlevselliğini önemseme  Uzmanlık bilgisinin gündelik hayatta karşılığını bulması  5 Yaşındaki bir facebook kullanıcısı: “Niye, ben insan değil miyim?”  Kulağı-gözü ve eli cep telefonuna ayarlı “Şehirli”: toplu ulaşım ve İstanbullular Benim İçin AEP Medya Alanı… AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

10 Bu modülde katılımcıların;  Medya okuryazarlığını,  iletişim, kitle iletişimi ve medya hakkında temel bilgileri ve kavramları öğrenmeleri,  medya ürünleri, kuruluşları ve çalışanlarını daha iyi tanımaları ve öğrenmeleri hedeflenmektedir. I. Medyayı Tanımak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

11 Üniteler 1.Medya Okuryazarı Olmak Ne Demek? 2.Kitle İletişimi ve Medya 3.Aktörler, İşleyiş ve Ahlaki İlkeleriyle Medya 4.Medyaya Dair Temel Bilgiler 5.Haber ve Unsurları I. Medyayı Tanımak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

12 Genel Amaç-Modül Hedefi-Kazanım-Üniteler hiyerarşisi (Örnek uygulama)  Azami fayda-asgari zarar  Medyayı tanımak: temel bilgiler-kavramlar,  Kazanımlar (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 22)  Üniteler (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 25) I. Medyayı Tanımak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

13 İfade farklılıkları=yetişkin eğitimi  Katılımcı kitapları  Eğitici Materyal Kılavuzu (s. 25) I. Medyayı Tanımak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

14  Bu içerikle tanışan birisinin hayatında ne değişebilir?  Bu modülü alması gerektiğini düşündüğünüz bir yetişkini hangi sözlerle ikna edersiniz?  Bu eğitim sonucunda bir kişinin ailesinde ne gibi değişimler olabilir? Soruşturma AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

15 Güvenilir Bir Haberin Unsurları  Müfredat:(Eğitici Materyal Kılavuzu, Ünite 5, s.25)  Kazanımlar (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 22)  Etkinlik (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 38)  Katılımcı Kitabı: (Medyayı Tanımak, s. 60) Uygulama AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

16 Bu modülde katılımcıların;  medyanın nasıl işlediğinin,  medya içeriğinin oluşum sürecinin,  medyanın kendine has dilinin,  medyanın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin farkına varmaları hedeflenmektedir. II. Medyayı Kavramak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

17 Üniteler  Medya İçeriğinin Oluşum Süreci ve Aşamaları  İçerik Oluşumunda Belirleyici Ulusal ve Küresel Etkenler  Medya Dili  İnternet ve Yeni Medya  Reklamın Amaç ve Stratejileri  Medya, Şiddet ve Cinsellik  Medya ve Toplum II. Medyayı Kavramak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

18 Genel Amaç-Modül Hedefi-Kazanım-Üniteler hiyerarşisi (Örnek uygulama)  Azami fayda-asgari zarar  Medyayı kavramak: içerik oluşumu, belirleyici etkenler, medyatik dil, internet-yeni medya, reklam, şiddet- cinsellik, medya-toplum ilişkisi  Kazanımlar (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 22)  Üniteler (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 27) II. Medyayı Kavramak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

19 İfade farklılıkları=yetişkin eğitimi  Katılımcı kitapları  Eğitici Materyal Kılavuzu (s. 26-28) I. Medyayı Kavramak AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

20  Bu içerikle tanışan birisinin hayatında ne değişebilir?  Bu modülü alması gerektiğini düşündüğünüz bir yetişkini hangi sözlerle ikna edersiniz?  Bu eğitim sonucunda bir kişinin ailesinde ne gibi değişimler olabilir? Soruşturma AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

21 Reklamın Amaç ve Stratejileri  Müfredat:(Eğitici Materyal Kılavuzu, Ünite 5, s.28)  Kazanımlar (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 23)  Etkinlik (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 40) http://www.gumrukticaret.gov.tr/altsayfa/kategori/133/reklam-kurulu.html  Katılımcı Kitabı: (Medyayı Kavramak, s. 66) Uygulama AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

22 Bu modülde katılımcıların;  medya içeriğini eleştirel bir süzgeçten geçirme,  medya ile ilişkilerini belli bir program dâhilinde ve ihtiyaçlara göre düzenleme,  medyadan yaralanarak medya dışı hayat alanını genişletme ve etkinleştirme (zenginleştirme), III. Bilinçli Medya Kullanımı AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

23 Bu modülde katılımcıların;  medyanın yanlış kullanımı ile oluşabilecek risklerden korunma,  pasif bir izleyici olmak yerine medyaya aktif katılma becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. III. Bilinçli Medya Kullanımı AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

24 Genel Amaç-Modül Hedefi-Kazanım-Üniteler hiyerarşisi (Örnek uygulama)  Azami fayda-asgari zarar  Bilinçli Medya Kullanımı: Bir ihtiyaç olarak medya, bilgi ve eğlence aracı olarak medya, medya ve çocuk, reklam- tüketim ve aile, şikayet ve denetim mekanizmaları.  Kazanımlar (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 22)  Üniteler (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 30) III. Bilinçli Medya Kullanımı AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

25 İfade farklılıkları=yetişkin eğitimi  Katılımcı kitapları  Eğitici Materyal Kılavuzu (s. 30-31) III. Bilinçli Medya Kullanımı AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

26  Bu içerikle tanışan birisinin hayatında ne değişebilir?  Bu modülü alması gerektiğini düşündüğünüz bir yetişkini hangi sözlerle ikna edersiniz?  Bu eğitim sonucunda bir kişinin ailesinde ne gibi değişimler olabilir? Soruşturma AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

27 Reklamın Amaç ve Stratejileri  Müfredat:(Eğitici Materyal Kılavuzu, Ünite 6, 31)  Kazanımlar (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 23)  Etkinlik (AEP El Notları, Ünite 6, s. 138)  Katılımcı Kitabı: (Bilinçli Medya Kullanımı, s. 77) Uygulama AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

28  İletişim Fakülteleri ve mezunları  Sosyoloji-Psikoloji-PDR Bölümleri ve mezunları Gazetecilik, Radyo TV-Sinema, Görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar ve iletişim tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, kültür yönetimi, medya ve iletişim sistemleri, televizyon ve sinema, reklam tasarımı ve iletişimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler, telekomünikasyon öğretmenliği, televizyon haberciliği ve programcılığı..… Kurumlar ve Formatör Kimlerle Çalışabilir? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

29 AEP’i Kim Verebilir? AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi  “AEP eğitimlerini, “AEP Eğitici Eğitimi” sertifikası olanlar sunacaktır.  “AEP Eğitici Eğitimi” organize etmek ve “Eğitici Eğitimi Sertifikası” vermek konusunda “Formatör” olanlar yetkili olacaklardır.  “Formatör” eğitici olanlar, “AEP Eğitici Eğitimi” programlarında kendi alanlarında ders vermeye yetkili olacaklardır.

30 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Katılımınız için teşekkürler!


"Dr. Hediyetullah Aydeniz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları