Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi"— Sunum transkripti:

1 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Dr. Hediyetullah Aydeniz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30 Kasım-06 Aralık 2012

2 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Alanın Genel Amacı Nedir? Aile üyelerine, medya imkânlarından azami düzeyde yararlanabilme, medyadan gelebilecek zararları en aza indirebilme bilgi, beceri ve bakış açısını kazandırabilmek.

3 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Alet Çantası: Malzemelerimiz Katılımcı Kitapları El Notları Sunular Materyal Kılavuzu İnternet Sitesi

4 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Kimler Geldi, Kimler Geçti? Programı geliştirenler Materyalleri geliştirenler Uzman danışmanlar Görüşlerine başvurulan ilgili kişiler, kurumlar, kuruluşlar

5 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Kimler Geldi, Kimler Geçti? Uzman danışmanlar Prof. Dr. Bilal Arık-Akdeniz Üniv. İletişim Fak. Dekanı Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun-Ege İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü Başk. Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı- Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Mete Çamdereli-İstanbul Tic. Üniv. İletişim Fakültesi

6 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Kimler Geldi, Kimler Geçti? Uzman danışmanlar Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu-İ.Ü. İletişim Fak Radyo-TV Sinema Böl. Doç. Dr. Halil Ekşi-Marmara Üniv. Eğitim Fak. Yard.Doç.Dr. Ünsal Çığ-Mersin Üniv. İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü Yard. Doç. Dr. Mustafa Otrar-Marmara Üniv. Eğitim Fakültesi Yard. Doç. Dr. Orhan Akınoğlu-Marmara Üniv. Eğitim Fakültesi Dr. Yusuf Özkır-İBB Basın Danışmanlığı-İst. Tic. Ü. İletişim Fak Yusuf Alpaydın –MEB Psikolojik Danışman-Yetişkin Eğitimi Uzmanı Neriman G. Karatekin-Okul Öncesi Eğitim Uzmanı, Editör-Yazar

7 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Kimler Geldi, Kimler Geçti? Uzman danışmanlar Tekin Özertem-TRT, Yönetmen-yapımcı Meryam Akbal-Yumurcak TV Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre-Yazar, Genel Yayın Yönetmeni Asım Gültekin-İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yard.-Dünyabizim sitesi Gülenay Pınarbaşı-Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği Recep Yeter- İstihbarat Şefi-İst. Tic. Ünv İletişim Fak.Uzman Öğrt. Grv. Hasan Ramazan Yılmaz-İstanbul Ticaret Ünv. İletişim Fak.-Uzman

8 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Alandaki Modüller Neler? Medyayı Tanımak Medyayı Kavramak Bilinçli Medya Kullanımı

9 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Benim İçin AEP Medya Alanı… Medyanın hayattaki işlevselliğini önemseme Uzmanlık bilgisinin gündelik hayatta karşılığını bulması 5 Yaşındaki bir facebook kullanıcısı: “Niye, ben insan değil miyim?” Kulağı-gözü ve eli cep telefonuna ayarlı “Şehirli”: toplu ulaşım ve İstanbullular

10 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
I. Medyayı Tanımak Bu modülde katılımcıların; Medya okuryazarlığını, iletişim, kitle iletişimi ve medya hakkında temel bilgileri ve kavramları öğrenmeleri, medya ürünleri, kuruluşları ve çalışanlarını daha iyi tanımaları ve öğrenmeleri hedeflenmektedir.

11 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
I. Medyayı Tanımak Üniteler Medya Okuryazarı Olmak Ne Demek? Kitle İletişimi ve Medya Aktörler, İşleyiş ve Ahlaki İlkeleriyle Medya Medyaya Dair Temel Bilgiler Haber ve Unsurları

12 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
I. Medyayı Tanımak Genel Amaç-Modül Hedefi-Kazanım-Üniteler hiyerarşisi (Örnek uygulama) Azami fayda-asgari zarar Medyayı tanımak: temel bilgiler-kavramlar, Kazanımlar (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 22) Üniteler (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 25)

13 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
I. Medyayı Tanımak İfade farklılıkları=yetişkin eğitimi Katılımcı kitapları Eğitici Materyal Kılavuzu (s. 25)

14 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Soruşturma Bu içerikle tanışan birisinin hayatında ne değişebilir? Bu modülü alması gerektiğini düşündüğünüz bir yetişkini hangi sözlerle ikna edersiniz? Bu eğitim sonucunda bir kişinin ailesinde ne gibi değişimler olabilir?

15 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Uygulama Güvenilir Bir Haberin Unsurları Müfredat:(Eğitici Materyal Kılavuzu, Ünite 5, s.25) Kazanımlar (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 22) Etkinlik (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 38) Katılımcı Kitabı: (Medyayı Tanımak, s. 60)

16 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
II. Medyayı Kavramak Bu modülde katılımcıların; medyanın nasıl işlediğinin, medya içeriğinin oluşum sürecinin, medyanın kendine has dilinin, medyanın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin farkına varmaları hedeflenmektedir.

17 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
II. Medyayı Kavramak Üniteler Medya İçeriğinin Oluşum Süreci ve Aşamaları İçerik Oluşumunda Belirleyici Ulusal ve Küresel Etkenler Medya Dili İnternet ve Yeni Medya Reklamın Amaç ve Stratejileri Medya, Şiddet ve Cinsellik Medya ve Toplum

18 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
II. Medyayı Kavramak Genel Amaç-Modül Hedefi-Kazanım-Üniteler hiyerarşisi (Örnek uygulama) Azami fayda-asgari zarar Medyayı kavramak: içerik oluşumu, belirleyici etkenler, medyatik dil, internet-yeni medya, reklam, şiddet-cinsellik, medya-toplum ilişkisi Kazanımlar (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 22) Üniteler (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 27)

19 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
I. Medyayı Kavramak İfade farklılıkları=yetişkin eğitimi Katılımcı kitapları Eğitici Materyal Kılavuzu (s )

20 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Soruşturma Bu içerikle tanışan birisinin hayatında ne değişebilir? Bu modülü alması gerektiğini düşündüğünüz bir yetişkini hangi sözlerle ikna edersiniz? Bu eğitim sonucunda bir kişinin ailesinde ne gibi değişimler olabilir?

21 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Uygulama Reklamın Amaç ve Stratejileri Müfredat:(Eğitici Materyal Kılavuzu, Ünite 5, s.28) Kazanımlar (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 23) Etkinlik (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 40) Katılımcı Kitabı: (Medyayı Kavramak, s. 66)

22 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
III. Bilinçli Medya Kullanımı Bu modülde katılımcıların; medya içeriğini eleştirel bir süzgeçten geçirme, medya ile ilişkilerini belli bir program dâhilinde ve ihtiyaçlara göre düzenleme, medyadan yaralanarak medya dışı hayat alanını genişletme ve etkinleştirme (zenginleştirme),

23 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
III. Bilinçli Medya Kullanımı Bu modülde katılımcıların; medyanın yanlış kullanımı ile oluşabilecek risklerden korunma, pasif bir izleyici olmak yerine medyaya aktif katılma becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

24 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
III. Bilinçli Medya Kullanımı Genel Amaç-Modül Hedefi-Kazanım-Üniteler hiyerarşisi (Örnek uygulama) Azami fayda-asgari zarar Bilinçli Medya Kullanımı: Bir ihtiyaç olarak medya, bilgi ve eğlence aracı olarak medya, medya ve çocuk, reklam-tüketim ve aile, şikayet ve denetim mekanizmaları. Kazanımlar (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 22) Üniteler (Eğitim Materyal Klavuzu, s. 30)

25 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
III. Bilinçli Medya Kullanımı İfade farklılıkları=yetişkin eğitimi Katılımcı kitapları Eğitici Materyal Kılavuzu (s )

26 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Soruşturma Bu içerikle tanışan birisinin hayatında ne değişebilir? Bu modülü alması gerektiğini düşündüğünüz bir yetişkini hangi sözlerle ikna edersiniz? Bu eğitim sonucunda bir kişinin ailesinde ne gibi değişimler olabilir?

27 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Uygulama Reklamın Amaç ve Stratejileri Müfredat:(Eğitici Materyal Kılavuzu, Ünite 6, 31) Kazanımlar (Eğitici Materyal Kılavuzu, s. 23) Etkinlik (AEP El Notları, Ünite 6, s. 138) Katılımcı Kitabı: (Bilinçli Medya Kullanımı, s. 77)

28 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Kurumlar ve Formatör Kimlerle Çalışabilir? İletişim Fakülteleri ve mezunları Sosyoloji-Psikoloji-PDR Bölümleri ve mezunları Gazetecilik, Radyo TV-Sinema, Görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar ve iletişim tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, kültür yönetimi, medya ve iletişim sistemleri, televizyon ve sinema, reklam tasarımı ve iletişimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler, telekomünikasyon öğretmenliği, televizyon haberciliği ve programcılığı ..…

29 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
AEP’i Kim Verebilir? “AEP eğitimlerini, “AEP Eğitici Eğitimi” sertifikası olanlar sunacaktır. “AEP Eğitici Eğitimi” organize etmek ve “Eğitici Eğitimi Sertifikası” vermek konusunda “Formatör” olanlar yetkili olacaklardır. “Formatör” eğitici olanlar, “AEP Eğitici Eğitimi” programlarında kendi alanlarında ders vermeye yetkili olacaklardır.

30 AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi
Katılımınız için teşekkürler!


"AEP Medya Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları