Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖZEL KESİME VERİLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ 1

2 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımız, Bir teknolojik ürünün hayal safhasından tüketicinin kullandığı ana kadarki tüm aşamaları desteklemektedir.

3 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hayal aşmasında TEKNOGİRİŞİM Uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme aşamasında SAN-TEZ Patent aşamasında PATENT DESTEK Yatırım aşmasında YATIRIM DESTEK Pazarlama aşamasında TANITIM DESTEK Ayrıca tüm bu aşamaları kapsayan diğer mekanizmalar TGB AR-GE MERKEZLERİ REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

4 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Neden Ar-Ge? Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerdir. 4 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

5 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknoloji üretiminin tarihi kronolojisine bakıldığında bu çalışmaların tüm dünyada üniversite-sanayi işbirliği içerisinde yapıldığı görülmektedir. Bu işbirliğinden amaç, bilginin, sermayenin ve nitelikli iş gücünün bir araya getirilerek teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştirmektir. 5 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

6 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimciliğin ve yenilikçiliğin özendirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik üç önemli yasal düzenleme hayata geçirmiştir. 6 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

7 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 7 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5593 Sayılı Kanun, 12 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 7 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

8 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu yasal düzenlemeler sayesinde ülkemiz, bilginin, sermayenin ve nitelikli iş gücünün bir arada olduğu, uluslararası alanda, teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, rekabet edebilen gerçek anlamda bir güç, bir üs, bir cazibe merkezi haline gelecektir. 8 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

9 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımız tarafından başarıyla yürütülen tüm bu programlar içerinde ayrı bir öneme sahip olan SAN-TEZ Programı hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. 9 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

10 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“5593 SAYILI KANUN” VE SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 10 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

11 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sanayi Tezleri Destekleme Programı Nedir? ======================================= Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, ve “İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna katkı sağlamak için başlatılan bir programdır. 11 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

12 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Programının Amacı Nedir? ======================================== Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. 12 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

13 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Programının Hedefi Nedir? ======================================= Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması hedeflenmektedir. 13 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

14 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Programına Kimler Müracaat Edebilir? ======================= Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksınız Ülkemizde Yerleşik Tüm İşletmeler San-Tez Programına müracaat edebilirler. 14 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

15 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar nelerdir? ========================================= BTYK Tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek katma değerli ürüne yönelik olması,(Bilgi ve iletişim teknolojileri- Biyoteknoloji, Gen Teknolojileri- Malzeme – Nanoteknoloji- Tasarım- Mekatronik – Üretim süreç ve Teknolojileri- Enerji ve Çevre Teknolojileri) Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması Gibi konulara dikkat edilmelidir. 15 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

16 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Programına Başvuru Dönemleri Nedir? ====================== Bakanlıkça proje başvuruları yılda iki defa açılmakta olup, 2010 yılı için son başvuru tarihleri; 1.Dönem 15 Mart 2011, 2. Dönem 15 Ağustos 2011 Olarak düşünülmektedir. 16 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

17 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Proje Süreçleri Nelerdir? =========================== Başvuru Ön Değerlendirme Değerlendirme Sözleşme Ödemeler İzleme Projenin Sonuçlanması 17 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

18 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Dokümanları Nelerdir? (Bknz. Sanayi.gov.tr) =========================== San-Tez Yönetmeliği Teknik ve Mali Kılavuz Proje Hazırlama Kılavuzu Proje Başvuru Dokümanı Ön İnceleme Formu Değerlendirme Formu Proje Sözleşmesi Proje Protokolü Fikri Sınai Mülkiyet Sözleşmesi Makine Donanım Paylaşım Anlaşması Ödeme Talep Formları (Bknz.Teknik ve Mali Kılavuz Eki) Gelişme-Gerçekleşme-Sonuç Raporları İzleme Raporları 18 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

19 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Projesi Bütçe Kalemleri ========================================= Makine-Donanım Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Gideri Personel Ödemeleri 19 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

20 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
San-Tez Projeleri Destek Oranları Nedir? ============================ Bakanlık %75 Nakdi Katkı Firma %25 Nakdi Katkı Üniversite Ayni Katkı 20 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

21 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ödemeler =========================== Proje özel hesabı Projenin yürütüldüğü Üniversite tarafından bankalardan birinde SAN-TEZ projesi için özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır. 21 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

22 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Ekibine Yapılacak Ödemeler ========================================= Proje Yürütücüsü : 800 TL/Ay Yardımcı Araştırmacı : 500 TL/Ay Yardımcı Personel : 400 TL/Ay Tez Öğrencisi Yüksek Lisans : TL/Ay Doktora : TL/Ay 22 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

23 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BU PROGRAM SAYESİNDE Sermaye, bilgi ve nitelikli iş gücü bir araya getirilerek yüksek katma değer sağlayan ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi ve Ülkemiz sanayisinin rekabet gücü açısından karşılaştığı sorunların üniversitelerle işbirliği içerisinde çözümlenebilmesi sağlanmıştır. 23 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

24 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sanayi Tezleri Destekleme Programı kapsamında bu güne kadar; 32 Farklı İlde, 51 Farklı Üniversitede, 32 Farklı Sektörde, 36 Farklı Teknoloji Alanında, 317 adet proje desteklenmekte olup, olup bu güne kadar yaklaşık 52 Milyon TL ödenek geri dönüşümsüz hibe olarak aktarılmıştır. Ayrıca bu güne kadar 85 adet proje başarıyla sonuçlanmıştır. SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

25 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5593 Sayılı Kanun Kapsamında Yönetmelik Çalışmaları Sonuçlanma Aşamasında Olup Yürürlüğe Girecek Olan Programlar: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI TEKNOLOJİK ÜRÜN PATENT DESTEK PROGRAMI TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI 25 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

26 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5593 SAN-TEZ PROJE DESTEĞİ 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 5593 PATENT DESTEĞİ 5746 SAYILI KANUN Tanıtım ve Pazarlama Desteği 5593 YATIRIM DESTEĞİ 26

27 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖZEL KESİME VERİLEN “ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI” SAYESİNDE Bir teknolojik ürünün hayal safhasından tüketicinin kullandığı ana kadarki tüm aşamalar desteklenir hale gelmiştir. 27 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

28 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konuşmama son vermeden önce böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştiren ve bizleri buraya davet eden ORTADOĞU TEKNOPARK AŞ.’nin yönetimine ve genel müdür Sayın KIZILTAŞ’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Saygılarımla, 28 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ

29 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER... M. Sinan KABALOĞLU T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Tel: 0 (312) 29 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜĞÜ


"SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları