Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İ YE’DE TEKNONOM İ (TEKNO- EKONOM İ ) Burak YÜKSEL Hitit Üniversitesi e 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İ YE’DE TEKNONOM İ (TEKNO- EKONOM İ ) Burak YÜKSEL Hitit Üniversitesi e 1."— Sunum transkripti:

1 TÜRK İ YE’DE TEKNONOM İ (TEKNO- EKONOM İ ) Burak YÜKSEL Hitit Üniversitesi e mail:burak3710@hotmail.com 1

2 Bu çalışmada; 4 İktisat ekollerinin teknolojiye bakışı, 4 Türkiye’de uygulanan teknoloji politikaları, 4 Türkiye’de teknoloji politikalarında kurumsal yapı, incelenecektir. 2

3 TEKNOLOJİ VE İKTİSAT 4 Klasik iktisat 4 Heterodoks iktisat 4 Kurumsalcılar 4 Post- keynezyen iktisat 4 Neoklasik iktisat 4 Evrimci iktisat 3

4 4 Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem; bilgiyi bir insan için fazla bir süs, bir baskı aracı yahut medeni bir zevk olmaktan çok maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan, uygulanabilir ve kullanılabilir bir teknoloji haline getirmektir.

5 l1963: Temel Araştırma; TÜBİTAK’ın kuruluşu l1972: Stratejik Araştırma; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) kuruluşu l1973: 3. BYKP’nda “teknoloji geliştirme” kavramı l1979: 4.BYKP’nda ilk kez “bilim ve teknoloji politikasına” yer verilmesi l1983: Kapsamlı B&T politikaları: 1983-2003; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) kuruluşu l1987: 1. Sanayi Şurası l1990: 6. BYKP’nda “bilgi toplumu”, “bilgi teknolojisi” kavramı Türk B&T Politikasının Kilometre Taşları 5

6 l1993: B&T politikası revizyonu:1993-2003; Öncelikli alanlar, Ulusal İnovasyon sistemi l1995: Endüstriyel Ar-Ge Destek Programı ve 2. Sanayi Şurası l2002: Avrupa Birliği 6. Çerceve Programı l2004: ‘Vizyon 2023’ projesi l2007: 9. BYKP’nda “e-dönüşüm” ve “e- devlet”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı l2013: 10. BYKP’n da “girişimcilik merkezli yenilik sistemi”, 3.Sanayi Şurası 6

7 4 Beş Yıllık Kalkınma Planlarından teknolojiye bakış, 4 Türk Bilim Politikası 1983-2003, 4 Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993- 2003, 4 ‘Vizyon 2023’ projesi Türkiye’de Uygulanan Teknoloji Politikaları 7

8 2001-2012 Yılları Arasında Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ ya Oranı (%) 8

9 9

10 10

11 11

12 Kurumsal Yapı 4 Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 12

13 13

14 4 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 4 Yüksek Öğretim Kurumu 14

15  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – Teknoparklar 15

16 Sonuç 16

17 Teşekkürler… Burak YÜKSEL Hitit Üniversitesi e mail:burak3710@hotmail.com 17


"TÜRK İ YE’DE TEKNONOM İ (TEKNO- EKONOM İ ) Burak YÜKSEL Hitit Üniversitesi e 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları