Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 30.03.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 30.03.2012."— Sunum transkripti:

1 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 30.03.2012

2 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul Projesi Faaliyetleri Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İstanbul Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Marmara Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi Sonuç 30.03.2012

3 Entelektüel Varlık Yönetimi Değişimin kaynağı bilgi. Entelektüel sermaye üretim faktörleri arasında. Firmaların maddi olmayan varlıkları da artık çok önemli. 30.03.2012

4 Entelektüel Varlık Yönetimi İnovasyon ve Ar-Ge ile büyüme hedefi olan Türkiye. Katma değerli ürün geliştirmede en önemli kaynak, entelektüel varlıklar. Bu yeni kavramın tanımlanması, yönetilmesi, ölçülmesi ve raporlanması, rekabette yaşamsal. Doğru yöneten kurum gelecekte yerini alacak. 30.03.2012

5 Entelektüel Varlık Yönetimi 21. yy başarı faktörleri – Kurumsal yönetim uygulamaları. – Entelektüel sermaye yaratmak ve kaldıraç etkisinden yararlanmak. ARTEV, büyük bir boşluğu doldurmak üzere yola çıkmış durumda. 30.03.2012

6 Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2011 – AB Lizbon Stratejisi doğrultusunda yapılan bir araştırma – AB üye ülkelerinin inovasyon performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı sağlıyor – Avrupa İnovasyon Değerlemesi (Innovation Union Scoreboard, EIS) 2000 yılından beri her yıl yayınlanıyor

7 Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2011 – 24 göstergenin bileşimi. En düşük (0), en yüksek (1).

8 Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2011 İnovasyon Performansı: – İnovasyon Liderleri: (Danimarka, Finlandiya, Almanya, İsveç, İsviçre) – İnovasyon Takipçileri:(Belçika, İngiltere, İzlanda, Hollanda, Avusturya, Lüksemburg, İrlanda, Fransa, Slovenya, Kıbrıs, Estonya) – Ortalama İnovatörler:(Norveç, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Macaristan, Yunanistan, Malta, Hırvatistan, Slovakya, Polonya, Sırbistan) – Yetişen İnovatörler: (Romanya, Litvanya, Makedonya, Bulgaristan, Letonya, Türkiye)

9 Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2011 Türkiye’nin İnovasyon Performansı – İnovasyon performansı, AB ortalamasından düşüktür, fakat performansının gelişme hızı AB ortalamasından yüksektir. – Ülke performansına göre yapılan değerlendirmede ortaya çıkan göreceli güçlü yönler, “Araştırma Sistemleri”, “Finans ve Destek”, “İnovatörler” ve “Ekonomik Etkiler” alanlarında, – Zayıf yönler ise “İnsan Kaynakları”, “Firma Yatırımları” ve “Entelektüel Varlıklar” alanlarındadır. – Bununla birlikte “Entelektüel Varlıklar” kategorisinde yer alan “Patent Başvuruları”, “Toplumsal Sorunlara Yönelik Patent Başvuruları” ve “Topluluk Markaları” alanlarındaki performans artış hızı, AB ortalamasından yüksektir.

10 Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2011 Türkiye’nin PCT Patent Başvurularına yönelik Performansı

11 Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2011 Türkiye’nin Toplumsal Sorunlara Yönelik PCT Patent Başvuruları Performansı

12 Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2011 Türkiye’nin Topluluk Markalarına Yönelik Performansı

13 İstanbul Sanayi Odası Vizyon: Sanayi iklimini yönlendiren etkili bir paydaş olarak, sanayi şirketlerimizin sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk sanayini dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmaktır. Kuruluşu 1952, üye sayısı 18.000. Türkiye’nin en eski ve en büyük sanayi odası. Üyelerinin %98'i KOBİ; kalan %2 Türkiye’nin en büyük 1.000 firması içinde. 56 ayrı sektör temsil ediliyor. 30.03.2012

14 İstanbul Sanayi Odası - Faaliyet 1.Kanunla tanımlanmış faaliyet 2.Sanayinin Rekabet Gücünü Geliştirmek 3.Eğitim 4.Araştırmalar ve Yayınlar 5.Avrupa Birliği 6.Dış Ticaret 7.Çevre 8.Görüş Oluşturma 30.03.2012

15 Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul Avrupa Komisyonu desteğiyle; KOSGEB Boğaziçi Üniversitesi Hizmet Merkezi, KOSGEB Anadolu Yakası Hizmet Merkezi ve Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla yürüttüğümüz, Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul projesi. – Hedef; özellikle KOBİ’lerin; ama bunun yanında büyük firma, üniversite gibi kuruluşların uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmeleri. – Uluslararası işbirliği kapsamında ticari, teknolojik işbirlikleri ve proje ortaklıkları. 30.03.2012

16 Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul Yapılanma: 51 ülkede, 600’e yakın yerel şemsiye kuruluş. Hizmetler: “Dış Ticaret, Teknoloji ve İnovasyon, Fikri Mülkiyet Hakları, Uluslararası Finansmana Erişim” gibi konularda farkındalık sağlanmasına yönelik seminer, eğitim ve yayınlar Ticari ve Teknolojik İşbiliğine yönelik ikili görüşme organizasyonları Ticari ve Teknolojik işbirliği veritabanları ve AB ArGe hibe programlarına ilişkin yönlendirme ve ortak bulma hizmeti Firmalara uzmanlaşmış hizmet sağlamak ve bir ağ oluşturmak amacıyla sektör grupları 30.03.2012

17 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri Bilgi üretim alanları olan üniversiteler. Bilginin ekonomik değere çevrilmesi amacı olan sanayi. 150 yıllık geçmişi olan işbirliği, son 30 yılda daha da öne çıktı. Günümüzde, tüm ülkelerin ana meselesi: Araştırma – teknoloji geliştirme ve inovasyon odaklı bir ulusal sistem ve politikalar bütünü. İSO-KATEK: Sanayici, kamu yöneticisi, akademisyen. 30.03.2012

18 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İstanbul Teknik Üniversitesi İSO-İTÜ KOBİ’ler İçin Endüstriyel Tasarım Projesi İSO-İTÜ Endüstri Mühendisliği Bitirme Ödevleri İşbirliği Projesi İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi 30.03.2012

19 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO-İTÜ KOBİ’ler İçin Endüstriyel Tasarım Projesi İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü işbirliğiyle 2003 yılından itibaren her yıl. Projede görev alan İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, bitirme tezlerini İstanbul Sanayi Odası üyesi firmalarda yürütüyor. Toplam 224 firma. 30.03.2012

20 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO-İTÜ Endüstri Mühendisliği Bitirme Ödevleri İşbirliği Projesi İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle 2006-2007 öğretim yılında başladı. Amaç; üniversitede yapılan araştırmaların sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve sanayide uygulanabilir araştırma sayısının artırılması. Toplam 113 firma. 30.03.2012

21 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi Sanayide uygulanabilir somut proje sonuçlarına ulaşılabilmesi amacıyla 9 adet yüksek lisans/doktora tezi destekleniyor. 30.03.2012

22 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri Yıldız Teknik Üniversitesi İSO – YTÜ Sanayi - Üniversite İşbirliği Merkezi ve E-Platform Projesi İSO-Yıldız Teknik Üniversitesi Bitirme Tezleri İşbirliği Projesi İSO-YTÜ Doktora/Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi 30.03.2012

23 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO – YTÜ Sanayi - Üniversite İşbirliği Merkezi ve E-Platform Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) yayımlamış olduğu 2010 yılı “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortak olarak yürütülüyor. Sanayi ile üniversite arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek için aracılık hizmeti sunmak üzere YTÜ ve İSO bünyesinde “Sanayi- Üniversite İşbirliği Merkezi” oluşturuldu. 30.03.2012

24 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO – YTÜ Sanayi - Üniversite İşbirliği Merkezi ve E-Platform Projesi Proje kapsamında, üniversitelerde yapılan projeler ile sanayide karşılaşılan sorunların bir araya getirilmesini amaçlayan bir e- platform da hayata geçiriliyor. Hedef; e-platform ile sanayi ve üniversitelerdeki araştırma konularının etkin ve sürekli bir şekilde buluşması. 30.03.2012

25 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO-Yıldız Teknik Üniversitesi Bitirme Tezleri İşbirliği Projesi İlki 2008 yılında. Öğrencilerin sanayi firmalarında yaşanan sorunlara çözüm üretme konusunda deneyim kazanması, sanayi firmalarının ise akademik bilgiye sahip araştırmacıların çalışmalarından istifade etmesi sağlanıyor. Toplam 56 firma. 30.03.2012

26 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO-YTÜ Doktora/Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi Başlangıç 2010. Proje kapsamında sanayide uygulanabilir somut proje sonuçlarına ulaşılabilmesi amacıyla 8 adet yüksek lisans/doktora tezi destekleniyor. 30.03.2012

27 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO-Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü İşbirliği İSO-Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü ile 15. Grup Dış Giyim Sanayii Meslek Komitesi’nin katkısıyla işbirliği. 2010 yılında üç tez. Yüksek lisans çalışmaları, sanayicinin yararlanabileceği birer yayın haline dönüştürülerek tasarım-baskı süreçleri 2010’da tamamlandı. 30.03.2012

28 Sanayi – Üniversite İşbirliği Faaliyetleri İSO-İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü İşbirliği Başlangıç 2010. Amaç; İSO Gıda Ürünleri İmalatı Sektörü Meslek Komiteleri ile Aydın Üniversitesi akademisyenleri ve laboratuar imkanlarının buluşturulması ve sanayinin tanımlayacağı sorunların çözümüne yönelik tez konularının tespit edilmesi. 30.03.2012

29 Sonuç Türkiye olarak, katedecek çok yolumuz var ama ivmemiz de kayda değer. Sanayi - üniversite işbirliği, İstanbul Sanayi Odası’nın ana omurga konularından bir tanesi. AİA projesi de, geniş bir coğrafyada, yeni kurumsal işbirliklerine olanak tanıyor. Çabaların, kazanımların sürdürülebilir olması şart. ARTEV modelini ve kapsamını destekliyoruz. 30.03.2012


"ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 30.03.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları