Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI HAKKI ALTINTAŞ ORTAOKULU - 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI HAKKI ALTINTAŞ ORTAOKULU - 2013."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI HAKKI ALTINTAŞ ORTAOKULU - 2013

2 SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK ? 2

3 SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK ? KAÇ SORU OLACAK ? KAÇ DAKİKA SÜRECEK ? 3 10:10 11:20

4 SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK ? KAÇ SORU OLACAK ? KAÇ DAKİKA SÜRECEK ? 4 10:10 11:20

5  Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü 3 olmak üzere,  2 günde 6 oturum halinde yapılacaktır.  Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır.  Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK ? KAÇ SORU OLACAK ? KAÇ DAKİKA SÜRECEK ? 5

6  Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.  Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. SINAVLAR NASIL UYGULANACAK? 6

7  Matematik: Geometri; Örüntü ve Süslemeler, Olasılık ve istatistik, Sayılar, Üslü ve Köklü sayılar  Türkçe: Fiilimsiler  Fen ve Teknoloji: Hücre bölünmesi ve Kalıtım, Kuvvet ve Hareket  İnkılap Tarihi: Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler  Din Kültürü: Zekat, Hac ve Kurban, Kaza ve Kader  İngilizce: Friendship, Road to success, Improving One’s Looks SINAVLARDA HANGİ KONULARDAN SORUMLUYUZ ? 7

8  Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir. Ayrıca 8. sınıflara gerekli duyurular yapılacaktır. 8 SINAVA GİRECEĞİMİZ SINIFI NASIL ÖĞRENECEĞİZ ?

9 1-) Türkçe 2-) Matematik 3-) Fen ve teknoloji, 4-) Yabancı Dil 5-) Din kültürü ve ahlak bilgisi 6-) T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır. 9 ORTAK SINAV YAPILACAK DERSLER HANGİLERİ ?

10  Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. 10 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar

11  Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. 11 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar

12  Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.  Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. 12 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar

13  Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir! 13 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar

14 MAZERET SINAVI Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün 3 oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır. 14 Sınava giremedim. Peki şimdi ne yapacağım ?

15 a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. c. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 15 Sınavların Değerlendirilmesi

16 Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. Örneğin: Matematik testinden 10 doğrunuz var. Soru sayısı da 20 olduğuna göre; (10/20) x 100 = 50 puan 16 Sınavların Değerlendirilmesi

17 Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. 17 Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

18 Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. 18 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması

19 19 Derslerin Ağırlık Katsayıları Örneğin : bir öğrenci Türkçeden iki dönemin ortalaması 80, Matematikten 60, Fen ve Teknolojiden 50, Din Kültüründen 85, İnkılap Tarihinden 75, Yabancı dilden 50 puan almış olsun. ( (80x4)+(60x4)+(50x4)+(85x2)+(75x2)+(50x2) )/ 18 = 65,5555 puan bulunur.

20 20 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

21 21 Ek Puan Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının : Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

22 22 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

23 23 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ a. Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir. b.Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

24 24 Son Uyarı Her dersin sınavında sınıfta 2 öğretmen görev yapacaktır. Öğrencilerden herhangi bir kopya girişiminde bulunmamaları rica olunur. En küçük bir kopya girişiminde öğretmenler öğrencinin kağıdını alıp tutanak tutacaktır !!!


"2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI HAKKI ALTINTAŞ ORTAOKULU - 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları