Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 Yılı Mali Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 Yılı Mali Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 2014 Yılı Mali Destek Programları
Proje Uygulama Birimi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

2 2014 Yılı Mali Destek Programları
Bütçesi Temiz Üretim Mali Destek Programı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Turizm Mali Destek Programı Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı İşletmeler İçin Mentörlük Mali Destek Programı Toplam 2014 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2014

3 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Kar Amacı Güden Kuruluşlar

4 Temiz Üretim Nedir? Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

5 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Amaç: Temiz Üretim Mali Destek Programı’nın genel amacı KOBİ statüsündeki mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır. Öncelikler: Öncelik 1. Atıkların kaynağında azaltılması - Üretim yapan işletmenin alacağı yönetsel önlemler, yapacağı süreç değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu - Atıklarının (katı atık, atık su, baca gazı emisyonları vb.) miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; - Üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı.

6 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Öncelikler: Öncelik 2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması - Üretim süreçlerinde/teknolojilerinde gerçekleştirilecek iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri - İşletmelerde kullanılan kaynakların azaltılması ve bu sayede doğal kaynakların korunması. Öncelik 3. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması - Ürün tasarımında, üretim süreçlerinde, paketlemede veya pazarlama yöntemlerinde yapılacak değişikliklerle çevre dostu ürünlerin üretilmesi.

7 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Öncelikler: Öncelik 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması - Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin, kendi ihtiyaç duyduğu enerji için rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretmesi Öncelik 5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi - Mevcutta atık olarak bertaraf edilen veya ekonomik olarak sahip olduğu potansiyelin altında değer gören tarımsal/endüstriyel atıkların ve/veya yan ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi. Öncelik 6. Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji) uygulamaları - Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması.

8 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Bütçe : TL Azami Destek Oranı : %50 Asgari Destek Tutarı : TL Azami Destek Tutarı : TL Uygulama Süresi : 9 ay Örnek: Toplam Proje Bütçesi (TL) Asgari Azami 60.000

9 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir? - KOBİ statüsündeki tüm işletmeler - Kar Amacı Güden Kooperatifler

10 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Örnek Proje Konuları: - Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman değişiklikleri, - Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin tasarrufuna yönelik gerekli değişikliklerin yapılması - Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçişin sağlanması - Oluşması önlenemeyen atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler - Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri - Enerji sarfiyatını azaltacak tedbirlerin alınması - Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması, - Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi, - Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesislerin enerji ihtiyacını sağlamakta kullanılması - Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi, - Atıklardan enerji üretimine yönelik tesisler

11 Temiz Üretim Mali Destek Programı
Desteklenmeyecek Projeler - Atık su arıtma, baca gazı arıtma, atık depolama, atık bertaraf tesisleri gibi proje konuları uygun değildir. Firmaya hem çevresel hem de mali açıdan geri dönüşü olacak, ekonomik olarak “gerçekleştirilebilir” uygulamalar” dışında kalan uygulamalar desteklenmeyecektir KW’dan büyük yenilenebilir enerji uygulamaları kapsam dışında tutulmuştur. - Sadece elektrik üretip satan işletmelere destek verilmeyecektir.

12 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

13 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı Neden Makine İmalat Desteği? - Makine sektörünün diğer sektörleri besleyici rolü, - Türkiye Sanayisi için stratejik sektörler olarak belirlenen otomotiv, enerji, savunma, tarım ve gıda gibi sektörlere yönelik makine imalatının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi - Türkiye’de makine sektöründe gerçekleşen net satışın %8,3 ile önemli bir bölümü Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan Gebze, İzmit ve Adapazarı ilçeleri ile bu ilçeleri besleyen civar ilçelerden kaynaklanması. - Bölgede dikkate alınması gereken düzeyde dış ticaret açığı bulunması ve makine sektörünün bölgede öne çıkan bu ilçelerde dışa bağımlılığın yüksek olması (ülkede aynı sektörde gerçekleşen ihracat içerisinde aldığı pay %5,7 ile net satışa kıyasla düşük iken, ithalatta aldığı pay %7,2 ile oldukça yüksektir )

14 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı Amaç: Makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünlerin ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilerek Bölgenin markalaşmasının sağlanması Öncelikler: Global Bölge Öncelikleri: Öncelik 1. AR&GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması - Ortak kullanıma yönelik AR-GE laboratuarı kurulması , ileri ve yüksek teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması Öncelik 2. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makine imalatın desteklenmesi. - Bu öncelik kapsamında yurtdışından ithal edilen ve ihraç potansiyeli yüksek makine imalatı desteklenecektir.

15 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı Global Bölge Öncelikleri: Öncelik 3. Makine imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi - Makine imalatında kullanılan ara mamullerin üretimine yönelik projeler,  Öncelik 4. İnsan Kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması - Nitelik işgücünün istihdam edilmesi ya da mevcut işgücünün eğitilmesidir. Dinamik Bölge Öncelikleri: Global alt bölge öncelikleri (artı) Öncelik 5. Üretim kapasitesinin artırılması - Üretim yapmakta olan firmaların kapasite artışları desteklenerek rekabet gücünün artırılması. Önemli Not !!! Global Bölgede yer alan firmalar Dinamik Bölge Önceliklerini seçtikleri takdirde projelerin değerlendirilmesi sürecinde 25 puan olan “İlgililik” bölümünden 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.

16 Toplam Proje Bütçesi (TL)
Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Bütçe : TL Azami Destek Oranı : %50 Asgari Destek Tutarı : TL Azami Destek Tutarı : TL Ortaklı Proje: TL Uygulama Süresi : 9 ay Örnek: Toplam Proje Bütçesi (TL) Asgari Azami 60.000 Önemli Not: Program kapsamında azami TL verilecektir. Ancak, ortak kullanıma yönelik AR&GE laboratuarı kurulması yönünde en az 5 ortaklı bir proje başvurusu olursa azami tutar TL olabilecektir. Ortaklı projelerde konu ile ilgili STK ve/veya Üniversite ortaklığı zorunlu tutulacaktır.

17 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı Kimler Başvurabilir? - KOBİ statüsündeki tüm işletmeler ve Kar Amacı Güden Kooperatifler Hedef Bölge: Global ve Dinamik Alt Bölgeleri Global Alt Bölgeler; İzmit Alt Bölgesi; İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe Gebze Alt Bölgesi; Gebze, Çayırova, Darıca, Körfez, Dilovası Adapazarı Alt Bölgesi; Adapazarı, Serdivan, Arifiye, Erenler, Söğütlü, Ferizli Dinamik Bölgeler; Güney Körfez Alt Bölgesi; Yalova Merkez, Gölcük, Karamürsel, Altınova, Çiftlikköy Doğu Merkez Alt Bölgesi; Bolu Merkez, Düzce Merkez, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı Hendek Alt Bölgesi; Hendek, Akyazı, Karapürçek, Gölyaka, Gümüşova Önemli Not: Programın 1. Önceliği kapsamında en az 5 ortaklı proje sunulması ve Ajanstan azami TL talep edilmesi durumunda kar amacı gütmeyen STK ya da Üniversite ortaklığı uygun başvuru olarak kabul edilecektir.

18 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı ÇEVRE ALT BÖLGELER’DEN BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEKTİR!!! Bu ilçeler aşağıdaki gibidir; Karadeniz Kıyı Alt Bölgesi; Kandıra, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akçakoca Sakarya Güney Alt Bölgesi; Pamukova, Sapanca, Geyve, Taraklı Bolu Güney Alt Bölgesi; Seben, Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük Bolu Doğu Alt Bölgesi; Yığılca, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa, Mengen Termal Alt Bölgesi; Armutlu, Çınarcık, Termal

19 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı Örnek Proje Konuları: AR-GE altyapısının kurulması, Üniversite, Oda, Sektör dernekleri işbirliğinde AR-GE laboratuarının kurulması, Diğer sektörleri besleyen makine imalatı İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatı, Orta-yüksek teknoloji düzeyinde makina imalatı Makina imalatında kullanılan dışa bağımlılığı olan ara mamullerin üretimi, İmalatta gelişmiş yönetim teknolojilerinin uygulanması. Nitelik personel istihdamı

20 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı Önemli Not!!! - Üretim amacıyla sermaye malı olarak kullanılan makine imalatı ya da söz konusu makinalara ait ara mamullerinin üretimi konusundaki projeler desteklenecektir. - Otomotiv, beyaz eşya, tıbbi cihaz üretimi gibi nihai tüketiciye yönelik üretilen makinalar kapsamındaki projeler desteklenmeyecektir.

21 Turizm Mali Destek Programı
(Turizm Gelirlerinin Artırılması ve Turizme Dayalı Geçim Olanaklarının Çeşitlendirilmesi) (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

22 Turizm Mali Destek Programı
Amaç: Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. Öncelikler: Öncelik 1. Turizm işletmelerinin hizmet kalitesi belgelendirilmesi - Konaklama tesislerinin yıldız artırımlarına ilişkin projeler - Tesislerinin yeşil yıldız almalarını sağlayacak faaliyetleri kapsayan projeler - Ulusal ve uluslararası alanda tanıtımın yapılması ve belirli standartlara haiz olunduğunun belgelenmesi. Öncelik 2. Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması - Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknolojik çözümlerin kullanılmasına yönelik projeler desteklenecektir.

23 Turizm Mali Destek Programı
Öncelikler: Öncelik 3. Turizm işletmelerinde dinlence, kültür ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi Öncelik 4. Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi - Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini içeren projeler Öncelik 5. Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi

24 Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Proje Bütçesi (TL)
Turizm Mali Destek Programı Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Bütçe : TL Azami Destek Oranı : %50 Asgari Destek Tutarı : TL Azami Destek Tutarı : TL Uygulama Süresi : 9 ay Örnek: Toplam Proje Bütçesi (TL) Asgari Azami 60.000

25 Turizm Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir? - KOBİ statüsündeki tüm işletmeler - Kar Amacı Güden Kooperatifler Başvuru Şartı; - Turizm işletmelerinde, turizm işletme belgesine sahip olmak ya da belge başvurusunda bulunmuş olmak,

26 Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme
Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

27 Teknoloji Transferi Nedir
Teknoloji Transferi Nedir? Teknoloji Transferi bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan bir veya birkaç kuruma başarılı bir şekilde sunularak kullanılmasının sağlanmasıdır. Aynı zamanda, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünüdür. 

28 Teknoloji transferinin Faydaları?
- Patenti alınmış ürünlerin ticarileşmesinin sağlanması, - Üniversitelere, sanayi ile işbirliği yaparak araştırma sonuçlarını kamu yararına ürüne dönüştürme fırsatı sunması, - Teknoloji transfer ofislerinin kurumsallaşmalarının desteklenmesi ve aktif çalışmalarının sağlanması - Üniversitelerin lisans gelirlerinin artırılarak üniversitelere daha fazla araştırma kaynağı sağlanması

29 Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme
Mali Destek Programı Amaç: Bölgedeki ve Bölge dışındaki üniversitelerin, teknopark şirketlerinin, TÜBİTAK enstitülerinin geliştirdiği uygulamaya hazır teknolojilerin lisanslama yoluyla bölgemizde faaliyet gösteren sınai firmalarca ticarileştirilmesi ve bu teknolojilerin seri üretiminin desteklenmesi. Öncelikler: Öncelik 1. Patenti alınmış teknolojik ürünlerin lisansının ticari firmalarca satın alınıp üretilmesi. - Bir ürün, teknoloji, sistem veya bilginin ücret veya isim hakkı karşılığında diğer bir firmaya transferi ve ürünün ticarileştirilmesi, - Transfer edilen teknolojinin kurulması ve fonksiyonel olarak çalıştırılabilmesi için teknoloji geliştiren firmanın seri üretim yapacak firmaya teknik destek sağlaması gibi projeler

30 Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme
Mali Destek Programı Öncelikler: Öncelik 2. Teknolojik ürünlerin bölgede üretimini destekleyerek dış ticaret açığının olumlu anlamda iyileştirilmesine katkıda bulunmak. - Satın alınan ürün, teknoloji, sistem veya bilginin seri üretimi için gerekli makine-teçhizat ve yazılım alımları, - Teknolojiyi geliştiren ve seri üretimini yapacak firmanın bir araya gelerek yeni bir teknoloji, sistem ve ürün üretilmesi, pazarlama çalışmalarının yapılması gibi projeler desteklenecektir.

31 Toplam Proje Bütçesi (TL)
Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Bütçe : TL Azami Destek Oranı : %50 Asgari Destek Tutarı : TL Azami Destek Tutarı : TL Uygulama Süresi : 9 ay Örnek: Toplam Proje Bütçesi (TL) Asgari Azami 60.000

32 Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme
Mali Destek Programı Kimler Başvurabilir? - KOBİ statüsündeki tüm işletmeler - Kar Amacı Güden Kooperatifler Programa TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmeler, Kar amacı güden kooperatifler başvuru yapabilecektir. Ancak, teknoloji transfer ettiği kurum/kuruluş bölge dışından olabilecektir. Her koşulda üretim/faaliyet yerinin TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde olması gerekmektedir.

33 Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme
Mali Destek Programı Örnek Proje Konuları - Bir ürün, teknoloji, sistem veya bilginin ücret veya isim hakkı karşılığında diğer bir firmaya transferi, - Satın alınan ürün, teknoloji, sistem veya bilginin firmalarca ticarileştirilmesi, - Satın alınan ürün, teknoloji, sistem veya bilginin seri üretimi için gerekli makine-teçhizat ve yazılım alımları, - Pazarlama çalışmalarının yapılması, - Teknolojiyi geliştiren ve seri üretimini yapacak firmanın bir araya gelerek yeni bir teknoloji, sistem ve ürün üretilmesi, - Transfer edilen teknolojinin kurulması ve fonksiyonel olarak çalıştırılabilmesi için teknoloji geliştiren firmanın seri üretim yapacak firmaya teknik destek sağlaması.

34 Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı
Destek Programının İşleyişi Destek Programı İlan Edilmesi Teknoloji / Proje Pazarı (Eşleşmenin Sağlaması) Proje Geliştirme (Teknopark Firması ve KOBİ)

35 Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı
(Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

36 Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme
Mali Destek Programı Amaç: Bölgemizde bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabetçi/katma değeri yüksek iktisadi faaliyetleri ile nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesi. Öncelikler: Öncelik 1. Tasarım/AR&GE/ ürün geliştirme birimlerinin oluşturulması / geliştirilmesi - KOBİ’lerin rekabet edebilecek ürünler tasarlayıp geliştirebilmeleri için gerekli donanım ve teçhizatın alınması, - Bünyelerinde tasarım/Ar-Ge/ Ür-Ge yapan birimlerin kurulması, Öncelik 2. Ürün ve hizmetlerde uluslararasılaşma düzeyin geliştirilmesi - KOBİ’lerin ellerindeki patentli olanlar da dahil ürünlerini uluslararası standartlara yükseltmesi, - Yenilikçi pazarlama yöntemleri geliştirmesi ve markalaşması.

37 Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme
Mali Destek Programı Öncelik 3. Ortaklık kültürünün geliştirilmesi (Ek 12 puan) Birden çok işletmenin sözleşme tarihi itibarıyla birleşerek kurduğu yeni ve ölçeği daha büyük bir işletme, - Başvuru sahibi ve bir ya da daha fazla proje ortağı tarafından proje faaliyetleri kapsamında aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesi.

38 Toplam Proje Bütçesi (TL)
Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Bütçe : TL Azami Destek Oranı : %50 Asgari Destek Tutarı : TL Azami Destek Tutarı : TL Uygulama Süresi : 9 ay Örnek: Toplam Proje Bütçesi (TL) Asgari Azami 50.000

39 Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme
Mali Destek Programı Kimler Başvurabilir? - Mikro işletme ve/veya küçük işletme vasıflarını haiz olmak Mikro işletme, on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. Küçük işletme, 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. Özel Koşullar Ortaklar, başvuru sahipleri için Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “mikro ve/veya küçük ölçekli işletme olması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarına tabidir. Bu bağlamda ortaklar KOBİ vasfını haiz olmaları şartıyla “orta büyüklükteki işletme” de olabilirler.

40 İşletmeler İçin Mentorluk Mali Destek Programı
(Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

41 İşletmeler İçin Mentorluk
Mali Destek Programı Mentor Kimdir? Mentor (Yol Gösterici): Desteğe konu projenin hazırlanması ve/veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde ve/veya sonrasında, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya düzenli ve önceden planlanmış buluşmalarla yol gösterecek, ilgili sektörde en az 10 yıllık tecrübeye sahip gerçek kişi Neden Mentörlük Desteği? Yeni kurulan işletmelerin piyasada tutunma oranlarının olgun işletmelere kıyasla çok daha düşük olduğu tespitine dayanmaktadır. Ulusal ya da bölgesel düzeyde, yeni girişimcilerin başarı oranlarını ortaya koyan bir gösterge bulunmamakla birlikte, Avrupa ölçeğinde yapılan çalışmalar işletmelerin ilk 5 yıl içerinde hayatta kalma oranlarının % 50 civarında seyrettiğini göstermektedir.

42 İşletmeler İçin Mentorluk
Mali Destek Programı Bölgemizin girişimcilik potansiyelinin artırılması önceliği kapsamında temel olarak üç aşamalı bir eylem plan benimsenmiştir. Eylem planının aşamaları aşağıda sıralanmıştır: 1. KOSGEB Girişimcilik Desteklerinin etkinliğinin artırılması, 2. Koçluk ve mentorluk sisteminin oluşturulması, 3. ‘Doğu Marmara Melek Yatırımcı Ağı’nın oluşturulması,

43 İşletmeler İçin Mentorluk
Mali Destek Programı Amaç: Faaliyet gösterdiği alanda işletmeyi geliştirecek yenilikçi bir fikri olan fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar ve tecrübe eksikliği nedeniyle gerçekleştiremeyen 1 ile 3 yaş arasındaki bebek işletmelerin projelerinin koç ve mentorlar gözetiminde desteklenmesidir. Öncelikler: Öncelik yaş arası işletmelerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine katkı sağlanması Öncelik yaş arası işletmelerin yurtdışı pazarlara açılmasına katkı sağlanması

44 Toplam Proje Bütçesi (TL)
İşletmeler İçin Mentorluk Mali Destek Programı Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Bütçe : TL Azami Destek Oranı : %50 Asgari Destek Tutarı : TL Azami Destek Tutarı : TL Uygulama Süresi : 9 ay Örnek: Toplam Proje Bütçesi (TL) Asgari Azami 50.000

45 İşletmeler İçin Mentorluk
Mali Destek Programı Kimler Başvurabilir? KOBİ statüsündeki tüm işletmeler - Kar Amacı Güden Kooperatifler Özel Koşullar Nelerdir? Başvuru tarihi itibarıyla kuruluşunun üzerinden en az 1, en fazla 3 yıl geçmiş olması, - Başvuru sahibinin faaliyet gösterdiği sektör ya da bağlantılı bir sektörde en az 10 yıllık tecrübeye sahip bir mentoru olması, - Her projenin bir mentoru bulunması gerekmektedir. Mentoru bulunmayan projeler ön inceleme safhasında elenecektir. Mentorların yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez Seçilen Mentorun proje süresince ayda en az iki saat ilgili işletmeye mentorluk yapacağına dair taahhüdünü içeren “Mentorluk Beyannamesi”ni imzalamış olması gerekmektedir.

46 Projenin Destek Almaya Hak Kazanması Proje Uygulama Aşaması
İşletmeler İçin Mentorluk Mali Destek Programı Sistem Nasıl İşleyecek? TD Eğitim Mali Destek Duyuru Proje Değerlendirme Süreci Projenin Destek Almaya Hak Kazanması Proje Uygulama Aşaması (%50 Destek) Proje süresi ve sonrası YDO ve Odalarımız tarafından mentörlük ve koçluk

47 2014 Yılı Mali Destek Programları Genel Kurallar
Uygunluk Koşulları ? Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu

48 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu
Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: - Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması, - Merkezinin ve üretim yada faaliyet yerinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması, - Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması, - Proje konusu ve önerilen faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konuları ile uyumlu olması, - Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

49 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu
İstisnalar Nelerdir? Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı Mikro işletme ve/veya küçük işletme vasıflarını haiz olmak İşletmeler İçin Mentorluk Mali Destek Programı Başvuru tarihi itibarıyla kuruluşunun üzerinden en az 1 en fazla 3 yıl geçmiş olması, Turizm Mali Destek Programı Turizm işletmelerinde, turizm işletme belgesine sahip olmak ya da belge başvurusunda bulunmuş olmak, Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı - Programın 1. Önceliği kapsamında en az 5 ortaklı proje sunulması ve Ajanstan azami TL talep edilmesi durumunda kar amacı gütmeyen STK ya da Üniversite ortaklığı uygun başvuru olarak kabul edilecektir.

50 Projelerin Uygunluğu Süre Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. Yer Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

51 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
HARCAMALAR + - UYGUN MALİYETLER UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Doğrudan Maliyetler Dolaylı Maliyetler

52 Uygun Maliyetler Doğrudan Maliyetler
Projede görevlendirilmiş yeni istihdam edilen personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri, Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,

53 Uygun Maliyetler Uygun Doğrudan Maliyetler
Ajans tarafından sağlanan destek tutarı TL'nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.), Deneme üretiminin gerektirdiği hammadde maliyetleri, Belgelendirme maliyetleri, Danışmanlık hizmet alım maliyetleri, Eğitim hizmet alımı maliyetleri, Görünürlük maliyetleri.

54 Uygun Maliyetler Uygun Dolaylı Maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 1’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

55 Uygun Olmayan Maliyetler
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje faaliyetlerinin gerektirdiği geçici ofis/yer kiralama dışında olağan faaliyet yeri (proje uygulama yeri olsa dahi) kira ödemeleri, Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, İkinci el ekipman alımları,

56 Uygun Olmayan Maliyetler
Kur farkından doğan zararlar, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması dışında her türlü araç alımı, İnşaat işi kapsamına giren maliyetler (yeni bina inşaatı, inşaatı devam eden binanın tamamlanması vs…), Deneme üretimi haricinde ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti. KDV, Gümrük Vergisi, ÖTV gibi diğer vergiler

57 2014 Yılı Mali Destek Programları
Genel Kurallar Bu program kapsamında bir başvuru sahibi 2014 yılı proje teklif çağrıları kapsamında (bu teklif çağrısı ve diğer çağrılar) en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Bunlardan sadece bir tanesi için destek sağlanır. Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, bu desteğin devamı süresince ve bu desteğe ait sözleşmenin sona erdiği günden itibaren “1 yıl” geçmiş olmadıkça ajansa başvuruda bulunamaz. Örneğin, tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı tarihine dek ajansa başvuru yapamaz.

58 2014 Yılı Mali Destek Programları
Genel Kurallar Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (BKK 2012/3305) EK 4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları bu program kapsamında desteklenmeyecek ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında istenen şartlar aranacaktır. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın (BKK 2012/3305) 29. maddesi gereği, destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.

59 Nasıl Başvuru Yapılır?

60 Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu
Nasıl Başvuru Yapılır? Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu

61 Nasıl Başvuru Yapılır? Güvenlik uyarısı

62 Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu
Nasıl Başvuru Yapılır? Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu

63 Eğitim dokümanları ve kullanıcı kılavuzları
Nasıl Başvuru Yapılır? Eğitim dokümanları ve kullanıcı kılavuzları

64 Online Başvuru YAPILACAK VE ÇIKTISI ALINACAK
Nasıl Başvuru Yapılacak? Başvurular Nasıl Yapılacaktır? Online Başvuru YAPILACAK VE ÇIKTISI ALINACAK Başvuru Sahibi Bilgileri Başvuru Sahibi Bilgileri Çıktısı Alınan Form Zarfın Üstüne Yapıştırılacak

65 Nasıl Başvuru Yapılacak?
Başvurular Nasıl Yapılacaktır? T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit/Kocaeli SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19  Arifiye - SAKARYA DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yanı No: 11/4 DÜZCE BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ İzzet Baysal Caddesi Özel İdare Hizmet ve İş merkezi Binası No:94  BOLU YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ Fatih Cad. Hürriyet Sok. 24/3 Merkez - YALOVA Kapalı zarf ile elden Alındı Belgesi Başvuru Sahibi Bilgileri

66 Son Başvuru Tarihi Nedir?
Başvuruların elektronik ortamda tamamlanması 24 Ocak 2014 saat 17:00’dir. Başvuruların elden teslimi 31 Ocak 2014 saat 17:00’dir.

67 Değerlendirme ve İlan Süreci

68 Değerlendirme Süreci-I
Değerlendirme Sürecinde Rol Alan Aktörler Ajans Uzmanları Bağımsız Değerlendiriciler Değerlendirme Komitesi Ajans Genel Sekreteri Yönetim Kurulu

69 Değerlendirme Ön İnceleme – İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü (Ajans Uzmanları) Mali ve Teknik Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler) Toplam 65 ve üzeri puan alan projeler, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak “başarılı proje” olarak listelenir. Ön izleme Ziyaretleri (Gerekirse) (Ajans Uzmanları) Değerlendirme Kriterleri DEĞERLENDİRME SÜRECİ Değerlendirmenin Kontrolü (Değerlendirme Komitesi) 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi Bütçe Revizyonu (Ajans Uzmanları) 2. İlgililik Yönetim Kurulu Onayı 3. Yöntem 4. Sürdürülebilirlik Sözleşmenin İmzalanması 5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

70 Sorularınız için…. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi
Faks: E-posta: Web:

71 Teşekkürler… Proje Uygulama Birimi T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı


"2014 Yılı Mali Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları