Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neriman Şengül*, Emel Güler*** Yasemin Balaban**, Mehmet Ali Yerdel***

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neriman Şengül*, Emel Güler*** Yasemin Balaban**, Mehmet Ali Yerdel***"— Sunum transkripti:

1 Laparaskopik Antireflü Cerrahi Uygulanan Hastaların Klinik Özellikleri Ve Cerrahi Sonuçları:200 Olgu
Neriman Şengül*, Emel Güler*** Yasemin Balaban**, Mehmet Ali Yerdel*** Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genel Cerrahi * Gastroenteroloji ** Anabilim Dalı, Bolu İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi*** Bölümü, İstanbul

2 Amaç Laparaskopik anti-reflü cerrahi uygulanan hastaların:
Preop. klinik özellikleri Op. bulguları Postop erken dönem sonuçları

3 İstanbul Cerrahi Hastanesi 2 yıllık Ameliyat Dağılımı

4 Algoritma GERD şüphesi Muayene – anamnez Endoskopi & biopsi
Gerekirse PH metre (DeMeester & Symptom index) Op kararı Manometre USG Sineradyografi OP

5 SONUÇLAR Mayıs 2004 - Haziran 2005 arasında 960 gastroskopi 853 GERD
GERD tanısı ile ameliyat edilen 200 hasta Başvuran hastalarda op oranı: % 23.4

6 Sonuçlar E 111 (%55) K 89 (%45) Ortalama yaş 39 (17–68) E 38 ( 20-64)
39 (17–68) E 38 ( 20-64) K 41 (17-68)

7 Sonuçlar Boy 170cm(147-196) Kilo 71kg (43-110) BMI 25 (17-36) K 24
E 26

8 Semptomlar K > E Retrosternal yanma 184 %92 Acı su gelmesi 178 %90
Laringofarengeal 71 %36 bulgular Halitozis 21 %10 Genç hastalar Regürjitasyon 5 %2.5 K > E Laringofarengeal bulgular Halitozis

9 Endoskopik bulgular Özefajit Geniş 105 (%53) hiatal herni DGR 69 (%35)
Yok 26 %23 Hafif 84 %43 Şiddetli 86 %44 Geniş (%53) hiatal herni DGR 69 (%35)

10 Helikobakter + / - CLO HP Helicobacter pylori 92 hastada(%47) pozitif
┼ ┼ 41 %21 ▬ ┼ 43 %22 ┼ ▬ 8 %4 ▬ ▬ 103 %53

11 Endoskopi-histopatoloji
Barrett ösefajit 18 hastada(%9) tesbit edildi Barrett olan hastaların yaş ortalaması daha yüksek 45 (33-63)

12 24 saatlik pH monitorizasyonu
35 hastaya uygulandı 25 hastada De Meester skoru patolojik ( ) 10 hastada De Meester skoru normal ( ) Semptom indeksi 3 hastada % 50 den fazla

13 Ösefagus Manometresi Ortalama LES (alt özefagus basıncı)12 mmHg
Ortalama ösefagus kontraksiyon basıncı(ÖB) 47 mmHg ÖB LES N N 99 hasta (%54) N ↓ 56 hasta (%30) ↓ N 15 hasta (%8) ↓ ↓ 14 hasta (%8) ↓ LES < 10mmHg ↓ ÖB< 30mmHg Duodenogastrik reflüsü olanlarda LES basıncı daha düşük (11.8/15.8)

14 Laparoskopik anti-reflü cerrahi
Nissen 164 (%82) Toupet 35 (%18) Dor 1 Laparoskopik kolesistektomi 13

15 Hiatus tamirinde greft 27 hasta(%14)
Hiatus tamirinde ortalama 3 dikiş kullanıldı 1 13 2 40 3 74 4 40 5 6

16 Toupet tercih edilen olgular
Ösefagus kontraksiyon basıncı daha düşük olan hastalar(motilite bozukluğu)

17 SONUÇLAR Ortalama ameliyat süresi 70 dk(30-180) Açığa dönme 0
İntraoperatif komplikasyon 3 Ösefagus perforasyonu Karın duvarında hematom Dalakta laserasyon Hastanede kalış süresi 1gün(1-3)

18 Erken dönem sonuçlar Hastaların %74’de (147 hasta ) p.o. sorun yok
Geçici disfaji/odinofaji 26 Gaz-bloating 6 Hıçkırık 8 İshal 3 ÜSYE 3 Reflü 4 Uzun süreli disfaji 4

19 GERD TEDAVİSİ Önlem-diyet-ilaç Endoskopik tedaviler (Deneysel)
Laparoskopik cerrahi

20 HALEN DENEYSEL VE CERRAHİYE ALTERNATİF DEĞİL
Endoskopik Tedaviler Barrett’ lide KE 3 cm< hiatal hernide KE Ciddi eroziv ösefajitte KE Uzun dönem sonuçları ???? 3 yıllık takipte iyi sonuç % 60-70 “İYİ” sonuç alınanlarda asit reflü azlığı PH metrede gösterilemiyor HALEN DENEYSEL VE CERRAHİYE ALTERNATİF DEĞİL

21 Açık an-tireflü cerrahi sonuçları
Kısa dönem Komplikasyon % 10-20 Hastanede kalış gün Uzun dönem Reflü kontrolü≥ 5 yıl >% 90 Mükemmel –iyi sonuç % 90 Disfaji <% 5 Nissen, 1956

22 laparoscopic Nissen fundoplication (non-randomized prospective studies)
Reference Follow-up (months) Number Excellent/good results (%) Reflux Recurrence (%) Persistent dysphagia (%) Complications (%) Mortality (%) Dallemagne et al [8] 24 503 95 1 2.2 3.5 Champault 1994 [25] 4–10 795 92 1.5 4.8 0.1 Hinder et al [26] 6–32 198 97 4.5 5.9 0.5 Jamieson et al [27] 3–20 155 1.3 14.8 9.6 0.6 Fuchs et al [6] 1–56 221 1.8 1.4 14 Perdikis et al [28] 0–36 2,453 3.4 5.5 5.8 0.2 Anvari and Allen 1998 [29] 6–24 381 3.2 2.1 7.9 Peters et al [30] 8–60 100 7.4 4.2 Dallemagne et al [31] 16–44 550 2.3 Zaninotto et al [32] 1–25 513 8.5 14.7

23 Antireflux surgery is an alternative to medical therapy!!!
Randomized clinical trial of laparoscopic Nissen fundoplication compared with proton-pump inhibitors for treatment of chronic gastro-oesophageal reflux D. Mahon et al Better results with surgery in the short-term Short-term cost effectiveness and long-term cost analysis comparing laparoscopic Nissen fundoplication with proton-pump inhibitor maintenance for gastro-oesophageal reflux disease R. Cookson et al Relative cost are strongly influenced by the healthcare system Br J Surg Jun

24 TREATMENT GUIDELINE VI: SURGERY
Updated Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease TREATMENT GUIDELINE VI: SURGERY Antireflux surgery, performed by an experienced surgeon, is a maintenance option for the patient with well-documented GERD. Level of Evidence: II The American Journal of Gastroenterology January 2005 PRACTICE GUIDELINES

25 Artan deneyim ile seçilmiş olgularda, olguya özgü laparaskopik anti-reflü cerrahisi ile mükemmele yakın sonuç elde etmek mümkündür


"Neriman Şengül*, Emel Güler*** Yasemin Balaban**, Mehmet Ali Yerdel***" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları