Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik Personel Anket Formu İdari Personel Anket Formu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik Personel Anket Formu İdari Personel Anket Formu"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU
Akademik Personel Anket Formu İdari Personel Anket Formu Öğrenci Anket Formu

2 Kocaeli Üniversitesi ADEK Kurulu Bologna Süreci ve YÖK yönetmelikleri doğrultusunda üniversitemizde akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartlarının oluşması için bu anketler her yıl yapılmaktadır. Bu anketlerde akademik, idari birim ve öğrencilerin memnuniyet düzeyleri de yer almaktadır. Burada hedef kalite kültürü oluşturup tüm üniversiteye yaymaktır. Bu sonuçlar doğrultusunda rapor kitap haline getirilip yayınlanıyor ve üniversite linklerinde paylaşılıyor. Kitapta kurum hakkında bilgiler, stratejik plan, değerlendirme süreçleri, SWOT Analizi, iyileştirme alanları, performans göstergeleri yer almaktadır.

3 Anketler çeşitli hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirme yapmada kullanılıyor. Anket sonuçları ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’e gidiyor ve gerektiğinde YÖK bu sonuçları diğer üniversiteler ile mukayese edip strateji belirliyor.

4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci

5 Bu anketler tüm üniversiteler için bir zorunluluk
Bu anketler tüm üniversiteler için bir zorunluluk. Çünkü planlar buna göre oluşturuluyor. Ancak, Kocaeli Üniversitesinde her halde personeli yeteri kadar bilgilendiremediğimiz için personel bunun öneminin farkında olamadı. Dolayısı ile bu anketler personel ve öğrenciler için herhangi bir anket değil.

6 Bu anketleri iki yıldır sadeleştirmeye çalışıyoruz
Bu anketleri iki yıldır sadeleştirmeye çalışıyoruz. Akademik Personel anketinin ilk versiyonunda toplam 97 ve idari personel formu 60 sorudan oluşuyordu. Personelin fazla zamanını almadan ve aynı zamanda bilgi kaybı da olmayacak şekilde bu anketleri sadeleştirdik. Akademik Personel Anketi toplam 46, İdari Personel Anketi ise toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Anketleri doldurma süresi toplam dakikayı geçmiyor.

7 Akademik ve İdari Personelin Çekinceleri
1. Anketler dolduruluyor ancak değişen bir şey yok. Bu algı personelin yeteri kadar bilgilendirilmediğinden kaynaklanıyor. Bundan sonraki süreçlerde sonuçlar, Swot analizleri, iyileştirmeler ve sonuçlar paylaşılacak.

8 2. Bir diğer önemli çekince de anket doldurulurken sicil numarasının girilmesi. Tüm anketler belirli bir adrese gönderilir. Adres olmadan anket yapılamaz ancak anketi dolduranın kimliğini paylaşmak suçtur. Anketler doldurulduktan sonra sicil numaraları siliniyor. Sicil numarası girilmesinin nedeni bir kişinin birden fazla anket doldurmasını önlemeye yöneliktir.

9 Geçen Yıl Ankete katIlan Akademİk ve İdari Personel SayIlarI
Kocaeli Üniversitesinde 2014 Ağustos itibarı ile 242 profesör+190 doçent+ 486 yrd. Doç+274 öğretim görevlisi+167 okutman+23 uzman+717 araştırma görevlisi= 2099 Akademik Personel Ve Toplam 1765 İdari personel vardır.

10 İstatistik analizleri yapabilmek için ölçü:
Küçük nüfuslar için (1000’in altında) bir araştırmacının büyük bir örnekleme oranına (yaklaşık %30) gereksinimi vardır. Örneğin yüksek doğruluk derecesi için örneklem büyüklüğü yaklaşık 300’dür. Orta büyüklükteki nüfuslar için (10.000) yaklaşık %10 ya da örneklem büyüklüğünün 1000 olması gerekir. Büyük nüfuslar için ( ’in üzerinde) %1 mümkündür ve yaklaşık 1500’lük örneklemeler çok doğru olabilir.

11 2014 yılında toplam 118 akademik personel ve 67 idari personel ankete katılmış.
İşlem yapabilmek için en az 300 akademik ve idari personelin anketi doldurması gerekiyor.

12 Anketler nasIl doldurulacak
1. EBYS açıldığında uyarı çıkacak ve açılan linkten doldurulabilir 2. Kocaeli Üniversitesi ana sayfasına konulacak 3. Öğrenci Bilgi Sistemine girildiğinde 4. İdari ve Akademik Personele Toplu ile gönderilecek


"Akademik Personel Anket Formu İdari Personel Anket Formu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları