Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve E ğ itim Arş.Gör. Ahmet AKINCI Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFERO Ğ LU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve E ğ itim Arş.Gör. Ahmet AKINCI Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFERO Ğ LU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve E ğ itim Arş.Gör. Ahmet AKINCI Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFERO Ğ LU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü Ankara

2 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 2 Ülkemizde teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek, araştırmalar yapmak, plan ve stratejiler geliştirmek için kongre, sempozyum, kurultay ve şura gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2002 ve 2004 yıllarında Bilişim Şuraları gerçekleştirilmiştir. Giriş

3 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 3 Çalışmanın Amacı Bu çalışmada, I. ve II. Bilişim Şuralarında; ◦ E ğ itim çalışma grubunun hazırlamış oldu ğ u raporlar incelenmiş, ◦ raporların ortak noktaları ve farklılıkları ortaya konmuş, ◦ raporda belirlenen hedeflerin hangilerine ne düzeyde ulaşıldı ğ ı de ğ erlendirilmiştir.

4 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 4 Eğitim Alanı İçin Temel Hedefler Toplumumuzun tüm kesitlerinde yaratıcı, esnek ve yenilikçi düşünce tarzını oluşturmak, Bireylerimizin yaşam boyu eğitimini sağlamak ve sosyal sorumluluğunu geliştirmek, Okullarımızı kendi aralarında ve çevrelerindeki dünya ile bağlantılandırmak

5 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 5 Eğitim Alanı İçin Temel Hedefler Üniversite sanayi işbirliğini kuvvetlendirmek, Yeni eğitim yöntemleri kullanarak eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmak, Milli Eğitim sistemimizin idari ve yönetsel mükemmeliyetini sağlamak, Bilgi toplumuna dönüşümde sayısal uçurumu (digital gap) gidermektir.

6 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 6 Bilişim Şuraları Vatandaşlara sağlanan olanaklar şu alt başlıklar altında incelenmiştir: ◦ Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim ◦ Yüksek öğretim ◦ Uzaktan eğitim ◦ Özel kurslar ve sertifika programları

7 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 7 Toplumun yaş dilimlerine göre bakıldığında üç ana grup gözlenmektedir: ◦ Okul öncesi ve okul çağındaki nüfus (5-25 yaş) ◦ Çalışma yaşamındaki nüfus (15-55 yaş) ◦ Emekli nüfus

8 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 8 Okul öncesi, İlk ve Ortaöğretim Müfredat geliştirme ve ölçme-değerlendirmede enformasyon değil, formasyon veren eğitim modelleri uygulanmalıdır. Orta dereceli okullardan mezun olan tüm bireyler, ECDL (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası) standartlarında bilgisayar okur-yazarı olarak yetiştirilmelidir.

9 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 9 Genel bütçeden eğitime ayrılan pay var olanın en az 3 katı artırılmalıdır. BİT, MEB’de ve okullardaki idari ve mali yapının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için kullanılmalıdır.

10 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 10 10 yıl içinde her öğretmene ve öğrenciye bir bilgisayar ve bir internet bağlantısı hedefine erişilmelidir. Bütün okullar arasında kolay, ucuz, sürekli erişilebilir bir internet altyapısı kurulmalı ve her öğrenciye ve öğretmene bir e-posta adresi sağlanmalıdır.

11 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 11 Tüm ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin eğitiminin %30’unun BİT ile sağlandığı içerik ve altyapılar oluşturulmalıdır. Bütün öğretmenlere BİT eğitimi verilmelidir. Öğretmen eğitiminde internete dayalı asenkron eğitim yöntemleri kullanılmalıdır.

12 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 12 Etkin, hızlı ve çağdaş bir eğitim yönetimine sahip olabilmek için gerekenler yapılmalıdır. BİT’i eğitime uyarlamak için MEB ders programlarının çağdaş müfredat prensipleri doğrultusunda yenilenmesi gerekmektedir.

13 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 13 Yüksek Öğretim Akademik etkinlikleri ve bilişim sektörüne yönelik ARGE'yi özendiren yeni yasalar çıkarılmalıdır. Üniversite yönetimleri, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin ve bilişim uzmanı yetiştiren diğer birimlerin gelişmesine destek olmalıdır.

14 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 14 Öğretim kadrolarının, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak nitelik ve nicelikte olmasının sağlanması gerekmektedir. Yeni teknolojileri tanımak ve kullanmak amacı ile bilişim firmaları ile yüksek öğretimdeki bilişim kurumları arasında bilgi-alışverişine dayanan ilişkilerin kurulması gerekir.

15 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 15 Teknokent yasasından yararlanarak, öğretim elemanlarının kendi araştırmalarını yapabilecekleri, aynı zamanda maddi rahatlık sağlayacak AR-GE projelerinin oluşturulması gerekir.

16 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 16 Uzaktan Eğitim Eğitim-öğretim kadrosu ve alt yapısı yeterli olan üniversitelerin uzaktan eğitim uygulamalarına öncülük etmesi sağlanmalıdır. Kurumsal uzaktan eğitim için birimlerin kurulması ve işletilmesinde standartlaşmaya gidilmelidir.

17 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 17 Eğitim amaçlı ikinci bir internet omurgası (Internet 2) oluşturulmalıdır. İlköğretimin erken dönemlerinden itibaren e- öğrenme uygulamalarına yer verilmelidir.

18 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 18 Türkiye Uzaktan Eğitim Konsorsiyumu oluşturma çalışmaları başlatılmalıdır. Uzaktan eğitimle alınacak sertifikaların kamu kurumlarında tanınır olması yolunda çalışmalar hızlandırılmalıdır.

19 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 19 Özel Kurslar ve Sertifika Programları ECDL sınav sisteminin ülkemizde yaygınlaşması ve standart sınav şekline dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Askerlik görevlerini yerine getiren gençlerimize bilgisayar okur-yazarlığı becerileri kazandırmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde düzenlemeler yapılmalıdır.

20 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 20 Memurlara ücretsiz bilgisayar okuryazarlığı kursları sunulmalı, bunun için özellikle uzaktan eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. Kamu Personeli Bilişim Sınavı (KPBS) oluşturulmalı ve bu sınavda başarılı olan memurlara ek tazminat sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

21 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 21 Yabancı dil eğitiminde BİT’den daha fazla yararlanma olanakları araştırılmalıdır. Her mesleğin öğretilmesinde BİT’den yararlanma olanakları araştırılmalıdır. İş yaşamında ve sosyal yaşamda gereken yetkinliklerin geliştirilmesi için BİT’den yararlanma olanakları artırılmalıdır.

22 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 22 Bulgular ve Yorum Şura raporlarında BİT ile toplumumuzun ◦ düşünme, ◦ öğrenme ve ◦ iletişim alışkanlıklarının geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

23 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 23 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-Nisan 09

24 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 24 Bireylerin Son Üç Ay İçerisinde İnternet Kullanım Durumları e-Posta göndermek-almak% 72,4 Gazete ya da dergi okumak% 70 Sohbet odalarına mesaj ve anlık ileti göndermek% 57,8 Oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak % 56,3

25 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 25 Bilgi Toplumu İstatistikleri (2006-2010)-Mayıs 2009 Ülkemizde bilgisayar ve İnternet kullanımı hızla artmaktadır. Ancak kırsal kesimde kullanım kentlere göre önemli ölçüde geride kalmakta ve bu iki kesim arasında BİT’e erişim ve kullanım açısından ortaya çıkan eşitsizlik olarak bilinen “sayısal uçurum” devam etmektedir

26 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 26 Son 3 ay İçinde Bilgisayar Kullanımı

27 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 27 Öğrenim Durumları İtibarıyla İnternet Kullanımı

28 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 28 Bilgisayar ile İlgili Kursa Katılma

29 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 29 MEB Bilişim teknolojileri vizyonu (2009): ◦ Eğitim sistemini ileri teknolojilerle kaynaştırmak, ◦ yeniliklerle desteklemek, ◦ ölçüp değerlendirerek sürekli geliştirmek, ◦ bilişim teknolojilerini kullanarak öğrenci merkezli ve proje tabanlı eğitim sağlamak.

30 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 30 Bu vizyon çerçevesinde okullarda BİT altyapısını oluşturma ve interneti yaygınlaştırma amacıyla çeşitli çalışmalar ve projeler yapılmaktadır. ◦ İnternete erişim projesi, ◦ gelecek için eğitim, ◦ e-öğrenme eğitim portalı v.b.

31 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 31 İnternete Erişim Projesi (2003-2008) ◦ 33.018 okul/kuruma geniş bant ADSL internet erişimi, ◦ 4.870 okul/kuruma uydu internet erişimi olmak üzere ◦ toplam 37.888 okul/kuruma geniş bant internet erişimi sağlanmıştır.

32 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 32 Buna bağlı olarak; ◦ lise ve dengi okulların öğrencilerinin % 100'ü, ◦ İlköğretim okulları öğrencilerinin % 94'ü olmak üzere ◦ yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve ◦ 621.000 bilgisayarın ◦ internet erişimi sağlanmış bulunmaktadır.

33 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 33 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Değerlendirme Raporu-Ekim 2009 Okullarda BİT altyapısı, ◦ 8 ve üzeri dersliği ve en az 150 öğrencisi bulunan okullarda yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde toplam 28.939 bilgisayar laboratuarı kurulduğu anlaşılmaktadır. ◦ Ayrıca, BT laboratuarı kurulması için gereken kapasiteye sahip olmayan 17.261 okulda da 15 öğrenciye bir bilgisayar, her okula bir projeksiyon cihazı, bir yazıcı ve bir tarayıcı sağlanmıştır.

34 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 34

35 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 35 MEB bütçesinin konsolide bütçeye oranı; ◦ 2003 yılında 6,91, ◦ 2004 yılında 8,53, ◦ 2005 yılında 9,53, ◦ 2006 yılında 9,47, ◦ 2007 yılında 10,42, ◦ 2008 yılında 10,30, ◦ 2009 yılında 10,64, ◦ 2010 yılında ise 9,85’tir.

36 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 36 Sonuç ve Öneriler Günümüzde eğitim alanında yapılan çalışmalara bakıldığında, bilişim şuraları sonuç raporlarında önerilen bazı görüşlerin gerçekleştirildiği görülürken bazılarının ise uygulanamadığı görülmektedir.

37 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 37 Bilişim Şurasının ikincisinin 2004 yılında yapılmış olması ve daha sonra devam ettirilmemiş olması da büyük bir eksiklik olarak kendisini hissettirmektedir. Bilgi toplumuna geçişin ve toplum olarak çağa uygun becerileri kazanmak için politika geliştirmenin sadece Bilişim Şuralarıyla olmayacağını unutmamak gerekir.

38 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 38 Bu bağlamda bilişim konusunda düzenlenen kurultay, sempozyum v.b. etkinliklerin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda yapacakları katkıların toplumsal gelişme açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir.

39 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Mu ğ la (Araş. Gör. Ahmet AKINCI) 39 Dinlediğiniz için Teşekkürler…


"Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve E ğ itim Arş.Gör. Ahmet AKINCI Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFERO Ğ LU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları