Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve Eğitim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve Eğitim"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve Eğitim
Arş.Gör. Ahmet AKINCI Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü Ankara

2 Giriş Ülkemizde teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek, araştırmalar yapmak, plan ve stratejiler geliştirmek için kongre, sempozyum, kurultay ve şura gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2002 ve 2004 yıllarında Bilişim Şuraları gerçekleştirilmiştir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

3 Çalışmanın Amacı Bu çalışmada, I. ve II. Bilişim Şuralarında;
Eğitim çalışma grubunun hazırlamış olduğu raporlar incelenmiş, raporların ortak noktaları ve farklılıkları ortaya konmuş, raporda belirlenen hedeflerin hangilerine ne düzeyde ulaşıldığı değerlendirilmiştir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

4 Eğitim Alanı İçin Temel Hedefler
Toplumumuzun tüm kesitlerinde yaratıcı, esnek ve yenilikçi düşünce tarzını oluşturmak, Bireylerimizin yaşam boyu eğitimini sağlamak ve sosyal sorumluluğunu geliştirmek, Okullarımızı kendi aralarında ve çevrelerindeki dünya ile bağlantılandırmak 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

5 Eğitim Alanı İçin Temel Hedefler
Üniversite sanayi işbirliğini kuvvetlendirmek, Yeni eğitim yöntemleri kullanarak eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmak, Milli Eğitim sistemimizin idari ve yönetsel mükemmeliyetini sağlamak, Bilgi toplumuna dönüşümde sayısal uçurumu (digital gap) gidermektir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

6 Bilişim Şuraları Vatandaşlara sağlanan olanaklar şu alt başlıklar altında incelenmiştir: Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim Yüksek öğretim Uzaktan eğitim Özel kurslar ve sertifika programları 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

7 Toplumun yaş dilimlerine göre bakıldığında üç ana grup gözlenmektedir:
Okul öncesi ve okul çağındaki nüfus (5-25 yaş) Çalışma yaşamındaki nüfus (15-55 yaş) Emekli nüfus 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

8 Okul öncesi, İlk ve Ortaöğretim
Müfredat geliştirme ve ölçme-değerlendirmede enformasyon değil, formasyon veren eğitim modelleri uygulanmalıdır. Orta dereceli okullardan mezun olan tüm bireyler, ECDL (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası) standartlarında bilgisayar okur-yazarı olarak yetiştirilmelidir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

9 Genel bütçeden eğitime ayrılan pay var olanın en az 3 katı artırılmalıdır.
BİT, MEB’de ve okullardaki idari ve mali yapının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için kullanılmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

10 10 yıl içinde her öğretmene ve öğrenciye bir bilgisayar ve bir internet bağlantısı hedefine erişilmelidir. Bütün okullar arasında kolay, ucuz, sürekli erişilebilir bir internet altyapısı kurulmalı ve her öğrenciye ve öğretmene bir e-posta adresi sağlanmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

11 Bütün öğretmenlere BİT eğitimi verilmelidir.
Tüm ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin eğitiminin %30’unun BİT ile sağlandığı içerik ve altyapılar oluşturulmalıdır. Bütün öğretmenlere BİT eğitimi verilmelidir. Öğretmen eğitiminde internete dayalı asenkron eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

12 Etkin, hızlı ve çağdaş bir eğitim yönetimine sahip olabilmek için gerekenler yapılmalıdır.
BİT’i eğitime uyarlamak için MEB ders programlarının çağdaş müfredat prensipleri doğrultusunda yenilenmesi gerekmektedir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

13 Yüksek Öğretim Akademik etkinlikleri ve bilişim sektörüne yönelik ARGE'yi özendiren yeni yasalar çıkarılmalıdır. Üniversite yönetimleri, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin ve bilişim uzmanı yetiştiren diğer birimlerin gelişmesine destek olmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

14 Öğretim kadrolarının, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak nitelik ve nicelikte olmasının sağlanması gerekmektedir. Yeni teknolojileri tanımak ve kullanmak amacı ile bilişim firmaları ile yüksek öğretimdeki bilişim kurumları arasında bilgi-alışverişine dayanan ilişkilerin kurulması gerekir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

15 Teknokent yasasından yararlanarak, öğretim elemanlarının kendi araştırmalarını yapabilecekleri, aynı zamanda maddi rahatlık sağlayacak AR-GE projelerinin oluşturulması gerekir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

16 Uzaktan Eğitim Eğitim-öğretim kadrosu ve alt yapısı yeterli olan üniversitelerin uzaktan eğitim uygulamalarına öncülük etmesi sağlanmalıdır. Kurumsal uzaktan eğitim için birimlerin kurulması ve işletilmesinde standartlaşmaya gidilmelidir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

17 Eğitim amaçlı ikinci bir internet omurgası (Internet 2) oluşturulmalıdır.
İlköğretimin erken dönemlerinden itibaren e- öğrenme uygulamalarına yer verilmelidir . 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

18 Türkiye Uzaktan Eğitim Konsorsiyumu oluşturma çalışmaları başlatılmalıdır.
Uzaktan eğitimle alınacak sertifikaların kamu kurumlarında tanınır olması yolunda çalışmalar hızlandırılmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

19 Özel Kurslar ve Sertifika Programları
ECDL sınav sisteminin ülkemizde yaygınlaşması ve standart sınav şekline dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Askerlik görevlerini yerine getiren gençlerimize bilgisayar okur-yazarlığı becerileri kazandırmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde düzenlemeler yapılmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

20 Memurlara ücretsiz bilgisayar okuryazarlığı kursları sunulmalı, bunun için özellikle uzaktan eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. Kamu Personeli Bilişim Sınavı (KPBS) oluşturulmalı ve bu sınavda başarılı olan memurlara ek tazminat sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

21 Yabancı dil eğitiminde BİT’den daha fazla yararlanma olanakları araştırılmalıdır.
Her mesleğin öğretilmesinde BİT’den yararlanma olanakları araştırılmalıdır. İş yaşamında ve sosyal yaşamda gereken yetkinliklerin geliştirilmesi için BİT’den yararlanma olanakları artırılmalıdır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

22 Bulgular ve Yorum Şura raporlarında BİT ile toplumumuzun düşünme,
öğrenme ve iletişim alışkanlıklarının geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

23 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-Nisan 09
12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

24 Bireylerin Son Üç Ay İçerisinde İnternet Kullanım Durumları
e-Posta göndermek-almak % 72,4 Gazete ya da dergi okumak % 70 Sohbet odalarına mesaj ve anlık ileti göndermek % 57,8 Oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak % 56,3 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

25 Bilgi Toplumu İstatistikleri (2006-2010)-Mayıs 2009
Ülkemizde bilgisayar ve İnternet kullanımı hızla artmaktadır. Ancak kırsal kesimde kullanım kentlere göre önemli ölçüde geride kalmakta ve bu iki kesim arasında BİT’e erişim ve kullanım açısından ortaya çıkan eşitsizlik olarak bilinen “sayısal uçurum” devam etmektedir 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

26 Son 3 ay İçinde Bilgisayar Kullanımı
12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

27 Öğrenim Durumları İtibarıyla İnternet Kullanımı
12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

28 Bilgisayar ile İlgili Kursa Katılma
12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

29 MEB Bilişim teknolojileri vizyonu (2009):
Eğitim sistemini ileri teknolojilerle kaynaştırmak, yeniliklerle desteklemek, ölçüp değerlendirerek sürekli geliştirmek, bilişim teknolojilerini kullanarak öğrenci merkezli ve proje tabanlı eğitim sağlamak. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

30 İnternete erişim projesi, gelecek için eğitim,
Bu vizyon çerçevesinde okullarda BİT altyapısını oluşturma ve interneti yaygınlaştırma amacıyla çeşitli çalışmalar ve projeler yapılmaktadır. İnternete erişim projesi, gelecek için eğitim, e-öğrenme eğitim portalı v.b. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

31 İnternete Erişim Projesi (2003-2008)
okul/kuruma geniş bant ADSL internet erişimi, 4.870 okul/kuruma uydu internet erişimi olmak üzere toplam okul/kuruma geniş bant internet erişimi sağlanmıştır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

32 lise ve dengi okulların öğrencilerinin % 100'ü,
Buna bağlı olarak; lise ve dengi okulların öğrencilerinin % 100'ü, İlköğretim okulları öğrencilerinin % 94'ü olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve bilgisayarın internet erişimi sağlanmış bulunmaktadır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

33 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Değerlendirme Raporu-Ekim 2009
Okullarda BİT altyapısı, 8 ve üzeri dersliği ve en az 150 öğrencisi bulunan okullarda yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde toplam bilgisayar laboratuarı kurulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, BT laboratuarı kurulması için gereken kapasiteye sahip olmayan okulda da 15 öğrenciye bir bilgisayar, her okula bir projeksiyon cihazı, bir yazıcı ve bir tarayıcı sağlanmıştır. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

34 12. Akademik Bilişim - 10-12 Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör
12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

35 MEB bütçesinin konsolide bütçeye oranı; 2003 yılında 6,91,
2010 yılında ise 9,85’tir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

36 Sonuç ve Öneriler Günümüzde eğitim alanında yapılan çalışmalara bakıldığında, bilişim şuraları sonuç raporlarında önerilen bazı görüşlerin gerçekleştirildiği görülürken bazılarının ise uygulanamadığı görülmektedir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

37 Bilişim Şurasının ikincisinin 2004 yılında yapılmış olması ve daha sonra devam ettirilmemiş olması da büyük bir eksiklik olarak kendisini hissettirmektedir. Bilgi toplumuna geçişin ve toplum olarak çağa uygun becerileri kazanmak için politika geliştirmenin sadece Bilişim Şuralarıyla olmayacağını unutmamak gerekir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

38 Bu bağlamda bilişim konusunda düzenlenen kurultay, sempozyum v. b
Bu bağlamda bilişim konusunda düzenlenen kurultay, sempozyum v.b. etkinliklerin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda yapacakları katkıların toplumsal gelişme açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir. 12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)

39 Dinlediğiniz için Teşekkürler…
12. Akademik Bilişim Şubat 2010, Muğla (Araş. Gör. Ahmet AKINCI)


"Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve Eğitim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları