Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kamuda İç Denetimin Gelecek Stratejisi Burhanettin AKTAŞ İDKK Üyesi (Hazine Müsteşarı Yardımcısı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kamuda İç Denetimin Gelecek Stratejisi Burhanettin AKTAŞ İDKK Üyesi (Hazine Müsteşarı Yardımcısı)"— Sunum transkripti:

1 1 Kamuda İç Denetimin Gelecek Stratejisi Burhanettin AKTAŞ İDKK Üyesi (Hazine Müsteşarı Yardımcısı)

2 2 Sunum Planı Denetim Alanında Dünyadaki Gelişmeler Denetim Alanında Dünyadaki Gelişmeler Türk Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Alanındaki Gelişmeler Türk Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Alanındaki Gelişmeler Kamu İç Denetiminde Yaşanan Gelişmeler Kamu İç Denetiminde Yaşanan Gelişmeler Kamu İç Denetiminde Gelecek Stratejisi Kamu İç Denetiminde Gelecek Stratejisi Kamu İç Denetiminde “SWOT” Analizi Kamu İç Denetiminde “SWOT” Analizi

3 3 Denetim Alanında Dünyadaki Gelişmeler Denetimde değişim süreci 1980’lerden itibaren hızlanmıştır. Denetimde değişim süreci 1980’lerden itibaren hızlanmıştır. Bazı uluslararası şirketlerin çeşitli yolsuzluk ve suistimaller sonucu iflas etmesi mevcut denetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur. Bazı uluslararası şirketlerin çeşitli yolsuzluk ve suistimaller sonucu iflas etmesi mevcut denetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur. Kamu yönetiminde var olan sorumluluk ve denetim anlayışı da çağdaş yönetim ilkeleri paralelinde değişmektedir. Kamu yönetiminde var olan sorumluluk ve denetim anlayışı da çağdaş yönetim ilkeleri paralelinde değişmektedir.

4 4 Türk Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Alanındaki Gelişmeler 1927 yılından beri uygulanmakta olan Türk kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kanunla çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 1927 yılından beri uygulanmakta olan Türk kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kanunla çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanun ile çağdaş kamu maliyesi ilkelerinin mevcut kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimize adapte edilmesi hedeflenmiştir. 5018 sayılı Kanun ile çağdaş kamu maliyesi ilkelerinin mevcut kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimize adapte edilmesi hedeflenmiştir. Kamuda “İç Denetim” 5018 sayılı Kanunla gündeme gelmiştir. Kamuda “İç Denetim” 5018 sayılı Kanunla gündeme gelmiştir.

5 5 Kamu İç Denetiminde Gerçekleştirilen Faaliyetler İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. İç Denetim sistemine yönelik olarak ikincil mevzuat (yönetmelikler) çıkarılmıştır. İç Denetim sistemine yönelik olarak ikincil mevzuat (yönetmelikler) çıkarılmıştır. İç Denetçi kadrolarının ihdası ve ilgili kamu idarelerine tahsisi gerçekleştirilmiştir. İç Denetçi kadrolarının ihdası ve ilgili kamu idarelerine tahsisi gerçekleştirilmiştir. İç Denetçilerin özlük hakları konusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İç Denetçilerin özlük hakları konusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

6 6 Kamu İç Denetiminde Gerçekleştirilen Faaliyetler (devam) Kamu idarelerinde iç denetçi atamaları yapılmaktadır. Kamu idarelerinde iç denetçi atamaları yapılmaktadır. Atanan iç denetçiler, İDKK koordinatörlüğünde ve Maliye Bakanlığınca 3 aylık eğitime tabi tutulmaktadırlar. Atanan iç denetçiler, İDKK koordinatörlüğünde ve Maliye Bakanlığınca 3 aylık eğitime tabi tutulmaktadırlar. İç denetim rehberleri İDKK tarafından hazırlanarak yayımlanmaktadır. İç denetim rehberleri İDKK tarafından hazırlanarak yayımlanmaktadır. Türk kamu iç mali kontrol sisteminin uluslararası standartlar ve AB uygulamaları ile uyumlaştırılması amacıyla AB fonları ile finanse edilen bir Eşleştirme Projesi yürütülmüştür. Türk kamu iç mali kontrol sisteminin uluslararası standartlar ve AB uygulamaları ile uyumlaştırılması amacıyla AB fonları ile finanse edilen bir Eşleştirme Projesi yürütülmüştür.

7 7 Kamu İç Denetiminde Gelecek Stratejisi İç Denetim Birimlerinin Kurulması ve İç Denetimin Uygulanması İç Denetim Birimlerinin Kurulması ve İç Denetimin Uygulanması  İç denetim birimlerinin kurulması  Mevzuatın tamamlanması  İç denetimin uygulanması İç Denetim Uygulamalarının İzlenmesi İç Denetim Uygulamalarının İzlenmesi

8 8 Kamu İç Denetiminde Gelecek Stratejisi (devam) İç Denetimin Geliştirilmesi İç Denetimin Geliştirilmesi  İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi  İç denetçilerin nicelik ve niteliklerinin artırılması  Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi  İç denetim konusundaki farkındalığın artırılması İç Denetim Faaliyetlerinin Uyumlaştırılması ve Koordine Edilmesi İç Denetim Faaliyetlerinin Uyumlaştırılması ve Koordine Edilmesi

9 9 Kamu İç Denetiminde “SWOT” Analizi Güçlü Yönler Kurulun bakanlıklar arası bir yapıya sahip olması Kurulun bakanlıklar arası bir yapıya sahip olması İç denetim alanında birincil ve ikincil mevzuatın tamamlanmış olması İç denetim alanında birincil ve ikincil mevzuatın tamamlanmış olması İç denetçi kadrolarının tahsisinin yapılmış olması İç denetçi kadrolarının tahsisinin yapılmış olması İç denetçilerin büyük bir kısmının atanmış olması İç denetçilerin büyük bir kısmının atanmış olması İç denetçilerin sertifika eğitiminin başlamış olması İç denetçilerin sertifika eğitiminin başlamış olması Eşleştirme Projesinin tamamlanmış olması Eşleştirme Projesinin tamamlanmış olması Geçiş döneminde atanan iç denetçilerin güçlü bir denetim kültürü ve tecrübesine sahip olması Geçiş döneminde atanan iç denetçilerin güçlü bir denetim kültürü ve tecrübesine sahip olması

10 10 Kamu İç Denetiminde “SWOT” Analizi Zayıf Yönler Bazı idarelerin atamaları henüz yapmamış olması Bazı idarelerin atamaları henüz yapmamış olması İç denetim faaliyetinin henüz başlamamış olması İç denetim faaliyetinin henüz başlamamış olması IT altyapısının yaygınlaşmamış olması IT altyapısının yaygınlaşmamış olması Üçüncül düzey mevzuatın henüz tamamlanmamış olması Üçüncül düzey mevzuatın henüz tamamlanmamış olması Kurulun idari ve kurumsal kapasitesinin zayıf olması Kurulun idari ve kurumsal kapasitesinin zayıf olması İç denetim mevzuatı ve AB norm ve uygulamaları arasında bazı uyumsuzluklar olması İç denetim mevzuatı ve AB norm ve uygulamaları arasında bazı uyumsuzluklar olması Atanan iç denetçilerin geleneksel denetim anlayışlarını sürdürmeleri ihtimali Atanan iç denetçilerin geleneksel denetim anlayışlarını sürdürmeleri ihtimali

11 11 Kamu İç Denetiminde “SWOT” Analizi Fırsatlar AB’ye uyum süreci ve bunun getirdiği yapısal değişim ihtiyacının olması AB’ye uyum süreci ve bunun getirdiği yapısal değişim ihtiyacının olması İç denetimi de kapsayan mali kontrol faslının (32 nci fasıl) müzakerelerine başlanılmış olması İç denetimi de kapsayan mali kontrol faslının (32 nci fasıl) müzakerelerine başlanılmış olması Kamu yönetiminde değişim çabalarının sürüyor olması Kamu yönetiminde değişim çabalarının sürüyor olması Kamu idarelerinde yönetim kadrolarının genç ve eğitimli olması Kamu idarelerinde yönetim kadrolarının genç ve eğitimli olması İç denetim konusunda uluslararası alanda çok geniş bir bilgi birikiminin olması İç denetim konusunda uluslararası alanda çok geniş bir bilgi birikiminin olması

12 12 Kamu İç Denetiminde “SWOT” Analizi Tehditler AB sürecinde zaman zaman duraksamaların yaşanma ihtimalinin olması AB sürecinde zaman zaman duraksamaların yaşanma ihtimalinin olması Üst yönetim ve denetlenecek birimlerde iç denetim konusunda farkındalık eksikliği bulunması Üst yönetim ve denetlenecek birimlerde iç denetim konusunda farkındalık eksikliği bulunması Kamu idarelerinde denetime karşı olan isteksizlik Kamu idarelerinde denetime karşı olan isteksizlik

13 13 Teşekkürler… Teşekkürler…


"1 Kamuda İç Denetimin Gelecek Stratejisi Burhanettin AKTAŞ İDKK Üyesi (Hazine Müsteşarı Yardımcısı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları