Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, işçi, işveren ve hükümet kesimlerine eğitim ve danışmanlık desteği sağlamak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, işçi, işveren ve hükümet kesimlerine eğitim ve danışmanlık desteği sağlamak."— Sunum transkripti:

1 “Ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, işçi, işveren ve hükümet kesimlerine eğitim ve danışmanlık desteği sağlamak ve verimliliği artırıcı tavsiyelerde bulunmak, verimliliği artırıcı yöntem ve tekniklerdeki gelişmeleri izlemek” amacıyla; –17 NİSAN 1965 tarihinde –580 Sayılı Yasa ile kurulmuş bir Kamu Kurumudur. MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi”

2 YASADA TANIMLANAN GÖREVLERİ Yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak önlemleri araştırmak ve bunların uygulamaya konmasına çalışmak, Ulusal düzeyde verimlilik ölçme – izleme çalışmaları yapmak ve yayınlamak Kamu ve özel kesim işyerlerinde verimliliği artırıcı yöntemleri araştırıp bularak bunların uygulanmasını izleyip tavsiyelerde bulunmak, Verimlilikle ilgili teknik yardımlar sağlamak, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmak, Verimlilikle ilgili bilgi ve metotları yaymak.

3 YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TEKNİK DANIŞMANLAR ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK EĞİTİM BİLGİ İŞLEM İNSAN KAYNAKLARI YAYIN TANITIM VE HALKLA İLİŞK GENEL KURUL YÖNETİM YAPISI VE ORGANİZASYON GENEL SEKRETER YARDIMCISI VERİMLİLİK ÖLÇME VE İZLEME MALİ İŞLER ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

4 1998 GAZİANTEP Güneydoğu Anadolu Bölge Müd. 1987 İZMİR Ege Bölge Müd. 1994 TRABZON Karadeniz Bölge Müd. 1986 İSTANBUL İstanbul Bölge Müd. ANKARA Merkez MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi”

5 MPM YÖNETİM KURULU (2009) BAŞKAN : Akansel Koç BAŞKAN VEKİLİ : Prof. Dr. Mehmet EROĞLU (Üniversite Temsilcisi) ÜYE : Ramazan YILDIRIM (Hükümet Temsilcisi) ÜYE : Mustafa DERYAL (TOBB Temsilcisi) ÜYE : Bekir Şinasi ÖZDEMİR (TZOB Temsilcisi) ÜYE : Mustafa Türkel (TİSK Temsilcisi) DOĞAL ÜYE : Kerim ÜNAL (MPM Genel Sekreteri)

6 MPM’NİN FAALİYETLERİ

7 Toplumu verimlilik konusunda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler 1

8 Toplumun farklı kesimlerinde verimlilik bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik etkinlikler

9 è Verimlilik artışını özendirici ödüller è Verimlilik Haftası etkinlikleri è Yerel ve kitlesel basın/yayın kuruluşlarıyla ilişkiler è Özel, radyo ve televizyon programları è Verimlilik konulu çeşitli türde yarışmalar è Süreli ve süresiz yayınlar, afişler, broşürler, è Çeşitli kurum ve kuruluşlarla bireysel ve kurumsal ilişkiler. Verimlilik düşüncesinin toplumun bütün kesimlerinde yaygınlaştırılıp benimsetilmesi ve bir “Ulusal Verimlilik Hareketi”ne dönüştürülmesi amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunmak. Etkinlikler:

10 Verimlilik Araştırmaları 2

11 Kamu ve özel kesimde, sektör, alt sektör ve işletme düzeyinde – verimlilik düzeyini ve verimlilik değişimlerini ölçmek, – verimlilik sorunlarını belirlemek, – düşük verimliliğin nedenlerini ve sonuçlarını makro, mikro ve sektörel düzeyde ortaya koymak ve – her düzeyde yüksek verimlilik sağlamak için çözüm önerileri geliştirmek. Verimlilik Araştırmaları

12 Kurumsal Düzeyde Performans Artırma Çalışmaları 3 Danışmanlık, eğitim, Verimlilik artırma proje modelleri, Yönetici ve işçilerin becerilerini geliştirme, Teşvik programları

13 DANIŞMANLIK KONULARI è Organizasyon Geliştirme ve Performans Artırma Planlaması (OD/PIP) è Yönetici Performansının Analizi è Ergonomik Analiz è İşyeri Yerleşim Planlaması è Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Standartları è Organizasyonel Yeniden Yapılanma è Toplam Kalite Yönetimi è Verimlilik Ölçme Ve İzleme Modellerinin Kurulması è Proje Yönetimi è Çalışanların Memnuniyetinin Ölçümü è Müşteri Memnuniyetinin Ölçümü è İş Etüdü ve Metot Geliştirme è Üretim Planlama ve Kontrolü è Maliyet Analizleri è İş Değerlendirme ve Ücretlendirme è Başarı Değerlendirme è SWOT Analizi è Bilgi İşlem, Teşhis ve Değerlendirme è Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi è Ekip Etkenliğinin Analizi

14 Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Kişisel Gelişim Yönetim ve Sistem Geliştirme Üretim Yönetimi Muhasebe Finansman EĞİTİM KONULARI

15 Kesimler arası işbirliğini yaygınlaştırarak verimlilik hareketine ülke düzeyinde katılım ve destek sağlamak, il bölge ve sektörel düzeyde verimlilik artırma program ve projeleri. 4

16 MPM’nin kurumsal misyonu uyarınca kesimler arası işbirliğini yaygınlaştırarak ve güçlendirerek verimlilik hareketine ülke düzeyinde katılım ve destek sağlamak amacıyla il bölge ve sektörel düzeyde planlanarak yürütülen verimlilik artırma program ve projeleri. İller Düzeyinde Verimliliği Artırma Projeleri (VAP)

17 “İllerde ilgili tüm kesim ve kuruluşların katılım ve desteklerinin sağlanarak, verimliliği artırmaya yönelik;  eğitim, danışmanlık, verimlilik ölçme-izleme, faaliyetlerinde bulunmak,  verimliliği etkileyen faktörler yelpazesinde araştırma çalışmaları yapmak,  yayın, tanıtım ve sohbet toplantıları ile de toplumun farklı kesimlerinde verimlilik bilincinin gelişmesine yardımcı olmak ve sanayiciler, işçiler, özel ve kamu kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, üniversite, sanayi ve ticaret odalarının mensupları, öğretmenler ve öğrenciler arasında verimlilik bilincini yaymak.” PROJENİN AMACI

18  Araştırma  Danışmanlık  Verimlilik Ölçme ve İzleme  Eğitim  Tanıtım ve Halkla İlişkiler PROJE KAPSAMI

19 İLLER DÜZEYİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJELERİ (1998 – 2008)

20 Daha detaylı bilgi için: Gülcan BAYRAMLI Uzman Tel: 0 232 421 41 46 E-mail: gbayramli@mpm.org.tr


"“Ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, işçi, işveren ve hükümet kesimlerine eğitim ve danışmanlık desteği sağlamak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları