Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI. 2 AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI. 2 AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir."— Sunum transkripti:

1 1 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI

2 2 AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir. Bu ayet, Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.

3 3 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI * Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

4 4 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,” * Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir.

5 5 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “lâ te’huzühû sinetün velâ nevm,” * Onu ne uyuklama tutar ne de uyku.

6 6 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard,” * Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur.

7 7 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih,” * İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?

8 8 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,” * O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

9 9 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’,” Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

10 10 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard,” * Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar.

11 11 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “ve lâ yeûdühû hifzuhümâ,” * Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez.

12 12 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI “ve hüvel aliyyül azîm.” * Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.

13 13 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI


"1 - AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI. 2 AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları