Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Onda hiçbir çatlak da yok... (KAF 6)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Onda hiçbir çatlak da yok... (KAF 6)"— Sunum transkripti:

1 Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki,onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız!
Onda hiçbir çatlak da yok... (KAF 6) Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde Aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. (AL-İ İMRAN 190)

2 Elbette göklerin ve yerin yaratılması,
insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir Fakat insanların çoğu bilmezler. (el-MÜ’MİN 57)

3 Görmekte olduğunuz gökleri direksiz
olarak yükselten,sonra Arş a istiva eden, Güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah’tır. (Bunların)her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbimize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır...(er_RAD 2)

4 O ki,birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır
O ki,birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır.Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak,bir bozukluk görebiliyormusun?(MÜLK3) Sonra gözünü,tekrar tekrar çevir bak:göz (aradığı bozukluğu bulmaktan)aciz ve bitkin halde sana dönecektir ... (MÜLK 4)

5 Gökte burçları var eden,onların içinde bir çerağ (güneş) ve
nurlu bir ay barındıran Allah,yüceler yücesidir... (el-FURKAN 61) Biz gökleri ve yeri bunların arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. (ed_ DUHAN 39) Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. (ed_ DUHAN 39

6 Onlar,gökte ve yerde önlerine ve arkalarına bakmıyorlar mı?
Dilersek onları yere batırırız,ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda(Rabbine) yönelen her kul için bir ibret vardır... (SEBE 9)

7 An dolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan,elbette Allah ‘tır derler. De ki: öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse:Allah ı bırakıp da taptıklarınız,O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse,onlar O’nun bu rahmetini önleyebilir mi? De ki:Bana Allah yeter.Tevekkül edenler,ancak O na güvenip dayanırlar... (ez-ZÜMER 38)


"Onda hiçbir çatlak da yok... (KAF 6)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları