Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla"— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
ESMA-İ HÜSNA 03 ER-RAHİM

3 اَلرَّحْمٰـنِ الرَّحٖيمِ ﴿٣
O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan. Rahman Kimdir? Rahim Kimdir?

4 Er-Rahman Er-Rahman; Özünde Merhametli olan. Rahmetin kaynağı. Er-Rahman; İnsan aklının ve havsalasının alamayacağı kadar büyük, sonsuz ve mutlak merhamet sahibi. (Şartsız) (Herkes İçindir) (Hava-Su-Güneş….)

5 Merhametin Yansıması (İsteyen İçindir)
Er-Rahim Er-Rahim; İşinde çok merhametli olan, Özünde Rahmet olanın işini de rahmetle yapması. Er-Rahim; İradesini doğru kullanan kullarına daha iyisini verendir. Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedi nimet veren. Er-Rahim; Muhatabın bilinçli olarak yaptıklarından dolayı celbedilen rahmettir. Hakedene rahmet eden. Er-Rahim; Merhameti kendisini eyleme götüren kimsedir. Merhametin Yansıması (İsteyen İçindir)

6 (Allah’tan varlığa sunulan
RAHMAN (Allah’a bakan Yüzü) (Rahmetin Kaynağı) İlahi Rahmet RAHİM (İnana bakan Yüzü) (Allah’tan varlığa sunulan Fiili Rahmet)

7 Er-Rahman Er-Rahim İLİŞKİ Özünde Merhametli İşinde Merhametli Sürekli
Rahmetin Sonsuz Kaynağı Özünde sonsuz rahmet sahibi olan Daima Merhamet eden İşinde çok merhametli olan Özünde Merhametli İşinde Merhametli Sürekli Değişmez Özel isimdir Genel İsimdir Oluş ve Yenileniş Allah’ın Zatına yönelik Rahmetin menbaı Menbaından Varlığa sunulan Fiili rahmet Allah’ın Fiiline yönelik Rahmet edene dönük Rahmet sahibi Rahmet eden Rahmet edilene dönük

8 Dolayısıyla Rahman’ın daha kapsayıcı olduğu sonucunu çıkartabiliriz
Besmele de dahil Rahman ve Rahim isimlerinin yan yana geldiği her yerde Rahman önce, Rahim sonra gelir Dolayısıyla Rahman’ın daha kapsayıcı olduğu sonucunu çıkartabiliriz Arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için bir karşılaştırma yapacak olursak;.

9 Er-Rahman Er-Rahim FARK Er-Rahman; İsimlendirildiği varlık açısından Allah’a özel, tecellisi açısından tüm varlığa geneldir. Er-Rahim; İsimlendirildiği varlık açısından genel, tecellisi açısından sadece mü’minler’e özeldir.

10 İmkanını paylaşma süreci (Beklenti)
Merhamet (İnsan İçin Kullanılırsa) = Kazanılmış ve/veya verilmiş rahmet. Muhtaç ve güçsüz olana vicdan sahibinin meyletmesi Merhamete Muhtaç Kişi Vicdanı Tahrik Eder Kalbi Tahrik Eder Sahibini Tahrik Eder İmkanını paylaşma süreci (Beklenti) Rahmetin Mutlak kaynağı olan Rahman, Rahmetini beklentiye girmeden ve tahrike ihtiyaç duymadan yapar.

11 Var Etme Yaşatma Belayı Defetme Nimet Verme Lutuf İkram
Rahmet; Kur’an’da Allah için Kullanıldığı yerlerde şu manalara gelir. Yaşatma Belayı Defetme RAHMET Allah İçin Hüznü Alıp Güven Verme Nimet Verme Lutuf İkram

12 Esirgeme Gözetme Koruma Kollama İkram Etme Yardım Etme
Er-Rahman; İnsan aklının ve havsalasının alamayacağı kadar büyük, sonsuz ve mutlak merhamet sahibi. Gözetme Koruma RAHMET Allah İçin Kollama İkram Etme Yardım Etme

13 95 kez (Besmeleler Hariç) 208 kez (Besmeleler Dahil)
Kur’an’da Sayılarla Rahim; 95 kez (Besmeleler Hariç) 208 kez (Besmeleler Dahil) 4 ayette Erham’ur Rahimin: Rahmet edenlerin en merhametlisi. 2 ayette Hayr’ur Rahimin: Merhamet edenlerin en hayırlısı şeklinde gelir.

14 Rahman Rahim Rahman – Başka isimlerle bir araya gelmesi 5 Defa
Allah’ın zatındaki Rahmeti Allah’ın fiilindeki Rahmeti Kaynaktaki sonsuz Rahmet Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet

15 Rahman – Başka isimlerle bir araya gelmesi
Rahmet Rahmet Mastarı Kur’an’da 114 kez gelmesine rağmen hiçbirinde Rahman ve Rahim ile birlikte kullanılmaz. Sebebi; Rahmet Sıfatının Allah’a nispet edildiği yerde bir de Rahman-Rahim denmesinin gereği yoktur. Zaten Rahmet Sahibi olan Rahman ve Rahimdir.

16 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
SIRALAMA; ALLAH – RAHMAN - RAHİM

17 Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Allah’ın fiilindeki Rahmeti
Aziz Rahim 13 Defa Allah’ın fiilindeki Rahmeti MEKKİ BİR İSİM Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Rahim’den önce Aziz isminin gelmesinin vurgusu; Allah’ın kullarına olan merhameti, bir annenin evladına olan merhameti gibi duygusal bir saikla, bir yöneticinin tebasına olan merhameti gibi görev saikıyla izah edilemez. Allah, Aziz’dir. Üstün ve yücedir. Merhametine muhatap etmese de yüceliğinden bir şey kaybetmez

18 Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Allah’ın fiilindeki Rahmeti
Ğafur Rahim 64 Defa Allah’ın fiilindeki Rahmeti 1/3 MEKKİ 2/3 MEDENİ BİR İSİM Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Gafur ismi, kulluk yürüyüşünde kulunun kusurlarını Allah’ın bağışlayacağını ifade eder. Ardından gelen Rahim ismi ise, ilahi bağışın sebebinin merhamet olduğunu ifade eder.

19 Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Allah’ın fiilindeki Rahmeti
Rauf Rahim 8 Defa Allah’ın fiilindeki Rahmeti 1/3 MEKKİ 2/3 MEDENİ BİR İSİM Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Rauf ismi şefkat, Rahim ismi ise merhamet demektir. Rauf’un önce gelmesi, ilahi şefkatin yönünün Allah’ın zatına dönük olduğunu, bu şefkatin mahlukat üzerinde tecellisinin çoğunlukla Allah’ın Rahim sıfatı üzerinden gerçekleştiğini gösterir.

20 Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Allah’ın fiilindeki Rahmeti
Vedud 1 Defa Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet

21 Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Allah’ın fiilindeki Rahmeti
Berr 1 Defa Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Berr; mutlak iyi demektir. Mutlak iyinin sonsuz merhamet sahibi olması veya sonsuz merhamet sahibi olanın mutlak iyi olması, iyiliği ve merhameti mükemmelleştirmektedir.

22 Rahim Tevvab Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi 9 Defa
Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hepsi Medeni Surelerdedir. Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Mü’minler Mekke’de iken devlet, servet, güç, iktidar, kurum, ordu vs gibi hiçbir imkan olmadığından hatayı da daha az yapıyorlardı. Medine’de ise tüm bu imkanlara kavuştukları için hata yapma ihtimalleri arttı. Bu noktada Allah’ın tevbeleri çok kabul eden bir isminin hatırlatılması önem arz etmektedir

23 Rahmaniyetin Tecellisi için Şartlar
Rahmaniyetin tecelli edebilmesi için şart var mıdır? Rahmaniyetin tecellisi için şartlar nelerdir? Rahmaniyetin tecelli edebilmesi için herhangi bir şeyin etkisi olabilir mi?

24 Rahmaniyetin Tecellisi için Şartlar
Yaratanın iradesi dışında bir şeyin etkisi olmamaktadır. Rahman’ın rahmetine nail olmak için hiçbir şart yoktur. Var edilen her şey, Rahman’ın Rahmetiyle kuşatılmıştır.

25 Rahimiyetin Tecellisi için Şartlar
Rahimiyetin tecelli edebilmesi için şart var mıdır? Rahimiyetin tecellisi için şartlar nelerdir? Rahimiyetin tecelli edebilmesi için herhangi bir şeyin etkisi olabilir mi?

26 Rahimiyetin Tecellisi için Şartlar
İnsan’ın cüz’i iradesini kullanması şarttır. Var olan her şey, var oluş gayesini gerçekleştirme yolundaki çabası ve başarısı oranında Rahim’in rahmetine nail olur. Rahim’in en büyük tecellisi mağfirettir, bağışlanmadır.

27 Allah, bütün insanlığa mı yoksa sadece Mü’minlere mi Rahim’dir.?
Kullarıma haber ver. Ben, evet Ben Gafur’um. Rahim’im. Ama unutma ki, elem ve ıstırap veren azap da benim azabımdır. Hicr 49-50 Rahim ismi bütün insanlığa hitap etmektedir. Ancak; Önünde Gafur ismi yer almaktadır. Yani, önce mağfiret sonra merhamet gelmektedir. Mağfiret için istiğfar, bağışlanma talep edilmesi gerekmektedir Allah, bütün insanlığa Rahim’dir. Ancak tüm insanlık içinden Rahim’in merhametini hak edenler, önce Allah’a yönelip O’ndan af ve mağfiret dilemelidirler.

28 RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI
Vahiy göndermesi. Peygamber göndermesi. Günah işleyen kullarını hemen cezalandırmayıp dönüş için fırsat tanıması…….

29 RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI
Vahiy göndermesi. Vahyi Göndermesi Vahiy, Rahmaniyetin bir tecellisi idi. Her kes için gönderildi. Vahiy orada durmaktadır. Bu Rahmetten pay almanın bir şartı var, ona iman etmek. Rahim isminin mü’mine tecellisi, mü’minin iman ettiği vahiyden istifade oranına bağlıdır. Rahim isminin tecellisine muhatap olmak, hak etmiş olmakla alakalıdır…..

30 RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI
Rahimiyetin tecellisi; istikameti Allah’tan kula olan tek yönlü ilgiye değil, Allah-kul arasında istikameti çift yönlü olan bir ilişkiye bağlıdır. Rahimiyetin tecellisi için kulun ameli tahrik edici bir unsurdur.

31 RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI
Mü’minler Merhametli olmalıdırlar. Allah’ın Rahimiyetinin mü’mine has özel bir boyutu olduğu gibi mü’minin merhametinin de mü’minlere has bir boyutu olmalıdır. Rahimiyetin mü’minde tecellisi; Mü’min kardeşinin hiçbir hatasına onların imanını kurban etmez.

32 DUA Ya Rahman Ey Rahmetin sonsuz kaynağı. Ey Rahmeti her şeyi kuşatmış olan Ey Rahmeti zatına ilke edinen, Ey Rahmetine hayran olduğumuz, Ey Rahmaniyetine kurban olduğumuz,

33 DUA Yokluğa Rahmetle nazar eden Sensin. Varlığı Rahmetle var eden Sensin. Rahmeti zatına yar eden Sensin. Bizi de Rahmetine Yar et Ya Rahman.

34 DUA Günahtan dönmek, kişinin kendine merhametidir. Bizi kendimize merhametli kıl Ya Rab. Hataları affetmek, başkalarına merhamettir. Bizi başkalarına karşı merhametli kıl Ya Rab. Merhamete sahip olmak en büyük ödüldür. Bizi , kullarına verdiğin merhamet ödülü eyle Ya Rab.

35 DUA Bizi Cahile, ilmiyle merhamet edenlerden kıl. Bizi Zelile, izzet vererek merhamet edenlerden kıl. Bizi asiye, davetle merhamet edenlerden kıl. Bizi Fakire, malıyla merhamet edenlerden kıl. Bizi büyüklere, saygıyla merhamet edenlerden kıl. Bizi küçüklere, sevgiyle merhamet edenlerden kıl.

36 DUA Bizi Canlılara, şefkatle merhamet edenlerden kıl. Bizi merhametini hak edenlerden kıl. Ya Rahim.


"Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları