Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 03 ER-RAHİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 03 ER-RAHİM."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 03 ER-RAHİM

3 Rahman Kimdir? Rahim Kimdir? اَلرَّحْمٰـنِ الرَّحيمِ ﴿٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan.

4 Er-Rahman Er-Rahman; Özünde Merhametli olan. Rahmetin kaynağı. Er-Rahman; İnsan aklının ve havsalasının alamayacağı kadar büyük, sonsuz ve mutlak merhamet sahibi. (Şartsız) (Herkes İçindir) (Hava-Su-Güneş….)

5 Er-Rahim Er-Rahim; Muhatabın bilinçli olarak yaptıklarından dolayı celbedilen rahmettir. Hakedene rahmet eden. Er-Rahim; İradesini doğru kullanan kullarına daha iyisini verendir. Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedi nimet veren. Er-Rahim; Merhameti kendisini eyleme götüren kimsedir. Er-Rahim; İşinde çok merhametli olan, Özünde Rahmet olanın işini de rahmetle yapması. Merhametin Yansıması (İsteyen İçindir)

6 RAHMAN (Allah’a bakan Yüzü) (Rahmetin Kaynağı) RAHİM (İnana bakan Yüzü) (Allah’tan varlığa sunulan Fiili Rahmet) İlahi Rahmet

7 Er-Rahman Özünde Merhametli Sürekli Değişmez Allah’ın Zatına yönelik Rahmet edene dönük Rahmet sahibi Er-Rahim İşinde Merhametli Oluş ve Yenileniş Allah’ın Fiiline yönelik Rahmet edilene dönük Rahmet eden Rahmetin menbaı Menbaından Varlığa sunulan Fiili rahmet Özel isimdir Genel İsimdir Rahmetin Sonsuz Kaynağı Özünde sonsuz rahmet sahibi olan Daima Merhamet eden İşinde çok merhametli olan İLİŞKİ

8 Besmele de dahil Rahman ve Rahim isimlerinin yan yana geldiği her yerde Rahman önce, Rahim sonra gelir Dolayısıyla Rahman’ın daha kapsayıcı olduğu sonucunu çıkartabiliriz Arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için bir karşılaştırma yapacak olursak;.

9 Er-RahmanEr-Rahim Er-Rahman; İsimlendirildiği varlık açısından Allah’a özel, tecellisi açısından tüm varlığa geneldir. Er-Rahim; İsimlendirildiği varlık açısından genel, tecellisi açısından sadece mü’minler’e özeldir. FARK

10 Merhamete Muhtaç Kişi Sahibini Tahrik Eder Kalbi Tahrik Eder Vicdanı Tahrik Eder Merhamet (İnsan İçin Kullanılırsa) = Kazanılmış ve/veya verilmiş rahmet. Muhtaç ve güçsüz olana vicdan sahibinin meyletmesi İmkanını paylaşma süreci (Beklenti) Rahmetin Mutlak kaynağı olan Rahman, Rahmetini beklentiye girmeden ve tahrike ihtiyaç duymadan yapar.

11 Yaşatma Belayı Defetme RAHMET Hüznü Alıp Güven Verme Nimet Verme Allah İçin Var Etme Lutuf İkram Rahmet; Kur’an’da Allah için Kullanıldığı yerlerde şu manalara gelir.

12 Gözetme Koruma RAHMET Kollama İkram Etme Allah İçin Esirgeme Yardım Etme Er-Rahman; İnsan aklının ve havsalasının alamayacağı kadar büyük, sonsuz ve mutlak merhamet sahibi.

13 Kur’an’da Sayılarla Rahim; 95 kez (Besmeleler Hariç) 208 kez (Besmeleler Dahil) 4 ayette Erham’ur Rahimin: Rahmet edenlerin en merhametlisi. 2 ayette Hayr’ur Rahimin: Merhamet edenlerin en hayırlısı şeklinde gelir.

14 5 Defa Rahman Rahman – Başka isimlerle bir araya gelmesi Allah’ın zatındaki Rahmeti Rahim Kaynaktaki sonsuz Rahmet Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet

15 Rahman Rahman – Başka isimlerle bir araya gelmesi Rahmet Mastarı Kur’an’da 114 kez gelmesine rağmen hiçbirinde Rahman ve Rahim ile birlikte kullanılmaz. Sebebi; Rahmet Sıfatının Allah’a nispet edildiği yerde bir de Rahman- Rahim denmesinin gereği yoktur. Zaten Rahmet Sahibi olan Rahman ve Rahimdir. Rahmet

16 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM SIRALAMA; ALLAH – RAHMAN - RAHİM

17 13 Defa Aziz Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Rahim Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Rahim’den önce Aziz isminin gelmesinin vurgusu; Allah’ın kullarına olan merhameti, bir annenin evladına olan merhameti gibi duygusal bir saikla, bir yöneticinin tebasına olan merhameti gibi görev saikıyla izah edilemez. Allah, Aziz’dir. Üstün ve yücedir. Merhametine muhatap etmese de yüceliğinden bir şey kaybetmez MEKKİ BİR İSİM

18 64 Defa Ğafur Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Rahim Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Gafur ismi, kulluk yürüyüşünde kulunun kusurlarını Allah’ın bağışlayacağını ifade eder. Ardından gelen Rahim ismi ise, ilahi bağışın sebebinin merhamet olduğunu ifade eder. 1/3 MEKKİ 2/3 MEDENİ BİR İSİM

19 8 Defa Rauf Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Rahim Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Rauf ismi şefkat, Rahim ismi ise merhamet demektir. Rauf’un önce gelmesi, ilahi şefkatin yönünün Allah’ın zatına dönük olduğunu, bu şefkatin mahlukat üzerinde tecellisinin çoğunlukla Allah’ın Rahim sıfatı üzerinden gerçekleştiğini gösterir. 1/3 MEKKİ 2/3 MEDENİ BİR İSİM

20 1 Defa Rahim Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Vedud Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet

21 1 Defa Rahim Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Berr Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Berr; mutlak iyi demektir. Mutlak iyinin sonsuz merhamet sahibi olması veya sonsuz merhamet sahibi olanın mutlak iyi olması, iyiliği ve merhameti mükemmelleştirmektedir.

22 9 Defa Rahim Rahim – Başka isimlerle bir araya gelmesi Tevvab Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet Mü’minler Mekke’de iken devlet, servet, güç, iktidar, kurum, ordu vs gibi hiçbir imkan olmadığından hatayı da daha az yapıyorlardı. Medine’de ise tüm bu imkanlara kavuştukları için hata yapma ihtimalleri arttı. Bu noktada Allah’ın tevbeleri çok kabul eden bir isminin hatırlatılması önem arz etmektedir Hepsi Medeni Surelerdedir.

23 Rahmaniyetin tecelli edebilmesi için şart var mıdır? Rahmaniyetin tecellisi için şartlar nelerdir? Rahmaniyetin tecelli edebilmesi için herhangi bir şeyin etkisi olabilir mi? Rahmaniyetin Tecellisi için Şartlar

24 Yaratanın iradesi dışında bir şeyin etkisi olmamaktadır. Rahman’ın rahmetine nail olmak için hiçbir şart yoktur. Var edilen her şey, Rahman’ın Rahmetiyle kuşatılmıştır. Rahmaniyetin Tecellisi için Şartlar

25 Rahimiyetin tecelli edebilmesi için şart var mıdır? Rahimiyetin tecellisi için şartlar nelerdir? Rahimiyetin tecelli edebilmesi için herhangi bir şeyin etkisi olabilir mi? Rahimiyetin Tecellisi için Şartlar

26 İnsan’ın cüz’i iradesini kullanması şarttır. Var olan her şey, var oluş gayesini gerçekleştirme yolundaki çabası ve başarısı oranında Rahim’in rahmetine nail olur. Rahim’in en büyük tecellisi mağfirettir, bağışlanmadır.

27 Allah, bütün insanlığa mı yoksa sadece Mü’minlere mi Rahim’dir.? Kullarıma haber ver. Ben, evet Ben Gafur’um. Rahim’im. Ama unutma ki, elem ve ıstırap veren azap da benim azabımdır. Hicr 49-50 Rahim ismi bütün insanlığa hitap etmektedir. Ancak; Önünde Gafur ismi yer almaktadır. Yani, önce mağfiret sonra merhamet gelmektedir. Mağfiret için istiğfar, bağışlanma talep edilmesi gerekmektedir Allah, bütün insanlığa Rahim’dir. Ancak tüm insanlık içinden Rahim’in merhametini hak edenler, önce Allah’a yönelip O’ndan af ve mağfiret dilemelidirler.

28 Vahiy göndermesi. RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Peygamber göndermesi. Günah işleyen kullarını hemen cezalandırmayıp dönüş için fırsat tanıması…….

29 Vahiy göndermesi. RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Vahyi Göndermesi Vahiy, Rahmaniyetin bir tecellisi idi. Her kes için gönderildi. Vahiy orada durmaktadır. Bu Rahmetten pay almanın bir şartı var, ona iman etmek. Rahim isminin mü’mine tecellisi, mü’minin iman ettiği vahiyden istifade oranına bağlıdır. Rahim isminin tecellisine muhatap olmak, hak etmiş olmakla alakalıdır…..

30 RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Rahimiyetin tecellisi; istikameti Allah’tan kula olan tek yönlü ilgiye değil, Allah-kul arasında istikameti çift yönlü olan bir ilişkiye bağlıdır. Rahimiyetin tecellisi için kulun ameli tahrik edici bir unsurdur.

31 Mü’minler Merhametli olmalıdırlar. RAHİMİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah’ın Rahimiyetinin mü’mine has özel bir boyutu olduğu gibi mü’minin merhametinin de mü’minlere has bir boyutu olmalıdır. Rahimiyetin mü’minde tecellisi; Mü’min kardeşinin hiçbir hatasına onların imanını kurban etmez.

32 Ya Rahman Ey Rahmetin sonsuz kaynağı. DUA Ey Rahmeti her şeyi kuşatmış olan Ey Rahmeti zatına ilke edinen, Ey Rahmetine hayran olduğumuz, Ey Rahmaniyetine kurban olduğumuz,

33 Yokluğa Rahmetle nazar eden Sensin. Varlığı Rahmetle var eden Sensin. DUA Rahmeti zatına yar eden Sensin. Bizi de Rahmetine Yar et Ya Rahman.

34 Günahtan dönmek, kişinin kendine merhametidir. Bizi kendimize merhametli kıl Ya Rab. DUA Hataları affetmek, başkalarına merhamettir. Bizi başkalarına karşı merhametli kıl Ya Rab. Merhamete sahip olmak en büyük ödüldür. Bizi, kullarına verdiğin merhamet ödülü eyle Ya Rab.

35 Bizi Cahile, ilmiyle merhamet edenlerden kıl. Bizi Zelile, izzet vererek merhamet edenlerden kıl. DUA Bizi asiye, davetle merhamet edenlerden kıl. Bizi Fakire, malıyla merhamet edenlerden kıl. Bizi büyüklere, saygıyla merhamet edenlerden kıl. Bizi küçüklere, sevgiyle merhamet edenlerden kıl.

36 DUA Bizi Canlılara, şefkatle merhamet edenlerden kıl. Bizi merhametini hak edenlerden kıl. Ya Rahim.


"Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 03 ER-RAHİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları