Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NAMAZ SÛRELERİ veMEÂLLERİ FATİHA SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NAMAZ SÛRELERİ veMEÂLLERİ FATİHA SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn."— Sunum transkripti:

1

2 NAMAZ SÛRELERİ veMEÂLLERİ

3 FATİHA SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Er-rahmâni’r-rahîm. Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-müstekîm. İhdine’s-sırâta’l-müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim. Sırâtallezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vele’d-dâllîn. ÂMÎN.. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vele’d-dâllîn. ÂMÎN..

4 FATİHA SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. O, rahmândır ve rahîmdir. Din gününün sahibidir. Din gününün sahibidir. (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil! Âmîn.. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil! Âmîn..

5 FÎL SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Elem tera keyfe feale rabbüke bi-ashâbi’l-fîl. Elem tera keyfe feale rabbüke bi-ashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Fe-cealehüm ke-asfin me’kûl. Fe-cealehüm ke-asfin me’kûl.

6 FÎL SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi? Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenik ekin yaprağına çevirdi. Böylece onları yenik ekin yaprağına çevirdi.

7 KUREYŞ SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Li-îlâfi kureyş. Li-îlâfi kureyş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Fe’l-ya’büdû rabbe hâze’l-beyt. Fe’l-ya’büdû rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

8 KUREYŞ SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Kureyş'e kolaylaştırıldığı; Kureyş'e kolaylaştırıldığı; Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için; Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için; Onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan, Onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan, Şu evin Rabbine kulluk etsinler. Şu evin Rabbine kulluk etsinler.

9 MÂÛN SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn. Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn. Fe-zâlikellezî yedu’u’l-yetîm. Fe-zâlikellezî yedu’u’l-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ taâmi’l-miskîn. Ve lâ yehuddu alâ taâmi’l-miskîn. Fe-veylün li’l-musallîn. Fe-veylün li’l-musallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yurâûn. Ellezîne hüm yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

10 MÂÛN SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Dini yalanlayanı gördün mü? Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ve en ufak bir yardımı esirgerler. Ve en ufak bir yardımı esirgerler.

11 KEVSER SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm İnnâ a’taynâke’l-kevser. İnnâ a’taynâke’l-kevser. Fe-salli li-rabbike ve’nhar. Fe-salli li-rabbike ve’nhar. İnne şânieke hüve’l-ebter. İnne şânieke hüve’l-ebter.

12 KEVSER SÛRSİNİN EMEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

13 KÂFİRÛN SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn. Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abettüm. Ve lâ ene âbidün mâ abettüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm ve liye dîn. Leküm dînüküm ve liye dîn.

14 KÂFİRÛN SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

15 NASR SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve-raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Ve-raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe-sebbih bi-hamdi rabbike ve’stağfirhu. Fe-sebbih bi-hamdi rabbike ve’stağfirhu. İnnehû kâne tevvâbâ. İnnehû kâne tevvâbâ.

16 NASR SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün vakit, Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün vakit, Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan bağışlama dile. Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

17 LEHEB SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb. Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb. Se-yaslâ nâran zâte leheb. Se-yaslâ nâran zâte leheb. Ve’mraetühû hammâlete’l-hatab. Ve’mraetühû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablün min mesed. Fî cîdihâ hablün min mesed.

18 LEHEB SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. O, alevli bir ateşte yanacak. Karısı da odun taşıyıcı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecek). Karısı da odun taşıyıcı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecek).

19 İHLÂS SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Kul hüve’llâhü ahad. Kul hüve’llâhü ahad. Allâhü’s-samed. Allâhü’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ahad. Ve lem yekün lehû küfüven ahad.

20 İHLÂS SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. De ki: O, Allah birdir. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O’na muhtaçtır). Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O’na muhtaçtır). O, doğurmamış ve doğmamıştır. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir. Hiçbir şey O’na denk değildir.

21 FELAK SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Kul e’ûzü bi-rabbi’l-felak. Kul e’ûzü bi-rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

22 FELAK SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. De ki: Ben, yarattığı şeylerin şerrinden, De ki: Ben, yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden, Ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Ağaran sabahın Rabbine sığınırım.

23 NÂS SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Kul e’ûzü bi-rabbi’n-nâs. Kul e’ûzü bi-rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

24 NÂS SÛRESİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. De ki: Ben, gerek cinlerden, gerek insanlardan (olsun), De ki: Ben, gerek cinlerden, gerek insanlardan (olsun), İnsanların göğüslerine vesveseler (kötü düşünceler) fısıldayan, İnsanların göğüslerine vesveseler (kötü düşünceler) fısıldayan, O sinsi vesvesecinin şerrinden, O sinsi vesvesecinin şerrinden, İnsanların Rabbine, İnsanların Rabbine, İnsanların hükümranına, İnsanların hükümranına, İnsanların ilâhına sığınırım. İnsanların ilâhına sığınırım.

25 KÜRSÎ ÂYETİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ard. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ard. Men zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznih. Men zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznih.

26 KÜRSÎ ÂYETİ Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Ve lâ yuhîdûne bi-şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’. Ve lâ yuhîdûne bi-şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’. Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard. Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard. Ve lâ yeûdühû hifzuhümâ. Ve lâ yeûdühû hifzuhümâ. Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm. Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.

27 KÜRSÎ ÂYETİNİN MEÂLİ Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla.. Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur (O, ezelî bir hayatla diridir, varlığı kendindendir ve her şeye O varlık vermektedir). Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur (O, ezelî bir hayatla diridir, varlığı kendindendir ve her şeye O varlık vermektedir). Onu ne uyku ne de uyuklama tutar. Onu ne uyku ne de uyuklama tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?

28 KÜRSÎ ÂYETİNİN MEÂLİ O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz). O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz). O'nun dilediği dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun dilediği dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, çok yücedir, çok büyüktür. O, çok yücedir, çok büyüktür.


"NAMAZ SÛRELERİ veMEÂLLERİ FATİHA SÛRESİ Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları